Archive for přestupková řízení

Komunikace s právníkem – dodání podkladů

V příloze:

1. Usnesení z 5. 2. 2018 stíhání osoby
(podána také stížnost na postup Policie v AA – vyhodnoceno inspekcí jako irelevantní)

2. Následoval Rozsudek / Usnesení AA (zřejmě pro náš účel irelevantní) (současně nemohu dohledat)

3. Písemnost / PŘEDVOLÁNÍ OBVINĚNÉHO s nedáním přednosti v jízdě (6.02.2019)

4. Odpověď na přestupek (příloha) (zpětně hodnotím, jako velmi důležité, sic jsem přiznal ale popsal i celou situaci – PROSÍM OTEVŘETE, toto jsem vám vůbec neposílal !)

3. Příkaz CC 26.02.2019, viz příloha (již zasílané) – uhrazeno na 2 x, neboť jsem si nevšiml jak zákazu, tak úhrady nákladů

4. Sdělení o zadržení ŘP
(na Policii podána stížnost pro danou věc – které jsem v době odebrání nerozuměl + stížnost na nevhodné chování) (domnívám se, že stížnost pro nevhodné chování, bude zhodnocena validně – AVŠAK PŘEDPOKLÁDÁM, že nepoužijeme)

5. Příkaz ČČ ŘŘ (již máte)

6. Sdělení o postoupení do SS, poté ŘP vydán, v současné době zákaz zrušen

(nadále chronologicky v předchozích dnech)

7. PODÁNÍ PODNĚTU (zasláno do DD dne 29. 7.)

VYROZUMĚNÍ NA PODÁNÍ ODPORU FFF FF DD (POZVÁNKA DO NOVÉHO BORU NA 28. 8.)

8. AAA Výzva k doplnění podání a usnesení o stanovení lhůty (PODÁNO 1. 8. – MUSÍ BÝT DOPLNĚNO VE LHŮTĚ)

9. DOPLNIL JSEM ÚDAJE DNE 6. 8. A TO POUZE TAKTO STRUČNĚ:

DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ:
Ke spisové značce: DFD 55/2019 JJJ
Věc: podání podnětu k přezkumnému řízení.
Podává: SSS FDF, nar. 00. 01. 9898.
Korespondence: datovou schránkou.

Opravné prostředky v řízení o přestupku

K příkazu Č.J.: MURY 0000/2000, Spisová značka: AAAA00/2019 MAC / 9

Dobrý den, ve věci Obnovy správního řízení uvádím vámi žádaná „doplnění“, která jste požadovali během telefonického rozhovoru dne 00. 7. 0000 s panem AAA BBB, který na mé konto s vaší linkou telefonoval.

Nyní vám píši prostřednictvím mého kolegy a zástupce Jana Fanty, který ovládá český jazyk na lepší úrovni, než-li já.

K obnově řízení mám hned několik důvodů. Některé jsou více objektivní, některé méně. Důvod jsou tedy následující.

Oznamovatelem dopravního přestupku, majitelem vozidla 88888 byly cca 15 min. následně na mé a majetku osobě spáchány 2 trestné činy (viz přiložené Usnesení). Trestný čin výtržnictví ve smyslu § 358 odst. 1 trestního zákoníku a poškození cizí věci ve smyslu § 228 odst. 1 trestního zákoníku. Tyto trestné činy se udály na křižovatce Revoluční, načež jsem byl dotyčným napaden a tento se pokusil mě vytáhnout z vozu.

Po vývoji popsaném v přiloženém Usnesení, pachatel z místa činu odjel. O několik hodin později, se mi podařilo jej skrze Faceboovou stránku „111111“ vypátrat a jelikož jeho identifikace zcela explicitně z Faceboové diskuze vyplynula, se prostřednictvím svého kamaráda, tento pachatel o tomto dozvěděl. Jeho reakce byla zcela logická, tj. věděl, že bude lepší se na policii přihlásit sám a označit se za poškozeného, kterému neměla býti dána přednost v jízdě, načež tento reagoval, jak reagoval a spáchal hned 2 trestné činy.

Tento pachatel (s 13 záznamy v kartě řidiče), se přiřítil do křižovatky rychlostí, která nebyla slučitelná s jakoukoliv možnou reakcí běžného z druhé strany do křižovatky přijíždějícího řidiče.

Nyní k subjektivním důvodům. Svou vinu, jsem prostřednictvím datové schránky a svého kolegy CCCCCC, dat. narození 25. 00. 0000, který navíc tou dobou ve voze cestoval se mnou a událost také vidí zcela jinak, než oznamovatel, přiznal. Bylo to zejména proto, že jsem se od 22. prosince 2018 až do 5. dubna 2019 zdržoval v UUU na adrese svého trvalého bydliště a na adrese svých příbuzných. Také s ohledem na můj zdravotní stav, který již v roce 2012 vykazoval dle přiloženého lékařského potvrzení 20 % schopnost omezení práce, přičemž tento je k dnešnímu dni spíše již za hranicí mírné invalidity, jsem nemohl v zimních měsících rozhodně přicestovat na jakékoliv ústní jednání. Slovy mého advokáta: „tak přiznejte, že se to stalo a bude to v nejnižší sazbě“, jsem toto přiznal a pojal za jediné možné řešení. V této věci vám také přikládám screenshot E-mailové konverzace s daným advokátem na můj pracovní E-mail. Jednalo se v té době o jediné pro mě přijatelné řešení v rámci mého zdravotního stavu a dané vzdálenosti cca 1500 Km do vaší severomoravské destinace.

Na závěr také mohu uvést, že dne 15. 9. 2019, po oznámení trestného činu, jsem byl policií v aaa velice nevybíravě konfrontován, načež jsem na zaprotokolování činu do protokolu, musel velmi důrazně trvat a jednání policie bylo striktně podjaté. Policie mi velmi nevybíravým způsobem sdělovala, že s rozbitým okénkem mám „odjet domů“ a že je moje problémy nezajímají. Navíc, byla také na místo přivolána RZS, neboť jsem subjektivně v oku cítil střep z rozbitého okna.

Celá tato událost a několik dalších nepříznivých vlivů, včetně špatných doporučení českého advokáta, se domnívám, že by mi mohlo snad vámi býti vyhověno a řízení obnoveno, abych se v něm mohl řádně obhájit.

Také případně prosím, aby toto proběhlo nejpozději do listopadu 2019, neboť později opět budu v místě mého bydliště, tj. v zahraničí.

 

X