Archive for Nezařazeno

Vrácení jízdného od ČSAD

Dobrý den, včera jsme cestovali s kolegou vaší linkou (Bus 500452 69)
z České Lípy – Borská do Nového Boru.

Řidiči nefungovala pokladna a nám + několika dalším cestujícím, nebyl
schopen vydat jízdenku.

Ve Sloupu v Čechách (konkrétně národní dům) se váš linkový autobus
porouchal a nebyl schopen další jízdy. Byl jsem nucen si přivolat taxi
a řidiče požádal o vrácení jízdného, na které řidič reagoval tak, že
nebylo patrné, zda-li přesně vůbec váš přepravní řád ovládá.

Laicky řečeno, nebyl schopen pochopit, že pokud jsem si zaplatil
jízdenku z bodu A do bodu B a přeprava nenastala v celém svém úseku,
mohu jako zákazník považovat jízdné za kompenzovatelné.

S řidičem jsem se dále nedohadoval a přivolal jsem si taxi a odjel
náhradní dopravou.

Případné jízdné prosím vrátit na číslo účtu: 0000

Prodejny bez Obalu

Dnes jsem absolvoval trošku neplánovanou návštěvu Obchodu bez obalu v jednom okresním městě. Návštěva mi byla impulsem pro to, zamyslet se nad tím, proč vlastně tyhle obchody existují a jací lidé je navštěvují. Jsem přesvědčen, že pokud bychom srovnali zásobovací plán, kterékoliv konvenční prodejny potravin, tak nám při porovnání veličin: spotřeba fosilních paliv vs. eko úspora na obalech, vyjde výsledek jednoznačně ekologičtěji pro konvenční prodejnu.

Proč tomu tak je? Je tomu zejména proto, že zásobit pravidelně prodejnu tohoto druhu, kde prodej surovin se týdně bude vážit maximálně na několik málo kilogramů, musím prostě stát mnoho na naftě a benzínu zásobovacích vozů a firem, než-li situace, kdy konvenční prodejnu potravin zásobí, leč 2 x týdně, pořádné velké auto a vyloží metrákové palety, které se v prodejně zkrátka prodají, musí vyjít na méně ekologický, než opět stejnou cestou, vyrobit ve velkém obaly.

Jedná se tedy spíše o líbivou záležitost, která sice na povrchu vypadá, jako něco, co má ochraňovat planetu nebo činit nějakou úsporu (každý ať si to pojmenuje dle svého), ale podíváme-li se hlouběji, realita je jiná a tento projekt může naopak škodit, jako všechno, co je tendenční a tedy nepravdivé.

V takto exotické prodejně, navíc, máte vyšší šanci, že narazíte na „ležáky“ potravin, jako oříšky, sušené ovoce apod. Osobně musím říci, že zakoupení oříšky vykazovaly spíše nižší jakost, oproti ořechům zakoupeným v plastovém obalu nedávno v prodejně Albert, kdy toto zboží v regále neleží dlouho a navíc, má vyznačené datum spotřeby.

Cenově:
ořechy Pekanové – 750 Kč / kg
ořechy Vlašské – 450 Kč / kg

Kávu nemohu posoudit, neboť jsem neabsolvoval. Zbytek produktů, jako mýdlo za 117 Kč jsem nezakoupil, tak nemohu kvalitu posoudit.

Vesnická drbna – vedoucí pošty v Novém Boru?

Dobrý den, včera jsem vyřizoval ověření podpisu na pobočce v Novém
Boru. Pracovnice mě přiřazená, byla vedoucí pošty, paní Černohubá.

Když jsem u paní Černohubé ověřoval před rokem podpis na kupní smlouvě,
nevěděla přesně, jak si počínat s mým dokladem totožnosti (cestovní
pas italského občana) a při opakované žádosti, při které odmítala
podpis na smlouvě ověřit se po argumentačním faulu dostala do situace,
kdy o sobě afektovaně pronesla, cituji: „… protože jsem jen blbá
blondýna…“.

Včera jsem se na poštu dostavil znovu prakticky se stejnou věcí,
ověření podpisu na 1 kupní smlouvě k nákupu nemovitosti. Paní Černohubá
se na mě osočila, proč už smlouvu nemám podepsanou a na můj argument,
„že jsem se domníval, že podpis musím provést až před poštovní
úřednicí aby vlastně mohla ověřit jeho pravost“, mi opět odvětila
velmi nevybíravě, „že prostě to má být již podepsané a že tak to je“.

