Problematické vydání ŘP v návaznosti na stížnost

Dobrý den paní inženýrko, cca před rokem, jsem u vás řešil zadržení
řidičského průkazu a vydání nového. Policisty mi byl v Ústí nad Labem
fyzicky zabaven ŘP, které jste vy posléze také vyhodnotila jak
neoprávněné.

Včera v noci, nastala další situace a celkově zřejmě neodborný výkonu
služby ze strany policistů ze Cvikova, mi byl odebrán tento nový ŘP.
Po situaci, která nastala také v Doksech v roce 2014, kdy jsem byl
policisty velmi nevybíravě konformován, a sdělován, že ŘP vůbec
nevlastním a že můj ŘP je falešný, se jedná o 3. pochybení v řadě.

Včerejším důvodem, bylo údajné splnění dopravního přestupku, o kterém
mi není nic známo (viz níže). Na policistu jsem mimo jiné podal
stížnost u inspekce vnitra, viz níže a další stížnost na druhého
policistu pro nevhodné a ponižující jednání.

Potřebuji situaci s ŘP urgentně řešit, neboť zítra odpoledne mě čeká
služební cesta, jejímž účelem má být transakce v hodnotě cca 500.000
Kč. V tomto případě po takovém zdržení, budu angažovat i mého právního
zástupce, Dr. x.

Prosím o sdělení, kdy a kde si zítra expresně, mohu vyzvednou svůj ŘP
nebo jeho duplikát.

Stížnost na neznámého policistu pro nevhodné chování

Dobrý den, dnes v noci cca v 22:30 jsem byl zastaven četnou hlídkou
(min. 2 vozy) v oblasti Svitavy (POPSÁNO VE STÍŽNOSTI ZE DNE 13. 7.
2019). Jedním ze dvou policistů, byl také policista, jehož služební
číslo bylo téže zakryto kamerou.

Po zastavení četnou hlídkou, jsem situaci vyhodnotil v tom smyslu, že
mě kontrola zdrží a začal jsem si v kabině obytného vozu čistit zuby
připraveným zubním kartáčkem. Přičemže tato ústní hygiena již
přerušovaně trvala cca 2 hodiny od momentu, kdy jsem věděl, že budu
muset, kvůli nastávající náročné služební cestě, jít spát maximálně ve
22:30 hod.

1. Tedy tento policista ke mě přistoupil a začal na mě velmi
nevybíravým způsobem zvyšovat hlas, cituji: „co to jako
děláte“…Přičemže jasně viděl, co dělám. Tento velmi nepříjemný
rozhovor probíhal ještě asi 5 otázkami a zákazu čištění zubů, z
údajného důvodu MOŽNOSTI CHYBNÉHO TESTU NA DROGY. Policistovi jste
vysvětlil, že toto čistění probíhá již cca od 20:00 a není důvod na
něm nic měnit a to ani z důvodu daného testu. Daný test nakonec
proběhl stěrem ze spánkové oblasti a neměl tedy s ústní dutinou, co do
činění.

2. Tento policista se mě nadále začal vyptávat, kde jsem právě byl.
Byla mu dána odpověď, že jsem se zdržoval v prostoru Lindavských
jeskyní. Pokračovali otázky, kde jsem se tam zdržoval co jsem tam
dělal atp.

3. Nadále daný policista, leč mu byl dán ke kontrole TP od daného
vozu, se dotazoval „kde jsem auto vzal“, atp.

———–

A. Proč mě daný policista vystavoval ponižujícím otázkám na mou
dentální hygienu, když nesouvisela s daným testem a i kdyby souvisela,
jak jsem tento úkon mohl ovlivnit již ve 20:00 bez znalosti
nadcházející kontroly? Proč tuto neexistující souvislost tento
policista nedokázal obhájit a vystavoval mě nadále ponižujícím otázkám
na moji dentální hygienu?

B. Pokud jsem byl zaměněn za dealera tvrdých drog, kterého evidentně,
u Lindavských jeskyní hlídka čekala, proč do tohoto pátrání nebyla
přizvána kriminální služba a takto odborné úkony (mimo jiné v
předchozí stížnost popsanou prohlídku obytné části vozu), jako dotazy
na mou polohu (kde jsem se vyskytoval) a volnočasovou činnost celý
předešlý večer, jsem byl konfrontován běžným policistou, který k
tomuto neměl zřejmě žádnou kvalifikaci?

C. Proč daný policista, leč měl k dispozici TP od vozidla a viděl, že
o vozidla vlastním klíče, TP, zelenou kartu, mi kladl otázky ve
smyslu: „jakým způsobem a kde jsem dané vozidlo vzal“?

Celý postup tohoto druhého neznámého policisty byl velice ponižující.
K celé věci uvádím, že jednání prvního policisty, který zasahoval ve
věci formálního leč zřejmě chybného odebrání ŘP, bylo mnohem
korektnější a profesionálnější. Také u ostatních policistů jsem
nezaznamenal nějaké ponižující invektivy apod.

Ve věci této stížnosti žádám jako stěžovatel sdělení o výsledku
šetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam do spisu.

Stížnost na postu policie – odebrání ŘP

Dobrý den, dnes v noci cca v 22:30 jsem byl zastaven četnou hlídkou
(min. 2 vozy) v oblasti Svitavy – viz potvrzení v příloze.

Hlídka mě zastavila na úseku – výjezd z obce Svitavy směr Svojkov.
Jednalo se po 5 policistů, kteří měli v úmyslu provést dechovou
zkoušku a zkoušku na přítomnost drog v organismu.

Veškeré testy byly negativní. Policista se poté domáhal vstupu do
obytného vozu, ve kterém cestuji a na dotaz, co hledá, mi sdělil, že
drogy. Bez specializovaného psa vstoupil do vozu a vyzval mě, abych ho
pohledem hlídal, zdali „mi něco nekrade“.

