Příprava na převod nemovitostí

V rámci přípravy na převod je potřebné vyslechnout obě dvě strany, aby nedocházelo k nedorozuměním. Občas se stalo, že strana darující si vůbec neuvědomovala, že vlastníkem není jen on (ona) sama, když je ženatý (vdaná).

Někteří lidé netuší, že i když „tu garáž jsem postavil těmahle rukama, zatímco ona (myšlena manželka) nepřiložila ani ruku k dílu“, tak bylo-li to v době trvání manželství, jde o společné jmění manželů – „SJM“. Jsou samozřejmě výjimky: finanční zdroj, za který byla výstavba či nabytí nemovitosti pořízeno, bylo z výlučného vlastnictví – z daru nebo výnosu z prodeje dědictví nebo dle zvláštních předpisů – např. z restitucí.

Z praxe vím, že takový převod (kdy nemovitost převádí jen jeden z manželů – ten, který byl v katastru zapsán) je povolen, ale není správný a je i pro kupujícího dosti rizikový. I já se setkal s případem, kdy za mnou do kanceláře kdysi „naběhla“ rozlícená paní: „jakto že jsem udělal převod chalupy, která sice byla psaná jen na manžela, ale je to přece i její chalupa“?! Nutno podotknout, že se paní mýlila. Pán s tou paní byl v rozvodovém řízení a tak mne tak trochu na tuto situaci připravil. Doložil mi listinami, že chalupu (bývalou zemědělskou usedlost) restituoval jako tzv. náhradu za nevydané nemovitosti a za nevydaný živý a mrtvý inventář. Restituentem se stal jako jediný dědic po rodičích, kterým jinou usedlost stát sebral a oni se roku 1991, kdy vstoupil v platnost zákon č. 229/1991 Sb. („o restitucích“), nedočkali. Rozlícená paní kupodivu odešla z mé kanceláře v klidu.

Potřebujete zařídit rychlý a správný převod nemovitost? Kontaktujte nás ZDE.

Comments are closed.

X