Archive for Darování

Hrozící exekuce rodinného majetku

Právě mi volala paní, že potřebuje něco udělat s domem. Syn podniká a má potíže, hrozí mu exekuce. Bojí se o dům, bojí se o to, že až nebude, tak dům zdědí obě její děti a dcera tak může přijít o střechu nad hlavou.

Exekuce majetku – prevence

Dnes docela běžná věc. Od nového roku bude možné založit s.r.o. za 1 korunu! Jo, to kdyby bylo v těch letech, kdy jsem začal podnikat, povzdychne si nejeden OSVČ.

Prevence exekucí majetku

Ale k věci. Je mi jasné, jaké opatření provedeme. Paní má ještě dceru a tak dům převedeme na ni darovací smlouvou. To znamená, že dům nebude ani jejího manžela, protože darování je do výlučného vlastnictví. Paní s tím souhlasila. Vše jsem připravil podle dodaných podkladů ke spokojenosti klientky.

Jste v podobné situaci? Promptně Vám vyhotovíme potřebnou smlouvu. Kontakt je ZDE.

Koncepce bezdomovectví

Podle „no-name“ ministra vlády ČR v demisi máme nyní 30 tisíc bezdomovců a dalších 100 tisíc spoluobčanů je v ohrožení. A nejsou to, přátelé, jen tzv. „nemakačenkové či „nepřizpůsobiví““. Můžeme to být, za jistých okolností i my!

Nedávno bylo zveřejněno, že mnoho našich občanů pracuje za mzdy, které jsou vlastně pod hranicí chudoby. Tou hranicí je částka 14.500 Kč. Sám znám ve svém okolí několik takových případů, které se dají shrnout takto: „Pracuji, ale nemám prostředky“. Ano, to je realita dnešních dnů (a co mají teprve říkat nezaměstnaní).

Má-li člověk ještě „manévrovací prostor“, tedy může třeba prodat byt či dům, nebo jej darovat a jít do menšího s nižšími náklady… má ještě řešení. Je to ještě preventivní opatření, pokud není pozdě. V tomto případě, aby byt či dům zůstal v rodině, je možné je převést na někoho z ní. Jde to relativně jednoduše darováním.

Darovací smlouva však má svá pravidla, náležitosti. My Vám ji zajistíme. Kontakt na nás je ZDE.

 

Zuzana Hejnová splatí hypotéku

Asi všichni ji fandíme, protože je radost vidět vítězství českého sportovce – mistryně světa, vítězky Diamantové ligy… Za letošní prize money prý splatí svou hypotéku. Ano počíná si rozumně. Jiní sportovci, z jiných odvětví jako je fotbal, tenis, golf… mají neskutečné příjmy a mnozí si pak z rozmařilosti kupují auta a jachty..

Vzpomínám si taky na trapnou reklamu, ve které multimilionář Petr Čech (brankář Chelsea, pro ty, kdo neví o koho jde), „věrohodně“ propagoval hypotéku a přitom by si ze svého platu mohl každý týden koupi jeden slušný dům kdekoliv. Normální Čech, odměňovaný normálním platem, by měl mít teoreticky plat kolem 25 tisíc čistého. Kdo to ale je? Učitel? Ne! Dělník? Možná ve škodovce v MB. Tak kdo? Pár tisíc ji sice je, ale kdo má jistotu, že ten příjem bude mít 20, 25 či 30 let?

Mnozí již zjistili, že jejich jistota je v koncích. Stačí, že jim je přes 40 let (dříve se říkalo přes 50) a jsou pro zaměstnavatele nepotřební. Někteří z těchto „postižených“ již reagují a své nemovitosti „pod hypotékou“ chtějí prodat, převést i v rodině (na ty, kteří tu jistotu nyní „mají“). Samozřejmě to lze – se souhlasem hypotečního věřitele. Jsou dva základní způsoby, ale o tom až příště.

Potřebujete vyhotovit smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitosti „pod hypotékou“?Kontakt je ZDE.

 

Pozemek jiného vlastníka, než bude stavba?

