Reklamace práce a materiálu v autoservisu

Dobrý den,
dne 21.3. 2023 jsem od vás obdržel fakturu číslo 18/23 ve výši 5095 Kč za opravu vozu Ford Transit, SPZ 000. Na místě jsem vám hotovost uhradil a dne 22.3. 2023 jsem u vás osobně započal reklamační žádost.
Na místě jste mi vrátil částku 1500 Kč za špatně indikovanou výměnu a montáž startovací skříňky. Tu jste dnes na místě odmítl demontovat a nahradit původním dílem.
Dne 21.3.2023 jsem cenu vámi účtovaných úkonů a náhradních dílů také konzultoval s 2 konkurenčními autodílnami a ty poskytly informace, které jsem nadále porovnával s cenami náhradních dílů na internetu pro malospotřebitele.
Cena vaší práce činí 450 Kč / hodinu, jak jste mi v minulosti sdělil.
Nadále jste mi před opravou informoval cenu 150 Kč / litr motorového oleje, s tou jsem souhlasil. Další ceny mi vychází, jak výše řečeno zprůměrováním běžných cen.

 • Olejový filtr – 250 Kč
 • Filtr vzduchu – 150 Kč.
 • Materiál výfuku (vyříznuto z nefunkčního výfuku) – 100 Kč.
  Celková časová dotace práce byla odhadnuta, na výměnu oleje, maximálně na 1 hodinu a na vyvaření výfuku na maximálně 2 hodiny.
  Celkově za práci a materiál tedy mělo být účtováno maximálně 2600 Kč. Částka, která vám po odečtení ceny spínací skříňky zůstává, je 3595 Kč.
  Žádám vás prosím o poukázání rozdílu 995 Kč na bankovní účet společnosti AA s.r.o., číslo / 2010.
  Učiňte prosím tak do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.
  Pokud by žádost o vrácení sumy nebyla splněna do uvedeného termínu, budu zvažovat podání podnětu ke kontrolním úřadům, jako ČOI a Živnostenský úřad a nadále a v neposlední řadě budu zvažovat posouzení věci soudním znalcem v oboru STROJÍRENSTVÍ (technický stav motorových vozidel) jako podklad pro případný následný občanskoprávní spor. Za společnost

Comments are closed.