Staré nádraží Kravaře v Čechách odprodej SŽDC

DOBRÝ DEN, MĚL BYCH ZÁJEM O BUDOVU:

Budova s číslem popisným:       Kravaře [74187]; č. p. 183; stavba pro dopravu
Stavba stojí na pozemku:        p. č. 1722
Stavební objekt:        č. p. 183
Ulice:  Nádražní
Adresní místa:  Nádražní č. p. 183

Vlastnické právo        Podíl
Česká republika,
Právo hospodařit s majetkem státu       Podíl
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7,
Nové Město, 11000 Praha 1

———


Dobrý den,

vaše poptávka byla postoupena k projednání na příslušného správce majetku – Oblastní ředitelství Hradec Králové. Výsledek projednání – zda by bylo možné objekt odprodat –vám následně sdělíme.

V případě, že by předmětný objekt bylo možné odprodat, prodej by byl realizován formou veřejné soutěže. Jeho cena by se tak odvíjela od výsledku veřejné soutěže. Základem by byla cena obvyklá, stanovená znalecký posudkem.

Comments are closed.