Píšou z úřadu ve věci bydliště a jeho zrušení

Dobrý den pane V.,

Vaše podání ze dne 3.1.2019 prostřednictvím Vaší datové schránky mi bylo předáno a tímto dnem bylo i zahájeno řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Petra L.

Jedná se zřejmě o technickou závadu, Vaše podání přesto bylo přijato a správní řízení bylo zahájeno. Zasílám Vám informaci přístupnou na stránkách města k přijímání  podání do datové schránky:

Přípustné datové formáty dokumentů v digitální podobě doručované na elektronickou adresu podatelny a dodávané do datové schránky jsou stanoveny v § 23 odst. 2 až 7 Vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů a v příloze č. 1 Vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 64 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou přípustné i další datové formáty, a to:  DOC/DOCX, XLS/XLSX.

 

Dále bych se s Vámi chtěla domluvit , jestli jste ve spojení s p. L., o správním řízení na zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. L. v rámci konání ústního jednání. Jedná se o „zrychlené“  řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana. Ve Vašem případě by bylo nutné, aby se na ústní jednání se dostavil pan L., jako účastník, kterému má být údaj o místu trvalého pobytu zrušeno a vy samozřejmě jako navrhovatel máte právo se správního řízení zúčastnit.

Vzhledem k tomu, že p. Petr L. sám již byl na našem úřadu žádat o změně údaje o místu svého trvalého pobytu, myslím, že by souhlasil i s ústním jednání a urychlením řízení.

V případě Vašeho souhlasu a souhlasu p. L. s konáním ústního jednání Vás žádám o sdělení termínu, kdy by ústní jednání mohlo proběhnou a to v rámci našich stanovených úředních hodin:

Den od – do od – do
Pondělí 08:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Úterý 08:00 – 11:00  
Středa 08:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Čtvrtek neúřední den – místní šetření
Pátek 08:00 – 11:00

 

Dále je nutno dle zák. č. 634/2004 o správních poplatcích položky 2, písm. d) uhradit poplatek ve výši Kč 100,-. Poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Nový Bor, a to i v rámci konání ústního jednání nebo převodem na účet bezhotovostním převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebních služeb na příslušný účet Města Nový Bor č. 19-525421 směrový kód 0100 vedený u Komerční banky, a.s. , IBAN: CZ67 0100 0000 1900 0052 5421, konst. symbol : 0558,  variab. symbol :  1368103019.

 

V případě nejasností nebo dotazů mě můžete kontaktovat na tel. čísle 487 712 422

Přeji krásný den

Hana H., Městský úřad X

 

Vyřízení apostille

1. Cesta na poštu pro vyzvednutí balíku – čas cca 30-40 minut
2. Svazování rumunštiny a sken celého dokumentu – čas cca 30 minut
3. Poté sken pro polštinu, klient poslal dokument, OR, pouze v jednom skenu, přestože dokumenty byly vyhotoveny 2, každý měl jinou vidimaci z pošty
4. Odesílání překladateli na úpravu překladu, aby seděla vidimace s druhým originálem.
———————————–
5. Cesta na MinZahVěc – neúspěch. Důvody neúspěchu: (1) Vyhotovený výpis OR by za současného stavu trvalo ověřit až 30 dní, neb byl vystaven na „noname“ [odborný termín MZV] poště. Aby byla Apo vystavena na počkání, nikoli do zákonných 30 dnů, musí být výpis OR vystaven na obecním úřadě, v našem případě některé městské části. (2) Dokument ověřený notářkou, neověřuje MZV ale MSP. (3) Na dokumentu z FÚ nebylo co ověřit, ani razítko, podpis, nic. – čas cca 30 minut
6. Cesta na městský úřad a tvorba nového výpisu OR. – čas 20 min, 100 CZK za výpis.
7. Kolky – 200 CZK
8. Cesta zpět na MZV – 20 min
9. Telefonování a poté čekání, než si MZV a daný MÚ ujednotí podpisový vzor, který MZV mělo z roku 2002 – 25 minut
10. Cesta na MSP – 40 min.
———————————–
Část 1

