Reklamace Vodafone

mrzí nás, že došlo k situaci, která vedla k Vaší nespokojenosti.

Vše jsme prověřili a zjistili jsme, že služby u Vašeho zákaznického účtu nebyly správně spojeny do společného tarifu. Proto se u telefonního čísla 000 000 000 neuplatňovala sleva a proto se kombinovaná nabídka účtovala. Za toto nedopatření se omlouváme. Na základě Vaší reklamace jsme zajistili opravu a nyní jsou služby nastaveny a účtovány správně.

Lhůta pro podání reklamace je dle Reklamačního řádu 2 měsíce od vystavení Vyúčtování. Přesto jsme Vám vyšli vstříc a zadáním dobropisů jsme odečetli nesprávně účtované částky z Vyúčtování vystavených od 4. října 2019 do 4. dubna 2020, celkem 15 529,46 Kč (7 Vyúčtování).  Opravné daňové doklady k zadaným dobropisům najdete v internetové samoobsluze Můj Vodafone. Pro úplnost dodáváme, že dobropisy byly zadány z 5 Vyúčtování zpětně, i když se jedná o dobropisy ze 7 Vyúčtování. Ze starších Vyúčtování už nelze dobropisy zadat, proto budou i opravné daňové doklady vystaveny k 5 posledním Vyúčtováním.

Vzhledem k tomu, že oprava nastavení byla provedena v průběhu aktuálního období, přepočítáme i Vyúčtování vystavené 4. května 2020.

Věříme, že jsme Vás tímto řešením potěšili a že budete s našimi službami spokojeni.

Comments are closed.

X