Archive for Články našich partnerů

Byty kupují z 1/3 cizinci

Jak je uvedeno v článku z novin ze včerejška, tak byty u nás nyní kupují z 1/3 cizinci. Jak je to možné? Pokles reálných mezd i pokles cen bytů u nás a jisté bezpečí, které si my tady z globálního hlediska neuvědomujeme.

V žebříčku kupujících jsou první Slováci, následují Vietnamci, pak Ukrajinci, Rusové a Nizozemci. Pořadí asi nikoho nepřekvapuje. Ukazuje se tu však jiný problém. Cizinci u nás hledají klidné živobytí, ale nerozumí našemu právnímu systému, konkrétně nerozumí principům, kterými se řídí pravidla bydlení v bytech ve vlastnictví, tedy pravidlům ohledně správy domu a fungování společenství vlastníků bytových jednotek.

Zřejmě bude potřebné je řádně poučit, jinak se postupně stane, že budou jaksi „mimo hru“ a to může jim i společenství vlastníků způsobovat jisté obtíže. Slováci jistě budou alespoň rozumět textu, řeknete si, ale co další cizinci, kteří nemají o našem právním systému ani ponětí?

Máte u vás v domě problém s tím, že cizinci nerozumí pravidlům? Potřebujete přeložit do jejich řeči předmětné listiny? Obraťte se na nás – kontakt ZDE.

Oživení realitního trhu – II

V minulém týdnu se v tisku objevila nenápadná zpráva, která ovšem může znamenat mnoho. Je to informace o přebytku německého státního rozpočtu v řádu dvou stovek miliard EUR. Nikde jsem už dále neviděl, že by se touto informací někdo zabýval.

Česko je zahleděno do svých „pseudopolitických“ řeží, soudních sporů se skupinou exponentů kolem MUDr. Ratha a dalších důsledků toho, že si sami neumíme vládnout. Chybí nám osobnosti a obávám se, že se neobjeví ani v nadcházejících předčasných volbách. Reinkarnace některých politiků, kýženého výsledku nepřinese. Management republiky totiž tvoří druhořadí manažeři – politici. Ti schopní jsou jinde, protože je i lépe zaplatí…

Dlouho jsem se kdysi srovnával s tím, že po válce (té 2. světové) od nás odcházeli nejen schopní lidé, ale i oběti nacistů (tím myslím židy), a to do Německa! Totéž se u nás opakovalo i po r. 1968, což si právě v těchto dnech připomínáme. Kromě toho zde existuje dávné propojení s Německem v mnoha oblastech a dnes není tajemstvím jistá ekonomická závislost Česka na Německu. Jsem tedy zvědav, jak se uvedená zpráva projeví na poli ekonomiky od které se odvíjí i schopnost investic do nákupu nemovitostí či do poptávky po nové výstavbě. Jako poskytovatelé služeb v oblasti převodů nemovitostí i pro zahraniční klientelu jsme připraveni.

Potřebujete využít našich služeb v oblasti překladu a zajištění smluv? Kontakt je ZDE.

 

Oživení realitního trhu – I

Jistě jste také zaznamenali zprávu o tom, jak se u nás někteří zahraniční vlastníci (Italové, Kanaďané, Irové…) „zbavují“ svých nedávno nabytých nemovitostí.

Realitní trh – reality v ČR

V této souvislosti psala některá média o oživení našeho realitního trhu. No, já se domnívám, že jde spíš o zákonitou, byť pozdní, reakci malých a středních investorů na vývoj ekonomiky ve světě i u nás. Proklamované zisky se jim totiž „dlouhodobě“ nedostavovaly. Nemovitosti kupovaly v době, kdy realitní bublina byla téměř nafouknutá a nyní z ní odešel vzduch, někdy dokonce bublina praskla.

Převody nemovitostí a  úředně ověřené překlady

Znám několik příkladů ze svého okolí i ze své dlouholeté realitní praxe. Už když se některé projekty realizovaly, mi bylo téměř jasné, že to dobře nedopadne. Budiž. Nynější situací bych tedy oživením, v pravém slova smyslu nepojmenoval. Pravdou ovšem je, že k převodům nemovitého majetku dochází a že zahraniční klientela se střídá. Nazval bych to tak, že „západ“ předává štafetu „východu“. Vietnamští obchodníci či bohatá klientela ze zemí bývalého Sovětského svazu je velmi často tím novým vlastníkem. Vidíme to na poptávce po úředních překladech listin do cizích jazyků, jistě by se nám to ukázalo i v katastru nemovitostí.

