Vlastnické vztahy

Vlastnické vztahy k nemovitostem je složitá oblast, která se řídí mnoha zákony a předpisy. Tím obecným je především občanský zákoník, který upravuje a definuje, kdo může nabývat vlastnického práva a za jakých okolností.

Soubor katastrálních zákonů a prováděcích vyhlášek (platných po 1.1.1993) dále rozpracovává tuto oblast (katastru nemovitostí) do jednotlivých detailů. K tomu zde máme i celou řadu dalších zvláštních předpisů – jako je zákon o půdě, devizový zákon apod., které také částečně ovlivňují dění v oblasti vlastnických vztahů k nemovitostem. Vlastnické vztahy jsou zapisovány do katastru nemovitostí České republiky. Katastrální úřady jsou nyní na úrovni krajů, na úrovni okresů jsou pak zřízena tzv. katastrální pracoviště. Podrobnější informace najdete na www.cuzk.cz.

Základní dělení vlastnictví nemovitostí v ČR je na vlastnictví fyzickou osobou a právnickou osobou. Tyto dvě kategorie můžeme dále dělit podle různých kritérií, ale pro laika snad stačí vědět, že fyzické osoby mohou vlastnit nemovitost (vč. bytů) ve výlučném vlastnictví, v podílovém spoluvlastnictví nebo ve společném jmění manželů (SJM). Právnické osoby (s.r.o., a.s. nebo státní orgány, instituce apod.) jsou vlastníky výlučnými nebo podílovými spoluvlastníky a to i v kombinaci s fyzickou osobou.). Pro fyzickou osobu je identifikátorem rodné číslo, pro právnické osoby IČ.

Potřebujete-li poradit, jakou formu vlastnictví zvolit při plánované transakci, spojte se s námi ZDE.

 

Comments are closed.

X