Tag Archive for jednání s úřady – zastupování

Složitější parcelace pozemků

Ve složitějších případech parcelace pozemků může stavební úřad vyžadovat zastavovací studii či jinou územně plánovací dokumentaci pro danou lokalitu. Pamatuji, že ještě v polovině let devadesátých se stalo, že jeden restituent si od geodetů nechal vyrobit „rozdělovák“ ve stylu rozkrájíme to jako šachovnici… a pár pozemků podle něj i prodal! Jenže pozemky uprostřed byly bez příjezdu. Že se Vám to zdá absurdní? Bohužel ne.

To ještě nebyl potřeba souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku. Pak se dodatečně řešilo, jak se někteří budou na ten svůj koupený pozemek dostávat. Tehdy se tomu říkalo, že si budou muset pořídit vrtulník. No, toto je dnes díky naší přísnější legislativě už nemožné. Lidé se také poučili.

Rozdělování pozemku, nebo jeho parcelace na větší počet pozemků má zkrátka svá pravidla a postupy. Odborníci si s tím jistě poradí.

Potřebujete právě něco takového zařídit? Obraťte se na nás ZDE.

 

Nová forma služeb

Život nám přináší různé situace, různá úskalí. Čas mnohdy opravdu hraje proti nám. Pravdou je také, že rychlost i u převodů vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem není vždy to nejdůležitější.

Správné pro klienta je to, co je jakýmsi průsečíkem kvality, rychlosti a ceny služby. My, v našem odborném kolektivu, pracujeme flexibilně. Spolupracujeme výhradně se schopnými odborníky, kteří pochopili, že v dnešní době se kvalitní výrobek – služba, či jak ten produkt nazveme, nemusí vytvářet na tradičních místech – kancelářích na dobré adrese. To mi, ač jsem jinak obdivovatel historie, připomíná „staré dobré časy za F.J.I.“. Jenže nežijeme na přelomu 19. a 20. století, ale žijeme již dokonce ve století jednadvacátém – v jistém slova smyslu „virtuálním“.

Za vším jsou ovšem lidé, odborníci, specialisté, kteří tvoří tým a jsou skvěle manažováni a jsou k dispozici na internetu a tím pádem jsou vždy a všude k dosažení a jejich služby jsou i levnější. V tom je budoucnost, v tom je to zajímavé pro drobnou, „obyčejnou“ i V.I.P. klientelu.

Chcete využít našich zkušeností k jednání či řízení na „katastru“? Kontaktujte nás ZDE.

Albánie a Řecko nevedly katastr nemovitostí

Nedávno jsem v TV zaslechl hlášku, že Albánie a Řecko donedávna nevedly katastr nemovitostí. U Albánie to asi nepřekvapí, ale Řecko? Člen EU, kapitalistická země… No, vlastně chápu. Možná jeden z důvodů proč v podstatě zkrachovalo (výběr daní).

To u nás je to jiné. Dávná tradice započala, myslím, již deskami zemskými na sklonku středověku. Reformy Marie Terezie, kdy se domy začaly číslovat a samozřejmě stále preciznější evidence vlastnických vztahů a mapování, mají u nás tradici. Pravda na přelomu padesátých a šedesátých let 20. st. to u nás bylo skoro jako v té Albánii, ale v druhé polovině let šedesátých se vše z gruntu dávalo dohromady, říkalo se tomu „komplexní zakládání evidence nemovitostí“.

Se vznikem České republiky k 1. 1. 1993 vznikl u nás katastr nemovitostí a tím i příslušné úřady. A následovala digitalizace, která ještě není dokončena. Její výsledky nám ale již pomáhají. Pro celou řadu informací dnes nemusíme na úřad, ale stačí mít doma internet… ale že tomu nerozumíte?

🏠 Katastr nemovitostí ČR: Klíčová databáze pro majitele a kupující nemovitostí 🗺️📜

Katastr nemovitostí České republiky je důležitou institucí, která shromažďuje a eviduje veškeré informace o pozemcích a stavbách po celém území ČR. 🏢🌳 Tato klíčová databáze slouží nejen majitelům nemovitostí, ale také potenciálním kupujícím a dalším subjektům v realitním prostředí. 💼🏘️

Katastr nemovitostí poskytuje důvěryhodné informace o vlastnictví, parcelách, pozemcích, budovách a dalších právních vztazích k nemovitostem. 📚✅ Každá nemovitost má svůj jedinečný identifikační číslo, které slouží k její identifikaci a evidenci. Díky tomu je možné získat přesné a aktuální údaje o vlastnictví, velikosti pozemku, umístění budovy a dalších důležitých informacích. 📋📝

Pro majitele nemovitostí je katastr nemovitostí neocenitelným zdrojem informací. 🧭💡 Pomáhá jim udržovat přehled o svém majetku a zároveň slouží jako důkaz vlastnictví. Díky této databázi majitelé mohou snadno zjistit, jaké právní vztahy k jejich nemovitosti existují, a případně se dozvědět o možnostech prodeje nebo pronájmu. 🏠💰

