Archive for Zajímavosti

Překlady lékařských zpráv

K čemu slouží překlady lékařských zpráv

Zejména ke kvalitnímu převodu lékařské informace nebo informace plynoucí z celkové lékařské práce – tj. syntéza delší lékařské zprávy. Syntézu nebo překlad, využívají z 99 % procent pacienti českého původu, kteří přicestovali za zahraničí (a „v ruce“ mají zahraniční lékařskou zprávu), anebo cestují pro léčbu ven. Takových pacientů přibývá s nárůstem možností cestování, trvalými pobyty v zahraničí, turismem apod. Tento jev, jde zkrátka ruku, v ruce s globalizací pobytu jednotlivce v různých destinacích.

NEJČASTĚJŠÍ JAZYKOVÉ SMĚRY PŘEKLADU LÉKAŘSKÝCH ZPRÁV:

  • čeština-angličtina
  • čeština-němčina

DÁLE TAKÉ:

  • čeština-slovenština (se doudním ověřením)
  • čeština-polština
  • čeština-ruština
  • čeština-italština
  • čeština-francouzština
  • čeština-španělština

Finanční gramotnost je u nás tristní (a nejen ta)

A dodal bych, že nejen ta. Nejenže naše školství nás nepřipravilo a nepřipravuje na běžný život, ale celá řada oblastí zůstává obyčejným smrtelníkům zahalena v pološeru. Ať je to právní vědomí, oblast podnikání, vlastnických vztahů…

Každý druhý Čech je ale při tom „mistr světa“ v jednotlivých disciplínách. Dnes tak stačí málo. Internet a vyhledávač. Čech si sedne k počítači nebo vezme „chytrý mobil“ či tablet a do vyhledávače zadá klíčové slovo.

Je to tak primitivní. Jenže i zde platí, čím víc víš, tím víc víš, že nic nevíš. Nebo-li „blahá nevědomost“, jak vždy říkala moje matka. Ještě bych dodal parafrázi na slogan: Mnoho „vzorů smluv, zajícova smrt“.

Nejste „mistry světa“? Potřebujete vypracovat potřebnou smlouvu? Kontakt je ZDE 

Staré předkupní právo

Minulé prázdniny jsem se setkal s kamarádem z dětství. Neviděli jsme se mnoho let. Od doby, co umřela moje babička a děda, přestal jsem tam pochopitelně jezdit.

Mám takový problém, když jsme projednávali dědictví po tátovi, tak jsme zjistili z toho „výpisu“, nebo jak se to jmenuje, že tam máme zapsané staré předkupní právo ještě na fabriku, která už 40 let neexistuje a od které to kdysi naši koupili. Co s tím?

No, z hlavy Ti to nepovím, ale budu si to muset prověřit. Tyhle věci jsou individuální… Zkrátka podařilo se mi dohledat likvidátora nástupnické firmy, která převzala majetek a spolu s ním i práva a povinnosti. Naštěstí byl likvidátor ochoten sepsat příslušné vyjádření a souhlas s výmazem. Katastrální úřad jej pak provedl.

Máte podobný problém? Nebo nerozumíte zápisu na Vašem listu vlastnictví? Klikněte ZDE.

 

Albánie a Řecko nevedly katastr nemovitostí

Nedávno jsem v TV zaslechl hlášku, že Albánie a Řecko donedávna nevedly katastr nemovitostí. U Albánie to asi nepřekvapí, ale Řecko? Člen EU, kapitalistická země… No, vlastně chápu. Možná jeden z důvodů proč v podstatě zkrachovalo (výběr daní).

To u nás je to jiné. Dávná tradice započala, myslím, již deskami zemskými na sklonku středověku. Reformy Marie Terezie, kdy se domy začaly číslovat a samozřejmě stále preciznější evidence vlastnických vztahů a mapování, mají u nás tradici. Pravda na přelomu padesátých a šedesátých let 20. st. to u nás bylo skoro jako v té Albánii, ale v druhé polovině let šedesátých se vše z gruntu dávalo dohromady, říkalo se tomu „komplexní zakládání evidence nemovitostí“.

Se vznikem České republiky k 1. 1. 1993 vznikl u nás katastr nemovitostí a tím i příslušné úřady. A následovala digitalizace, která ještě není dokončena. Její výsledky nám ale již pomáhají. Pro celou řadu informací dnes nemusíme na úřad, ale stačí mít doma internet… ale že tomu nerozumíte?

