Archive for Nezařazeno

Co na stránce – ROZDĚLOVNÍK

Smlouvy, papírování, jednání s úřady, zajímavosti, odpor, legalita… náprava jednání se státem. Jak reagovat v některých situacích s úřady, apod. Zejména pak obsluha datové schránky, stížnost, trestní oznámení, nakládání při převodech nemovitostí.

Čeho jsem dosáhnul oznámením na pachatele trestného činu

Věcí mi bylo v životě odcizeno dost:

 • vykradený obytný vůz v Srbsku – téměř kompletně, škoda 20 tisíc
 • rozbité okno na obytném voze – škoda 30 tisíc
 • ukradené osobní auto, škoda asi 70 tisíc
 • a mnoho dalšího drobného ukradeného v minulosti

Nikdy se mi v těchto případech nepodařilo vymáhat náhradu škody od pachatele. Pachatel neznámý.

Co se mi nedávno podařilo a k čemu mi napomohl, toliko kontroverzní způsob a posléze datová schránka + E-mail, byl naopak úspěch.

Stala se mi bizardní příhoda. V jednom nejmenovaném městě Moravsko-Slezského regionu na křižovatce, kde jsem dával přednost v jízdě svým obytným vozem, ke mě náhle přistoupil neznámý muž a snažil se mě dostat do auta. Zkoušel otevřít dveře, pak rozbil okno a nakonec se chytnul rámu dveří a nechal se vláčet kus za autem. Než jsem stačil přivolat policii a vše vysvětlit, ten člověk byl pryč.

Dnes, po nějakých 6 měsících mi přišel do DS rozsudek, ve kterém ten člověk byl odsouzen k uhrazení škody a podmínečnému trestu: 2 roky na 6 měsíců.

JAK JSEM TOHO DOSÁHNUL? 

Asi jsem měl kousek štěstí. No, teda především, mě jsem tenkrát štěstí, že mi v oku nezůstal střep z okna, když jsem měl vysypané celé okno asi 20 cm od obličeje v celém autě a na věcech na sobě. Další štěstí jsem měl v tom, že jsem asi 2 hodiny po celém incidentu sednul v restauraci k notebooku a do jedné místní skupiny na Facebooku, jsem uvedl informaci + pár fotek rozbitého okna, že se hledá pachatel incidentu.

Naštěstí tu výzvu četlo pár uvědomělých občanů a dalo mi informaci, kdo může být oním dobrákem od kosti.

Trvalo to asi 2 hodiny a místní dle typu vozu apod. vydedukovali, kdo dotyčným je.

Neváhal jsem a pomocí datové schránky jsem začal okresní i místní oddělení bombardovat poznatky. Bombardoval jsem poznatky také – o dle mého soudu nesprávném postupu policie v Rýmařově – přímo na inspekci vnitra (to je ten začarovaný orgán bez DS, poslal jsem E-mail).

Moje bombardování se jim zcela jistě nemuselo líbit, protože jak poznatky přibývaly, tak přibývali i moje domněnky, že postup policie byl ještě více nesprávným, jak se subjektivně mohlo zdát a tak se bombardování zesilovalo.

Po čase se ale ukázalo, že případ převzala kriminální policie (když mi volala i informovala, že pachatele mají a že se přiznal) a to už jsem byl celkem klidný, že se věci odebírají správným směrem.

Nechal jsem si i opravit okno, dveře svého vozidla a tak, a čas plynul dále…

Pachatel (mimojiné s kartou řidiče 12ti přestupků především za rychlou jízdu) se nakonec ještě rozvzpomněl, že jsem mu krátce před incidentem neměl dát přednost v jízdě na jiné křižovatce (a proto mě tedy sledoval a proto tedy útočil) a tak se jal ihned poté, co se dozvěděl, že už o něm mluví celé město, také na mě podat trestní oznámení.

No, kvůli vzdálenosti svého bydliště 300 km, jsem nemohl tomuto čelit a výzvu MÚ, jsem přijal, tak jak byla a navrhnul (opět komunikováno datovou schránkou tam i zpět), že pokutu uhradím. Ta nakonec po verdiktu činila 3500 Kč.

Co je ale nejdůležitější, že spravedlnosti bylo učiněno zadost a to zejména proto, že:

 • jsem jednal hodně rychle a pomohl mi místní uvědomělý lid (kterému ještě jednou tímto velice děkuji !)

