Okresní státní zastupitelství

Okresní státní zastupitelství v Bruntále
Partyzánská 11, 792 01 Bruntál
VÁŠ DOPIS č.j.:
ZE DNE:

Naše č.j.
VYŘIZUJE:
TEL:
1 ZT 33/2019 AAA AAA, r. KK
473 01 Nový Bor, SSS DDD
554 786 290
FAX:
E-MAIL:
IS DS:
554 712 974
podatelna@osz.bru.justice.cz
xb4aibf
sss

DATUM: 4.3.2019
Sdělení
Sděluji, že dnešního dne byla k Okresnímu soudu v AA podána obžaloba na AA
DD pro přečiny
poškození cizí věci dle § 228 odst. 1 trestního zákoníku,
– výtržnictví dle § 358 odst. 1 trestního zákoníku.
Mgr. BB XX v.r.
státní zástupce
Za správnost vyhotovení
AA BB

Comments are closed.

X