Pro potenciální kupující nemovitostí představuje katastr nemovitostí klíčový zdroj informací před nákupem. 🤝💼 Přesná a ověřená data o nemovitosti umožňují získat reálný obraz o jejích vlastnostech a historii. To pomáhá minimalizovat riziko překvapení a nečekaných problémů v průběhu transakce. Kupující mohou získat informace o majiteli, existujících břemenách, předchozích prodejích a dalších důležitých skutečnostech. 📈🔍

Katastr nemovitostí je neustále aktualizován a spravován příslušnými úřady, což zajišťuje spolehlivost a důvěryhodnost jeho dat. 🗄️🔒 Pokud se chystáte koupit nebo prodat nemovitost, je katastr nemovitostí nezbytným nástrojem pro získání relevantních informací. 📊🌐

Celkově lze říci, že katastr nemovitostí ČR je klíčovým prvkem pro transparentní a bezpečný realitní trh. 🏢💼 Díky této důležité databázi majitelé, kupující a další zúčastněné strany mají pod kontrolou svoje investice a rozhodnutí v oblasti nemovitostí. 🏠📈

Pokud potřebujete získat informace o konkrétní nemovitosti v rámci katastru nemovitostí ČR, můžete to udělat online pomocí webového portálu veřejné správy. Postup hledání je relativně jednoduchý a přístupný pro veřejnost. Zde je krok za krokem, jak postupovat:

  1. Otevřete webový prohlížeč na vašem počítači nebo mobilním zařízení.
  2. Zadejte do adresního řádku internetového prohlížeče následující webovou adresu: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
  3. Na stránce, která se načte, najdete vyhledávací pole. Zde můžete zadat adresu nemovitosti nebo její popisné číslo, které je uvedeno v katastrálních mapách.
  4. Po zadání údajů klikněte na tlačítko „Hledat“.
  5. Systém vám následně zobrazí výsledky vyhledávání, které obsahují informace o dané nemovitosti. Mezi tyto informace patří například vlastnictví, velikost pozemku, umístění budovy a další relevatní data.

Při vyhledávání v katastru nemovitostí můžete využít i další vyhledávací filtry, například podle katastrálního území, čísla parcely nebo popisného čísla nemovitosti.

Je důležité si uvědomit, že výsledky vyhledávání jsou veřejně dostupné a neměly by obsahovat žádné citlivé osobní informace majitelů nemovitostí. Pokud máte pochybnosti o oprávněnosti vyhledávání nebo potřebujete další detailní informace, můžete se obrátit na příslušné katastrální úřady, kde vám odborníci poskytnou další asistenci a rady.

Potřebujete zjistit cosi z katastru a nevíte si s tím rady a na úřad také nemůžete? Domluvte se ZDE.

Staré předkupní právo

Minulé prázdniny jsem se setkal s kamarádem z dětství. Neviděli jsme se mnoho let. Od doby, co umřela moje babička a děda, přestal jsem tam pochopitelně jezdit.

Mám takový problém, když jsme projednávali dědictví po tátovi, tak jsme zjistili z toho „výpisu“, nebo jak se to jmenuje, že tam máme zapsané staré předkupní právo ještě na fabriku, která už 40 let neexistuje a od které to kdysi naši koupili. Co s tím?

No, z hlavy Ti to nepovím, ale budu si to muset prověřit. Tyhle věci jsou individuální… Zkrátka podařilo se mi dohledat likvidátora nástupnické firmy, která převzala majetek a spolu s ním i práva a povinnosti. Naštěstí byl likvidátor ochoten sepsat příslušné vyjádření a souhlas s výmazem. Katastrální úřad jej pak provedl.

Máte podobný problém? Nebo nerozumíte zápisu na Vašem listu vlastnictví? Klikněte ZDE.

 

Vyřízení apostille na ministerstvu

Když jsem ti volal ze schůzky s klientem ohledně nacenění zařízení apostilly a jejího překladu do SPA, dal jsi mi cenový údaj pro klienta 2000 CZK. Nakonec jsem však odcházel bez objednávky dodatečných prací. Když jsem pak vystupoval u klienta ten den podruhé, když mě zavolal půl hodiny po schůzce ať se k němu vrátím, že si tu apostillu přeci jen vezme, zvedl sázku na 3000 CZK když mu uděláme druhý výtisk překladu.

Jak je to s ministerstvem

Poté se však ukázalo, že Ministerstvo Spravedlnosti odmítá vydal Apostille na překlad, který v sobě nezahrnuje český text, byť bylo vystaveno potvrzení na městském soudu v Praze. Řekli mi však, že mi apostille udělají z ověřené kopie onoho dokumentu. Telefonát klientovi, odhad ceny kopie, cena pro klienta 4000 CZK. Klient cenu odsouhlasil.

Cena za vyřízení apostille

Suma sumárum: Objednávka prací za 7000 Kč. Požadavky/náklady: Několik našich cest po Praze, 2×100 Kč kolky, dnes vyřešíme ještě dodatečný překlad od překladatele, circa 1 NS. Bylo potřeba udělat ověřenou kopii 76 stránkového dokumentu, krát 30 Kč za stránku. To jest 2280 Kč, ale plus DPH a ještě tuším 3 Kč za stranu, celkově to stálo nějak cca 2900 Kč. Dnes bychom měli překládat. Léta páně 2019. Žádáte-li něco jako profesionální firmu pro vyřízení vaší apostille, učinit tak můžete ZDE.