Tag Archive for smlouvy

Finanční gramotnost je u nás tristní (a nejen ta)

A dodal bych, že nejen ta. Nejenže naše školství nás nepřipravilo a nepřipravuje na běžný život, ale celá řada oblastí zůstává obyčejným smrtelníkům zahalena v pološeru. Ať je to právní vědomí, oblast podnikání, vlastnických vztahů…

Každý druhý Čech je ale při tom „mistr světa“ v jednotlivých disciplínách. Dnes tak stačí málo. Internet a vyhledávač. Čech si sedne k počítači nebo vezme „chytrý mobil“ či tablet a do vyhledávače zadá klíčové slovo.

Je to tak primitivní. Jenže i zde platí, čím víc víš, tím víc víš, že nic nevíš. Nebo-li „blahá nevědomost“, jak vždy říkala moje matka. Ještě bych dodal parafrázi na slogan: Mnoho „vzorů smluv, zajícova smrt“.

Nejste „mistry světa“? Potřebujete vypracovat potřebnou smlouvu? Kontakt je ZDE 

Vzory smluv

Nedávno mi volal kamarád. „Hele, Ty děláš do těch realit, mohl bys mi udělat jednu smlouvu, teda vlastně ji opravit“? Domluvili jsme se na schůzce v jedné kavárně, kde mají dobrou kávu.

VZORY SMLUV – STAVEBNÍ POZEMEK

Tam kamarád přinesl desky a v nich několik papírů. Bylo mi to jasné. Katastrální úřad mu zamítl návrh na vklad, protože smlouva neodpovídala požadavkům zákona – byla neurčitá. „Dělal jsem to přesně podle vzoru smlouvy, kterou jsem si stáhl z internetu“, dodal kamarád. „Opravit to nejde, to se musí ta smlouva napsat celá znovu a tak, jak to má být. Tady Ti chybělo přesné určení, zda jde o stavební pozemek nebo pozemkovou parcelu a neměl jsi správně napsané katastrální území“, dodal jsem.

NULOVÁ VZOROVÁ SMLOUVA – KUPNÍ CENA

Následně jsme se tedy domluvili, že mu vypracuji smlouvu novou. Kamarád se domníval, že když použije vzorovou smlouvu, tak to dá, při svém vzdělání (je to inženýr – strojař) dohromady. Bohužel měl smůlu, přišel nejen o 1000 Kč za úřední poplatek, ale i o drahocenný čas. Ještě, že se domluvili na vyplacení kupní ceny až po provedení vkladu.

Dostali jste se do podobné situace. Vzor smlouvy neodpovídá vašim potřebám. ZDE neriskujete.

Expresní služba do 24 hodin

Ráno mi volal stálý klient, že nutně a „střelhbitě“ potřebuje napsat jednu smlouvu. Bude prakticky stejná jako ta minule.

Klient totiž v obci, kde má „letní sídlo“ skupuje pozemky a tak se mu ozval další zájemce, který mu chce prodat pole. Jenže, jak to tak bývá, v pátek odlétá na dovolenou a tak má vlastně jeden den na realizaci. Tedy na podpis smlouvy a vypořádání kupní smlouvy. Musím tedy končit a pustit se do práce.

E-mailem mi klient poslal potřebné podklady (už to zná), ale pro pořádek: zejména parcelní číslo, osobní data účastníků, výši kupní ceny (platí převodem nebo tzv. „keš“, pokud to jsou menší sumy (nehledě na příslušný zákon, od 100 tisíc vše dělá převodem, u menších částek dohodou. Hotovou smlouvu pošlu e-mailem jemu, on si ji přečte, případně požádá o doplnění či opravu a probere to s druhou stranou. Je-li smlouva v pořádku, vytiskne si ji v příslušném množství a zbytek si zajistí. Od něj zálohu nepožaduji, obratem mi pošle na účet sjednanou částku za smlouvu. Návrh na vklad si vyplní na katastru.

Vyhovoval by vám takovýto postup, takováto spolupráce? ZDE máte kontakt. 

 

Koncepce bezdomovectví

Podle „no-name“ ministra vlády ČR v demisi máme nyní 30 tisíc bezdomovců a dalších 100 tisíc spoluobčanů je v ohrožení. A nejsou to, přátelé, jen tzv. „nemakačenkové či „nepřizpůsobiví““. Můžeme to být, za jistých okolností i my!

