Nájemní smlouva na byt

> _ Ale doporučuji sepsat nájemní smlouvu ve spolupráci s
> právníkem_ (MYSLÍM PANÍ AAA, ŽE JE TO SAMÉ, JAKO OD
> VÁS) kde můžete zahrnout postihy pro budoucího nájemníka za
> poškození vybavení bytové jednotky. Dále si tam zaneste, že
> opravy budete provádět Vy, nikoliv nájemník, protože nájemník
> si po provedení oprav může tuto částku vynaloženou na opravu
> odečíst z nájmu (musí Vám dodat příslušné doklad).
> Dále si tam sepište veškeré Vaše vybavení, které bude moci
> nájemce využívat (nábytek,sporák,bojler, koberce, podlahy,….)
> Je to Vaše ochrana kdyby přišla exekuce na nájemce, takto na
> základě tohoto soupisu, který bude součástí nájemní smlouvy to
> exekutor nesmí zabavit.
>
> Nesmíte mít v nájemní smlouvě zákaz trvalého pobytu
> nájemníka. Jednalo by se o porušení zákona o evidenci obyvatel.

Comments are closed.

X