Dosud bylo možné stavět i na „cizím“ pozemku. Ne tak docela bez vědomí vlastníka pozemku, ovšem. Ale náš právní řád umožňoval vydat stavební povolení stavebníkovi, např. bytovému družstvu, ale i jednotlivci na pozemku státu nebo i jiného vlastníka (dětí na pozemku rodičů…). Není snad potřeba vyjmenovávat všechny možné varianty…

Bylo to založeno komunistickým občanským zákoníkem, který má být, po mnoha novelizacích, nahrazen úplně novým. Ten má platit od ledna příštího roku (2014).

Může to tak přinést jisté komplikace. V otázce vlastnictví pozemku a stavby se totiž vrací k evropskému standardu – jednotnému vlastnictví stavby a pozemku. Tam, kde je režim dvou různých vlastníků, vznikne předkupní právo jednoho vlastníka vůči druhému. Tam, kde je dnes, např. pozemek rodičů, kteří chtějí umožnit dětem výstavbu RD na jejich pozemku v následujících letech, by tak bylo vhodné – kvůli snazší hypotéce – tomuto stavu předejít a preventivně pozemek do konce roku převést na budoucího stavebníka. Že se to nedá stihnout?, Inu, dá.

Obraťte se na nás, vše zařídíme k Vaší spokojenosti. Kontakt je ZDE.

Je tu háček!?

Přijde-li klient s přáním převést nemovitost na někoho v rodině, jde zpravidla o darování. Téměř v každém druhém případě však je v rychlém převodu nějaký háček.

Praxe ukazuje, že vlastníci nemovitostí je nemají z hlediska právních vztahů v pořádku. Pomineme-li dnes časté zástavy a exekuce (v případě exekuce nelze s nemovitostí nakládat), tak zde máme některá věcná břemena ve prospěch třetích osob (osoby oprávněné z věcného břemene), která převodu prakticky zabrání, neb i nový vlastník musí plnit ujednání smlouvy o zřízení věcného břemene (dříve se mu také říkalo výstižně: „služebnost“) a s tím někteří nabyvatelé (obdarovaní) nemohou souhlasit.

Praktickým důvodem je třeba skutečnost, že taková nemovitost je jako zástava pro banku, v případě uzavření smlouvy o poskytnutí (hypotečního) úvěru nepoužitelná. A rázem je po převodu staršího domu s babičkou a je i po rekonstrukci…

Potřebujete převést nemovitost nebo byt a sami to nezvládnete? Pomoc pro Vás je ZDE.

 

Já také potřebuji převést nemovitost, ale mám na to?

Vše ovšem souvisí se vším, jak pravil klasik a náš gymnaziální profesor dějepisu.

Neúcta k práci člověka je věc, která mne vždy vadila. Vezměte si například, kolik je dnes na světě nadbytečně vyrobených výrobků. Promrhaná práce, čas, materiál, energie, poškozené životní prostředí. Přitom je mnoho neudržovaného, neobdělávaného ležícího ladem a přitom jen s trochou péče by to mohlo nést plody… Všiml jsem si také, jak klesly naše příjmy a přitom pracujeme více, než dříve.

Například převody nemovitostí se téměř zastavily, protože na to lidé nemají. Banky, poté, co z nás vytahaly peníze, nabízejí hypoteční úvěry za historicky nízké úroky. Kdo ale na to má? Společnost se rozdělila na extrémně bohaté a chudé. Všichni šetří, nikdo neví, co bude dál? Nejsme v jakési slepé uličce? Ač lidé pracují, tak jich je pětina (pozor, to nemluvíme o lidech evidovaných na úřadech práce), pod hranicí bídy, což je u nás, prý, 14.500 Kč hrubého. I tito lidé vlastní nemovitosti a chtějí nebo potřebují je převést. V této situaci, je každá koruna dobrá, jak se říká.

Potřebujete i Vy převést nemovitost? V rodině či na někoho cizího? Kontaktujte nás ZDE.

 

 

Příprava na převod nemovitostí

V rámci přípravy na převod je potřebné vyslechnout obě dvě strany, aby nedocházelo k nedorozuměním. Občas se stalo, že strana darující si vůbec neuvědomovala, že vlastníkem není jen on (ona) sama, když je ženatý (vdaná).