Nedávno bylo zveřejněno, že mnoho našich občanů pracuje za mzdy, které jsou vlastně pod hranicí chudoby. Tou hranicí je částka 14.500 Kč. Sám znám ve svém okolí několik takových případů, které se dají shrnout takto: „Pracuji, ale nemám prostředky“. Ano, to je realita dnešních dnů (a co mají teprve říkat nezaměstnaní).

Má-li člověk ještě „manévrovací prostor“, tedy může třeba prodat byt či dům, nebo jej darovat a jít do menšího s nižšími náklady… má ještě řešení. Je to ještě preventivní opatření, pokud není pozdě. V tomto případě, aby byt či dům zůstal v rodině, je možné je převést na někoho z ní. Jde to relativně jednoduše darováním.

Darovací smlouva však má svá pravidla, náležitosti. My Vám ji zajistíme. Kontakt na nás je ZDE.

 

 

Češi se za prací nestěhují

Ano, to je známý fakt. Překvapuje dnes snad jen cizince. Přitom je potřeba říci, že se to týká střední a starší generace, tedy těch, kteří již mají svůj byt či dům.

Mladé generaci, která je dnes víceméně kosmopolitní a pojmy jako vlastenectví, domov – znají maximálně, když se hraje v TV hokej nebo fotbal, té stěhování se za prací nečiní problém. Tím mám na mysli ovšem vycestování do zahraničí nebo alespoň do Prahy. V menších městech, natož v rodné vísce totiž práce není.

A teď, proč se Češi nestěhují za prací? Protože práce stejně nikde není a navíc, vyměnit bydlení v praxi je nadlidský (nadrealitněmakléřský) úkol. Češi, když už práci seženou jinde, raději dojíždějí. Tedy do doby, než je to přestane bavit a než nabydou nové jistoty (Češi mají rádi jistoty). Pak se teprve uchýlí ke koupi bytu (domu) nového a prodeji starého.

Již jste se dohodli ohledně prodeje / koupě bytu / domu a nemáte smlouvu? Kontakt je ZDE.

 

Typy smluv u převodů

Typy smluv

Základní dělení je na ústní a písemné, respektive na dělení podle občanského nebo obchodního zákoníku a konečně na smlouvy pojmenované a nepojmenované. Níže jsou uvedeny jen smlouvy písemné, pojmenované.

Podle občanského zákoníku:

A) pro věci nemovité

1. kupní smlouva na prodej nemovitostí:

 • 1.1. prodej existujícího pozemku bez staveb a porostů (např. k výstavbě RD)
 • 1.2. prodej existujícího pozemku s porosty (v zahr. kolonii – zahrada)
 • 1.3. prodej pozemku se zahradní chatou a porosty
 • 1.4. prodej zemědělského pozemku – orná půda, trvalé travní porosty, ovocný sad, chmelnice, vinice, zahrada
 • 1.5. prodej souboru zemědělských pozemků (celý bývalý „příděl“) – jen parcely katastru nemovitostí „KN“
 • 1.6. prodej souboru zemědělských pozemků – jen parcely dosud vedené ve zjednodušené evidenci – „ZE“ (původ pozemkový katastr, evidence nemovitostí apod.)
 • 1.7. prodej souboru zemědělských pozemků – kombinace parcel „KN“ a „ZE“
 • 1.8. prodej pozemku /pozemků nově oddělených geometrickým plánem – „GP“
 • 1.9. prodej rodinného domu s trvalým pobytem majitele
 • 1.10. prodej rodinného domu se zřízením věcného břemene (dožití původních majitelů)
 • 1.11. prodej nemovitostí ze společného jmění manželů (SJM)
 • 1.12. prodej nemovitostí z výlučného vlastnictví
 • 1.13. prodej spoluvlastnického podílu jinému spoluvlastníku
 • 1.14. prodej spoluvlastnického podílu třetí osobě (s nabídkou na odkoupení spoluvlastníkům)
 • 1.15. prodej části nemovitostí (dosud celku) – ve formě podílu – třetí osobě

2. směnná smlouva – směna pozemků:

