Archive for Březen 2018

Překlady ITALŠTINY V PRAZE: nadále BRNO, PLZEŇSKO

Odborné překlady obchodních smluv do italštiny, přímo od rodilých mluvčích

dopad italštiny je v Čechách (Praha, PLzeňsko), Moravě (v Brně) a Slezsku přijatelný. předurčeno historickými souvislostmi – v průběhu staletí, kdy Itálie, italština, italská kultura měla na tu českou vliv přijatelný, až po poslední období rychlého rozvoje obchodu a mezistátní spolupráce. Vznikají též italské společností v ČR a rozvíjí se podnikání v evidentním měřítku, což sebou nese vzrůst jazykové úrovně italštiny v Čechách a ostatně v Praze, Brně a ostatních velikých městech.

K PŘEKLADŮM ITALŠTINY Z PROFESIONÁLNÍHO HLEDISKA – časté otázky

Je kladeno mnoho otázek a největší procento z nich směřuje k poměřování například s angličtinou. Italština je jiná kategorie jazyka než angličtina a z toho důvodu je srovnávání často opravdu náročné, nebo přinejmenším rozhodně prací pro odborníka. Italština má dosti značně těžkou gramatiku, ale naopak je tu nenáročné napodobitelnost fonetické výslovnosti. V italském jazyce dochází k časování – flexe a skloňování slovesného druhu sloves obdobně, jako v české řeči. Dále je významné množství anglických pouček a hlavně těch odborně převzatých, co jsou s jejich italskými podobnými výrazy téměř totožné.
Kdo kdo nastuduje italštinu a zvládne pokročilejší italský lexiko, porozumí také výborně anglickým specifickým výrazům.

Čeština a italština, a Chorvatština, zní obdobně?

Italsky psaný text se v mnoha slovech dá také inklinovat k k dalším románským jazykům. Po zvukové stránce je italština podobná španělštině, i když určitě stejná. Italština je patřičně ovládána také velmi nadaně Albánci. V Rumunsku je skóre italštiny také zalostně dobré. Pro nás středoevropany je italština malebná, ale není rozhodně podobná, či například stejná.

Benefity překladů od specialistů – Italština od zkušených mluvčích

Dobrý italský překladatel vám během malého okamžiku sdělí cenu, překlad od něj zrealizovaný bude kvalitní prací a přesně se s vámi domluví na technických normách překladu. Cena pro italské překlady pak bude také někdy i o hodně nižší. Délka překladu jedné NS – (normostránky, neboli normované strany) se může podstatnou měrou zkrátit na 30 – 60 min., cože je přesná doba, po kterou klasická agentura na překlady, v lepším případě, teprve nějakým způsobem sežene více méně odpovídajícího překladatele.

Poptávané trendy italských překladů

Velmi významnou se v v posledním kvartálu stává tzv. přepis webových stránek psaných italsky, jinak určeno a řečené lokalizace. Lokalizace a s ní spojený optimalizace neznamená nic, než překlad firemních webových stránek tak, aby obsah vhodně přeložený plnil princip webu stejně tak dobře, jako originální web. S tímto druhem kvalitního překladu také souvisí i další vědy, které překladatel musí významně znát. Překlad firemních webových stránek do, z italštiny se nabízí totiž velmi náročným oborem s významnou se znalostmi pro ovládání počítače, četných editorů a programů v počítači. Překlad firemních webových stránek do italštiny využívají s s obchodním programem a obchodní strategií zaměřenou na italský web, hlavně firmy provádějící a nabízející technologické služby související s internetem.

RYCHLÉ PŘEKLADY DO ANGLIČTINY

Smluvní překlady – angličtina pro obchodníky bez agenturních poplatků

Angličtina se stává populární mezi lidmi zejména pro svůj zvuk – temperamentní zvuk. Co navíc je pro vzdělaného Čecha správně naučitelná. Tento jazyk se lidé přiučí patřičně s nadšením a je například mnohem snadno zapamatovatelná, než toliko obdivovaná němčina. smysl angličtiny je Na Moravě a v Praze ukázkový. definováno historickými souvislostmi – v průběhu doby, kdy Itálie, angličtina, anglická kultura měla na tu naši vliv ukázkový, až po poslední desetiletí energického rozvoje obchodu a spolupráce mezi zeměmi. Vznikají též anglické firmy a rozvíjí se podnikání v podstatném měřítku, což sebou přinese nárůst a rozvoj jazykové úrovně angličtiny v naší zemi a nejdůležitěji v Praze, Brně a zbylých městech Čech a Moravy.

SOUDNÍ PŘEKLADY A DOTAZY NA OVĚŘENÍ

Je kladeno mnoho dotazů s otazníky a největší procento z nich směřuje k přirovnání například s angličtinou. Angličtina je jiná kategorie jazyka než angličtina a proto je takové přirovnání často opravdu obtížné, nebo rozuhodně přinejmenším úkolem pro odborníka. Angličtina má relativně náročnou teorii, ale naopak je tu snádná a zvládnutelná napodobitelnost. V anglickém jazyce dochází k konjugace a skloňování slovesného druhu sloves stejně tak, jako v našem jazyce. Dále je velmi mnoho anglických slov a hlavně těch odborně převzatých, co jsou s jejich anglickými odvoezninami téměř shodné.
Kdo zvládne angličtinu a zvládne rozvinutější anglický slovník a slova (lexikální jednotky), porozumí také velmi dobře anglickým specializovaným výrazům.

 

Proč raději anglické překlady rodilých Angličanů?

Dobrý lingvista – překladatel vám během chvíle sdělí cenu, překlad od něj realizovaný bude kvalitní prací a přesně se s vámi dohodne na technických pravidlech překladu. Cena pro anglické překlady pak bude také někdy i o hodně nižší. Délka překladu jedné stránky se může podstatně zkrátit na 30 – 60 min., cože je přesný časový úsek, po kterou běžná překladatelská agentura, v lepším případě, teprve najde odpovídajícího překladatele.

Jaké překlady jsou nejčastější?

Velmi odpovídající se v v poslední dekádě stává tzv. přepis webových stránek psaných anglicky, nebo lokalizace. Lokalizace neznamená nic, než překlad firemních webů tak, aby obsah přeložený plnil obchodní smysl webových stránek stejně tak dobře, jako originál. S tímto s tímto typem kvalitního překladu k tomu všem souvisí i další obory, které překladatel musí alespoň povšechně naučit se. Překlady z – do angličtiny s ověřením jsou totiž velmi náročnou činností s důležitou a významnou uživatelskými znalostmi pro ovládání počítače, adekvátních a různých editorů a programů pro překládání. Překlad firemních webů do angličtiny využívají společnosti s s obchodním programem a obchodní strategií zaměřenou na anglické webové prostředí, hlavně firmy inzerující technologické služby a servis.

X