Newspeak SŽDC (převzato z Facebooku)

Lukáši, jsem právní laik. Pokud Správa železnic (jsou již přejmenovaní) nějak nakládá se svým majetkem, přičemž je schopná to zabalit do vzletných slov newspeaku jako modernizace, racionalizace či snížení nákladů na správu, těžko to napadat z pozice toho, že někdo nemá kde bydlet a mohl by teoreticky tu či z pozice estetiky, neb nově postavená stavba je reálně ohyzdná. Ale! Správa železnic fakticky nenakládá s nějakým soukromým majetkem, ale s majetkem eráru, který byl této organizaci předán při dělení předchozí organizace. Tj. možná by se tu dalo uplatnit zanedbání péče řádného hospodáře, a to pokud by se doložilo: * Správa železnic nepřipravila na centrální úrovni strategii pro nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem, což vedlo k demolicím nemovitostí a nákladům namísto k prodejům a ziskům při zachování společenské hodnoty. * Správa železnic zvolila demolici, přičemž součet nákladů na demolici a hodnota demolicí získaného volného pozemku je nižší než skutečně podaná finanční nabídka kohokoliv za odkoupení budovy. Bez posouzení nápadu skutečným právníkem z hlediska možnosti uplatnění institutu péče řádného hospodáře právě v rámci Správy železnic, resp. stanovení odpovědnosti lidí v řídících orgánech a nějakých lokálních manažerů, však nemá tento nápad žádnou váhu 🙂 Mimochodem, Listina v Článku 11, odst. 3 obsahuje větu:

Vlastnictví zavazuje.

Pokračování odstavce lze shrnout, že majetek by neměl škodit, ale je možné, že judikáty mohou výklad upřesnit. Pokud by se našel obecný zájem (veřejný zájem) na zachování budov a tento zájem by byl chráněn zákonem, šlo by to třeba přes zmíněný odstavec a daný zákon. Ale nepředpokládám, že by se Správa železnic pouštěla do demolicí v rozporu se zákonem či byl kodifikovaný veřejný zájem „tvá stavba nebude hnus fialovej“.

Reakce na alibistickou SŽDC

Jak SŽDC odpověděla…

Dobrý den,
ve vašem dopise ze dne 9. března 2021, uvádíte toto ODŮVODNĚNÍ:
Na základě výše uvedeného oznámení bylo v dané věci provedeno šetření, kdy k tomuto se písemně vyjádřil zástupce SŽDC Josef Starý Dis., MBA, který k dané věci uvedl, že se nejednalo o demolici objektu, nýbrž o částečnou optimalizaci se zachováním a opravou stávající konstrukce a to s ohledem na špatný technický stav budovy. Z tohoto důvodu nedošlo k demolici objektu a následně novostavby objektu ale pouze k její renovaci.

Opravdu renovace?

Z čehož mi plyne, že policii zřejmě unikla podstata onoho oznámení a naplnění možného trestného činu. V naznačených paragrafech jsem uváděl, že renovace hrazená z veřejných prostředků se díky korupčnímu přístupu vyšplhala do násobků ceny možné původní opravy – viz vyjádření starosty Malé Veleně. I ten byl vyslechnut?

Jak je to tedy s optimalizací?

V tom tkví trestní rovina porušení, např. zde: § 220. Ta tzv. optimalizace, tolik módní výraz pro současnou korupci v těchto aspektech věci a jak ji policie po zástupci SŽDC až nápadně předpokládaným způsobem reprodukuje – není optimalizací v pravém slova smyslu, jak se policii zmíněný zástupce SŽDC snaží namluvit a jak policie souhlasně chápe. Jinými slovy, mám-li něco zachovávat, a nabízí-li mi někdo, že si to ode mne někdo převezme a opraví si to, a já tu věc vezmu zpět a o 5 let později, kdy mou vinou chátrá, ji nechám za několik set tisíc až milionů optimalizovat, to skutečně není to, co si policie myslí, že je.

Závěrem

Proč, prosím, nebyla daná věc prošetřena analyticky a hloubkově? Je potřeba, aby se dostala do parlamentu ČR až poté, co se tou věcí bude někdo opravdu zabývat? Chápu, že toho policie má asi hodně, ale tady na té malé kauze byla šance rozkrýt pravou podstatu hospodářsko-korupčních kšeftíků dané organizace.