———————————–
11. Druhá cesta na poštu, tentokráte pro jediný list papíru, nový dokument z FÚ – čas 20 minut
12. Další kolek – 100 CZK
13. Cesta na MZV – neúspěch. Dokument odmítli ověřit, slovy že tyto dokumenty ověřuje GenFinŘed, a až s dokumentem orazítkovaným GFŘ se u nich je možno stavit pro apostilu. – 30 minut
14. 35 minut na telefonu, zjišťování postupu jak dál, hledání zakopaného pudla. Zakopaný pudl nalezen, jmenuje se Bělková Marcela, z FÚ Brno I, která jak se ukázalo má v craniu průvan. Paní Bělková měla sama, při jednání s klientem jen pár dní nazpět, klientovi sama nabídnout postup ověření přes okresní správu FÚ a GFŘ. Neudělala to však, a způsobila zvýšené náklady klienta, mojí cestu na Hrad vniveč a přes půl hodinu na telefonu.
15. Zajištěno poučení prázdného crania na FÚ Brno I od paní z FÚ kraje, klient poučen.
———————————–
Až po dnešní podvečer. Celkově vynaloženo: více jak 3,5 hodiny času na cestách, 35 minut na tlf, 400 CZK, plus nový překlad od polštináře, nový dokument představen v bodě 6. Pozn.: ještě že jsem s odesláním nového dokumentu z bodu 11 počkal až na návrat z MZV, jinak by se dělal další překlad který by byl poté možná skartován.
———————————–
———————————–
Pohled do budoucna – očekávání a předpoklady
———————————–
———————————–
16. Klient si nechá vytvořit 1-2 nové dokumenty na FÚ Brno I, které se rovnou odešlou na ověření na krajskou správu a poté GFŘ v Praze. – tento proces může trvat.. kdoví, možná i měsíc, nevím.
17. Dokumenty budou k vyzvednutí (1) na GFŘ v Praze, na což možná bude potřeba plná moc od klienta, pro vyzvednutí… nebo to (2) pošlou zpět do brna – tedy opět cesta na poštu 30 minut.
18. Pokud si klient nechá ověřit 2 nové dokumenty, jak daňový domicil, tak i potvrzení o registraci k daním právnické osoby, tak se bude jednat o 2 nové překlady plus další kolek 100 CZK plus opět cesta na hrad a zpět.
19. Opět skenování dokumentů jak pro překladatele tak i pro klienta poté svázané dokumenty.
20. Odeslání doporučeně nazpět do brna nebo přímo do Polska, aby se ušetřil čas, tak či tak předpokládaná cena odeslání doporučeně/EMS: 160-200 CZK.
———————————–
očekávané náklady do budoucna: +-2-3 hodiny cestování na ministerstva a pošty, 260-300 CZK v kolcích a poštovních službách plus 2 (byť asi krátké) nové překlady od polštináře.

Zahrada bezcenná / žena v nesnázích

Dobrý den paní Janoušková.
Potkal jsem dnes kolem oběda paní Vaňkovou,
podotýkala mi něco ve smyslu zahrady.
K tomuto uvádím:
1. zahradu vlastní exekutor
2. pokud tam vznikla inzerce, není to moje chyba
3. navíc již zcela prokazatelně, z této inzerce nájemní vztah nevznikne
4. pokud vznikne, je kladen důraz na exkluzivn nájemníky – což musí všichni v domě ocenit
5. pokud něco ve věci zahrady chtějí nájemníci, ať se obrací na exekutora
6. jsem s exekutorem domluven skrze právního zástupce, že mě v momentě dražby, bude informovat
7. zahrada je bez bytu, bezcenná….
….
PS:

