Jídelna – stížnost na louh

Dobrý den,

dnes jsem ve vaší jídelně čekal na výdej jídla z okénka, okud bylo poměrně dobře vidět na práci vašeho kuchaře. V jednu chvíli tento kuchař, v těsné blízkosti místa přípravy jídel (plotna), učinil operaci,
která mě mírně zarazila. Uchopil vaničku se sypkým bílým materiálem a tento nasypal do prostoru segmentu vedle plotny (zřejmě dřez) a bezprostředně jej zalil vodou. Celé to na mě dělalo dojem, že
byl použit příprave Krtek nebo tak Fredy – který je na trhu volně prodejný. Dle bezpečnostního listu se jedná o Louh sodný (Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí).

Pokud je má hypotéza pravdivá a bylo v blízkosti přípravy jídel použito přípravku na čištění potrubí dřezu, nemyslíte si, že tato čistící operace je vysoce riskantní v momentě, kdy kuchař v jedné ruce drží pánev v druhé pracuje s vysoce žíravou chemikálií?

Předem děkuji za odpověď.

Pojištění nemovitosti v záplavové oblasti číslo 4 !!!

Ohledně AAA – mám tady v poznámkách z dubna, že jsme o tom hovořili, vzpomínám si, pak přišla koronavirová doba
adresa je:  xxx (nebytová jednotka č.294/103)
pojistník: xxx ?
vyžití prostor: jako byt nebo jako kanceláře či jako sklad?
požadovaná pojistná částka: 500 000 Kč ?
povodňová zona: 4 !!!

Jednotka zahrnuje:
a) Nebytový prostor – 2 x místnost a umývárnu s WC které se nachází v 1. nadzemním podlaží (přízemí) budovy čp.xxx.
b) Podíl ve výši xxx/sss na společných částech nemovité věci ve smyslu Občanského zákoníku, a to zejména:
– na společných částech budovy
– a na zastavěném pozemku parc.č.192/1.
Vybavení jednotky se skládá ze dvou plynových topidel MORA, el. průtokového ohřívače, WC, umyvadla a vodoměru.
Celková výměra podlahové plochy jednotky je 120,8m2.


Jedná se o jednotku 103 a nyní také o jednotku 102. U obou dochází
postupně ke změně užívání na kanceláře.
U první je už projekt a realizace postupně v chodu. 100dvojka byla
zapsána na katastru teprve před pár dny.
Ano pojistníkem by byl AAA – a zajímá mě cena takového
pojištění a co pojištění vše kryje.
Požadovaná pojistná částka by zřejmě měla pokrýt ceny rekonstrukcí,
což přesně nyní nevím, ale velmi skromný odhad při
započítání pouze materiálu a prací a ne mé vložené hodnoty, kdy mě to
stojí řadu měsíců úsilí, mě to vychází u obou jednotek na 600,
maximálně 700.000 Kč.

Celková výměra 280 metrů u obou jednotek. Vzniknou tam 3-4 kanceláře.
Každá svoje vybavení. Podlahy, někde dřevo, někde lamino.
Zbytek tak nějak standard. Obec má nově vybudovány protipovodňové
valy, který při menší povodni (ne ta veliká v roce 2002), valy byly
plně funkční – a stále se budují.

Stížnost na průvodčí Arriva – rouškománie

Dobrý den,

cestoval jsem dnes z Nového Boru do České Lípy.

Po čase jsem se posadil do izolované místnosti za strojvůdce, kde jsem seděl sám.

Vaše průvodčí číslo 1189 (číslo z revidované jízdenky) vstoupila a řvala na mě doslova jako poděs, „že nemám roušku“. Celkem tak učinila 2 x. Zdůrazňuji, že je mi 41 let a s takovým jednáním jsem se ve vlaku ještě nesetkal.

Po chvíli si přisedla a tato průvodčí měla roušku staženou pod nos, tj. nos volný. Tak činila i po celou dobu revize.

Zeptal jsem se jí, že pokud má roušku staženou pod nos, zda-li si myslí, že ta rouška plní význam, jaký má. Jen se ušklíbla.

Myslím si, pokud tato průvodčí nenosí roušku způsobem doporučovaným vládnou, mohla by mít trošku schovívavosti, ale rozhodně by neměla na mě řvát jako by si léčila nějaké komplexy a zaměstnanecký poměr ve vaší společnosti by jí to snad měl nějakým způsobem umožňovat.

Prosím o umravnění této paní za její jednání nebo v dalším takovém případě bych musel daný přestupek řešit občansko právní cestou. Svědků jejího hlasitého řvaní, bylo ve vlaku dost. V takovém případě by přivolaná policie mohla i řešení sporu na místě a samotný vlak pozdržet.

Vigato

Desatero Svědků Covidových

Coronavirus je funkční instrument, který hravě překonává civilizaci státu a jeho Ústavnost a Listinu základních práv a svobod.