Odebrání ŘP

Německý občan s českým řidičákem – případné odebrání: konverzace s právníkem:

Píšu ve věci těch mých bodů. Stáhnul jsem si informace z portálu a nejsem z toho moudrý. Můžete mi, prosím, říci, zda-li je můj ŘP v ohrožení? Poslední přestupek tam nějak nevidím zaznamenaný. Zřejmě se čeká na nabytí právní moci. Přílohou zasílám výpis.


Nyní k nové věci. Včera jsem byl zastaven hlídkou v Brně, která mi sdělovala, že mi z policejního vozu naměřila na výpadovce z města 76 km v místě, kde byla povolená padesátka. Jel jsem v obytném karavanu. Měl jsem možnost na místě zaplatit pokutu 2.000 Kč.

Přestupek jsem neuznal, jelikož mi o naměřené rychlosti odmítli předložit důkaz. Prezentoval jsem se německým pasem, ale mluvil česky. ŘP mám český. Pověděl jsem jim o vůli nechat se předvolat na magistrát. Souhlasili. Nic jsem nepodepisoval. Vyfotili si mě u SPZ karavanu a odjeli s tím, že budu předvolán. Vím, že jste pro případné budoucí zastupování daleko, ale nemůžete mi, prosím, zatím sdělit jaký bude vývoj? Podle mě ne moc optimistický a o body zřejmě přijdu. Jiný přestupek za rychlost zatím nemám v evidenci, ale o body bych nerad přišel.

Jak zněla odpověď


Podle zaslané tabulky jste nepřišel o body, takže ŘP není v ohrožení.
K tomu překročení rychlosti nemůžu říct víc než to, že když jste nezaplatil pokutu na místě, jde to do přestupkového řízení na příslušný odbor dopravy podle obce, kde se přestupek stal. Hrozí vám pokuta asi do 2.500,-Kč a úhrada nákladů správního řízení ve výši 1.000,-Kč za předpokladu, že prokáží to vaše překročení rychlosti. K tomu, jak se to prokazuje, jsem již psal. Policie musí mít státní zkušebnou schválený měřící přístroj a k tomu musí doložit v řízení podklady.

Má reakce na pokutu

Dobrý den, ale já jsem tu pokutu zaplatil – hned ten den, jak mi informace přišla do datovky. Napsal jste mi, že je velice nepravděpodobné, že přístroj by byl v nepořádku, a tak jsem se jal platit. Posílal jsem vám i tu písemnost, protože mě osobně přišla nestandardně definována, ale vy jste k tomu nedal více podrobností. 2.500 Kč, které mi vyměřili, je uhrazených.

Co na to právník


Pokus jste tu pokutu zaplatil, tak již žádné správní řízení nebude, ale přijdete o body ( asi 2), což ale ještě není ve výpisu bodů vyznačeno.

Hm, zajímavé. … Opět já:
Takže pokud do půl roku nepřekročím rychlost ještě jednou nebo neudělám za následujících 12 měsíců 2 stejné (leč jiné) přestupky, nemusím se o ŘP bát?

Právník reaguje:
Nemusíte, ale nesmí vás chytit. Pouhé anonymní změření překročení rychlosti radarem, který zachytí registrační značku např. v měřených úsecích, se po zaplacení pokuty do karty řidiče nezaznamenává.

To není špatné, ale….

Spíš mě zajímaly ty lhůty. Budu si s tím muset už poradit… jezdím ukázkově. Starej karavan je pěst na oko – to se neodpouští 😀 staví mě cca 3 x za měsíc. Absurdní…

Kauza pokračuje


Dobrý den, posílám výpis. Je tam uvedená adresa, ale já mám trvalý pobyt na území ČR pár týdnů ukončený – mají v tom bordel, jako ve všem. Nic jsem nepodepisoval. Toto datum a tyto body z výpisu budou asi směrodatné: Zajímalo by mě, zda-li mi kvůli tomu telefonování dnes hrozí odebrání ŘP. Hovořil jsem německy (česky mě to s policií traumatizuje – aplikují na mě šikanu) a ukázal německý pas, jak jste mi posledně poradil – ale nějak na to nehleděli. To by chtělo německý ŘP, pak už by asi nemohli vůbec nic.
Vypadá to, že jsem měl 3 body, tzn., že nyní to bude např. 6 (volání za jízdy)? Asi už tomu rozumím… každopádně uhradím, co jsem dlužen…


Ne příliš pozitivní reakce

Vážený pane, pokud jste měl v červnu 2020 3 body, tak vám za telefon nyní přidají 2 a budete mít celkem 5. Odnětí ŘP Vám zatím nehrozí, jedině až dosáhnete 12 bodů. Pokud se následující rok nedopustíte přestupku, odmažou vám 4 body. Německý pas by Vám asi nepomohl, pokud Vás v Břeclavi již znají, v jiném místě by Vám asi dali pokutu, a pokud byste se tvářil, že nerozumíte, tak by to poslali do přestupkového řízení a pokuta by byla poslána do firmy, protože jde o firemní vozidlo.