Potřebujete zjistit cosi z katastru a nevíte si s tím rady a na úřad také nemůžete? Domluvte se ZDE.

 

 

Pozemek jiného vlastníka, než bude stavba?

Dosud bylo možné stavět i na „cizím“ pozemku. Ne tak docela bez vědomí vlastníka pozemku, ovšem. Ale náš právní řád umožňoval vydat stavební povolení stavebníkovi, např. bytovému družstvu, ale i jednotlivci na pozemku státu nebo i jiného vlastníka (dětí na pozemku rodičů…). Není snad potřeba vyjmenovávat všechny možné varianty…

Bylo to založeno komunistickým občanským zákoníkem, který má být, po mnoha novelizacích, nahrazen úplně novým. Ten má platit od ledna příštího roku (2014).

Může to tak přinést jisté komplikace. V otázce vlastnictví pozemku a stavby se totiž vrací k evropskému standardu – jednotnému vlastnictví stavby a pozemku. Tam, kde je režim dvou různých vlastníků, vznikne předkupní právo jednoho vlastníka vůči druhému. Tam, kde je dnes, např. pozemek rodičů, kteří chtějí umožnit dětem výstavbu RD na jejich pozemku v následujících letech, by tak bylo vhodné – kvůli snazší hypotéce – tomuto stavu předejít a preventivně pozemek do konce roku převést na budoucího stavebníka. Že se to nedá stihnout? Inu, dá.

Obraťte se na nás, vše zařídíme k Vaší spokojenosti. Kontakt je ZDE.

 

Trochu jiný pohled na exekuce

Tzv. „úkony ve věci“ jsou honorovány sice dle právních norem, ale troufám si říci, že někdy v rozporu s dobrými mravy. Budiž. To ale není nic proti tomu, co se děje při odměňování osob, které se podílejí na tzv. vymáhání pohledávek, to nemá ve světě obdoby.Ještě před časem, když někdo prohlásil, že náš stát požehnal lichvu, za kterou stojí exekutoři, soudy a někteří právníci, tak to způsobilo zděšení. Dnes se tomu ale nikdo najednou nediví, protože to je všude kolem nás. Včera jsem četl titulek z novin (na internetu, pochopitelně) a ten zněl: „Z jedné koruny dluhu může být i dvacetitisícová pohledávka“. Jak je to možné?

Exekuce, advokáti – prevence

No, já to nevyřeším, ale budu dělat vše, abych se na řešení případných finančních problémů neobracel na „tradiční, zkostnatělý režim“, tj. počínaje advokáty (ti si jen přihodí další peníze za své služby), Policii ČR (to je úplná blbost – vím to z vlastní zkušenosti) či soudy (totéž + časové hledisko). Vrcholem je ovšem činnost exekutorů! Pokud něco takového nastane, nebo již nastalo, je asi pro nás všechny prozíravější, levnější a tím i lidštější se s dlužníkem dohodnout a počkat.

Exekuce v populaci, právní poradenství

Mnozí lidé (rizikové osoby – např. OSVČ) se do problémů dostali vlastními chybami, ale mnozí i nevlastní vinou – díky krizi se často dostávají do druhotné platební neschopnosti. Společnost jim vůbec nepomáhá, ba naopak. Dlužník, který má několik drobných dluhů, má nyní již delší dobu nižší příjmy (díky krizi), vyšší výdaje na energie, pohonné hmoty, bydlení a živobytí (díky krizi) a i když provede úsporná opatření, tak stejně „nevychází“. Nesmyslné nafukování dluhu o poplatky za advokáty, soudy, znalce, náklady na exekuce a úroky z prodlení nic nevyřeší. Jen dají vydělat parazitujícím subjektům, ale dlužník se tím neoddluží a věřitel nic nezíská.

Máte v rodině rizikovou osobu? Potřebujete poradit, jak ochránit majetek? Kontaktujte nás ZDE.

 

Nová forma služeb

Život nám přináší různé situace, různá úskalí. Čas mnohdy opravdu hraje proti nám. Pravdou je také, že rychlost i u převodů vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem není vždy to nejdůležitější.

