Zaměření služeb

On-line služby typu:

  • vypracování „realitních“ smluv ušitých na míru pro daný konkrétní případ – v rodině, mezi kupujícím a prodávajícím, mezi právnickými osobami… – rychle, levně, diskrétně
  • překlady těchto smluv do cizích jazyků – a to nejen do Aj, Nj, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ale i do dalších jazyků: např. ruštiny, polštiny, švédštiny…
  • zajištění odborných (autorizovaných) prací – projekty, studie, znalecké posudky v odvětví stavebnictví – statika apod.
  • zajištění znaleckých posudků a odhadů – za účelem zjištění úřední ceny, tržní ceny…
  • zajištění geodetických prací – polohopisy a výškopisy pro projektanty, zaměřování budov a staveb, oddělování pozemků, vytyčování vlastnických hranic, odstraňování neznatelných hranic, jeřábové dráhy apod.
  • zajištění vkladů, výmazů a zápisů do katastru nemovitostí na katastrálních úřadech / katastrálních pracovištích

Pro další informace, nás kontaktujte ZDE.

 

Comments are closed.

X