 • 2.1. směna existujících pozemků (např. mezi zemědělci, mezi sousedy…)
 • 2.2. směna pozemků nově oddělených „GP“
 • 3. smlouva se zřízením věcného břemene:
 • 3.1. věcné břemeno užívání nemovitosti
 • 3.2. věcné břemeno uložení inženýrských sítí do cizího pozemku (vodov. přípojka, kanalizační přípojka, přípojka el. proudu, přípojka plynu
 • 3.3. právo chůze a jízdy po cizím pozemku
 • 3.4. jiné

4. smlouva darovací:

 • 4.1. darování existujícího (holého) pozemku (např. synovi /dceři)
 • 4.2. darování existujícího (holého) pozemku (např. synovi a snaše / dceři a zeťovi)
 • 4.3. darování pozemku se zahradní chatou, porosty a inž. sítěmi
 • 4.4. darování zemědělského pozemku – orná půda, trvalé travní porosty, ovocný sad, chmelnice, vinice, zahrada (v rodině)
 • 5.5. darování souboru zemědělských pozemků (celý bývalý „příděl“) – jen parcely katastru nemovitostí „KN“
 • 5.6. darování souboru zemědělských pozemků – jen parcely dosud vedené ve zjednodušené evidenci – „ZE“ (původ pozemkový katastr, evidence nemovitostí apod.)
 • 5.7. darování souboru zemědělských pozemků – kombinace parcel „KN“ a „ZE“
 • 5.8. darování pozemku /pozemků nově oddělených geometrickým plánem – „GP“
 • 5.9. darování rodinného domu s trvalým pobytem majitele
 • 5.10. darování rodinného domu se zřízením věcného břemene (dožití původních majitelů)
 • 5.11. darování garáže s pozemkem
 • 5.12. darování nemovitostí z výlučného vlastnictví (jako celek)
 • 5.13. darování spoluvlastnického podílu jinému spoluvlastníku
 • 5.14. darování spoluvlastnického podílu třetí osobě
 • 5.15. darování části nemovitostí (dosud celku) – ve formě podílu

6. smlouva nájemní: (pronajímatel dá do nájmu byt)

– pronájem garáže

– pronájem nebytových prostor – obchodu

– pronájem nebytových prostor – výr. haly

– pronájem

7. smlouva podnájemní: (nájemce – např. dr. bytu – dá do podnájmu dr. byt nebo jeho část)

8. smlouva zástavní: (o zástavě nemovitosti k zajištění půjčky)

– nemovitosti v SJM

– nemovitosti ve výlučném vlastnictví

– nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví

 

 

Je tu háček!?

Přijde-li klient s přáním převést nemovitost na někoho v rodině, jde zpravidla o darování. Téměř v každém druhém případě však je v rychlém převodu nějaký háček.

Praxe ukazuje, že vlastníci nemovitostí je nemají z hlediska právních vztahů v pořádku. Pomineme-li dnes časté zástavy a exekuce (v případě exekuce nelze s nemovitostí nakládat), tak zde máme některá věcná břemena ve prospěch třetích osob (osoby oprávněné z věcného břemene), která převodu prakticky zabrání, neb i nový vlastník musí plnit ujednání smlouvy o zřízení věcného břemene (dříve se mu také říkalo výstižně: „služebnost“) a s tím někteří nabyvatelé (obdarovaní) nemohou souhlasit.

Praktickým důvodem je třeba skutečnost, že taková nemovitost je jako zástava pro banku, v případě uzavření smlouvy o poskytnutí (hypotečního) úvěru nepoužitelná. A rázem je po převodu staršího domu s babičkou a je i po rekonstrukci…

Potřebujete převést nemovitost nebo byt a sami to nezvládnete? Pomoc pro Vás je ZDE.

 

Já také potřebuji převést nemovitost, ale mám na to?

Vše ovšem souvisí se vším, jak pravil klasik a náš gymnaziální profesor dějepisu.

Neúcta k práci člověka je věc, která mne vždy vadila. Vezměte si například, kolik je dnes na světě nadbytečně vyrobených výrobků. Promrhaná práce, čas, materiál, energie, poškozené životní prostředí. Přitom je mnoho neudržovaného, neobdělávaného ležícího ladem a přitom jen s trochou péče by to mohlo nést plody… Všiml jsem si také, jak klesly naše příjmy a přitom pracujeme více, než dříve.