Správné pro klienta je to, co je jakýmsi průsečíkem kvality, rychlosti a ceny služby. My, v našem odborném kolektivu, pracujeme flexibilně. Spolupracujeme výhradně se schopnými odborníky, kteří pochopili, že v dnešní době se kvalitní výrobek – služba, či jak ten produkt nazveme, nemusí vytvářet na tradičních místech – kancelářích na dobré adrese. To mi, ač jsem jinak obdivovatel historie, připomíná „staré dobré časy za F.J.I.“. Jenže nežijeme na přelomu 19. a 20. století, ale žijeme již dokonce ve století jednadvacátém – v jistém slova smyslu „virtuálním“.

Za vším jsou ovšem lidé, odborníci, specialisté, kteří tvoří tým a jsou skvěle manažováni a jsou k dispozici na internetu a tím pádem jsou vždy a všude k dosažení a jejich služby jsou i levnější. V tom je budoucnost, v tom je to zajímavé pro drobnou, „obyčejnou“ i V.I.P. klientelu.

Chcete využít našich zkušeností k jednání či řízení na „katastru“? Kontaktujte nás ZDE.

Příprava na převod nemovitostí

V rámci přípravy na převod je potřebné vyslechnout obě dvě strany, aby nedocházelo k nedorozuměním. Občas se stalo, že strana darující si vůbec neuvědomovala, že vlastníkem není jen on (ona) sama, když je ženatý (vdaná).

Někteří lidé netuší, že i když „tu garáž jsem postavil těmahle rukama, zatímco ona (myšlena manželka) nepřiložila ani ruku k dílu“, tak bylo-li to v době trvání manželství, jde o společné jmění manželů – „SJM“. Jsou samozřejmě výjimky: finanční zdroj, za který byla výstavba či nabytí nemovitosti pořízeno, bylo z výlučného vlastnictví – z daru nebo výnosu z prodeje dědictví nebo dle zvláštních předpisů – např. z restitucí.

Z praxe vím, že takový převod (kdy nemovitost převádí jen jeden z manželů – ten, který byl v katastru zapsán) je povolen, ale není správný a je i pro kupujícího dosti rizikový. I já se setkal s případem, kdy za mnou do kanceláře kdysi „naběhla“ rozlícená paní: „jakto že jsem udělal převod chalupy, která sice byla psaná jen na manžela, ale je to přece i její chalupa“?! Nutno podotknout, že se paní mýlila. Pán s tou paní byl v rozvodovém řízení a tak mne tak trochu na tuto situaci připravil. Doložil mi listinami, že chalupu (bývalou zemědělskou usedlost) restituoval jako tzv. náhradu za nevydané nemovitosti a za nevydaný živý a mrtvý inventář. Restituentem se stal jako jediný dědic po rodičích, kterým jinou usedlost stát sebral a oni se roku 1991, kdy vstoupil v platnost zákon č. 229/1991 Sb. („o restitucích“), nedočkali. Rozlícená paní kupodivu odešla z mé kanceláře v klidu.

Potřebujete zařídit rychlý a správný převod nemovitost? Kontaktujte nás ZDE.

Příprava na převod vlastnického práva – díl II.

Inu, někdy se člověk v přípravě na převod vlastnického práva setká i s dějinami v praxi. Znám několik případů tzv. „rozkulačených“ rodin, jejichž otec, děd a pod, skončili v komunistických kriminálech a jejich děti, vnuci či pravnuci na ně dodnes vzpomínají (viz i film Všichni dobří rodáci). Mnohdy jse zase o nostalgii z toho, že: „Rodný dům již nestojí. Sebrali nám ho a pak ho nechali rozkrást a nakonec ho zbourali.“, to jsem slyšel mnohokrát. Ostatně i rodný dům obou mých dědů takto dopadl.

V jednom případě o něj naše rodina přišla, v druhém případě s dostal v rodině do nesprávných rukou. Jistě, jistý podíl na tom má i doba. Ta se v mnohém změnila. Po vstupu do EU dostalo naše zemědělství přes veškeré proklamace pěkně na frak. Sady leží ladem a jablka dovážíme – přitom je známo, že za Rakousko-Uherska i za 1. republiky jsme jablka z Českého Středohoří vozili po Labi do Hamburku a odtud i do Nizozemí. Dnes to je obráceně. Proč? Mnozí vlastníci zemědělských objektů tak prodali své usedlosti pražákům na rekreaci – to v tom lepším případě. Některé nemovitosti takové štěstí neměly.

