Vyjádření k návrhu rozvodu

📰 Vyjádření k návrhu rozvodu: Důležitá rozhodnutí a emoce 💌

Rozvod je nepochybně jedním z nejnáročnějších a nejcitlivějších životních okamžiků, který může postihnout manželský pár. Jedná se o proces, který v sobě nese mnoho rozhodnutí a emocí, a proto je důležité k němu přistupovat s respektem a zodpovědností. 💔

1. Uznání situace: Pokud jste dostali návrh rozvodu od vašeho partnera, prvním krokem je uznání situace a uvědomění si, že se vaše životní cesty rozešly. Je to často bolestivý moment, ale je důležité dovolit si prožít smutek a přijmout novou realitu. 🌅

2. Zvážení možností: Následně se zamyslete nad tím, jakým směrem chcete svůj život dále vést. Zvažte možnosti, jaké jsou před vámi, a co je pro vás nejlepší řešení. Vždy je vhodné konzultovat situaci s odborníkem, jako je právník nebo psycholog, kteří vám mohou poskytnout užitečné rady. 🗣️

3. Komunikace s partnerem: I když se rozcházíte, komunikace s partnerem je klíčová. Pokuste se zachovat respekt a porozumění, ať už jde o finanční záležitosti, majetek nebo výchovu společných dětí. Umožněte si prostor pro vyjádření pocitů a empatii. 💬

4. Péče o děti: Pokud máte společné děti, pamatujte na to, že rozvod ovlivňuje také jejich životy. Snažte se společně s bývalým partnerem najít co nejlepší řešení pro děti a zajistit, aby jejich potřeby byly plně respektovány. 🧒👦

5. Legalita a dokumentace: V případě rozvodu je důležité mít všechny právní záležitosti řádně zdokumentovány. To zahrnuje majetek, společné účty, dluhy a další finanční záležitosti. Nezapomeňte se poradit s právním odborníkem, abyste byli řádně informováni o veškerých krocích a postupech. 📝

6. Podpora od blízkých: Rozvod může být emocionálně náročný, a proto je důležité mít podporu od rodiny a blízkých přátel. Hovořte s nimi o svých pocitech, ať už je to smutek, strach nebo vztek. Podpora vašich blízkých vám může pomoci zvládnout těžké chvíle a ulehčit vám cestu ke zvládnutí nové etapy života. 🤗

Rozvod je životní změna, kterou si nikdo nepřeje, ale může se stát součástí našeho osudu. Je důležité se s tím vyrovnat s respektem k sobě i k druhé straně. S otevřeným srdcem a podporou od blízkých můžete nalézt novou rovnováhu a odvahu jít dál. 🌈

Konkrétní Vyjádření k návrhu rozvodu níže:

Matka:

Vážený soude, vážená justice,

píšu ve věci žádosti o rozvod, kterou dle mě dostupných informací, měl podat můj manžel K. P.

Po dlouhém a náročném období plném sebereflexe, jsem dospěla k názoru, že s rozvodem našeho manželství NESOUHLASÍM.

Především bych ráda řekla, že náš vztah s manželem trvá 18 let a svého muže miluji. Naše Manželství trvá od roku 2010. S manželem jsme dle mého soudu plně duševně spjati a náš stav manželství by po nějakých úpravách, mohl plnohodnotně fungovat.

S manželem jsme trávili čas do studií až do současných let, přičemž jsem manžela vždy já, i moje rodina podporovali. S mužem jsem počala v roce 2016 dítě, které jsem donosila, jako pacientka gynekologickém oddělení a v těhotenství podstoupila z tohoto důvodu náročnou a 5 měsíců dlouhou střídavou hospitalizaci.

Celou dobu, jsem nemyslela na nic jiného, než na své dítě a svého manžela. Přála jsem si, abych přežila, ale dítě pro mě bylo důležité a dala bych za něj život.

9. dubna 2019 se náš vztah začal rozpadat, můj muž v ten den zrušil rodinou oslavu, kterou jsem mu připravovala společně s mými rodiči, kteří ho v době jeho dospívání přijali, jako vlastního syna.

Ten večer mi manžel nepřímo dal najevo, že je homosexuál a vedl po telefonu, se svým milencem perverzní řeči v mé přítomnosti.

Další detaily rozvratu, který on svým jednáním činil v dalších obdobích, zde není prostor popisovat. Budu stručná.

Jsem ochotna svému muži i tolerovat latentní homovztah s jeho milencem (cca 2 x týdně), ale přeji si, aby zůstal s námi a manželství rozvádět nechci.

Comments are closed.