Prodloužení smlouvy dodatkem

do 6.7.,2020 jsou platné dohody o spolupráci při prodeji pozemků. Čl. VI. odst. 1 uvádí prodloužení o následné 2 měsíce v případě, že některá ze stran dohodu 5 dní před ukončením nevypoví.

Za sebe bych rád ve spolupráci pokračoval. Jisté věci jsme si vyříkali a narovnali. Pokud to také tak vidíte sdělte mi jak Vy paní A tak Vy pane B svoje stanovisko. K prodloužení není zapotřebí žádných zásadních úkonů, pouze podpis dodatku, který řeší výše uvedený odstavec v čl. VI.

Pokud bychom spolupráci prodloužili jsme připraven nechat pozemek posekat a přefotit.

Comments are closed.

X