Tag Archive for geodetické práce

Parcelace pozemků v souladu s územním plánem

Musíme si také uvědomit, co je úlohou geodetů, katastrálního úřadu, stavebního úřadu, notáře, právníka – advokáta, projektanta a realitní kanceláře.

Kdo to neví, může třeba zbytečně ztrácet čas, energii a peníze. Celý proces rozdělení pozemku je potřeba dobře promyslet, předem si jej raději zkonzultovat, aby se nevyrobilo něco, co pak skončí v šuplíku. Kvalitní realitní makléř, podobně i zkušený právník si s tím umí poradit. Notáři jsou trochu v jiné pozici. Oni jsou sice nejvyšší autoritou, ale rozhodně Vám nebudou zařizovat všechny potřebné úkony.

Na to by měly být realitní kanceláře. Ale po pravdě tomu tak v praxi také mnohde není. Ale o tom jsme už hovořili dříve. Mnohé „realitky“ dělají jen agenturní práci, tj. nabízejí zboží jiného, ničím se nepodílejí na novém stavu, kvalitě… Zkrátka věnují se jen „zobchodování“. Pravá realitní kancelář či realitní makléř je ten, který je třeba schopen, mimo zmíněného „zobchodování“, vyvíjet i nějakou svou osobní tvůrčí činnost. Např. zajistit vlastní parcelaci a prodej stavebních pozemků v souladu s územním plánem.

 Potřebujete zajistit právě toto? Nikoho už tedy nemusíte vyhledávat, protože kontakt už máte ZDE.

Prodej odděleného pozemku

„Potřebuji prodat část svých pozemků, ale nemám k tomu nic“. I to jsem slýchával a slýchávám dodnes. Prodávající tím většinou myslí, že potřebují obstarat kompletní službu.

V takovém případě je potřebná podrobná analýza situace a mnohde i návštěva místa samotného (pokud je neznám), abych se ujistil, že takové rozdělení pozemků, jaké si přeje klient, bude reálně možné, tj. že jej schválí i příslušný odbor územního plánování na stavebním úřadu.

Právě zajištění tohoto „územního souhlasu“ nebo někdy i „územního rozhodnutí“ je ve věci klíčové. Geodeti totiž (v této situaci) ve své podstatě zaměří, co si řeknete a to bez ohledu na další použití tohoto podkladu. Pro ně to je jen zakázka – vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku, slangově mu říkají „rozdělovák“. Je prostě potřebné vědět a rozumět věci.

Jste právě v takové situaci? Potřebujete tuto záležitost vyřídit? Kontakt máte ZDE.

Složitější parcelace pozemků

Ve složitějších případech parcelace pozemků může stavební úřad vyžadovat zastavovací studii či jinou územně plánovací dokumentaci pro danou lokalitu. Pamatuji, že ještě v polovině let devadesátých se stalo, že jeden restituent si od geodetů nechal vyrobit „rozdělovák“ ve stylu rozkrájíme to jako šachovnici… a pár pozemků podle něj i prodal! Jenže pozemky uprostřed byly bez příjezdu. Že se Vám to zdá absurdní? Bohužel ne.

To ještě nebyl potřeba souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku. Pak se dodatečně řešilo, jak se někteří budou na ten svůj koupený pozemek dostávat. Tehdy se tomu říkalo, že si budou muset pořídit vrtulník. No, toto je dnes díky naší přísnější legislativě už nemožné. Lidé se také poučili.

Rozdělování pozemku, nebo jeho parcelace na větší počet pozemků má zkrátka svá pravidla a postupy. Odborníci si s tím jistě poradí.

Potřebujete právě něco takového zařídit? Obraťte se na nás ZDE.

 

Albánie a Řecko nevedly katastr nemovitostí

Nedávno jsem v TV zaslechl hlášku, že Albánie a Řecko donedávna nevedly katastr nemovitostí. U Albánie to asi nepřekvapí, ale Řecko? Člen EU, kapitalistická země… No, vlastně chápu. Možná jeden z důvodů proč v podstatě zkrachovalo (výběr daní).

To u nás je to jiné. Dávná tradice započala, myslím, již deskami zemskými na sklonku středověku. Reformy Marie Terezie, kdy se domy začaly číslovat a samozřejmě stále preciznější evidence vlastnických vztahů a mapování, mají u nás tradici. Pravda na přelomu padesátých a šedesátých let 20. st. to u nás bylo skoro jako v té Albánii, ale v druhé polovině let šedesátých se vše z gruntu dávalo dohromady, říkalo se tomu „komplexní zakládání evidence nemovitostí“.

Se vznikem České republiky k 1. 1. 1993 vznikl u nás katastr nemovitostí a tím i příslušné úřady. A následovala digitalizace, která ještě není dokončena. Její výsledky nám ale již pomáhají. Pro celou řadu informací dnes nemusíme na úřad, ale stačí mít doma internet… ale že tomu nerozumíte?