Policista za asi 3 minuty vystoupil a sdělil mi, že žádné drogy
nenašel a ať čekám ve voze. Po asi 10 minutách, mě jeden z 5
policistů, kteří byli přítomni kontrole, jejímž cílem bylo vyhledání
drog, informoval, že mi bylo odebráno řidičské oprávnění na základě
změření překročené rychlosti radarem v březnu 2019. Kde tento zdroj
informace má svůj původ, mi na explicitní dotaz, odmítl sdělit.

Nadále se policista odebral opět do služebního vozu a za asi 20 minut,
mi přišel sdělit, že mi fyzicky odebere mé řidičské oprávnění a že
nesmím nadále řídit a jsem dle zákona povinen odstavit svůj obytný vůz
na veřejné komunikaci za obcí Svitavy.

Na mojé námitky, že podobnou věc o přestupku, slyším poprvé a že má
datová schránka nevykazuje přítomnost takové zprávy – ve věci odebrání
řidičského oprávnění, mi sdělil informaci, že magistrát není povinen
mě obesílat do datové schránky, což je ze strany policisty velmi
chybné tvrzení a popírá jakoukoliv předpokládanou logiku dalšího
postupu ze strany policie snad ve všech směrech.

Policista, jehož služební číslo, bylo kvůli kameře, která jej
překrývala, nečitelné, mě informoval, že musím podepsat protokol o
odebrání ŘP.

Mé výhrady:
1. co vedlo policistu k hledání drog v obytném voze takto amatérským
způsobem a bez služebního psa a bez příslušného povolení
2. proč mi byl fyzicky odebrán ŘP policistou a kdo ponese finanční
náklady ve věci náhrady škody, která mi vzniká počátkem noci z 13. na
14. 7. 2019.
3. kde se bude nacházet můj ŘP, který potřebuji k výkonu povolání, v
pondělí 15. 7. 2019 a kdo ušlý zisk jednatele obchodní korporace bude
hradit

Rád bych podal stížnost na neznámého policistu ve věci odebrání ŘP.
Také bych rád měl významné výhrady k důvodnosti a způsobu průběhu
prohledávání obytné části vozu, která měla v prostoru, který důsledně
prohledat by zabralo např. hraniční hlídce několik hodin, a zcela
evidentně nemohla přinést jediný výsledek a jednalo se tedy spíše jen
o demonstraci pravomoci, o které mám v tomto smyslu pochybnosti.

Na Potvrzení o zadržení řidičského průkazu stojí policistovou rukou
vyplněno trvalé bydliště XXX 333, RRR RR. Policistu
jsem nejméně 1 x informoval ve smyslu, že můj pobyt na území ČR je
ukončen. Proč policista na toto nereflektoval a uváděl do protokolu
neexistující údaj?

Ve věci předchozí stížnosti podané dnes ve 23:54 žádám jako stěžovatel
sdělení o výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní
záznam do spisu.

Konverzace o Československu

Tak má to svůj řád, co píšeš, jako např.: „pan farář říkal, když se budu 6 x denně modilit, splní se mi to mé přání, protože Bůh na mě bude hodný…“, ale jinak je to taková novější obdoba. No problém, ale potřeboval bych tě už konečně na něco praktičtějšího. Mohli bysme založit spolek, který by hlásal, že není čistého Čecha ani Němce na českém území a že všechno jsou jen kydy a lži minulosti, stejně tak vznik nespravedlivého státu Česko-slovenského.

Který se k českým Němcům zachoval hnusně. Stejně hnusně, jako říšští Němci k Židům a v konečné fázi po válce pak k Židům i českým Němcům velmi brutálně opět český stát, který nezajistil regulérní odsuny dle postupimské úmluvy a většinou brutálně v pogromech, tzv. Čechy, jich dle neoficiálních správ, nechal 300.000 zavraždit.

A hlavně „Češi“ okrádali a vraždili i Židy. Při tzv. pražském povstání, přímo generální inspektor ČSSR policie vraždil v prezídiu těhotné navrátivší se z koncentráku Židovky. Lidi kradli a rabovali byty těch tzv. Němců a tzv. Židů, zkrátka kdo byl označen v té době za Němce měl smůlu. Zlato, které ukradli v jeho bytě pak sloužilo těmhle sviním k zakoupení potvrzení o národní spolehlivosti. Potvrzení stálo půl kila a pak kilo zlata.

Svině se vykoupili. Československý stát opět neuchránil své občany – a tak to jde furt dokola. Ten útvar je vadnej. Je vadnej od své podstaty a nespravedlivej. Mohl vznikonout hlavně z důvodu bohatství sudetských Němců, neboť ti jediní vlastnili a vybudovali průmysly severu – no a kde máš název Česko-sudetsko (případně Německo)? V prdeli, udělali si Československo, aby německy mluvící menšinu přehlasoval a posléze okradli.

Vyjádření k fakturaci a normovaným stranám agentuře

DOBRÝ DEN, ZASÍLÁM FAKTURU 601 S DATEM SPLATNOSTI, KTERÉ ODPOVÍDÁ 14 DNŮM OD DATA VYSTAVENÍ, I ZÁROVEŇ SE SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI, NA NAŠICH STRÁNKÁCH WWW.PROPREKLADY.CZ.

SOUČASNĚ OZNAMUJI, ŽE ZA SPOLEČNOST ACADEMICAL TEAM BYLO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ VE VĚCI DPH PODÁNO JIŽ VČERA TUDÍŽ DATUMY NA FAKTURÁCH A JEJICH ČÍSLOVÁNÍ JE NEVRATNÉ, LEDA SNAD BY BYLO VÝJIMKOU PODÁNÍ ŽÁDOSTI U FÚ ZE STRANY ÚČETNÍHO, ČEHOŽ SE OBÁVÁM, NEBUDEME V SOUČASNÉ DOBĚ KAPACITNĚ SCHOPNI.

