Tag Archive for úřady

Reakce ministerstev na náhradu škody za odebraný ŘP

Odpověď právníka:

Dobrý den,
dnes přišlo toto. Ve zkratce nás odkázali na soudní žalobu, což bohužel mají ministerstva v těchto věcech někdy ve zvyku. Oni se věci zbaví ze stolu a než soud rozhodne, už tam ten úředník ani nemusí pracovat, takže ho to ani nepálí, bohužel. 

Věcně pak k jejich odůvodnění uvádím:

1) nesouhlasím s jejich závěrem, že nepodáním odporu jste si znemožnil nárokovat újmu – protože my tvrdíme, že jste odpor ani řádně podat nemohl z důvodů námi tvrzených (Každopádně toto je primární důvod, proč nechtějí uznat náhradu, tedy ji asi nikdy neuznají na ministerstvu – toto nelze nijak zhojit zpětně žádným doplněním – to leda podat žalobu a přimět soud mít jiný právní názor)2) k jejich tvrzení, že jsme nedoložili škodu (kterou jsme doložili, jen nám ji popřeli – případně u té faktury bychom to asi ještě v případě žaloby upřesnili), tak zde ministerstvo patrně vydalo toto vyjádření před naším doplněním, nicméně stejně by to smetli ze stolu ze stejných důvodů – které uvádějí – tedy zejména ten odpor (doložení škody by pak bylo asi předmětem soudního jednání a dokazování). Navíc výše odměny advokáta vyplývá z právního předpisu, ten úřad zná a nelze ho jinak doložit než odkazem na jeho znění a počet úkonů jsme uvedli a doložili samotnými úkony, které jsou ve spise (převzetí zastupování (plná moc), jednotlivá podání)3) v zásadě ani s dalšími jejich stanovisky zcela nesouhlasím, nicméně to už je nyní asi na případném soudním sporu s ministerstvem.

Nyní jde tedy o to, zda chcete podat i žalobu k soudu nebo už Vám to nestojí za ty náklady a čas na ni a soud? Případně ještě lze zkusit přemluvit nějak ministerstvo dalším podáním (zatím to není pravomocně ukončené), takže odkázat na doplnění z naší strany a poukázat znova na naší argumentaci, že nepodání odporu zde není překážkou přiznání újmy a že náklady řízení jsou ze zákona atd. – případně když jim nestačí naše prohlášení o poradě, tak doplnit ještě písemný protokol o poradě (což je ale absurdní, protože ten stejně podepíšeme my – za mě tedy jedinou šancí je podat žalobu).

Žalobu můžete samozřejmě podat i bez právního zastoupení. Žalujete příslušné ministerstvo. V žalobě je třeba uvést opět všechna tvrzení, vyčíslit újmu a doložit důkazy, a to znova, byť jsou ve spise úředním.

U nás by sepsání žaloby, včetně případně nutné konzultace s ní a případných dalších úkonů potřebných do prvního jednání soudu (například replika k vyjádření žalované nebo doplnění na žádost soudu, komunikace se soudem atd.) stálo celkem 10.000,- Kč + DPH a platba je předem – v daném případě bych požádal nejprve o Vaše sdělení, že chcete žalobu připravit, pak vystavíme fakturu a po úhradě pokračujeme v sepsání a podání žaloby k soudu.

Do Vašeho pokynu a výše uvedeného tedy žalobu nebudeme připravovat ani podávat. Pakliže byste chtěl ještě činit podání u ministerstva, pak k tomuto uvádím, že patrně s ohledem na nyní uvedené stanovisko ministerstva k věci, nebudou mít asi další význam. Proti jejich vyjádření v příloze není opravný prostředek možný, je možné se obrátit na soud se žalobou.