1. inzerát vzniknul prokazatelně v momentě, kdy jsme o tom nikdo nevěděli
2. proč se neozvali už tenkrát ti dobří sousedé a vlastníci?
3. proč se ozývají nyní a proč jim to vadí – že je to na internetu (neporušuje to zákon ani místní vyhlášku)
4. zahrada je bez bytu bezcenná / byt bez zahrady hodnotu má
5. nájemníci půjdou hradit nájemné kvůli bytu, ne kvůli zahradě
6. ať současní připomnkovatelé, vyjádří své důvody a práva
7. do dražby se může přihlásit kdokoliv a svobodně přihazovat částky třeba do půl milionu (meze se nekladou)

Fetující chamraď

Vážení přátelé i nepřátelé, to, co vidíte na obrázku jsem si v pátek při takové popracovní vedrovačce plné nemalých obtíží, při schlazení nohou na přítoku Ploučnice do Labe v Děčíně, vrazil do patní kosti. Prostě jsem šlápnul do vody mezi kameny a tahle rezevá jehla, tam zajela jako nic.

Vyhledal jsem potovost a čekal tam 3,5 hodiny na ošetření. Dle subjektivního názoru personálu, ta jehla je celokovová a tudíž prý hodně stará a ve vodě zřejmě byla hodně dlouho, a tudíž na ní obávané viry HIV a např. také Hepatitida B,C již nemusí být anebo tam zkrátka nikdy ani nebyly. Takové píchnutí někde zanechané jehly, může ale také nemusí vůbec nic znamenat.

Při ošetření následoval další vpich jehly lékaře do rány a vypláchnutí s konstatováním, že riziko akutní infekce je u tohoto typu poradění, velmi vysoké. Následovala tetanovka a doporučení pro praktického lékaře, který bý měl za cca 3 měsíce odebrat testy na dané obávané choroby.

Pravda je taková, že hlavu z toho lehkou nemám. Měl by jí snad někdo? Hodně taky přemýšlím a říkám si, co vlastně s takovou situací dělat a proč tady ta situace vůbec je.

No, kdybych napsal, že jsem pro pochytání celého tohoto fetujícího ksindlu a zplynování to v plynových komorách, tak bych asi mohl někoho urazit – třeba nějakou lidskoprávní organizaci (plnou outlocitných srdéček za peníze daňových poplatníků). Na druhou stanu, by to mohlo rozpoutat slušnou polemiku, protože bych se asi bránil proti nařčení, ale fakt na něco takovýho nemám v mém pracovním životě čas – zkrátka jít nějakými genocidními prohlášeními, za hranici zákona.

Naopak, byl bych mírnější a humanistčtější, takový růžový humanista, vlastně chci být. Já bych tenhle bezcenej ksindl, tuhle chamraď, co žije úplně zbytečně – ba naopak, otravuje život lidem kolem sebe, hezky pochytal a odvezl bych je do takových narůžovo natřených pracovních kampů. Tam by dostali fetu, co hrdlo ráží a všechno nitrožilně. A tam makat, do zdechnutí. „Nechceš žít, jako člověk? – budeš žít, jako ta poslední mršina (!)“.

No, i kdyby snad se někdo chtěl ozývat na obhajobu, tohodle a jakýkoholiv fetujícího ksindlu, co má ty tolik bolestivé „závilosti“, může se přidat s vysvětlením, proč jsou severočeská města zamořena, tímto volně se pohybujícím ksindlem, černé i bílé barvy pleti. Proč se použité injekční stříkačky nacházejí v řekách atp. Očekával bych také vysvětlení, proč tzv. sociální systém, tzv. neziskové organizace, soudy, a v neposlední řadě i politici a vůbec vláda, nechá nečinně podobné jevy a lidi vůbec existovat a takhle beztrestně škodit.

Nabídková cena

Dobrý den, ještě jednou děkuji za dnešní jednání, vedené u vás na úřadě. Též děkuji za znovu uvedení cen za nebytové prostory nacházející se v ulici Horní vodní brána, jejichž ceny činí 475 730 Kč a 361 660 Kč.

