Zrušení trvalého bydliště Nový Bor

Vaše adresa trvale bytem

Jestli máte i doručovací adresu v České republice, tak ji můžete uvést pro rychlejší jednání

· Na které adrese žádáte o zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. L.

· Jakým důkazem doložíte zánik užívacího práva k objektu p. L.

· Jakým důkazem prokazujete neužívání objektu p. L.

———–

Dobrý den pane S.,

v příloze zasílám „Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu“

a dále výňatek zák. č. 133/2000, kde je uvedeno, za jakých podmínek lze zrušit údaj o místu trvalého pobytu – Vás se týká § 12 odst. 1 písm. c) a odst. 2

a výňatek zák. č. 634/2004 o správních poplatcích – Vás se týká položka 2 – písm. d) – dle kterého je nutno uhradit poplatek ve výši Kč 100,- za každou osobu, které má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen.

Vyplněný návrh a případné přílohy k návrhu lze zaslat datovou schránkou nebo osobně předat na podatelně Městského úřadu Nový Bor, nám. Míru 1 nebo osobně na Správním odboru Městského úřadu Nový Bor v kanceláři č. 208, v budově „B“, ul. B. Egermanna 1001, Nový Bor.

V případě jakéhokoliv dotazu mě můžete kontaktovat na tel. č. 487 712 422.

Comments are closed.