Nedávno v médiích, proběhla kauza popisující neznalost originality
listin pracovnicí Czechpointu a já se domnívám, že takto důležité
úkony, jako ověřené podpisy na kupních smlouvách na nemovitosti,
jdoucí i do milionových částech, musím provádět pracovník s jistou
mírou adekvátní distingovanosti a schopností, odpovídat na elementární
dotazy.

Nerozumím, proč podpisy smluv na nákup nemovitosti, vyřizuje osoba, u
které přinejmenším míra nízkého chování, může navenek snižovat hodnotu
tohoto úkonu.

Trekové boty dolomite – ŠPATNÁ KVALITA

Pane F, děkuji předem za dnešní pozitivní odezvu během
telefonátu z čísla 608 666 582 k vám.

Před dvěma roky, jsem koupil v obchodě v Polsku první byty Dolomite.
Ty boty se mi líbili a na jaře tohoto roku, když jsem pobýval v Itálii
jsem se rozhodl pro nákup dalších 2 párů.

Nakupoval jsem přímo od mateřské firmy https://www.dolomite.it/it/it a
ta mi sdělila, že do ČR nedoručují a tak jsem se rozhodl v Itálii
ještě setrvat a nechal jsem si po sobě zaslat 2 páry bot.

(absolutně pominu skutečnost, že v prvním případě mi za více jak měsíc
nedošla žádná avíza na E-mail o nákupu, zaplacení, zkrátka nic – to se
stalo až po telefonických avízech).

V prvním případě jsem si nechal doručit obuv na adresu:

AA
VIA MARCO EMILIO LEPIDO 186
40132 BOLOGNA

viz doručenka UPS DORUČENÍ BALÍKU.zip v příloze toho to E-mailu
(kterou jsem získal) od dopravce UPS zatelefonováním na zákaznickou
linku až o několik měsíců později.

Zkrátka problém nastal s tímto prvně objedným párem, který nikdy nedorazil.
Doručenka prokazuje předání osobě definované jako Alvone, kterou jsem
se mojí další aktivitou na adrese, kde také stojí nákupní centrum
snažil sehnat – absolutně marně.

Prováděl jsem akci, která náležela dopravci na základě reklamace,
kterou u něj měla podat firma Dolomite. To se však nestalo a to ani po
opakované výzvě, která skončila předžalobní výzvou, kterou jsme
posílali z italské datové schránky mého bratrance.

Samozřejmě firma počítá s tím, že částka do 200 Euro je pro jakoukoliv
právní akci v Itálii bagatelní a cokoliv právně činit násobně překročí
účel věci.

V Čr by se absolutně takováhle věc určitě takto lehce neodehrála,
spíše si myslím, že každý prodejce by se snažil si reputaci nepokazit.

Když jsem nyní zjistil, že boty Dolomite se začali prodávat i u nás v
ČR, říkal jsem si, že nakonec, až bude trošku času, vytvořím i website
– např. dolomiteboty.cz či autodorováobuv.cz a tu firmu tam vylíčím v
takových barvách, aby značka a negativní pěkně rozepsaná reference,
byla dohledatelná i na klíčová slova (včetně publikace písemností a
výmluvných E-mailů) od nich.

Ty boty se navíc, kvalitou vůbec nedají srovnat s např. firmou Maindel
– které jsem měl 15 let. Tyto se po 2 letech rozpadají. To ale řešit
nechci a nebudu. Boty jsem si koupil, protože se mi líbily. Ale i tyto
argumenty bych vybalil – tak moc jsem stále naštvanej.

Co bych ocenil, kdybyste mohl dát podnět svému Swiss partnerovi, který
má větší slovo (jak jste zmiňoval), aby mi Italové ztracené boty
kompenzovali.

Pokud vaše odezva bude i po tomto E-mailu pozitivní, nechám připravit
anglickou anebo klidně i německou verzi dopisu.

AA

————  DOPIS V ANGLICKÉM JAZYCE

Mr. Fojtek, I thank you in advance for today’s positive feedback during the call with me, on the 608 666 582 number.

It was 2 years ago, when I purchased my first Dolomite shoes, I was in Poland back then. I did like them and so in spring of this year, while on a trip to Italy, I decided to buy another 2 pairs of Dolomite shoes.