NÁSTROJE KOMUNIKACE V DANÉ VĚCI: 

 • Facebook
 • Datová schránka
 • Email

DOSAŽENÉ: 

 • dostanu uhrazenou škodu 5200 Kč za způsobené
 • potrestání pachatele podmíněným trestem

Prodej 2 + 1 Nový Bor

77 metrů byt k rekonstrukci ve zděném bytovém domě s novou střechou + součástí prodeje je i sklep cca 20 metrů čtverečních, půda, zděná kůlna na větší zahradě. Původně atypický velký 2 + 1 + komora, nyní dispozičně 4 + 1 + komora. Parkování před domem bezproblémové. Ideální ke stylizované rekonstrukci. Cena k jednání. V současné době vyhlašuji STOP STAV všem subjektům – mimo přímé zájemce o koupi. Díky za pochopení a respektování !!

Cizojazyčné majetkové poradenství

Ve věci uzavření smluv anebo obchodování s nemovitostmi mluvíme: česky, anglicky, německy, rusky, italsky.

PŘEKLAD SMLOUVY PROVEDEME:

 • do všech evropských jazyků
 • se soudním ověřením

Dražební problematika

Dražby jsou fenoménem dnešní doby spolu s exekucemi. Jsou to pro postižené věci nepříjemné. Pak je tu ovšem druhý pól a to je možnost zbavit se dluhů, či je alespoň ponížit a pro ty solventní z nás, možnost za aktuálně tržní cenu (tu opravdovou) nakoupit nemovitost.

Nakoupit přitom mohu, aniž bych byl osobně přítomen. Stačí si vybrat svého zástupce, dát mu plnou moc, instrukce (limity) a potřebný finanční obnos. Zástupce se pak za mne zúčastní dražby a pokud bude dobrá konstelace, tak vydraží – nakoupí draženou nemovitost.

V dražbě se draží byty, domy, chaty a chalupy, pozemky i podnikatelské a výrobní areály. Vyvolávací ceny jsou stanoveny s ohledem na cenu zjištěnou dle znaleckého posudku, který je také většinou před dražbou k dispozici.

Máte-li zájem o vysvětlení dražební problematiky, nebo chcete zastoupit při dražbě, kontaktujte nás ZDE.

 

Zaměření služeb

On-line služby typu:

 • vypracování „realitních“ smluv ušitých na míru pro daný konkrétní případ – v rodině, mezi kupujícím a prodávajícím, mezi právnickými osobami… – rychle, levně, diskrétně
 • překlady těchto smluv do cizích jazyků – a to nejen do Aj, Nj, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ale i do dalších jazyků: např. ruštiny, polštiny, švédštiny…
 • zajištění odborných (autorizovaných) prací – projekty, studie, znalecké posudky v odvětví stavebnictví – statika apod.
 • zajištění znaleckých posudků a odhadů – za účelem zjištění úřední ceny, tržní ceny…
 • zajištění geodetických prací – polohopisy a výškopisy pro projektanty, zaměřování budov a staveb, oddělování pozemků, vytyčování vlastnických hranic, odstraňování neznatelných hranic, jeřábové dráhy apod.
 • zajištění vkladů, výmazů a zápisů do katastru nemovitostí na katastrálních úřadech / katastrálních pracovištích

Pro další informace, nás kontaktujte ZDE.

 

Vyhledávání informací v katastru

Vyhledat informace z katastru je dnes relativně jednoduchou záležitostí, ovšem pro ty z nás, kteří o systému vyhledávání a o katastru nemovitostí trochu něco vědí. To není každý, přiznejme si to. Navíc tzv. „nahlížení do katastru nemovitostí“ nám po internetu neukáže vše, co nás zajímá a co se také v katastru nemovitostí eviduje.

V jiných zemích EU to je jinak. V této oblasti jsme poměrně odvážní a nebojím se říci, že někdy i za hranou toho, co by se mělo zveřejňovat. Mnozí z nás jsou překvapeni, že se dá z katastru zjistit např. rodné číslo občana, nebo si mohu obstarat po vkladu do katastru každou smlouvu, která má dle našich zákonů charakter veřejné listiny. To se týká třeba i „vypořádání společného jmění manželů“. Takto velmi citlivé záležitosti.

Ne nejste sice v detektivní kanceláři, ale podobné služby Vám jsme schopni zajistit.

Máte-li potřebu obstarat si nějaké informace z katastru nemovitostí, můžete kliknout ZDE.

 

 

 

 

 

Vyhledávání archivních informací z pozemkových knih

Každý pocházíme odněkud. Víte například, kde žili vaši předci na konci 19. století nebo, řekněme, před 2. světovou válkou? Víte? Na statku? Dobrá. Máte ale úplný přehled o tom, co tehdy Váš děd, praděd nebo prapraděd vlastnil? Že to byl nějaký statek v „Horní Dolní“? A netoužili jste někdy mít kopii zápisu o tom?