Někteří lidé netuší, že i když „tu garáž jsem postavil těmahle rukama, zatímco ona (myšlena manželka) nepřiložila ani ruku k dílu“, tak bylo-li to v době trvání manželství, jde o společné jmění manželů – „SJM“. Jsou samozřejmě výjimky: finanční zdroj, za který byla výstavba či nabytí nemovitosti pořízeno, bylo z výlučného vlastnictví – z daru nebo výnosu z prodeje dědictví nebo dle zvláštních předpisů – např. z restitucí.

Z praxe vím, že takový převod (kdy nemovitost převádí jen jeden z manželů – ten, který byl v katastru zapsán) je povolen, ale není správný a je i pro kupujícího dosti rizikový. I já se setkal s případem, kdy za mnou do kanceláře kdysi „naběhla“ rozlícená paní: „jakto že jsem udělal převod chalupy, která sice byla psaná jen na manžela, ale je to přece i její chalupa“?! Nutno podotknout, že se paní mýlila. Pán s tou paní byl v rozvodovém řízení a tak mne tak trochu na tuto situaci připravil. Doložil mi listinami, že chalupu (bývalou zemědělskou usedlost) restituoval jako tzv. náhradu za nevydané nemovitosti a za nevydaný živý a mrtvý inventář. Restituentem se stal jako jediný dědic po rodičích, kterým jinou usedlost stát sebral a oni se roku 1991, kdy vstoupil v platnost zákon č. 229/1991 Sb. („o restitucích“), nedočkali. Rozlícená paní kupodivu odešla z mé kanceláře v klidu.

Potřebujete zařídit rychlý a správný převod nemovitost? Kontaktujte nás ZDE.

Příprava na převod vlastnického práva

Má-li klient přání převést nemovitost na někoho v rodině, jde zpravidla o darování. Téměř v každém druhém případě však je v rychlém převodu nějaký háček. Praxe ukazuje, že vlastníci nemovitostí je nemají z hlediska právních vztahů v pořádku.

Pomineme-li dnes časté zástavy a exekuce (v případě exekuce nelze s nemovitostí nakládat), tak zde máme i některé typy věcných břemen ve prospěch třetích osob (osoby oprávněné z věcného břemene), které převodu prakticky zabrání, neb i nový vlastník musí plnit ujednání smlouvy o zřízení věcného břemene (dříve se mu také říkalo výstižně: „služebnost“) a s tím někteří nabyvatelé (obdarovaní) nemohou nebo nechtějí souhlasit.

Dalším problémem může být třeba skutečnost, že taková nemovitost je jako zástava pro banku, v případě uzavření smlouvy o poskytnutí (hypotečního) úvěru nepoužitelná. A rázem může být po převodu staršího domu s babičkou na vnuka a je i po rekonstrukci, kterou dům nutně potřebuje… Nejsou-li hotové peníze nebo jiné ručení, musí se na opravu nejprve našetřit.

Nevíte-li si rady v obdobné situaci, poradíme, zařídíme. Kontaktujte nás ZDE.

1. pol. 19. století – mapa stabilního katastru

Podíváme-li se do map tzv. stabilního katastru – zhruba z konce 1. poloviny 19. století, vidíme tam ještě, zvláště v pohraničí, lánové uspořádání našich vesnic z období kolonizace z 12. až 13. století. Existovalo několik typů, jak byly naše vesnice zakládány (okrouhlice, lánová ves…).

Většinou byly vsi zakládány cíleně, plánovitě – tzv. lokátory. Každý statek měl všechny druhy pozemků – „zastavěnou plochu a nádvoří“, „zahradu“, ovocný sad, ornou půdu, louky, pastviny a les. K tomu cesty a na vodním toku i rybníček. Byla to v podstatě samostatná ekonomická jednotka. To už dnes většinou pozbylo na platnosti. Ale stačí se podívat i na dnešní katastrální mapy a jasně vidíme odkaz předků.

V přídělech (po r. 1945 a v restitucích po r . 1991 se tento stav parcelace alespoň částečně převzal. Mnozí restituenti pak následně svou restituci (bývalý příděl) převáděli darovací smlouvou svým potomkům, nebo jej dědicové, žijící již ve městě, prodávali – a ti měli, či mají potřebu kupní smlouvy. To je přesně naše služba – zajistit vše potřebné k převodu vlastnických práv.

Máte-li tuto potřebu, kontaktujte nás ZDE.