DĚKUJI TEDY ZA POCHOPENÍ A TĚŠÍM SE NA VČASNÉ PROPLACENÍ FAKTURY V DANÉM LIMITU.

U DALŠÍCH TERMÍNŮ, BYCH SE S VÁMI SPÍŠE DOMLOUVAL INDIVIUÁLNĚ. JÁ, I PÁR MÝCH KOLEGŮ, KTEŘÍ AGENTURU V PRAZE I V BRNĚ SE MNOU VEDOU, MUSEJÍ PŘEDNOSTNĚ USPOKOJIT NASMLOUVANÉ KLIENTY, O KTERÝCH VÍM, ŽE JENOM V RÁMCI NĚMČINY, V SOUČASNÉ DOBĚ PODALI ŽÁDOST NA 400 NORMOVANÝCH STRAN, NA 2 PŘEKLADATELE + VŠECHNY OVĚŘENÉ PŘEKLADY, KTERÉ PŘEDÁVÁME V PRAZE I V BRNĚ !

ZKUSTE RADĚJI VŽDY NAPSAT A JÁ VÁM POVÍM REÁLNÝ TERMÍN.

Překladatel odeslal ověřený překlad do Švýcarska

zpráva pro klienta:

Dobrý den pane Pálo, zde je přebírák s číslem, pod kterým je možné
sledovat pohyb zásilky online na stránkách české pošty.
Napsal jsem tam vaše tel.č., měli by vám při předání zásilky, poslat smsku.
Jen poznámka pod čarou, abyste nelitoval investice.
Kolik jste ušetřil posláním přímo:
K příbuzné do Mostu/Obrnic by to trvalo, buďme optimisté, 2 dny, což je čtvrtek.
Cena 200 Czk, dva dny v trapu.
Pokud by to podala ještě toho samého dne, tak by to stejně odesílali až v pondělí
osmého, na to vsadím boty..
No a poté dalších 4-6 dní cesta doporučeně, nebo také drahou EMS za 2-3 dny
k adresátce do Švýcarska.
Byť by to cenově vyšlo na podobné úrovni, dorazilo by to tam tak řekněme
ve čtvrtek či pátek jedenáctého či dvanáctého.
Cestou, kterou jsme zvolili to tam budete mít s největší pravděpodobností ještě
tento týden…
To jen tak na okraj..
Děkuji za spolupráci a hezký den přeji, JF.

Obžaloba

Okresní státní zastupitelství v Bruntále
1 ZT 111/2019 V Bruntále 1. 3. 2019
Okresnímu soudu
v B r u n t á l e
——————–
O b ž a l o b a
Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Bruntále podává podle § 176 odst. 1
trestního řádu obžalobu na obviněného
111 A A A ,
nar. 11. 9. 111 v Rýmařově, dělníka, trvale bytem 888 888/19, HHH, adresa pro
účely doručování ZZZ 23, LLL,
ž e
dne 15. 9. 2018 v AAA, v době okolo 12:00 hodin v prostorách křižovatky ulic
Revoluční a AAA vyběhl z jím řízeného motorového vozidla a přistoupil k vozidlu Ford
Transit, RZ 333 1111, které v té době z důvodu silničního provozu stálo, opakovaně udeřil do
levých předních dveří a dožadoval se vystoupení jeho řidiče 111 777, nar. 7777, čehož
nedocílil, a následně udeřil loktem do bočního okna levých dveří u řidiče a okno takto rozbil,
555 666 se snažil uchopit a přimět jej k vystoupení z vozidla, k čemuž však nedošlo,
neboť 555 666 v obavě o své zdraví z místa ujel, přičemž 555 666 555 666 se ještě chvíli
držel za rám dveří, čemuž byly přítomny nejméně další dvě osoby, a majiteli vozidla
společnosti 555 666 Team s.r.o., IČO 555 666 způsobil na poškozeném voze škodu ve
výši nejméně 5 250 Kč,

t e d y jednak
poškodil cizí věc a způsobil tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou,

jednak
se veřejně a na místě veřejnosti přístupném dopustil výtržnosti tím, že napadl
jiného a poškodil cizí věc,
t í m s p á c h a l
jednak
přečin poškození cizí věci dle § 228 odst. 1 trestního zákoníku,
jednak
přečin výtržnictví dle § 358 odst. 1 trestního zákoníku.

