Vrácení jízdného od ČSAD

Dobrý den, včera jsme cestovali s kolegou vaší linkou (Bus 500452 69)
z České Lípy – Borská do Nového Boru.

Řidiči nefungovala pokladna a nám + několika dalším cestujícím, nebyl
schopen vydat jízdenku.

Ve Sloupu v Čechách (konkrétně národní dům) se váš linkový autobus
porouchal a nebyl schopen další jízdy. Byl jsem nucen si přivolat taxi
a řidiče požádal o vrácení jízdného, na které řidič reagoval tak, že
nebylo patrné, zda-li přesně vůbec váš přepravní řád ovládá.

Laicky řečeno, nebyl schopen pochopit, že pokud jsem si zaplatil
jízdenku z bodu A do bodu B a přeprava nenastala v celém svém úseku,
mohu jako zákazník považovat jízdné za kompenzovatelné.

S řidičem jsem se dále nedohadoval a přivolal jsem si taxi a odjel
náhradní dopravou.

Případné jízdné prosím vrátit na číslo účtu: 0000

Comments are closed.

X