I was shopping directly on their homepage

and they told me, that they do not ship to the Czech Republic. So I decided to stay a bit longer in Italy and have those 2 pairs of boots delivered to me.

(i will hold my tongue about the fact that in the first case, for more than a month, no e-mail notification arrived, about my purchase, payment, simply nothing at all – all this I’ve only gotten after extensive phone calls.)

With the first order, my delivery address was the following one:

Gustav Vigato

VIA MARCO EMILIO LEPIDO 186

40132 BOLOGNA

See the UPS DORUČENÍ BALÍKU.zip shipment documents attached to this email (which I obtained from the UPS shipping company, only after calling their customer-care hotline, months later).

In any case, the problem arose with this first pair, which never arrived. The delivery documents show it being delivered to somebody called ALVONE, whom I tried (by further activity on the address, where also stands a shopping mall), to get a hold of, but all my efforts were in vain.

I was doing what the shipping company should have done, based on a reclamation report, which the Dolomite company should have filed with the courier. But that never happened, even after repeated prompting from my side. This eventually lead to a pre-trial summons, which I sent from my cousin’s databox.

Of course, the company is banking on the fact, that anything under €200 is meaningless to sue somebody over in Italy, because any legal steps would make the costs balloon to a whole new level.

In the Czech Republic, all of this would never have happened, that’s for sure. Rather, I think that any retailer would scramble to not to have their reputation blemished.

When I found out, that now Dolomite shoes are being sold even in the Czech republic, I thought to myself that when I have a bit of spare time, I’ll create a website – for instance dolomiteshoes.cz or outdoorshoes.cz, where I would describe my experiences with the brand so fully and colorfully, so that the website and the brand it describes, would be easily search-able in the search engines. Including all the negative references, paperwork scans, screenshots from the email communications with their Italian HQ and all that.

What’s more, these shoes are by no means comparable to for instance the Maindel brand, as far as the quality goes. I had Maindel shoes for 15 years, and Dolomites are starting to fall apart after mere 2 years. But that’s beside the point. I bought these shoes, because I liked them. And I’d still go with these arguments – that’s how pissed off I still am.

What I would appreciate is,if you could pass the word to your Swiss partner, whose word (as you mentioned) carries more weight, so that the Italians would compensate me for the loss of my shipment.

If your response will be positive even after this mail, I can have this conversation translated to English or even German.

DOLOMITE BOTY NEJSOU PROSTĚ KVALITNÍ:

Vrácení ŘP: zrušení rozhodnutí (úřad neví, co má dělat !)

Dobrý den pane vedoucí.

Při posledním kontaktu u vás na úřadě, jsem se setkal s perfektní znalostí zákonných postupů.

Žádám prosím radu. V předchozí datové schránce jsem přeposlal opakovanou žádost pro Nový Bor i vám a žádám o radu.

Obdržel jsem před 14 dny rozhodnutí o přezkumu v kladeném smyslu pro moji věc, tj. původní rozhodnutí v Rýmařově bylo zrušeno a toto rozhodnutí ostravského vyššího orgánu dnes nabylo právní moci.

Z Nové Boru mám jen telefonickou informaci, že „nevědí co mají dělat, že se s tím ještě nesetkali“ + formalistické výzvy k doplnění údajů k dané věci (jako by paní AA se mnou mluvila po prvé – známe se po intenzivních komunikacích již velmi dobře).

Dle mého názoru, by mi zákaz měl být dnes nebo zítra zrušen, ale vypadá to na další 30 denní lhůtu z její strany. Je tento postup prosím správný?


—————————————–

Dobrý den, doplnil jsem vám výzvu. Věřím, že již kompletně.

Navazuji také na informaci, že musíte čekat na rozhodnutí z Rýmařova.

Toto tvrzení je podle mě liché, paní AA, neboť popírá princip presumpci neviny. Úřad v Rýmařově zatím nevydal ani termín jednání a s ohledem na další okolnosti, se domnívám, že nastane nejdříve za 8 týdnů.

Domnívám se, že je liché nevydat zrušení zákazu řízení, když máte dnes nabyté právní mocí vyššího úřadu o zrušení předchozího příkazu.

Žádám uctivě váš úřad o zrušení zákazu řízení v co nejkratší možné době.