N a v r h u j i u hlavního líčení:
1. Vyslechnout jako svědky 555 666 555 666 č.l. 36-39.
2. Za splnění podmínek § 211 odst. 6 tr. řádu číst úřední záznamy o podaném vysvětlení
999 č.l. 71-75, DDD č.l. 76-79.
3. Podle § 213 odst. 1 trestního řádu předložit stranám k nahlédnutí fotodokumentaci č.l.
2-11, 29-31, 84-90, scan facebookové komunikace č.l. 41-48, 62-69, fotografie č.l.
49-51, fakturu č.l. 57, příjmový doklad č.l. 58, dodací list a pokladní doklad č.l. 59,
plánek trasy č.l. 82, odborné vyjádření č.l. 100, opis z evidence RT č.l. 115, opis
z evidence přestupků č.l. 116, výpis z EKŘ č.l. 117-120.
O d ů v o d n ě n í
V průběhu vyšetřování byly zjištěny skutečnosti popsané ve skutkových větách obžaloby.
Usnesení o zahájení trestního stíhání bylo vydáno dne 5. 2. 2019, obviněnému bylo doručeno
dne 21. 2. 2019.
Obviněný
Václav Kůta se k vytýkanému jednání de facto doznal. K věci uvedl, že ochotný je
zaplatit okno, které rozbil a že jej mrzí, že nešel do nemocnice a věc nenahlásil. Sdělil, že má
za to, že zdraví a kyčel je víc než rozbité okénko. Samotnému incidentu předcházelo to, že jej
poškozený vytlačil z cesty a ohrozil jeho rodinu. Proto se rozhodl, že ho bude pronásledovat.
Poškozenému muselo být jasné, že něco udělal, což poznal ze způsobu jeho jízdy. Za
poškozeným jel proto, že chtěl vysvětlit, proč ohrozil jeho rodinu a proč nezastavil. V tu dobu
s ním ve voze jela manželka a obě děti. Dále využil svého práva a odmítl k věci vypovídat.
Obviněného dále usvědčuje poškozený III KKK, III KKK a ve spise založené
listinné materiály.
LLLL KKK se k věcem, které se měly odehrát před samotným
incidentem, nevyjádřil. K incidentu uvedl, že když zastavil na ulici Revoluční a dával
přednost projíždějícím vozidlům, tak najednou k jeho levému oknu přistoupil neznámý muž,
řekl mu „a ty jsi co zač“ a ihned vzal za kliku dveří, které však neotevřel, neboť byly
zamčeny. On na obviněného reagoval tak, že okýnko dovřel. Obviněný začal kopat do levých
dveří, a to asi dvakrát až třikrát. Dostal poté strach a začal se s vozem rozjíždět. Když bylo
vozidlo v pohybu, tak obviněný přistoupil k okénku u řidiče a ranou pěstí jej rozbil. Pak se
chytil dveří u rozbitého okýnka a asi 15 až 20 metrů běžel za ním. Ten muž po něm sahal a on
měl opravdu strach. Rozjel se právě v reakci na fyzický útok. Následně zavolal na linku 158.
Z obsahu podaného vysvětlení
33 44 se podává, že spolu s manželem si všimli, že
se v křižovatce na sjezdu k hasičské stanici něco děje. Viděli, jak se rozjíždí vozidlo typu
karavan, přičemž za tímto vozidlem stála nějaká bílá dodávka s nápisem. Viděla, že za
rozjíždějícím se karavanem běží nějaký muž, který hned za křižovatkou karavanu naskočil na
přední dveře a držel se. Chvílemi visel ve vzduchu a vezl se, chvílemi se snažil vedle vozidla
utíkat. Asi pod 50 metrech spadl na zem. Rozbitého okna si nevšimla.
Z obsahu úředního záznamu
444 222 se podává, že obviněný 33 2 šel za řidičem
karavanu z důvodu jeho předchozího ohrožujícího jednání. Její manžel byl naštvaný, protože
dcera plakala. Za karavanem na křižovatce zastavil a šel ven, manžel rozhazoval rukama a
gestikuloval a zřejmě se řidiči karavanu snažil ukázat, aby vůz odstavil. Na chvíli odvrátila
pozornost a pak už jen viděla, jak se karavan rozjíždí, její manžel visí na dveřích a nohy táhne

po zemi. Přibližně po 15 až 20 metrech manžel upadl na zem, následně z místa odjeli. Rozbití
okénka u řidiče však neviděla.
Směr jízdy 999 000 a obviněného 111 je zachycen na plánku trasy. Poškozené dveře
a okno jsou objektivizovány fotodokumentací pořízenou policejním orgánem. Výše škody je
doložena jednak odborným vyjádřením, jednak vyplývá z příjmového dokladu a dodacího
listu. Z výpovědí poškozeného i 999 000 potom koresponduje komunikace na sociální
síti facebook ve skupině „rýmařovská drbna“, ve které se 000 999 pokoušel zjistit
možného útočníka. Je z ní patrné, že 66 888 útok viděla, k útoku se rovněž
vyjadřoval uživatel profilu Ludmila Sigmundová, z jejího vyjádření vyplývá, že poškozenému
někdo rozbíjel auto.
Jednání obviněného 777 888 kvalifikuji jednak jako přečin poškození cizí věci podle §
228 odst. 1 trestního zákoníku, jednak jako přečin výtržnictví dle § 358 odst. 1 trestního
zákoníku, když se na křižovatce v odpoledních hodinách na ulici Opavská a Revoluční
dopustil výtržnosti tím, že přistoupil k vozidlu řízenému 777 888, do vozidla
opakovaně udeřil a kopl, přičemž rozbil i okno u řidiče a po 777 888 se sápal, čímž na
poškozeném vozidle způsobil škodu ve výši nejméně 5 300 Kč, tj. škodu nikoli nepatrnou ve
smyslu § 138 odst. 1 trestního zákoníku, přičemž jeho jednání vedle R T
zaznamenala nejméně RR RR i její manžel. Obviněný jednal nejméně v úmyslu
nepřímém dle § 15 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku.
Obviněný 111 33 doposud nebyl trestně právně ani přestupkově projednáván. Jediná
negativní zjištění vyplývají z evidenční karty řidiče, kde má obviněný celkem 12 záznamů, a
to zpravidla pro překročení maximální povolené rychlosti.
Vzhledem k tomu, že výsledky vyšetřování odůvodňují postavení obviněného před soud, je na
něj podána tato obžaloba.
Mgr. 333 333, v.r.
státní zástupce

