Výzva k umožnění odečtu bytových vodoměrů a poměrových měřidel na topení

Výzva k umožnění odečtu bytových vodoměrů a poměrových měřidel na topení

 

Vážený uživateli bytu,

 

na základě oznámení, vyvěšeném v prostorách Vašeho vchodu probíhal ve dnech  6. – 18. 11. 2008 ve Vašem domě roční odečet bytových vodoměrů a poměrových měřidel na topení. Jelikož jsme Vás opakovaně nezastihli, žádáme Vás, abyste byli doma dne:

 

10.12.2008 (středa) od 15.00 do 16.00 hod.

Jedná se o poslední termín naší návštěvy!

Pokud z vážných důvodů nemůžete umožnit odečet ani v tomto posledním temínu nebo nemáte funkční zvonky u hlavních, případně bytových dveří, kontaktujte nás neprodleně telefonicky v pracovní den od 7.00 do 15.00 hod. na čísle 412 371 407.

 

Upozornění :

V případě, že neumožníte provedení odečtů, budou proti Vám použity sankce dle vyhl. 372/2001 Sb.

Povinnost umožnit odečet bytových vodoměrů je dána shodně v §692, odst. 3) Občanského zákoníku;  §13, odst. 4 zák. č. 72/1994 Sb a Stanovami OSBD Česká Lípa, čl. 13, odst. j).

 

Děkujeme za spolupráci.

 

 

                        S pozdravem

Comments are closed.