 

Preference advokáta při vymáhání pohledávek

1. pohledávky, u nichž nebyly činěny doposud žádné kroky,
2. pohledávky, u nichž byla zatím zaslána pouze předžalobní výzva,
3. pohledávky, u nichž existují exekuční tituly (pravomocné rozsudky,
EPR) a doposud nebyly předány exekutorovi.

U těch ostatních, zvláště u probíhajících soudních řízení, je převzetí
zastoupení na zvážení, neboť bude za převzetí a studium věci placeno z
Vaší strany 2x a stávající advokát se lépe orientuje ve svých
podáních, má nějakou strategii atd.

U pohledávek, které jsou již u exekutora, je pak předání rovněž na
zvážení. Stávající advokát může mít s exekutorem dohodu o tom, že
exekutor v případě nevymožení pohledávky nebude požadovat náhradu
nákladů exekučního řízení po oprávněném, což nemusí platit, bude-li
věc předána jinému zástupci. Pokud žádná taková dohoda neexistuje, pak
je mohu čistě formálně převzít a zaslat do příslušných exekučních
spisů plnou moc, aby mne příslušný exekutor ve věci nadále informoval,
žádné další běžné kroky se ve věci již nečiní, vše je již práce
exekutora.

Tlumočení, autorské právo záznamu

Ano Gustavo, jsou s tím obrovské potanciální právně -odpovědnostní problémy, nekonečné. Namátkou::

– oni tvrdí, že to chtějí jen pro vlastní potřebu ale nemáme žádnou písemnou smlouvu
 – nepřesné přepisy tlumočeného semináře se pak někde objeví, jsou tu pak otázky náhrady škody, pokud na základě záznamu z tlumočení někdo nějak jedná a dojde k problému a vzniku škody
-atd. atd.
Naprosto to nestojí za to.
Jsem zaskočený, že se tady taková otázka vůbec objevila. Sama alternativní medicína dnes dost balancuje na hraně , musí si být velmi dobře vědomi, že sama oblast jejich působení je každodenní kličkování mezi paragrafy a zkrátka působení tlumočníka a případné nahrávání je také nějak právně ošetřeno a nelze to nějak zlehčovat.
O užití díla rozhoduje autor a k žádnému jinému užití díla – tlumočeného projevu – než k okamžitému poslechu souhlas nedáváme.

Plná moc jednání s makléřem

PLNÁ MOC

Uděluji plnou moc paní Zlatě AAA, dat. nar. 00. 8. 1999, bytem Jkk Jkj 412, Asss Bbb ve věci jednání a uzavření nájemní smlouvy se zájemcem zprostředkovatelky paní Petry Lkkk.

Zzz Jjj, 25. 01. 1976

Plná moc dvojjazyčná zastupování dopravní přestupky

PLNÁ MOC/Power of attorney
Zmocnitel/Client: ​AA
Bytem/Address: ​BBBB
Narozen/Born: 0000
zmocňuje tímto/authorises
Mgr. AAA
Advokáta/Attorney at Law
Se sídlem/Seat: KJK 1553, 000 00 LKJLK
Pobočka/Office: LKJ 291/11, 710 00 KKK, Paha
IČO/IN: 09808098
ČAK č.: 76544
/dále jen „​
Advokát​“/
k zastupování ve správním řízení vedeném u Městského úřadu v KKK pod sp. Zn. DASH 00/2019
MAC / 9, č.j. MURY 4947/2019, jakož i v souvisejících řízeních v rámci řádných a mimnořádných
opravných prostředků/ ​
To represent him in the proceeding by the city authority of Rýmařov, DASH
00/2019 MAC / 9 as well as other proceedings
klient nerozumí česky, tudíž je plná moc dvojjazyčná/​client doesn’t speak Czech, thatś why this power
of attorney if in the English as well
V​ dddd/In ddd dne/date 6. 8. 2019
Bbbb ddd, 000 Rrr (administrativní sídlo) Mgr. dd ddd, advokát | kkk.j@ddd.cz
kkjk 0000/72, 150 00 kjklj 5 Mgr. ddd ddd , advokát | ddd@ddd.cz
Mgr. aaa kjkjk, advokát | jkjkj@kkj.cz
Tel. :+420 000 143 000 Mgr. Hhh Ggg | gora@advokatova.cz
Email:jkp@aaa.cz Mgr. Nnnn Hhhh | kjkjk@saaa.cz
www.kjkjk.cz
…………………………………
Zmocnitel/​Client
2

