Cenový návrh rekonstrukce od řemeslníka

1, Topení – jsou zde dvě možnosti. Topení bude navrženo – otopná tělesa,
oba dva objekty budou vytápěny klasickým vodovodním topením. První
možnost je zřídit elektrické kotle, které by byli asi v tomto případě
nejlepší ohledně vytápění a instalace, cena za vytápění vyjde stejně
jako vytápění plynem. Druhá možnost je pořídit kotle na plyn, ale bude
zapotřebí udělat revize komínů a to kominíkem zdali je vůbec možné
použít tyto komíny v baráku. Poté bude zapotřebí tyto komíny vyčistit a
udělat nové vložkování. Záleží na Vás jakou variantu budete preferovat,
ale oficiálně bych v těchto objektech navrhoval elektrické kotle.
Ušetříte na tom nějaké finanční prostředky.

2, Elektroinstalace – za prvé je důležité požádat o zřízení elektroměrů
na oba dva byty + nezávislé elektroměry na kotle. Toto může trvat
minimálně 1 měsíc a déle, bohužel takto to má ČEZ nastaveno. Jeden
elektroměr cca bude stát 15 000,- Kč připojení + další insalace. Poté se
musí od těchto elektroměrů udělat do každého objektu nový elektro
rozvaděč, od kterého se povedou kabely na zásuvky a vypínače. Umístnění
těchto zásuvek + vypínačů musí být provedeno dle platných norem, aby
bylo možné udělat komplexní revize.

3, Voda – v objektu je připojený kohout na vodu, akorát budeme muset dát
nové kohouty do objektů, aby byla voda k dispozici při stavebních
pracích.

4, Řemeslné práce – bohužel v současné době není k dispozici v objektu
elektrika, mohli bychom využít maximálně prozatím elektrocentrály?. Nebo
požádat někoho ze sousedů o připojení prodlužky?, také to je možnost.
Navrhuji začít bouracími pracemi – škrábání, vybourání stávajících OSB
desek + sádrokartonů + demontáž koberce (v obou dvou objektech).
Vybourat podlahu a osekat omítku v poslední místnosti v objektu na pravé
straně z hlavního vchodu, je zapotřebi odizolovat podlahu a udělat
sanační omítku. A poslední věc je oškrábat veškeré omítky a to v obou
dvou objektech. Objednal bych na to samozřejmě kontejnery. 1 kontejner
vychází na cca 3 500,- Kč.

Comments are closed.

X