Příprava na převod nemovitosti

V rámci přípravy na převod je potřebné vyslechnout obě dvě strany, aby nedocházelo k nedorozuměním. Občas se také stalo, že strana darující si vůbec neuvědomovala, že vlastníkem není jen on (ona) sama, když je ženatý (vdaná). Někteří lidé netuší, že i když „tu garáž jsem postavil těmahle rukama, zatímco ona nepřiložila ani ruku k dílu“, tak bylo-li to v době trvání manželství, tak až na výjimky (finanční zdroj, za který se výstavba či nabytí nemovitosti či bytu pořídily, byly z výlučného vlastnictví – z daru nebo výnosu z prodeje dědictví nebo dle zvláštních předpisů – např. z restitucí) jde o společné jmění manželů „SJM“.

Z praxe vím, že takový převod (kdy nemovitost převádí jen jeden z manželů – ten, který byl v katastru zapsán) je povolen, ale není správný a je i pro kupujícího dosti rizikový. I já se setkal s případem, kdy za mnou do kanceláře kdysi „naběhla“ rozlícená paní: „jaktože jsem zajistil převod chalupy, která sice byla psaná jen na manžela, ale je to přece i její chalupa“! Nutno podotknout, že se paní mýlila. Pán s tou paní byl v rozvodovém řízení a tak mne tak trochu na tuto situaci připravil.

Doložil mi listinami, že chalupu (bývalou zemědělskou usedlost) restituoval jako tzv. náhradu za nevydané nemovitosti a za nevydaný živý a mrtvý inventář. Restituentem se stal jako jediný dědic po rodičích, kterým jinou usedlost stát sebral a oni se roku 1991, kdy vstoupil v platnost zákon č. 229/1991 Sb. („o restitucích“), nedočkali. Rozlícená paní kupodivu odešla z mé kanceláře v klidu.

Příprava na sepsání smlouvy

Přijde-li klient s přáním převést nemovitost na někoho v rodině, jde zpravidla o darování. Téměř v každém druhém případě však je v rychlém převodu nějaký háček. Praxe ukazuje, že vlastníci nemovitostí je nemají z hlediska právních vztahů v pořádku.

Pomineme-li dnes časté zástavy a exekuce (v případě exekuce nelze s nemovitostí nakládat), tak zde máme některá věcná břemena ve prospěch třetích osob (osoby oprávněné z věcného břemene), která převodu prakticky zabrání, neb i nový vlastník musí plnit ujednání smlouvy o zřízení věcného břemene (dříve se mu také říkalo výstižně: „služebnost“) a s tím někteří nabyvatelé (obdarovaní) nemohou souhlasit. Praktickým důvodem je třeba skutečnost, že taková nemovitost je jako zástava pro banku, v případě uzavření smlouvy o poskytnutí (hypotečního) úvěru nepoužitelná. A rázem je po převodu staršího domu s babičkou a je i po rekonstrukci…

Exekuce, spoluvlastníci, detaily, tradice

Můžete namítnout, že by ostatní spoluvlastníci mohli tu exekuci vykoupit. To mohli. Zařídit by se to dalo, ale kde vzít „zbytečný“ milion na vyplacení dluhů? Je to prostě problém. Jako člověk, který pochází ze starého selského a vladyckého rodu vím, že se podobné věci děly i v minulosti. Naši předci si většinou uměli poradit. Měli totiž ten zmiňovaný zdravý selský rozum.

Čili tradice, rozvaha, nebyl takový spěch, a po pravdě bylo mnohé jinak. Jiný právní systém, války, neúrody, chudoba i období hojnosti. Podíváme-li se do map tzv. stabilního katastru – shruba z konce 1. poloviny 19. století, vidíme tam ještě, zvláště v pohraničí, lánové uspořádání našich vesnic. Existovalo několik typů, jak byly naše vesnice zakládány.

Většinou byly zakládány cíleně, plánovitě – tzv. lokátory. Každý statek měl všechny druhy pozemků – „zastavěnou plochu a nádvoří“, „zahradu“, ovocný sad, ornou půdu, louky, pastviny a les. K tomu cesty a na vodním toku i rybníček. Byla to v podstatě samostatná ekonomická jednotka. To už dnes většinou pozbylo na platnosti. Stačí porovnat mapy…

X