Poškození vozidla


Případ s tím Pútou, co vám poškodil vozidlo, jsem již považoval za vyřízený, když mne škůdce ujistil, že vám zaplatil těch 30.000,-Kč, což jsem vám volal, a posílal také rozsudek. Náklady řízení k mým rukám byly také zaplaceny. Tu vaši zálohu jsem zúčtoval proti dalším poradám, můžete kdykoli zavolat a nic dalšího neplatit.

Německý řidičák

Pane doktore, nedá mi to, abych ještě neověřil jednu informaci. Dle všeho si mohu v Německu, až tam budu, zažádat o výměnu českého ŘP za německý. Když jsem se byl loni radit na magistrátu, co s tím odebraným ŘP, tak mi tenkrát poradil vedoucí, jak podat to zpochybnění odebrání, a současně mi řekl, že pokud bych měl německý pas a německý ŘP, tak mi ten ŘP tady nemůžou odebrat nikdy.

Já si to v Německu zařídit mohu, přeci jenom jsem se narodil tady a drtivou většinu času se tu pohybuji. A hlavně v Německu na vás jak se říká “ sere pes “ , tam jsem nezaznamenal nikdy takovou míru policejní kontroly jako tady… Je tedy pravdivá ta informace, že pokud bych měl německý ŘP, tak mi na něj nikdo tady nesáhne?

Jak to viděl právník

Vážený pane, nejsem na to expert, ale vidím to tak: Při spáchání přestupku mají dopravní policisté přímo možnost ověřovat, zda-li nemáte zákaz řízení. Takže ten cizí ŘP by Vám pomohl jen k tomu, abyste mohl při zadržení českého jezdit v cizině. Při běžné kontrole byste se mohl i u nás prokázat tím cizím, avšak při spáchání přestupku by zjistili, že nesmíte řídit, a to je trestný čin.

Nakonec je to jinak….
Dobrý den, vidím to ještě jinak. Pokud provedete v Německu výměnu ŘP za český (dělají to cizinci dlouhodobě žijící v Německu nebo občané Německa, který si ŘP udělali v cizím státě a vrátili se), tak ten český tam odevzdáte. Máte zkrátka jen ten německý.

Mé pochopení situace

Tak já tvrdím, že když budu jezdit tady, tak mi ho nemůžou NIKDY vzít. Budu mít německý pas, německý ŘP a jen české firemní auto.
Nemůžou přeci zabavit zahraniční ŘP, který nevydali. Nebo mě za přestupky jako německého občana můžou tady taky soudit? Nebo mi budou dávat jen pokuty na místě? Ty platit mohu… V Německu zákaz řízení určitě nedostanu. Jednak tam skoro nejsem a jednak nepředpokládám, že mi tam budou strhávat body. Je to tedy tak, že mi německý ŘP nemůžou v ČR sebrat? Ten český řidičák při výměně odevzdávám. Zkrátka je to taková pojistka do budoucna.

K zadržení cizího řidičáku
Je mi líto, ale na to Vám nemohu odpovědět, protože tuto praxi neznám. Je ale fakt, že cizí řidičský průkaz policie zabavit nemůže, může jej však při vážné dopravní nehodě, alkoholu za volantem či podobné vážné situaci zadržet, ale po pominutí nebezpečí vrátit.

25 let bez nehody


Tak to u mě určitě nehrozí. U mě hrozí maximálně: 60 na výpadovce z města starým karavanem, jehož nejvyšší dosažitelná rychlost je 80 / nezastavení na stopce / telefon za uchem. Ale i na to si samozřejmě budu dávat pozor. No, občas to ujede… nehodu jsem za 25 let žádnou nezpůsobil.