Poučení poškozeného

Sp. zn.: 4 T 23/2019
Shodu s prvopisem potvrzuje 000 000.
OKRESNÍ SOUD V BRUNTÁLE
Partyzánská 1453/11, 792 01 Bruntál,
tel.: 554786220, fax: 554 786 329, e-mail: podatelna@osoud.bru.justice.cz, IDDS: 111
NAŠE ZNAČKA: 4 T 11/2019
777 QQQ s.r.o.
KKK 000 1518/2
102 00 Praha-Hostivař
VAŠE ZNAČKA:
VYŘIZUJE:
222 111
DNE: 28. března 2019
OBŽALOVANÝ: 444 999, narozený 11. 9. 1111
Poučení pro poškozeného o možnosti žádat o uspokojení svého nároku podle zákona
č. 59/2017 Sb.
1. Jste-li poškozená, které byl celý jeho nárok přiznán v trestním řízení:
Máte právo žádat podle zákona č. 59/2017 Sb. o uspokojení nároku na náhradu škody,
nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení v rozsahu, v jakém Vám byl tento
nárok přiznán v odsuzujícím rozsudku/trestním příkazu, za podmínky, že v trestním řízení
o trestném činu, v důsledku jehož spáchání Vám nárok vznikl, byla nebo v samostatném
veřejném zasedání, do něhož si soud rozhodnutí o uložení sankce vyhradil v hlavním líčení, bude
uložena majetková trestní sankce ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 59/2017 Sb. (trest propadnutí
majetku, peněžitý trest nebo peněžité opatření, trest propadnutí věci nebo trestní opatření
propadnutí věci, propadnutí náhradní hodnoty, ochranné opatření zabrání části majetku,
ochranné opatření zabrání věci, zabrání náhradní hodnoty).
Za majetkovou škodu způsobenou trestným činem se považuje i dlužné výživné v řízení
o trestném činu zanedbání povinné výživy; nárok lze uplatnit v rozsahu, v jakém je dlužné
výživné vyčísleno v odsuzujícím rozsudku.
Žádost je třeba podat na Ministerstvo spravedlnosti (odbor odškodňování) do 60 dnů od nabytí
právní moci odsuzujícího rozsudku/trestního příkazu, jinak právo na uspokojení Vašeho nároku
podle zákona č. 59/2017 Sb. zaniká. V žádosti je třeba uvést náležitosti uvedené v § 8 odst. 2
zákona č. 59/2017 Sb. K žádosti je třeba připojit kopii pravomocného odsuzujícího rozsudku/
trestního příkazu; v případě nároku na dlužné výživné v řízení o trestném činu zanedbání povinné
výživy je třeba připojit i další listiny dokládající souvislost uplatněného majetkového nároku
s trestným činem zanedbání povinné výživy a výši tohoto majetkového nároku, pokud to není
zřejmé z odsuzujícího rozsudku.
2. Jste-li poškozená, která byla zčásti odkázána se svým nárokem na občanskoprávní
řízení:
Máte právo žádat podle zákona č. 59/2017 Sb. o uspokojení nároku na náhradu škody,
nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení v rozsahu, v jakém Vám byl tento
nárok přiznán v odsuzujícím rozsudku/trestním příkazu, a v jakém Vám bude přiznán

Shodu s prvopisem potvrzuje Marcela Danielisová.
rozhodnutím občanskoprávního soudu v části, se kterou jste byl odkázán na řízení ve věcech
občanskoprávních, za podmínky, že v trestním řízení o trestném činu, v důsledku jehož spáchání
Vám nárok vznikl, byla nebo v samostatném veřejném zasedání, do něhož si soud rozhodnutí
o uložení sankce vyhradil v hlavním líčení, bude uložena majetková trestní sankce ve smyslu § 2
odst. 1 zákona č. 59/2017 Sb. (trest propadnutí majetku, peněžitý trest nebo peněžité opatření,
trest propadnutí věci nebo trestní opatření propadnutí věci, propadnutí náhradní hodnoty,
ochranné opatření zabrání části majetku, ochranné opatření zabrání věci, zabrání náhradní
hodnoty).
Za majetkovou škodu způsobenou trestným činem se považuje i dlužné výživné v řízení
o trestném činu zanedbání povinné výživy; nárok lze uplatnit v rozsahu, v jakém je dlužné
výživné vyčísleno v odsuzujícím rozsudku/trestním příkazu.
Pokud zamýšlíte podat ohledně části nároku, se kterou jste byl odkázán na občanskoprávní řízení,
návrh na zahájení řízení ve věcech občanskoprávních, a zamýšlíte žádat o uspokojení nároku
podle zákona č. 59/2017 Sb., jste povinen podat návrh na zahájení řízení do 60 dnů od právní
moci odsuzujícího rozsudku/trestního příkazu a nejpozději do 5 pracovních dnů po uplynutí této
lhůty Ministerstvu spravedlnosti doložit, že jste takový návrh podal, a připojit kopii
pravomocného odsuzujícího rozsudku/trestního příkazu; pokud nesplníte některou z těchto
povinností ve stanovené lhůtě, právo na uspokojení Vašeho nároku podle zákona č. 59/2017 Sb.
zaniká. Jestliže následně nastanou skutečnosti, v jejichž důsledku předpokládanou žádost
o uspokojení nároku Ministerstvu podat nemůžete nebo ji již podat nezamýšlíte, jste povinen
o tom ministerstvo neprodleně vyrozumět. Žádost je třeba podat na Ministerstvo spravedlnosti
(odbor odškodňování) do 60 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí soudu v řízení ve věcech
občanskoprávních, kterým Vám bude přiznán Váš nárok, jinak právo na uspokojení Vašeho
nároku podle zákona č. 59/2017 Sb. zaniká.
V žádosti je třeba uvést náležitosti uvedené v § 8 odst. 2 zákona č. 59/2017 Sb. K žádosti je třeba
připojit kopii pravomocného rozhodnutí soudu vydaného v řízení ve věcech občanskoprávních,
kterým Vám byl přiznán Váš nárok.
Pokud nezamýšlíte podat ohledně části nároku, se kterou jste byl odkázán na občanskoprávní
řízení, návrh na zahájení řízení ve věcech občanskoprávních, a budete žádat o uspokojení nároku
podle zákona č. 59/2017 Sb. pouze v rozsahu, v jakém Vám byl přiznán v odsuzujícím
rozsudku/trestním příkazu, je třeba podat žádost na Ministerstvo spravedlnosti (odbor
odškodňování) do 60 dnů od nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku/trestního příkazu, jinak
právo na uspokojení Vašeho nároku podle zákona č. 59/2017 Sb. zaniká. V žádosti je třeba uvést
náležitosti uvedené v § 8 odst. 2 zákona č. 59/2017 Sb. K žádosti je třeba připojit kopii
pravomocného odsuzujícího rozsudku/trestního příkazu; v případě nároku na dlužné výživné
v řízení o trestném činu zanedbání povinné výživy je třeba připojit i další listiny dokládající
souvislost uplatněného majetkového nároku s trestným činem zanedbání povinné výživy a výši
tohoto majetkového nároku, pokud to není zřejmé z odsuzujícího rozsudku/trestního příkazu.
3. Jste-li poškozená, která byla se svým nárokem zcela odkázána na občanskoprávní
řízení:
Máte právo žádat podle zákona č. 59/2017 Sb. o uspokojení nároku na náhradu škody,
nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení v rozsahu, v jakém Vám bude přiznán
rozhodnutím občanskoprávního soudu, za podmínky, že v trestním řízení o trestném činu,
v důsledku jehož spáchání Vám nárok vznikl, byla nebo v samostatném veřejném zasedání,
do něhož si soud rozhodnutí o uložení sankce vyhradil v hlavním líčení, bude uložena majetková
trestní sankce ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 59/2017 Sb. (trest propadnutí majetku, peněžitý
trest nebo peněžité opatření, trest propadnutí věci nebo trestní opatření propadnutí věci,

