Aktualizace k problematice soudních tlumočníků

V úterý 28. května 2019 – včera měla Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky znovu hlasovat o samostatném zákoně o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, který má nahradit stávající právní předpis z roku 1967 a zásadním způsobem změnit podmínky (52 let starý zákon ) pro výkon naší činnosti.

Ústavně-právní výbor Senátu doporučil tento návrh Zákona Sněmovnou v březnu schválený k zamítnutí a poukázal na zjevné vady zákona, které podle Senátu nelze odstranit v podobě několika pozměňovacích návrhů.(800).

Včera se o zákonu nehlasovalo, nebyl zatím změněn.

Comments are closed.