Postup SŽDC – majetek prý paří jim

Na základě Vámi uvedeného oznámení, bylo v dané věci provedeno šetření, kdy k tomuto se vyjádřil písemně zástupce SŽDC Josef Starý Dis., MBA, který k dané věci uvedl, že se nejednalo o demolici k objektu, nýbrž o částečnou optimalizaci se zachováním a opravou stávající konstrukce, a to s ohledem na špatný technický stav budovy.

Z tohoto důvodu nedošlo k demolici objektu a následné novostavby ale pouze k její renovaci. Správa SŽDC dále uvedla, že má stavební povolení včetně kolaudace. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebylo zjištěno protiprávní jednání ze strany SŽDC. Zastávka je majetkem SŽDC a tudíž se nemohla dopustit Vámi uvedených tr.č. dle § 220, § 221 nebo § 228. tr. z. V případě Vaší nespokojenosti s výsledkem šetření ze strany PČR, můžete
se obrátit přímo na vedení SŽDC.

Plánovaná změna definice rodinného příslušníka Evropské unie

Všichni cizinci ze třetích zemí, kteří jsou zejména manžely, rodiči a partnery občanů Evropské unie, se při řešení svých pobytových záležitostí u Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky jistě setkali s pojmem „rodinný příslušník občana Evropské unie“.

Poslaneckou sněmovnou je v současné době projednávána změna zákona o pobytu cizinců, která má za cíl mimo jiné sjednotit naši národní úpravu s právem Evropské unie, což s sebou nese i změnu definice rodinného příslušníka Evropské unie a s tím související znevýhodnění postavení určitého okruhu osob. Změna má být účinná ode dne 2. 8. 2021.

Nová úprava má rozlišovat mezi rodinnými příslušníky v užším slova smyslu (což jsou zejména manželé, rodiče občanů Evropské unie mladších 21 let a potomci občanů Evropské unie mladší 21 let) a tzv. oprávněnými osobami (tj. partnery občanů Evropské unie a příbuznými občanů Evropské unie splňujících některé další podmínky).

Řada klientů naší advokátní kanceláře spadá do kategorie oprávněných osob, jelikož jde o partnery občanů Evropské unie, kteří žijí v jedné domácnosti, mají trvalý partnerský vztah, ale neuzavřeli manželství. Tyto osoby budou mít napříště méně výhodné postavení než partneři, kteří manželství uzavřeli. Mezi hlavní navrhované změny patří tyto:

  • partner občana Evropské unie bude moci o povolení k přechodnému pobytu žádat výlučně na území České republiky, a to buď v době, kdy je oprávněn zde pobývat bez víza, nebo v době, kdy má platné krátkodobé vízum dle ustanovení § 20 zákona o pobytu cizinců;
  • k žádosti o povolení k pobytu bude nutné nově přikládat doklady prokazující úhrnný měsíční příjem rodiny;
  • v případě zamítnutí žádosti Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra cizinec-partner ztratí tzv. fikci pobytu již doručením zamítavého rozhodnutí, tj. nebude moci pobývat na území České republiky až do právní moci rozhodnutí (tedy zpravidla ještě po dobu odvolacího řízení, které může trvat měsíce).

Z našeho pohledu je nejvýznamnější změnou doba pro podání žádosti o trvalý pobyt. Zatímco nyní mohou partneři občanů Evropské unie žádat o trvalý pobyt již po 2 letech nepřetržitého pobytu na území, dle navrhované úpravy budou moci žádat nejdříve po 5 letech nepřetržitého pobytu na území.

Těm osobám, které jsou v současné době partnery občanů Evropské unie, doporučujeme sledovat aktuální informace, neboť k návrhu změny zákona o pobytu cizinců byly uplatněny pozměňovací návrhy, a tak není jasné, jaká bude výsledná podoba změn.

Dle vládního návrhu textu změny zákona však platí, že cizinci-partneři, kteří mají povolen přechodný pobyt, budou mít zachované stávající výhodné postavení (zcela srovnatelné s cizinci, kteří jsou manželi občanů Evropské unie), pokud požádají do dne 31. 8. 2022 o výměnu svého dokladu.

FKM Legal s.r.o. advokátní kancelář poskytuje právní služby všem cizincům, ať již jde o problematiku přechodných, dlouhodobých či trvalých pobytů. V případě zájmu se na nás obraťte: www.fkm.legalinfo@fkm.legal, +420 606 786 406.

FKM Legal s.r.o. advokátní kancelář

Mgr. Matouš Vrběcký

advokát a společník