Instrument ve smyslu funkcí, které nastolí ti co jsou nad náma, bojem“ proti coronavirům.

Tyto funkce se dají programovat vůči čemukoli a skrze cokoli.

Z parazita vůči tělnímu prostředí člověka a jeho přirozených imunitních reflexí, je nyní konstrukcí Nejvyššího nastolený parazit vůči jeho rozumovému a duchovnímu bytí.

Z viru se stal Bůh. Rouška jako eucharistie.

A to ve schopnostech těch, kdo virus mají v mediální a brzy i v zákonné moci. Konstrukce události vůči zákonu. Nikoli zákon vůči události a její konstrukci. ( Ústava článek č.4. )

Ve smyslu sociálním. Zákon se nyní skrze virus nastoluje vůči dané deprivantní události – rouška – tak, aby byla deprivantní událost zákonem. To nás nejspíš čeká.

S Bohem to má společné to, že je skrze církevní zákony, je Bůh nábožensky – funkčně sociálně – nedotknutelný. Jako funkčně sociálně virus. S jeho rouškou a dalšími omezeními.

Co je nebezpečné

Avšak církevní zákony vybavují náboženství a instituci toto náboženství reprezentující. Bůh je nejspíš zcela paf, že je Trojjediný a Ježíš Kristus z duchovních vztahů člověka vůči němu, přijímá tyto skrze Ducha svatého, jako krev…1. konstatinopolský koncil – o tisíc let později tridentská mše. Takže virus je nyní paf z toho, co z něj udělá Nejvyšší…Jsme blízko zrůdě.

Takže – nastává zcela nové náboženství.

Evropa od svého prvopočátku ve smyslu státu, byla státem skrze boha či bohy. Má tradici a ZKUŠENOSTI býti náboženská.

Neboť náboženstvím byly v rámci státu pouze a jen zákony náboženství opatřující.

( Platon – smysl Boloňského církevního práva – humanismus 1450.)

Vývoj kulturní Evropy byl do okamžiku Rakouského osvícenství a Francouzské revoluce o harmonickém vztahu instituce církve a instituce státu. V rychlosti zmíním snahu J.V. Marie Terezie o změnu školského zákona, kdy školy provozovaly či na ně měli značný vliv jezuité. Došlo k jejich likvidaci….Viz Josef.II. Napoleon chtěl sice církev zlikvidovat od státu, ale pak ustoupil. Stejně jako Benito Mussoliny – Vatikán…

A naše fixe je o tom, že se tyto zákony „církevní“, vrátí do bytí státu.

Novodobá církev –KPND – Komise pro národní dezinfexi, bude mít a bude se řídit vlastními zákony…Světská moc předá delikventa KPND. Nastane humanitární likvidace. ( Kurva vykoupal bych Václava Havla. Humanitární likvidace nakažených je humanitární nutností…)

Nastanou hrůzy.

Které skrze jakoukoli církev a instituci spjatou s náboženstvím vznikají.

Covid bude zabíjet preventivně

Stát bude likvidovat nikoli nakažené. Nýbrž NEPOSLUŠNÉ.

A naše Kateřina z Gotaliky je neposlušná slečna.

Autor: Luboš Szmatana

Desatero

Ve velikého Covida budeš věřit od svítání do svítání
Ve velikého Covida budeš věřit od jara do podzimu a od zimy do zimy
Zapochybuješ-li, stihne mě veliký trest Covidův
Vycestuješ-li, budeš upálen na státní hranici
Sundáš-li roušku na veřejnosti, tvá živnost bude zničena
Vnukneš-li hříšnou myšlenku někomu jinému či svému dítěti budeš polapen státními inkvizitory
a tvoje rodina bude ztrestána vysokou pokutou a veřejným zostuzením
Zesmilníš-li bez ústenky, tvé tělo bude spáleno
Ani ve snu nezapochybuješ o jeho existenci
Půjdeš-li do práce, tvá duše bude navždy vyloučena z lidské společnosti
Vláda tohoto státu tě hlídá…

CÓMEN…

KLÍČOVÁ SLOVA: 
Covíďata všech zemí spojte se ! Covidí internacionála... Marxův Covidán, Covid=bible, Covidí chvalozpěv, Kovídek, Viroušek

Probační a mediační služba – žádost o odklad

Dobrý den paní x.

Píšu s dotazem ohledně pana K, který pod vaším dohledem plní trest
veřejných prací v celkové výši 400 hodin (z toho dle mě dostupných
informací, cca 70 odpracováno).

Pan K. mi minulý týden sděloval, že přesun prací do naší firmy, není možný.
Pana K, bychom potřebovali na obnovu památkově chráněného objektu
do Lytomyšle.

Nicméně je v případné hře, ještě varianta, že by pan K mohl, reps.
mohli bychom my, uhradit peněžitý trest a on by byl práce z Ústí nad
Labem, zproštěn.

Dá se v těchto intencích prosím uvažovat a jaká by byla případně
taková peněžitá
částka?

X