Zdá se Vám to v dnešní době více než „retro“. Asi jste také zaznamenali současný trend, kterým je právě pátrání po předcích. A součástí poznávání jejich života je i zjišťování jejich majetkových poměrů.

Informace o tom, až na výjimky, nenajdete v archívu, ale někde jinde. A už slyším, že byste rádi, ale nevíte jak na to a stejně nemáte na to čas. Přitom by Vás to docela zajímalo. Dobrá pomůžeme Vám.

Pokud máte zájem o tuto placenou službu kontaktujte nás ZDE.

 

 

 

Služby pro firmy a veřejnost

Tým specialistů zajišťuje českým i zahraničním subjektům služby ušité na míru v oblasti převodu nemovitostí a bytů. Rozumí se tím zajištění potřebných smluv, jejich překlady do cizích řečí, znalecké posudky, geodetické práce a další potřebné služby.

Poptáváte právě tyto nebo podobné služby? Kontakt na nás máte ZDE.

 

Vlastnické vztahy

Vlastnické vztahy k nemovitostem je složitá oblast, která se řídí mnoha zákony a předpisy. Tím obecným je především občanský zákoník, který upravuje a definuje, kdo může nabývat vlastnického práva a za jakých okolností.

Soubor katastrálních zákonů a prováděcích vyhlášek (platných po 1.1.1993) dále rozpracovává tuto oblast (katastru nemovitostí) do jednotlivých detailů. K tomu zde máme i celou řadu dalších zvláštních předpisů – jako je zákon o půdě, devizový zákon apod., které také částečně ovlivňují dění v oblasti vlastnických vztahů k nemovitostem. Vlastnické vztahy jsou zapisovány do katastru nemovitostí České republiky. Katastrální úřady jsou nyní na úrovni krajů, na úrovni okresů jsou pak zřízena tzv. katastrální pracoviště. Podrobnější informace najdete na www.cuzk.cz.

Základní dělení vlastnictví nemovitostí v ČR je na vlastnictví fyzickou osobou a právnickou osobou. Tyto dvě kategorie můžeme dále dělit podle různých kritérií, ale pro laika snad stačí vědět, že fyzické osoby mohou vlastnit nemovitost (vč. bytů) ve výlučném vlastnictví, v podílovém spoluvlastnictví nebo ve společném jmění manželů (SJM). Právnické osoby (s.r.o., a.s. nebo státní orgány, instituce apod.) jsou vlastníky výlučnými nebo podílovými spoluvlastníky a to i v kombinaci s fyzickou osobou.). Pro fyzickou osobu je identifikátorem rodné číslo, pro právnické osoby IČ.

Potřebujete-li poradit, jakou formu vlastnictví zvolit při plánované transakci, spojte se s námi ZDE.

 

Výběr témat z oblasti nakládání s nemovitostmi

Vybraná témata řazená do kategorií:

Poradenství realitního odborníka

Poradenství v jednodušších případech je pro klienty většinou zdarma. Ani naše služby nejsou koncipovány jinak. Poradenství obsáhlejší či sofistikovanější je pochopitelně za úhradu, projednanou s klientem.

Pro naše klienty je k dispozici tým odborníků mezi nimiž najdeme zkušeného certifikovaného realitního makléře od Asociace realitních kanceláří ČR, odborníka na právní vztahy k nemovitostem, právníka – advokáta, odpovědného geodeta, soudní znalce (na oceňování nemovitostí a majetku, tlumočníky a překladatele…), daňový a účetní poradce. Je to multidisciplinární tým, který by si měl poradit s naprostou většinou zakázek.

Nemáte-li čas k návštěvě kamenné kanceláře, nabízíme Vám tu naši, do jisté míry virtuální. Ona vlastně existuje na celosvětové síti. V našem podání je ušita na míru našim podmínkám, ale díky internetu můžete zadat vypracování smlouvy třeba z místa, kde se právě na dovolené nacházíte. Jakmile přijedete domů, smlouvu si vytisknete a podle zaslaných pokynů dokončíte celý proces.

Pro více informací nás kontaktujte ZDE.

 

Přednosti

 • rychlé a kvalitní on-line služby
 • zapracování novel zákonných norem
 • překlady listin do cizích jazyků
 • náš tým složený z odborníků z různých oborů
 • praktické znalosti z mnoha oborů
 • rychlá komunikace

Pro více informací, nás kontaktujte ZDE.

 

X