Případnou slevu 45 000 Kč, kterou úřad může schválit, bych uvítal. Prosím o informaci, jak budete koordinovat, s druhým zájemcem, o kterém jste mluvili (zda-li „vydrží“) či zda-li budeme „soupeřit“ a podávat metodou obálkovou. Na podkladě pozitivní pobídky ze strany jednajícího zastupitele, jsem rozhodnut prostory za uvedenou cenu zakoupit.

Prodej obecního majetku / lumpárna

Dobrý den,

Velice rád, bych tímto také požádal paní AAA, o zaslání cen k
nebytovým prostorům, které jsem dnes viděl (celkově 2) a dispozice k
dalšímu prostoru (jako umístění, patro, metráž, cena), který jsem
neviděl.

……….ZASÍLÁNO DS

Dobrý den, přeposílám zprávu, která zůstala bez odpovědi a to z E-mailové komunikace s paní AAA ze dne
30. 5. 2019:
„Dobrý den, přeposílám dřívější dotaz:
„Velice rád, bych tímto také požádal paní KKK, o zaslání cen k
nebytovým prostorům, které jsem dnes viděl (celkově 2) a dispozice k
dalšímu prostoru (jako umístění, patro, metráž, cena), který jsem
neviděl.“ a ve věci kterého, mi paní AAA, sdělovala následně telefonicky (společně s příslibem odpovědi toto
pondělí, které již bylo), ve „smyslu proč mi nebyl daným pánem ukázán“.
Prosím tedy úřad o požadované informace.

——–

Dobrý den,

k Vašemu dotazu Vám sděluji následující:

Jedná se o nebytovou jednotku (jiný nebytový prostor) – číslo 000/101,
umístěnou v 1. nadzemním podlaží v budově čp. 000, 000 a 000.
Jednotka zahrnuje:
a) Nebytový prostor – 5 x místnost, chodbu, komoru, koupelnu a WC, které se
nachází v 1. nadzemním podlaží (přízemí) budovy čp. 000 a čp. 000 se vchodem z
čp. 281.
b) Podíl ve výši 000/1111 na společných částech nemovité věci ve smyslu
Občanského zákoníku, a to zejména – na společných částech budovy a na
zastavěném pozemku parc.č.000/1.
Celková výměra podlahové plochy jednotky je 106,3m2. Cena činí 111 111,-Kč.

Nebytové prostory, které jste měl možnost prohlédnout, jejich cena činí:
č. 000/000 – 111 111,-Kč
č. 000/000 – 111 111,-Kč.

Pro informaci uvádím, že v nejbližší době bude předloženo do Rady města
VVVV návrh dražby těchto prostor k rozhodnutí, z tohoto důvodu Vás
informuji, abyste sledoval webové stránky města AAA:
VVV.

Pěkný den,

—– zasíláno DS

Dobrý den, informuji vás, že jsem byl dnes kontaktován E-mailovou cestou paní Lucií DDD, která mi po více jak týdnu, sdělila požadované ceny.

Současně zmínila fakt, že:
„Pro informaci uvádím, že v nejbližší době bude předloženo do Rady města
AAA návrh dražby těchto prostor k rozhodnutí, z tohoto důvodu Vás
informuji, abyste sledoval webové stránky města AAA:
VVV“

A následně telefonicky tuto skutečnost potvrzovala. Nicméně, byla trošku v rozpacích ze skutečnosti, že jsem zájemcem o koupi. Nechápu, proč předmětná paní po téměř, 14 denní komunikaci s úřadem a osobní prohlídkou – kdy jsem navíc, cca 1 týden zůstával dále v oblasti VVV (tj. finančně i nákladný pobyt), je mi kladena takto, demotivující otázka.

Paní jsem informoval v tom smyslu, že pokud mi bylo řečeno, že nebytové a další jednotky, jsou nabízeny k prodeji za pevnou kupní cenu, proč ona na mě nyní vyvÍjí tlak s rychle připravovanou dražbou?