Shodu s prvopisem potvrzuje Marcela Danielisová.
propadnutí náhradní hodnoty, ochranné opatření zabrání části majetku, ochranné opatření
zabrání věci, zabrání náhradní hodnoty).
Za majetkovou škodu způsobenou trestným činem se považuje i dlužné výživné v řízení
o trestném činu zanedbání povinné výživy; nárok lze uplatnit v rozsahu, v jakém je dlužné
výživné vyčísleno v odsuzujícím rozsudku/trestním příkazu.
Pokud zamýšlíte podat ohledně nároku, se kterým jste byl odkázán na občanskoprávní řízení,
návrh na zahájení řízení ve věcech občanskoprávních, a budete žádat o uspokojení nároku podle
zákona č. 59/2017 Sb., jste povinen podat návrh na zahájení řízení do 60 dnů od právní moci
odsuzujícího rozsudku/trestního příkazu a nejpozději do 5 pracovních dnů po uplynutí této lhůty
Ministerstvu spravedlnosti doložit, že jste takový návrh podal, a připojit kopii pravomocného
odsuzujícího rozsudku/trestního příkazu; pokud nesplníte některou z těchto povinností ve
stanovené lhůtě, právo na uspokojení Vašeho nároku podle zákona č. 59/2017 Sb. zaniká. Jestliže
následně nastanou skutečnosti, v jejichž důsledku předpokládanou žádost o uspokojení nároku
Ministerstvu podat nemůžete nebo ji již podat nezamýšlíte, jste povinen o tom ministerstvo
neprodleně vyrozumět.
Žádost je třeba podat na Ministerstvo spravedlnosti (odbor odškodňování) do 60 dnů od nabytí
právní moci rozhodnutí soudu v řízení ve věcech občanskoprávních, kterým Vám bude přiznán
Váš nárok, jinak právo na uspokojení Vašeho nároku podle zákona č. 59/2017 Sb. zaniká.
V žádosti je třeba uvést náležitosti uvedené v § 8 odst. 2 zákona č. 59/2017 Sb. K žádosti je třeba
připojit kopii pravomocného rozhodnutí soudu vydaného v řízení ve věcech občanskoprávních,
kterým Vám byl přiznán Váš nárok.
S pozdravem
Mgr. 444 444 v. r.
samosoudkyně
333

Trestní příkaz

Shodu s prvopisem potvrzuje 444 DDD.
Jednací číslo: 4 T 23/2019 – 444
ČESKÁ REPUBLIKA
TRESTNÍ PŘÍKAZ
Samosoudkyně Okresního soudu v Bruntále vydala dne 25. 3. 2019 v Bruntále podle § 314e
odstavec 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, následující trestní příkaz:
Obviněný
RR RR,
narozený 25. 9. RR v HHH, dělník, trvale bytem GGG, RRR 19, pro
doručování RRR, RRR 23, OOO WWW,
je vinen, že
dne 15. 9. 2018 v Rýmařově, v době okolo 12.00 hodin v prostorách křižovatky ulic Revoluční a
Opavská vyběhl z jím řízeného motorového vozidla a přistoupil k vozidlu Ford Transit,
registrační značky 5K6 6666, které v té době z důvodu silničního provozu stálo, opakovaně udeřil do levých předních dveří a dožadoval se vystoupení jeho řidiče TTT FFF, narozeného 1976,
čehož nedocílil, a následně udeřil loktem do bočního okna levých dveří u řidiče a okno takto
rozbil, UUU OOO se snažil uchopit a přimět jej k vystoupení z vozidla, k čemuž však
nedošlo, neboť III OOO v obavě o své zdraví z místa ujel, přičemž SSS RR se ještě
chvíli držel za rám dveří, čemuž byly přítomny nejméně další dvě osoby, a majiteli vozidla,
společnosti Academical Team s.r.o., IČO 05273919, způsobil na poškozeném voze škodu ve výši
nejméně 5 250 Kč,
tedy
jednak
poškodil cizí věc a způsobil tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou,
jednak
se veřejně a na místě veřejnosti přístupném dopustil výtržnosti tím, že napadl jiného a poškodil
cizí věc,
čímž spáchal
jednak
přečin poškození cizí věci dle § 228 odstavec 1 trestního zákoníku,