Například převody nemovitostí se téměř zastavily, protože na to lidé nemají. Banky, poté, co z nás vytahaly peníze, nabízejí hypoteční úvěry za historicky nízké úroky. Kdo ale na to má? Společnost se rozdělila na extrémně bohaté a chudé. Všichni šetří, nikdo neví, co bude dál? Nejsme v jakési slepé uličce? Ač lidé pracují, tak jich je pětina (pozor, to nemluvíme o lidech evidovaných na úřadech práce), pod hranicí bídy, což je u nás, prý, 14.500 Kč hrubého. I tito lidé vlastní nemovitosti a chtějí nebo potřebují je převést. V této situaci, je každá koruna dobrá, jak se říká.

Potřebujete i Vy převést nemovitost? V rodině či na někoho cizího? Kontaktujte nás ZDE.

 

 

Převod spoluvlastnických podílů

Jeden klient, bývalý starosta jedné obce, mne požádal o obstarání převodu spoluvlastnických podílů, které vlastnila jeho žena a její bratři.

Řeknete si banální záležitost (součet podílů tvoří celek). Ano, až na to, že každý bydlí jinde v rámci ČR a nabyvatel také. V tomto případě je nutné převod provést jednou smlouvou. „Jak to udělat? Musíme se všichni někde sejít?“, ptal se mne po telefonu. „Nebojte se, zařídím to“, řekl jsem mu. Požádal jsem ho jen o zaslání potřebných oskenovaných listin, osobní data nabyvatele, kontakty na účastníky a ostatní jsem už byl schopen zajistit ve své režii.

Sepsáno to bylo do druhého dne, ale korespondenční způsob obstarání ověřených podpisů od všech účastníků trval jeden a půl měsíce, ale povedlo se. Podali jsme návrh na vklad a nyní ještě proběhne daňové řízení. Někdy opravdu potřebují účastnické smluvní strany jakéhosi koordinátora. Každý si navíc ověřil podpis v době, kdy mu to nenarušovalo jeho pracovní povinnosti, nemusel si brát dovolenou, nebyl ve stresu a nestálo ho to ani moc peněz – oproti zaběhnutému postupu, kdy účastníci čekají na výzvu právníka či notáře a pak, zejména u některých právníků, na do jisté míry „uměle vytvářené“ zádrhele, až se to někdy opravdu zadrhne.

Jste v podobné situaci? Potřebujete něco takového zařídit? Kontakt je ZDE.

Příprava na převod nemovitostí

V rámci přípravy na převod je potřebné vyslechnout obě dvě strany, aby nedocházelo k nedorozuměním. Občas se stalo, že strana darující si vůbec neuvědomovala, že vlastníkem není jen on (ona) sama, když je ženatý (vdaná).

Někteří lidé netuší, že i když „tu garáž jsem postavil těmahle rukama, zatímco ona (myšlena manželka) nepřiložila ani ruku k dílu“, tak bylo-li to v době trvání manželství, jde o společné jmění manželů – „SJM“. Jsou samozřejmě výjimky: finanční zdroj, za který byla výstavba či nabytí nemovitosti pořízeno, bylo z výlučného vlastnictví – z daru nebo výnosu z prodeje dědictví nebo dle zvláštních předpisů – např. z restitucí.

Z praxe vím, že takový převod (kdy nemovitost převádí jen jeden z manželů – ten, který byl v katastru zapsán) je povolen, ale není správný a je i pro kupujícího dosti rizikový. I já se setkal s případem, kdy za mnou do kanceláře kdysi „naběhla“ rozlícená paní: „jakto že jsem udělal převod chalupy, která sice byla psaná jen na manžela, ale je to přece i její chalupa“?! Nutno podotknout, že se paní mýlila. Pán s tou paní byl v rozvodovém řízení a tak mne tak trochu na tuto situaci připravil. Doložil mi listinami, že chalupu (bývalou zemědělskou usedlost) restituoval jako tzv. náhradu za nevydané nemovitosti a za nevydaný živý a mrtvý inventář. Restituentem se stal jako jediný dědic po rodičích, kterým jinou usedlost stát sebral a oni se roku 1991, kdy vstoupil v platnost zákon č. 229/1991 Sb. („o restitucích“), nedočkali. Rozlícená paní kupodivu odešla z mé kanceláře v klidu.