Pro mě nepochopitelné. Paní a celý úřad, by si měl prosím ujasnit, zda-li vystupuje jako soukromý či veřejný subjekt. V soukromé sféře realitních makléřů, jsou požadované informace, vždy dávány obratem ve snaze nemovitost prodat. Podobné praktiky, nebo min. naznačovaná strategie předmětné paní zavání protekcionismem a nebo minimálně neorganizovaností vašeho prodeje.

Přepis vozu a STK

Jen upozorňuji na to, že 26. 4. 2017 (tj. jen za 6 měsíců) vyprší platnost STK a tak nevím, zda se vyplatí ten převod, když se za něj bude jistě platit nemalá částka. Bude muset být i kupní smlouva a další náležitosti, které já tolik neznám – to spíš Ty.
No, je-li to Tvé přání…
Neměl bys raději koupit nějaké mladší auto s perspektivou několika let v provozu než toto auto, které se poohlíží po vhodném vrakovišti?
No a co s tím dál?
Doplnil jsem dle velkého TP:
Identifikační číslo vozidla (VIN) TMBEFF444S7106444
Barva vozidla: MODRÁ-Tmavá
Rok výroby: 1995, RZ: 777 000
Číslo velkého technického průkazu AO 0000   na TP je to číslo vpravo nahoře a je červeně – jo to ono?
Počet ujetých kilometrů ( doplním:  ……………………)
Počet klíčů  1

Nájemní smlouva na byt

> _ Ale doporučuji sepsat nájemní smlouvu ve spolupráci s
> právníkem_ (MYSLÍM PANÍ AAA, ŽE JE TO SAMÉ, JAKO OD
> VÁS) kde můžete zahrnout postihy pro budoucího nájemníka za
> poškození vybavení bytové jednotky. Dále si tam zaneste, že
> opravy budete provádět Vy, nikoliv nájemník, protože nájemník
> si po provedení oprav může tuto částku vynaloženou na opravu
> odečíst z nájmu (musí Vám dodat příslušné doklad).
> Dále si tam sepište veškeré Vaše vybavení, které bude moci
> nájemce využívat (nábytek,sporák,bojler, koberce, podlahy,….)
> Je to Vaše ochrana kdyby přišla exekuce na nájemce, takto na
> základě tohoto soupisu, který bude součástí nájemní smlouvy to
> exekutor nesmí zabavit.
>
> Nesmíte mít v nájemní smlouvě zákaz trvalého pobytu
> nájemníka. Jednalo by se o porušení zákona o evidenci obyvatel.

Jak probíhají prohlídky bytů s makléřem

Tak proběhly na bytě dvě prohlídky,třetí zájemce se nedostavil.První
byli takový slušný sympaťáci,ale myslím,že asi gayové,nevím jestli by
vám to nevadilo. Byt se jim docela líbil a že se ozvou a další byli
pár,tak kolem 25 let,taky příjemný,také se jim to líbilo,jen trochu
řešili vlak,jestli nebude slyšet apd….Dají mi prý vědět. Co řešili oba
páry byla ta kuch.linka, ptali se, zda by si případně mohli dát novou,
nebo zda byste se na tom podílel třeba finančně s nimi…Klíč jsem
vrátila do květináče, akorát by chtěl asi opravit zámek,jelikož fabka mi
zůstala v ruce,úplně se to vytáhlo… asi 5.min.trvalo než jsem to
vrátila do pův.stavu,ale o tom asi víte.Kdyby se vám někdo/kdokoliv/
ozval,tak mě prosím hned informujte,jelikož lidé jsou schopni jít na
prohlídku semnou nebo si jí semnou domlouvat a pak se spojit přímo s
Vámi 🙁 moc díky a přeji hezký den.