2 4 T 23/2019
Shodu s prvopisem potvrzuje 333 EEE.
jednak
přečin výtržnictví dle § 358 odstavec 1 trestního zákoníku
a odsuzuje se
podle § 358 odstavec 1 trestního zákoníku za použití § 43 odstavec 1 trestního zákoníku
k
úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 6 (šesti) měsíců.
Podle § 81 odstavec 1 trestního zákoníku a § 82 odstavec 1 trestního zákoníku se mu výkon
trestu
podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání 2 (dvou) roků.
Podle § 314f odstavec 1 písmeno e) trestního řádu ve spojení s § 228 odstavec 1 trestního řádu je
obviněný povinen zaplatit na náhradě majetkové škody poškozenému
000 999 s.r.o.
se sídlem Praha 10, Hostivař, náměstí Přátelství 1518/2, IČO: 99999, částku 5 250 Kč.
Podle § 314f odstavec 1 písmeno e) trestního řádu ve spojení s § 229 odstavec 2 trestního řádu se
poškozená společnost DDD FFFF s.r.o. odkazuje se zbytkem svého nároku na náhradu
majetkové škody na řízení ve věcech občanskoprávních.
Poučení:
Proti tomuto trestnímu příkazu lze do osmi dnů od jeho doručení podat u zdejšího soudu odpor.
Právo podat odpor nenáleží poškozenému. Pokud je odpor podán včas a oprávněnou osobou,
trestní příkaz se ruší a ve věci bude nařízeno hlavní líčení. Při projednávání věci v hlavním líčení
není samosoudce vázán právní kvalifikací ani druhem a výměrou trestu obsaženými v trestním
příkaze. Nebude-li odpor řádně a včas podán, trestní příkaz se stane pravomocným a
vykonatelným. V případě, že obviněný odpor nepodá, vzdává se tím práva na projednání věci v
hlavním líčení.
Bruntál 25. března 2019
Mgr. SSS DDD v.r.
samosoudkyně

Okresní státní zastupitelství

Okresní státní zastupitelství v Bruntále
Partyzánská 11, 792 01 Bruntál
VÁŠ DOPIS č.j.:
ZE DNE:

Naše č.j.
VYŘIZUJE:
TEL:
1 ZT 33/2019 AAA AAA, r. KK
473 01 Nový Bor, SSS DDD
554 786 290
FAX:
E-MAIL:
IS DS:
554 712 974
podatelna@osz.bru.justice.cz
xb4aibf
sss

DATUM: 4.3.2019
Sdělení
Sděluji, že dnešního dne byla k Okresnímu soudu v AA podána obžaloba na AA
DD pro přečiny
poškození cizí věci dle § 228 odst. 1 trestního zákoníku,
– výtržnictví dle § 358 odst. 1 trestního zákoníku.
Mgr. BB XX v.r.
státní zástupce
Za správnost vyhotovení
AA BB

Píšou z úřadu ve věci bydliště a jeho zrušení

Dobrý den pane V.,

Vaše podání ze dne 3.1.2019 prostřednictvím Vaší datové schránky mi bylo předáno a tímto dnem bylo i zahájeno řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Petra L.

Jedná se zřejmě o technickou závadu, Vaše podání přesto bylo přijato a správní řízení bylo zahájeno. Zasílám Vám informaci přístupnou na stránkách města k přijímání  podání do datové schránky:

Přípustné datové formáty dokumentů v digitální podobě doručované na elektronickou adresu podatelny a dodávané do datové schránky jsou stanoveny v § 23 odst. 2 až 7 Vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů a v příloze č. 1 Vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 64 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou přípustné i další datové formáty, a to:  DOC/DOCX, XLS/XLSX.

 

Dále bych se s Vámi chtěla domluvit , jestli jste ve spojení s p. L., o správním řízení na zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. L. v rámci konání ústního jednání. Jedná se o „zrychlené“  řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana. Ve Vašem případě by bylo nutné, aby se na ústní jednání se dostavil pan L., jako účastník, kterému má být údaj o místu trvalého pobytu zrušeno a vy samozřejmě jako navrhovatel máte právo se správního řízení zúčastnit.

Vzhledem k tomu, že p. Petr L. sám již byl na našem úřadu žádat o změně údaje o místu svého trvalého pobytu, myslím, že by souhlasil i s ústním jednání a urychlením řízení.

V případě Vašeho souhlasu a souhlasu p. L. s konáním ústního jednání Vás žádám o sdělení termínu, kdy by ústní jednání mohlo proběhnou a to v rámci našich stanovených úředních hodin:

Den od – do od – do
Pondělí 08:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Úterý 08:00 – 11:00  
Středa 08:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Čtvrtek neúřední den – místní šetření
Pátek 08:00 – 11:00

 

Dále je nutno dle zák. č. 634/2004 o správních poplatcích položky 2, písm. d) uhradit poplatek ve výši Kč 100,-. Poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Nový Bor, a to i v rámci konání ústního jednání nebo převodem na účet bezhotovostním převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebních služeb na příslušný účet Města Nový Bor č. 19-525421 směrový kód 0100 vedený u Komerční banky, a.s. , IBAN: CZ67 0100 0000 1900 0052 5421, konst. symbol : 0558,  variab. symbol :  1368103019.

