Внимание !!!

Здравствуйте, возвращаемый депозит не используется для оплаты аренды. Оплачивается дополнительно. Владелец имеет возвращаемый депозит до конца аренды, и депозит служит для покрытия понесенных убытков. Еще требую от жильца оформить страховку от несчастных случаев, вызванных небрежностью в квартире - протечка воды и т.п. Договор будет иметь срок уведомления 3 месяца. Вы не можете уйти в отставку и переехать на следующий день. Даже в случае расторжения нет возможности выплатить начисленную арендную плату из депозита. Депозит за эту квартиру составляет 40 000 чешских крон. Аренда 9. Энергия по потреблению. Для семьи из трех человек это может быть, например, 5 тысяч крон в месяц.

Dobrý den, vratná kauce neslouží k úhradě nájemného. To je hrazeno extra. Vratnou kauci má až do doby ukončení nájmu majitel u sebe a ta kauce slouží ke krytí škod vzniklých.
Nadále vyžaduji od nájemce uzavřenou pojistku na nehody způsobené z nedbalosti v bytě - vyteklá voda apod.
Smlouva bude mít výpovědní lhůtu 3 měsíce. Nelze dát výpověď a druhý den se stěhovat. Ani v případě podání výpovědi, nelze z kauce hradit dobíhající nájemné.
Kauce pro tento byt je 40000 Kč. Nájemné 9. Energie dle spotřeby. Pro tří člennou rodinu, to může být např. 5 tisíc Kč za měsíc.

Comments are closed.

X