Potřebujete zajistit překlad smluv do cizích jazyků, nehledejte dále. Kontakt naleznete ZDE.

Kupní smlouva s cizinci

Vzpomínám na nedávnou událost, která potkala kamaráda. Na začátku mne „vytěžoval“ různými dotazy a vypadalo to, že mi svěří, pro mne jednoduchou záležitost – zajistit prodej několikahektarového pole. Prodávajícím byla česká fyzická osoba a kupujícím „české“ s.r.o., ovšem s německým jednatelem a německým názorem, jak „správně“ postupovat. Jeho názor byl jasný.

Firemní právník

To udělá náš firemní právník za naše peníze – rozuměj tomu tak, že to je český právník, který má svou kancelář na „dobré adrese“ v Praze a pracuje za evropské ceny s jihoevropským tempem.

VÝHODY UZAVŘENÍ „ÚSPORNÉ“ KUPNÍ SMLOUVY

O rozvaze bych nehovořil a o siestě také ne. Já bych to nazval zneužíváním své pozice vůči cizinci, nebo vědomou liknavostí až pražsko-taxikářskou vyčůraností. Čili předražené vyúčtování, vyrábění nadbytečných úkonů a neuvěřitelné protahování a brnkání na nervy.

Troufalost

Troufám si říci, že ve smlouvě byly i uměle a vědomě vytvořené skryté překážky bránící provedení prodeje napoprvé, které se pak, když „náhle“ vyplavaly napovrch, musely odstraňovat různými dodatky smlouvy, kvůli čemuž museli všichni aktéři do Prahy ze vzdálenosti 100 km, a to několikrát. Jen za benzín / naftu projezdili účastníci víc, než by je ta smlouva stála třeba u mne. Ale byla to jejich volba. No a pikantní, ale bohužel smutné na celém případě bylo to, že jednatel oné společnosti náhle zemřel, a to v okamžiku, kdy naštěstí byla smlouva na katastrálním pracovišti – byl tedy podán návrh na vklad.

Katastr nemovitostí

Došlo tak k pravomocnému rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Problém však nastal poté, co uplynul termín k úhradě daně z převodu nemovitostí. Ve smlouvě si účastníci ujednali, že daň uhradí prodávající dle své zákonné povinnosti, ale z peněz, které budou deponovány v advokátní úschově. Tím, že uschovatel zemřel, se automaticky tyto prostředky dostaly do finančních prostředků spadajících do dědictví a tak musel prodávající hledat nové zdroje.

Finanční úřad

A protože s tímto prostě nepočítal, tak došlo k tomu, že mu finanční úřad zablokoval jeho účty. Celý převod trval „renomovaným právníkům“ více než půl roku, což je docela dost a znám případy, kdy se to vleče i déle. Do jaké míry toto zdržoval úřední překlad listin do cizího jazyka, v tomto případě do němčiny, mi není známo. Věřím ale, že ve zmíněném případě se dobrou koordinací jednotlivých úkonů dal i tento případ vyřešit během podstatně kratší doby (1-2 měsíce) a jistě i levněji. Za to dám ruku do ohně.

Co se zemědělskými pozemky? Převést je?

Pro toho, kdo se nezapojil do dotačních programů v zemědělství, tak se dostal až do situace, kdy byly jeho nemovitosti zadluženy a skončily tak v exekuci a následně v nedobrovolné dražbě.

Převody pozemků / nemovitostí

Pro ty nemovitosti i jejich vlastníka to je možnost jakéhosi „restartu“. Pokud dlužník nebyl předlužen, oddluží se, nemovitost se očistí od dluhů a nový vlastník – vydražitel může tu „svou“ nově nabytou nemovitost rekonstruovat, znovu využívat, třeba i k jiným účelům.

Scelování zemědělských pozemků

Zemědělské pozemky jsou také nově scelovány do větších celků a to nejen z ekonomických důvodů. Po r. 1945, mnozí dostali v pohraničí od státu tzv. příděl, zpravidla o velikosti 10 hektarů. Nikdo tehdy netušil, co způsobí násilná kolektivizace padesátých let. Dnes se ale v podstatě děje něco podobného. Je to tlak peněz a prostě vývoj lidské společnosti a zemědělské techniky. Vlastník větších pozemků – „farmář“, jak se jim říká, má větší šanci uspět v konkurenci  …

Potřebujete vypracovat kupní smlouvu na prodej Vašich zemědělských pozemků? Kontakt je ZDE.