Plná moc advokát

P l n á m o c

Já, níže podepsaný AAA, nar. 00. 01. 1999, bytem AAA, zmocňuji advokáta JUDr. AAA AAA, ev.č.00000, advokátní kancelář Praha, nám. Míru 1, aby mne zastupoval ve všech právních věcech, aby za mě vykonával veškeré potřebné právní úkony, tedy přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smír či narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky nebo námitky a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal a jejich plnění potvrzoval, a to vše i tehdy, když je dle příslušných právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.
Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce. Je mi známo, že za poskytnutí právní služby náleží advokátovi odměna dle obecně závazných právních předpisů (advokátního tarifu), t.j. včetně náhrady hotových výdajů a náhrady za promeškaný čas.
Zavazuji se zaplatit výše uvedenou odměnu advokátovi ihned po jejím vyúčtování (- i dílčím), a beru na vědomí, že odměna náleží advokátovi bez ohledu na výsledek event. sporu. Souhlasím se složením přiměřené zálohy v závislosti na průběhu a výši nákladů právní věci.
V Praze, dne 29. 04. 2019

Realizovaný překlad

Dobrý den, tak překlad byl samozřejmě hotov v termínu. Najdete jej
nyní znovu v příloze.
Fakturační údaje nám došly a došlo samozřejmě ke standardnímu
zpracování zakázky, tj. vyhotovení překladu.

Pokud k vám překlad nedorazil, mohlo dojít:

1. k chybě technické
2. k chybě na straně lidského konání

Nicméně, ani jedna z okolností, nemůže mít vliv na proběhnou
objednávku, tj. její přijetí a zejména pak plnění. Správný postup by
byl, abyste se býval ozval, že např. „vám překlad chybí“ a abychom jej
zaslali opakovaně.

To je zcela běžná praxe. Není možné, tedy závazně objednávat překlad a
pak jen napsat „že jej již nechcete“.

Překlad v příloze, platbu faktury budu očekávat. S pozdravem, MUDr. Schwarz

Výpočet normovaných stran

1. červený text jsme vám nepočítali, ale zřejmě přeložili
2. počet stran odpovídá modelu: 1 normovaná strana = 1800 úhozů, zdroj
https://www.lettercount.com/
3. jiné textové prvky přepisuje lékař se stejnou sazbou, jako pro
překlad (pokud pro vás nemají hodnotu, mohl jste najmout písařku a
sdělit nám, že si nepřejete to těchto prvků zasahovat / navíc ty prvky
nesou číselný údaj a tuším, že je na odpovědnost lékaře je odpovědně
převést a zkontrolovat)

Tímto žádám já vás, abyste použil nástroj https://www.lettercount.com/
My nemáme důvod profesionální výpočet dělat znovu.
Pochybnost vzniká na vaší straně, bez uvedených jakýchkoliv odborných dat.

Pokud z nástroje https://www.lettercount.com/ zjistíte jinou hodnotu,
napište nám ji prosím a já tento podnět vyhodnotím a provedu nový
výpočet

Neoprávněná reklamace

Na počet normovaných stran: 

Dobrý deň,

V prvom rade sa Vám chcem poďakovať za odvedenú prácu. Aj s miernym časovým tlakom Ste prácu doručili v dohodnutom termíne.
Čo ma ale nemilo prekvapilo je cena a hlavne počet strán. Podľa mojich prepočtov sa mi k sume 13 680 Kč. nepodarilo nijako priblížiť. Max. čo viem potvrdiť je počet strán 11, čo by predstavovalo 11 x 600 = 6600 Kč. (aj to z môjho pohľadu nie je celkom férové, keďže som Vám poslal max. 9 strán) Z mojej strany Vám boli v prvej časti preposlané dokumenty v súbore PDF, kde posledný dokument obsahoval aj prázdne strany, takže nie je možné uvažovať o preklade celého súboru. Ďalej 2 necelé strany obsahovali len prvky a k nim určené hodnoty. (čísla) takže z môjho (myslím férového) pohľadu sa nemôže jednať o ekvivalent 1 textovej strany. V 2 časti som Vám napísal, že žiadam o preklad textu okrem červeným preškrtnutého obsahu, bol mi doručený aj ten.
Týmto Vás žiadam, aby Ste si prekontrolovali celý obsah, ktorý Vám bol z mojej strany na preklad doručený a poslali mi novú faktúru.
Ďakujem za pochopenie
X