Внимание !!!

Здравствуйте, возвращаемый депозит не используется для оплаты аренды. Оплачивается дополнительно. Владелец имеет возвращаемый депозит до конца аренды, и депозит служит для покрытия понесенных убытков. Еще требую от жильца оформить страховку от несчастных случаев, вызванных небрежностью в квартире - протечка воды и т.п. Договор будет иметь срок уведомления 3 месяца. Вы не можете уйти в отставку и переехать на следующий день. Даже в случае расторжения нет возможности выплатить начисленную арендную плату из депозита. Депозит за эту квартиру составляет 40 000 чешских крон. Аренда 9. Энергия по потреблению. Для семьи из трех человек это может быть, например, 5 тысяч крон в месяц.

Dobrý den, vratná kauce neslouží k úhradě nájemného. To je hrazeno extra. Vratnou kauci má až do doby ukončení nájmu majitel u sebe a ta kauce slouží ke krytí škod vzniklých.
Nadále vyžaduji od nájemce uzavřenou pojistku na nehody způsobené z nedbalosti v bytě - vyteklá voda apod.
Smlouva bude mít výpovědní lhůtu 3 měsíce. Nelze dát výpověď a druhý den se stěhovat. Ani v případě podání výpovědi, nelze z kauce hradit dobíhající nájemné.
Kauce pro tento byt je 40000 Kč. Nájemné 9. Energie dle spotřeby. Pro tří člennou rodinu, to může být např. 5 tisíc Kč za měsíc.

Konverzace o Československu

Tak má to svůj řád, co píšeš, jako např.: „pan farář říkal, když se budu 6 x denně modilit, splní se mi to mé přání, protože Bůh na mě bude hodný…“, ale jinak je to taková novější obdoba. No problém, ale potřeboval bych tě už konečně na něco praktičtějšího. Mohli bysme založit spolek, který by hlásal, že není čistého Čecha ani Němce na českém území a že všechno jsou jen kydy a lži minulosti, stejně tak vznik nespravedlivého státu Česko-slovenského.

Který se k českým Němcům zachoval hnusně. Stejně hnusně, jako říšští Němci k Židům a v konečné fázi po válce pak k Židům i českým Němcům velmi brutálně opět český stát, který nezajistil regulérní odsuny dle postupimské úmluvy a většinou brutálně v pogromech, tzv. Čechy, jich dle neoficiálních správ, nechal 300.000 zavraždit.

A hlavně „Češi“ okrádali a vraždili i Židy. Při tzv. pražském povstání, přímo generální inspektor ČSSR policie vraždil v prezídiu těhotné navrátivší se z koncentráku Židovky. Lidi kradli a rabovali byty těch tzv. Němců a tzv. Židů, zkrátka kdo byl označen v té době za Němce měl smůlu. Zlato, které ukradli v jeho bytě pak sloužilo těmhle sviním k zakoupení potvrzení o národní spolehlivosti. Potvrzení stálo půl kila a pak kilo zlata.

Svině se vykoupili. Československý stát opět neuchránil své občany – a tak to jde furt dokola. Ten útvar je vadnej. Je vadnej od své podstaty a nespravedlivej. Mohl vznikonout hlavně z důvodu bohatství sudetských Němců, neboť ti jediní vlastnili a vybudovali průmysly severu – no a kde máš název Česko-sudetsko (případně Německo)? V prdeli, udělali si Československo, aby německy mluvící menšinu přehlasoval a posléze okradli.

Vyjádření k fakturaci a normovaným stranám agentuře

DOBRÝ DEN, ZASÍLÁM FAKTURU 601 S DATEM SPLATNOSTI, KTERÉ ODPOVÍDÁ 14 DNŮM OD DATA VYSTAVENÍ, I ZÁROVEŇ SE SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI, NA NAŠICH STRÁNKÁCH WWW.PROPREKLADY.CZ.

SOUČASNĚ OZNAMUJI, ŽE ZA SPOLEČNOST ACADEMICAL TEAM BYLO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ VE VĚCI DPH PODÁNO JIŽ VČERA TUDÍŽ DATUMY NA FAKTURÁCH A JEJICH ČÍSLOVÁNÍ JE NEVRATNÉ, LEDA SNAD BY BYLO VÝJIMKOU PODÁNÍ ŽÁDOSTI U FÚ ZE STRANY ÚČETNÍHO, ČEHOŽ SE OBÁVÁM, NEBUDEME V SOUČASNÉ DOBĚ KAPACITNĚ SCHOPNI.

DĚKUJI TEDY ZA POCHOPENÍ A TĚŠÍM SE NA VČASNÉ PROPLACENÍ FAKTURY V DANÉM LIMITU.

U DALŠÍCH TERMÍNŮ, BYCH SE S VÁMI SPÍŠE DOMLOUVAL INDIVIUÁLNĚ. JÁ, I PÁR MÝCH KOLEGŮ, KTEŘÍ AGENTURU V PRAZE I V BRNĚ SE MNOU VEDOU, MUSEJÍ PŘEDNOSTNĚ USPOKOJIT NASMLOUVANÉ KLIENTY, O KTERÝCH VÍM, ŽE JENOM V RÁMCI NĚMČINY, V SOUČASNÉ DOBĚ PODALI ŽÁDOST NA 400 NORMOVANÝCH STRAN, NA 2 PŘEKLADATELE + VŠECHNY OVĚŘENÉ PŘEKLADY, KTERÉ PŘEDÁVÁME V PRAZE I V BRNĚ !

