Archive for Dražby

Trochu jiný pohled na exekuce

Tzv. „úkony ve věci“ jsou honorovány sice dle právních norem, ale troufám si říci, že někdy v rozporu s dobrými mravy. Budiž. To ale není nic proti tomu, co se děje při odměňování osob, které se podílejí na tzv. vymáhání pohledávek, to nemá ve světě obdoby.Ještě před časem, když někdo prohlásil, že náš stát požehnal lichvu, za kterou stojí exekutoři, soudy a někteří právníci, tak to způsobilo zděšení. Dnes se tomu ale nikdo najednou nediví, protože to je všude kolem nás. Včera jsem četl titulek z novin (na internetu, pochopitelně) a ten zněl: „Z jedné koruny dluhu může být i dvacetitisícová pohledávka“. Jak je to možné?

Exekuce, advokáti – prevence

No, já to nevyřeším, ale budu dělat vše, abych se na řešení případných finančních problémů neobracel na „tradiční, zkostnatělý režim“, tj. počínaje advokáty (ti si jen přihodí další peníze za své služby), Policii ČR (to je úplná blbost – vím to z vlastní zkušenosti) či soudy (totéž + časové hledisko). Vrcholem je ovšem činnost exekutorů! Pokud něco takového nastane, nebo již nastalo, je asi pro nás všechny prozíravější, levnější a tím i lidštější se s dlužníkem dohodnout a počkat.

Exekuce v populaci, právní poradenství

Mnozí lidé (rizikové osoby – např. OSVČ) se do problémů dostali vlastními chybami, ale mnozí i nevlastní vinou – díky krizi se často dostávají do druhotné platební neschopnosti. Společnost jim vůbec nepomáhá, ba naopak. Dlužník, který má několik drobných dluhů, má nyní již delší dobu nižší příjmy (díky krizi), vyšší výdaje na energie, pohonné hmoty, bydlení a živobytí (díky krizi) a i když provede úsporná opatření, tak stejně „nevychází“. Nesmyslné nafukování dluhu o poplatky za advokáty, soudy, znalce, náklady na exekuce a úroky z prodlení nic nevyřeší. Jen dají vydělat parazitujícím subjektům, ale dlužník se tím neoddluží a věřitel nic nezíská.

Máte v rodině rizikovou osobu? Potřebujete poradit, jak ochránit majetek? Kontaktujte nás ZDE.

 

Co se zemědělskými pozemky? Převést je?

Pro toho, kdo se nezapojil do dotačních programů v zemědělství, tak se dostal až do situace, kdy byly jeho nemovitosti zadluženy a skončily tak v exekuci a následně v nedobrovolné dražbě.

Převody pozemků / nemovitostí

Pro ty nemovitosti i jejich vlastníka to je možnost jakéhosi „restartu“. Pokud dlužník nebyl předlužen, oddluží se, nemovitost se očistí od dluhů a nový vlastník – vydražitel může tu „svou“ nově nabytou nemovitost rekonstruovat, znovu využívat, třeba i k jiným účelům.

Scelování zemědělských pozemků

Zemědělské pozemky jsou také nově scelovány do větších celků a to nejen z ekonomických důvodů. Po r. 1945, mnozí dostali v pohraničí od státu tzv. příděl, zpravidla o velikosti 10 hektarů. Nikdo tehdy netušil, co způsobí násilná kolektivizace padesátých let. Dnes se ale v podstatě děje něco podobného. Je to tlak peněz a prostě vývoj lidské společnosti a zemědělské techniky. Vlastník větších pozemků – „farmář“, jak se jim říká, má větší šanci uspět v konkurenci  …

Potřebujete vypracovat kupní smlouvu na prodej Vašich zemědělských pozemků? Kontakt je ZDE.