 

V případě nejasností nebo dotazů mě můžete kontaktovat na tel. čísle 487 712 422

Přeji krásný den

Hana H., Městský úřad X

 

Vyřízení apostille

1. Cesta na poštu pro vyzvednutí balíku – čas cca 30-40 minut
2. Svazování rumunštiny a sken celého dokumentu – čas cca 30 minut
3. Poté sken pro polštinu, klient poslal dokument, OR, pouze v jednom skenu, přestože dokumenty byly vyhotoveny 2, každý měl jinou vidimaci z pošty
4. Odesílání překladateli na úpravu překladu, aby seděla vidimace s druhým originálem.
———————————–
5. Cesta na MinZahVěc – neúspěch. Důvody neúspěchu: (1) Vyhotovený výpis OR by za současného stavu trvalo ověřit až 30 dní, neb byl vystaven na „noname“ [odborný termín MZV] poště. Aby byla Apo vystavena na počkání, nikoli do zákonných 30 dnů, musí být výpis OR vystaven na obecním úřadě, v našem případě některé městské části. (2) Dokument ověřený notářkou, neověřuje MZV ale MSP. (3) Na dokumentu z FÚ nebylo co ověřit, ani razítko, podpis, nic. – čas cca 30 minut
6. Cesta na městský úřad a tvorba nového výpisu OR. – čas 20 min, 100 CZK za výpis.
7. Kolky – 200 CZK
8. Cesta zpět na MZV – 20 min
9. Telefonování a poté čekání, než si MZV a daný MÚ ujednotí podpisový vzor, který MZV mělo z roku 2002 – 25 minut
10. Cesta na MSP – 40 min.
———————————–
Část 1

———————————–
11. Druhá cesta na poštu, tentokráte pro jediný list papíru, nový dokument z FÚ – čas 20 minut
12. Další kolek – 100 CZK
13. Cesta na MZV – neúspěch. Dokument odmítli ověřit, slovy že tyto dokumenty ověřuje GenFinŘed, a až s dokumentem orazítkovaným GFŘ se u nich je možno stavit pro apostilu. – 30 minut
14. 35 minut na telefonu, zjišťování postupu jak dál, hledání zakopaného pudla. Zakopaný pudl nalezen, jmenuje se Bělková Marcela, z FÚ Brno I, která jak se ukázalo má v craniu průvan. Paní Bělková měla sama, při jednání s klientem jen pár dní nazpět, klientovi sama nabídnout postup ověření přes okresní správu FÚ a GFŘ. Neudělala to však, a způsobila zvýšené náklady klienta, mojí cestu na Hrad vniveč a přes půl hodinu na telefonu.
15. Zajištěno poučení prázdného crania na FÚ Brno I od paní z FÚ kraje, klient poučen.
———————————–
Až po dnešní podvečer. Celkově vynaloženo: více jak 3,5 hodiny času na cestách, 35 minut na tlf, 400 CZK, plus nový překlad od polštináře, nový dokument představen v bodě 6. Pozn.: ještě že jsem s odesláním nového dokumentu z bodu 11 počkal až na návrat z MZV, jinak by se dělal další překlad který by byl poté možná skartován.
———————————–
———————————–
Pohled do budoucna – očekávání a předpoklady
———————————–
———————————–
16. Klient si nechá vytvořit 1-2 nové dokumenty na FÚ Brno I, které se rovnou odešlou na ověření na krajskou správu a poté GFŘ v Praze. – tento proces může trvat.. kdoví, možná i měsíc, nevím.
17. Dokumenty budou k vyzvednutí (1) na GFŘ v Praze, na což možná bude potřeba plná moc od klienta, pro vyzvednutí… nebo to (2) pošlou zpět do brna – tedy opět cesta na poštu 30 minut.
18. Pokud si klient nechá ověřit 2 nové dokumenty, jak daňový domicil, tak i potvrzení o registraci k daním právnické osoby, tak se bude jednat o 2 nové překlady plus další kolek 100 CZK plus opět cesta na hrad a zpět.
19. Opět skenování dokumentů jak pro překladatele tak i pro klienta poté svázané dokumenty.
20. Odeslání doporučeně nazpět do brna nebo přímo do Polska, aby se ušetřil čas, tak či tak předpokládaná cena odeslání doporučeně/EMS: 160-200 CZK.
———————————–
očekávané náklady do budoucna: +-2-3 hodiny cestování na ministerstva a pošty, 260-300 CZK v kolcích a poštovních službách plus 2 (byť asi krátké) nové překlady od polštináře.

Zahrada bezcenná / žena v nesnázích

Dobrý den paní Janoušková.
Potkal jsem dnes kolem oběda paní Vaňkovou,
podotýkala mi něco ve smyslu zahrady.
K tomuto uvádím:
1. zahradu vlastní exekutor
2. pokud tam vznikla inzerce, není to moje chyba
3. navíc již zcela prokazatelně, z této inzerce nájemní vztah nevznikne
4. pokud vznikne, je kladen důraz na exkluzivn nájemníky – což musí všichni v domě ocenit
5. pokud něco ve věci zahrady chtějí nájemníci, ať se obrací na exekutora
6. jsem s exekutorem domluven skrze právního zástupce, že mě v momentě dražby, bude informovat
7. zahrada je bez bytu, bezcenná….
….
PS:

1. inzerát vzniknul prokazatelně v momentě, kdy jsme o tom nikdo nevěděli
2. proč se neozvali už tenkrát ti dobří sousedé a vlastníci?
3. proč se ozývají nyní a proč jim to vadí – že je to na internetu (neporušuje to zákon ani místní vyhlášku)
4. zahrada je bez bytu bezcenná / byt bez zahrady hodnotu má
5. nájemníci půjdou hradit nájemné kvůli bytu, ne kvůli zahradě
6. ať současní připomnkovatelé, vyjádří své důvody a práva
7. do dražby se může přihlásit kdokoliv a svobodně přihazovat částky třeba do půl milionu (meze se nekladou)
X