ZKUSTE RADĚJI VŽDY NAPSAT A JÁ VÁM POVÍM REÁLNÝ TERMÍN.

Překladatel odeslal ověřený překlad do Švýcarska

zpráva pro klienta:

Dobrý den pane Pálo, zde je přebírák s číslem, pod kterým je možné
sledovat pohyb zásilky online na stránkách české pošty.
Napsal jsem tam vaše tel.č., měli by vám při předání zásilky, poslat smsku.
Jen poznámka pod čarou, abyste nelitoval investice.
Kolik jste ušetřil posláním přímo:
K příbuzné do Mostu/Obrnic by to trvalo, buďme optimisté, 2 dny, což je čtvrtek.
Cena 200 Czk, dva dny v trapu.
Pokud by to podala ještě toho samého dne, tak by to stejně odesílali až v pondělí
osmého, na to vsadím boty..
No a poté dalších 4-6 dní cesta doporučeně, nebo také drahou EMS za 2-3 dny
k adresátce do Švýcarska.
Byť by to cenově vyšlo na podobné úrovni, dorazilo by to tam tak řekněme
ve čtvrtek či pátek jedenáctého či dvanáctého.
Cestou, kterou jsme zvolili to tam budete mít s největší pravděpodobností ještě
tento týden…
To jen tak na okraj..
Děkuji za spolupráci a hezký den přeji, JF.

Obžaloba

Okresní státní zastupitelství v CCC
1 ZT 111/2019 V CCC 1. 3. 2019
Okresnímu soudu
v CCC
——————–
O b ž a l o b a
Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Bruntále podává podle § 176 odst. 1
trestního řádu obžalobu na obviněného
111 A A A ,
nar. 11. 9. 111 v AAA, dělníka, trvale bytem 888 888/19, HHH, adresa pro
účely doručování ZZZ 23, LLL,
ž e
dne 15. 9. 2018 v AAA, v době okolo 12:00 hodin v prostorách křižovatky ulic
Revoluční a AAA vyběhl z jím řízeného motorového vozidla a přistoupil k vozidlu Ford
Transit, RZ 333 1111, které v té době z důvodu silničního provozu stálo, opakovaně udeřil do
levých předních dveří a dožadoval se vystoupení jeho řidiče 111 777, nar. 7777, čehož
nedocílil, a následně udeřil loktem do bočního okna levých dveří u řidiče a okno takto rozbil,
555 666 se snažil uchopit a přimět jej k vystoupení z vozidla, k čemuž však nedošlo,
neboť 555 666 v obavě o své zdraví z místa ujel, přičemž 555 666 555 666 se ještě chvíli
držel za rám dveří, čemuž byly přítomny nejméně další dvě osoby, a majiteli vozidla
společnosti 555 666 Team s.r.o., IČO 555 666 způsobil na poškozeném voze škodu ve
výši nejméně 5 250 Kč,

t e d y jednak
poškodil cizí věc a způsobil tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou,

jednak
se veřejně a na místě veřejnosti přístupném dopustil výtržnosti tím, že napadl
jiného a poškodil cizí věc,
t í m s p á c h a l
jednak
přečin poškození cizí věci dle § 228 odst. 1 trestního zákoníku,
jednak
přečin výtržnictví dle § 358 odst. 1 trestního zákoníku.