🏠 Katastr nemovitostí ČR: Klíčová databáze pro majitele a kupující nemovitostí 🗺️📜

Katastr nemovitostí České republiky je důležitou institucí, která shromažďuje a eviduje veškeré informace o pozemcích a stavbách po celém území ČR. 🏢🌳 Tato klíčová databáze slouží nejen majitelům nemovitostí, ale také potenciálním kupujícím a dalším subjektům v realitním prostředí. 💼🏘️

Katastr nemovitostí poskytuje důvěryhodné informace o vlastnictví, parcelách, pozemcích, budovách a dalších právních vztazích k nemovitostem. 📚✅ Každá nemovitost má svůj jedinečný identifikační číslo, které slouží k její identifikaci a evidenci. Díky tomu je možné získat přesné a aktuální údaje o vlastnictví, velikosti pozemku, umístění budovy a dalších důležitých informacích. 📋📝

Pro majitele nemovitostí je katastr nemovitostí neocenitelným zdrojem informací. 🧭💡 Pomáhá jim udržovat přehled o svém majetku a zároveň slouží jako důkaz vlastnictví. Díky této databázi majitelé mohou snadno zjistit, jaké právní vztahy k jejich nemovitosti existují, a případně se dozvědět o možnostech prodeje nebo pronájmu. 🏠💰

Pro potenciální kupující nemovitostí představuje katastr nemovitostí klíčový zdroj informací před nákupem. 🤝💼 Přesná a ověřená data o nemovitosti umožňují získat reálný obraz o jejích vlastnostech a historii. To pomáhá minimalizovat riziko překvapení a nečekaných problémů v průběhu transakce. Kupující mohou získat informace o majiteli, existujících břemenách, předchozích prodejích a dalších důležitých skutečnostech. 📈🔍

Katastr nemovitostí je neustále aktualizován a spravován příslušnými úřady, což zajišťuje spolehlivost a důvěryhodnost jeho dat. 🗄️🔒 Pokud se chystáte koupit nebo prodat nemovitost, je katastr nemovitostí nezbytným nástrojem pro získání relevantních informací. 📊🌐

Celkově lze říci, že katastr nemovitostí ČR je klíčovým prvkem pro transparentní a bezpečný realitní trh. 🏢💼 Díky této důležité databázi majitelé, kupující a další zúčastněné strany mají pod kontrolou svoje investice a rozhodnutí v oblasti nemovitostí. 🏠📈

Pokud potřebujete získat informace o konkrétní nemovitosti v rámci katastru nemovitostí ČR, můžete to udělat online pomocí webového portálu veřejné správy. Postup hledání je relativně jednoduchý a přístupný pro veřejnost. Zde je krok za krokem, jak postupovat:

  1. Otevřete webový prohlížeč na vašem počítači nebo mobilním zařízení.
  2. Zadejte do adresního řádku internetového prohlížeče následující webovou adresu: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
  3. Na stránce, která se načte, najdete vyhledávací pole. Zde můžete zadat adresu nemovitosti nebo její popisné číslo, které je uvedeno v katastrálních mapách.
  4. Po zadání údajů klikněte na tlačítko „Hledat“.
  5. Systém vám následně zobrazí výsledky vyhledávání, které obsahují informace o dané nemovitosti. Mezi tyto informace patří například vlastnictví, velikost pozemku, umístění budovy a další relevatní data.

Při vyhledávání v katastru nemovitostí můžete využít i další vyhledávací filtry, například podle katastrálního území, čísla parcely nebo popisného čísla nemovitosti.

Je důležité si uvědomit, že výsledky vyhledávání jsou veřejně dostupné a neměly by obsahovat žádné citlivé osobní informace majitelů nemovitostí. Pokud máte pochybnosti o oprávněnosti vyhledávání nebo potřebujete další detailní informace, můžete se obrátit na příslušné katastrální úřady, kde vám odborníci poskytnou další asistenci a rady.

Potřebujete zjistit cosi z katastru a nevíte si s tím rady a na úřad také nemůžete? Domluvte se ZDE.

Přikoupení části pozemku

„Potřebuji zařídit přikoupení části pozemku od souseda. Jsme vlastně domluveni a jen to potřebujeme zúřadovat“. To zavolal jeden známý. „Rozumím“, následovalo z mé strany.

Koupě pozemku

Takže jsme se domluvili na záloze (v podstatě částka potřebná na geodetické práce) a na zaslání osobních dat a na písemné objednávce s nákresem oddělení pozemku. S geodety to zařídím a pak zařídím i ostatní náležitosti.

Kupní smlouva pozemek

Do kupní smlouvy budu ještě potřebovat informace ohledně kupní ceny a způsobu úhrady. Tyto případy se většinou řeší v hotovosti, při podpisu, což je v praxi vyzkoušeno a není s tím problém. Sepsání smlouvy je také (pro mne) rutina, ovšem laik se někdy v geometrickém plánu nevyzná tak dobře, aby podle něj správně sepsal smlouvu. O vzorech smluv na internetu ani nehovořím..

Přesně toto potřebujete a nevíte si rady, jak na to? My si s tím poradíme. Kontakt je ZDE.