Potřebujete zařídit rychlý a správný převod nemovitost? Kontaktujte nás ZDE.

Prodat garáž nemusí být snadné

Prodat garáž, třeba kamarádovi, nemusí být někdy jednoduché. Několikrát se mi podařilo při přípravě převodu garáže narazit i na takové absurdity jako například, že pán užíval garáž, kterou si sám postavil. Neměl ji ale zkolaudovanou ani po 30 letech. Navíc ji postavil na jiném pozemku (shodou okolností si ty pozemky se sousedem prohodili).

No a soused na tom byl pochopitelně podobně. Ve stejném bloku garáží pak dokonce nastala situace, že zhruba uprostřed bloku na jednoho stavebníka – asi opozdilce s výstavbou, zbylo místo o 60 cm užší (2 x 30 cm = šířka základových pasů) a tak má jeden z vlastníků i z tohoto důvodu onen objekt zkolaudovaný jako ostatní stavební objekt, ale ne jako garáž – nemá příslušné parametry. Auto se mu tam nevejde, leda tak na bok. Prý tam má alespoň dílnu a sklad všeho možného k autu a k domácnosti. Budiž!

I to jsou důsledky některých někdejších „Akcí Z“ bez řádného stavebního dozoru. V jedné lokalitě jsem svého času spočítal, že tam bylo jen 65% garáží zapsaných po kolaudaci v katastru nemovitostí.

Máte podobný problém? Pomůžeme, zařídíme – kontaktujte nás ZDE.

 

Příprava na převod vlastnického práva

Má-li klient přání převést nemovitost na někoho v rodině, jde zpravidla o darování. Téměř v každém druhém případě však je v rychlém převodu nějaký háček. Praxe ukazuje, že vlastníci nemovitostí je nemají z hlediska právních vztahů v pořádku.

Pomineme-li dnes časté zástavy a exekuce (v případě exekuce nelze s nemovitostí nakládat), tak zde máme i některé typy věcných břemen ve prospěch třetích osob (osoby oprávněné z věcného břemene), které převodu prakticky zabrání, neb i nový vlastník musí plnit ujednání smlouvy o zřízení věcného břemene (dříve se mu také říkalo výstižně: „služebnost“) a s tím někteří nabyvatelé (obdarovaní) nemohou nebo nechtějí souhlasit.

Dalším problémem může být třeba skutečnost, že taková nemovitost je jako zástava pro banku, v případě uzavření smlouvy o poskytnutí (hypotečního) úvěru nepoužitelná. A rázem může být po převodu staršího domu s babičkou na vnuka a je i po rekonstrukci, kterou dům nutně potřebuje… Nejsou-li hotové peníze nebo jiné ručení, musí se na opravu nejprve našetřit.

Nevíte-li si rady v obdobné situaci, poradíme, zařídíme. Kontaktujte nás ZDE.

1. pol. 19. století – mapa stabilního katastru

Podíváme-li se do map tzv. stabilního katastru – zhruba z konce 1. poloviny 19. století, vidíme tam ještě, zvláště v pohraničí, lánové uspořádání našich vesnic z období kolonizace z 12. až 13. století. Existovalo několik typů, jak byly naše vesnice zakládány (okrouhlice, lánová ves…).

Většinou byly vsi zakládány cíleně, plánovitě – tzv. lokátory. Každý statek měl všechny druhy pozemků – „zastavěnou plochu a nádvoří“, „zahradu“, ovocný sad, ornou půdu, louky, pastviny a les. K tomu cesty a na vodním toku i rybníček. Byla to v podstatě samostatná ekonomická jednotka. To už dnes většinou pozbylo na platnosti. Ale stačí se podívat i na dnešní katastrální mapy a jasně vidíme odkaz předků.

V přídělech (po r. 1945 a v restitucích po r . 1991 se tento stav parcelace alespoň částečně převzal. Mnozí restituenti pak následně svou restituci (bývalý příděl) převáděli darovací smlouvou svým potomkům, nebo jej dědicové, žijící již ve městě, prodávali – a ti měli, či mají potřebu kupní smlouvy. To je přesně naše služba – zajistit vše potřebné k převodu vlastnických práv.

Máte-li tuto potřebu, kontaktujte nás ZDE.

 

X