Geodetické služby

Geodetické služby potřebuje čas od času každý stavebník, každý vlastník pozemku. Zejména při přípravě na stavbu potřebujeme tzv. polohopisné a výškopisné zaměření pozemku pro vhodné umístění stavby, od geodetů potřebujeme oddělovací geometrický plán při prodeji / koupi pozemku, který dosud nemá vlastní parcelní číslo.

Geodety potřebujeme při řešení sousedských sporů o vlastnickou hranici, nebo potřebujeme zaměřit věcné břemeno. Geodeti jsou potřeba i při vytýčení vlastnické hranice, která není v terénu znatelná.

Geodeti dnes disponují nejmodernější technikou, která pracuje s odchylkou v řádu milimetru na vzdálenost 1 km. Jejich služby byly po roce 1993 zprivatizovány a poté nastaly jejich zlaté časy (zaměřování restitucí hrazených státem, zaměřování historických majetků obcí a k tomu stavební boom). Dnes se vracejí ke své rutinní činnosti a ceny jejich prací jsou různé – tržní.