Jak vybírat nájemníka

ok..nic levného zatím moc není,ale budu na vás myslet:)př.týden jedu k
vám do Boru na prohlídku,tak to tam nově nafotím a zkontroluji..měla
jsem mít prohl. v týdnu ,ale zrušili mi to…pak nějací zájemci
volali,ale neměla jsem na ně dobré reference,nebo se mi nezdáli,nebo
mají zvíře a pak samozřejme volají cikáni…tak to ne…Jo prosím
vás,volal mi nějaký pán na byt,ale mají 4 děti,tak to asi nechcete nebo
jo? Říkala jsem,že by se jim zvedly i o něco zálohy případně…že tato
cena je na tři osoby…s pozdravem ,hezký den K.

Kdo je dobrý nájemník

Dětí ať mají kolik chtějí, podmínkou je, aby oba pracovali – v takovém případě. Nechci se dostat do stavu, kdy mi pak dluží nevymožitelnou částku a jdou osobního bankrotu. Takovýhlech lidí mám ve firemních financích, za poslední 2 roky, asi tak 20. 

Když v bytě bude bydlet 6 lidí, tak ať počítají se spotřebami kolem 5 tisíc. To je asi tak reál. Nebo ne?

Majitel přemlouván makléřem

Dobrý den pane AAA,mám prosbu,respektive paní,prý jestli by šlo dát
pouze jednu kauci,měli teď hodně vydání,říkala jsem,že se zeptám,ale že
by pak měli pouze 1.měsíc výpovědní lhůtu…šlo by to? jinak by zájem
měli,byli fakt slušný,takový normální,starší…….hlavně by to chtěli
hodně dlouhodobě,ještě by si tam i něco opravili…nikdo jiný se zatím
nehlásí,nebo i hlásí,ale to jsou buď zoufalci ,nebo mají psa atd.

Hlavně to chtěli dlouhodobě,aby prý je zase někdo po pár letech
nestěhoval,jako nyní….Minule jak jsem tam byla na prohlídce v
neděli,tak jsem si dala venku na zahradě s paní Vaňkovou kafe a paní
Davídkovou,bylo to fajn,jsou obě milé,jen něco říkaly,že ten Lhoták dělá
nějaké scény a něco s tou zahradou jak jste říkal,tak snad to dobře
dopadne….s pozdravem K

——-

á to chápu, ale když mi dají za pár měsíců výpověď – jak se srovnám já s faktem, že na ně, nyní více, jak měsíc čekám, navíc byt, je už půl roku prázdný ! Garantujete mi to vy, že to bude dlouhodobě, nebo kdo to vlastně garantuje, mimo jejich sliby? Já bych se přidržel 2 kaucí, sliby nejsem zvyklý dávat a tak je ani neberu..

Dohoda makléře s klientem

Já to chápu, ale když mi dají za pár měsíců výpověď – jak
> se srovnám já s faktem, že na ně, nyní více, jak měsíc
> čekám, navíc byt, je už půl roku prázdný ! Garantujete mi to
> vy, že to bude dlouhodobě, nebo kdo to vlastně garantuje, mimo
> jejich sliby? Já bych se přidržel 2 kaucí, sliby nejsem zvyklý
> dávat a tak je ani neberu.

 

Dobrý den, je to na Vás….garantovat Vám samozřejmě nemůže nikdo
nic,zrovna tak jako vy jim můžete byt prodat,tak oni můžou jednou
odejít.To je riziko pronájmu…Ale na druhou stranu byli v bytě
5.let,chtěli tam být nadále,bohužel majitel se změnil a musejí jít
pryč,byli z toho nešťastný…mají v Boru dceru,proč by se harcovali zase
někam jinam po pár měsících,to nevidím důvod…zvažte to …jak říkám je
to na Vás,chápu to,ovšem na druhou stranu by byla možná škoda o ně
přijít,když to plánují dlouhododbě,naopak oni se báli, abyste jim to
třeba neukončil jednou Vy….s pozdravem K

X