N a v r h u j i u hlavního líčení:
1. Vyslechnout jako svědky 555 666 555 666 č.l. 36-39.
2. Za splnění podmínek § 211 odst. 6 tr. řádu číst úřední záznamy o podaném vysvětlení
999 č.l. 71-75, DDD č.l. 76-79.
3. Podle § 213 odst. 1 trestního řádu předložit stranám k nahlédnutí fotodokumentaci č.l.
2-11, 29-31, 84-90, scan facebookové komunikace č.l. 41-48, 62-69, fotografie č.l.
49-51, fakturu č.l. 57, příjmový doklad č.l. 58, dodací list a pokladní doklad č.l. 59,
plánek trasy č.l. 82, odborné vyjádření č.l. 100, opis z evidence RT č.l. 115, opis
z evidence přestupků č.l. 116, výpis z EKŘ č.l. 117-120.
O d ů v o d n ě n í
V průběhu vyšetřování byly zjištěny skutečnosti popsané ve skutkových větách obžaloby.
Usnesení o zahájení trestního stíhání bylo vydáno dne 5. 2. 2019, obviněnému bylo doručeno
dne 21. 2. 2019.
Obviněný
ccc aaa se k vytýkanému jednání de facto doznal. K věci uvedl, že ochotný je
zaplatit okno, které rozbil a že jej mrzí, že nešel do nemocnice a věc nenahlásil. Sdělil, že má
za to, že zdraví a kyčel je víc než rozbité okénko. Samotnému incidentu předcházelo to, že jej
poškozený vytlačil z cesty a ohrozil jeho rodinu. Proto se rozhodl, že ho bude pronásledovat.
Poškozenému muselo být jasné, že něco udělal, což poznal ze způsobu jeho jízdy. Za
poškozeným jel proto, že chtěl vysvětlit, proč ohrozil jeho rodinu a proč nezastavil. V tu dobu
s ním ve voze jela manželka a obě děti. Dále využil svého práva a odmítl k věci vypovídat.
Obviněného dále usvědčuje poškozený III KKK, III KKK a ve spise založené
listinné materiály.
LLLL KKK se k věcem, které se měly odehrát před samotným
incidentem, nevyjádřil. K incidentu uvedl, že když zastavil na ulici Revoluční a dával
přednost projíždějícím vozidlům, tak najednou k jeho levému oknu přistoupil neznámý muž,
řekl mu „a ty jsi co zač“ a ihned vzal za kliku dveří, které však neotevřel, neboť byly
zamčeny. On na obviněného reagoval tak, že okýnko dovřel. Obviněný začal kopat do levých
dveří, a to asi dvakrát až třikrát. Dostal poté strach a začal se s vozem rozjíždět. Když bylo
vozidlo v pohybu, tak obviněný přistoupil k okénku u řidiče a ranou pěstí jej rozbil. Pak se
chytil dveří u rozbitého okýnka a asi 15 až 20 metrů běžel za ním. Ten muž po něm sahal a on
měl opravdu strach. Rozjel se právě v reakci na fyzický útok. Následně zavolal na linku 158.
Z obsahu podaného vysvětlení
33 44 se podává, že spolu s manželem si všimli, že
se v křižovatce na sjezdu k hasičské stanici něco děje. Viděli, jak se rozjíždí vozidlo typu
karavan, přičemž za tímto vozidlem stála nějaká bílá dodávka s nápisem. Viděla, že za
rozjíždějícím se karavanem běží nějaký muž, který hned za křižovatkou karavanu naskočil na
přední dveře a držel se. Chvílemi visel ve vzduchu a vezl se, chvílemi se snažil vedle vozidla
utíkat. Asi pod 50 metrech spadl na zem. Rozbitého okna si nevšimla.
Z obsahu úředního záznamu
444 222 se podává, že obviněný 33 2 šel za řidičem
karavanu z důvodu jeho předchozího ohrožujícího jednání. Její manžel byl naštvaný, protože
dcera plakala. Za karavanem na křižovatce zastavil a šel ven, manžel rozhazoval rukama a
gestikuloval a zřejmě se řidiči karavanu snažil ukázat, aby vůz odstavil. Na chvíli odvrátila
pozornost a pak už jen viděla, jak se karavan rozjíždí, její manžel visí na dveřích a nohy táhne

po zemi. Přibližně po 15 až 20 metrech manžel upadl na zem, následně z místa odjeli. Rozbití
okénka u řidiče však neviděla.
Směr jízdy 999 000 a obviněného 111 je zachycen na plánku trasy. Poškozené dveře
a okno jsou objektivizovány fotodokumentací pořízenou policejním orgánem. Výše škody je
doložena jednak odborným vyjádřením, jednak vyplývá z příjmového dokladu a dodacího
listu. Z výpovědí poškozeného i 999 000 potom koresponduje komunikace na sociální
síti facebook ve skupině „AAA“, ve které se 000 999 pokoušel zjistit
možného útočníka. Je z ní patrné, že 66 888 útok viděla, k útoku se rovněž
vyjadřoval uživatel profilu DDD, z jejího vyjádření vyplývá, že poškozenému
někdo rozbíjel auto.
Jednání obviněného 777 888 kvalifikuji jednak jako přečin poškození cizí věci podle §
228 odst. 1 trestního zákoníku, jednak jako přečin výtržnictví dle § 358 odst. 1 trestního
zákoníku, když se na křižovatce v odpoledních hodinách na ulici AAA a RRR
dopustil výtržnosti tím, že přistoupil k vozidlu řízenému 777 888, do vozidla
opakovaně udeřil a kopl, přičemž rozbil i okno u řidiče a po 777 888 se sápal, čímž na
poškozeném vozidle způsobil škodu ve výši nejméně 5 300 Kč, tj. škodu nikoli nepatrnou ve
smyslu § 138 odst. 1 trestního zákoníku, přičemž jeho jednání vedle R T
zaznamenala nejméně RR RR i její manžel. Obviněný jednal nejméně v úmyslu
nepřímém dle § 15 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku.
Obviněný 111 33 doposud nebyl trestně právně ani přestupkově projednáván. Jediná
negativní zjištění vyplývají z evidenční karty řidiče, kde má obviněný celkem 12 záznamů, a
to zpravidla pro překročení maximální povolené rychlosti.
Vzhledem k tomu, že výsledky vyšetřování odůvodňují postavení obviněného před soud, je na
něj podána tato obžaloba.
Mgr. 333 333, v.r.
státní zástupce

X