Stížnost na postup Policie – odebrání řidičského průkazu

Dobrý den, dnes v noci cca v 22:30 jsem byl zastaven četnou hlídkou
(min. 2 vozy) v oblasti Svitavy – viz potvrzení v příloze.

Hlídka mě zastavila na úseku – výjezd z obce Svitavy směr Svojkov.
Jednalo se po 5 policistů, kteří měli v úmyslu provést dechovou
zkoušku a zkoušku na přítomnost drog v organismu.

Veškeré testy byly negativní. Policista se poté domáhal vstupu do
obytného vozu, ve kterém cestuji a na dotaz, co hledá, mi sdělil, že
drogy. Bez specializovaného psa vstoupil do vozu a vyzval mě, abych ho
pohledem hlídal, zdali „mi něco nekrade“.

Policista za asi 3 minuty vystoupil a sdělil mi, že žádné drogy
nenašel a ať čekám ve voze. Po asi 10 minutách, mě jeden z 5
policistů, kteří byli přítomni kontrole, jejímž cílem bylo vyhledání
drog, informoval, že mi bylo odebráno řidičské oprávnění na základě
změření překročené rychlosti radarem v březnu 2019. Kde tento zdroj
informace má svůj původ, mi na explicitní dotaz, odmítl sdělit.

Jak napsat stížnost na policii

Nadále se policista odebral opět do služebního vozu a za asi 20 minut,
mi přišel sdělit, že mi fyzicky odebere mé řidičské oprávnění a že
nesmím nadále řídit a jsem dle zákona povinen odstavit svůj obytný vůz
na veřejné komunikaci za obcí Svitavy.

Na mojé námitky, že podobnou věc o přestupku, slyším poprvé a že má
datová schránka nevykazuje přítomnost takové zprávy – ve věci odebrání
řidičského oprávnění, mi sdělil informaci, že magistrát není povinen
mě obesílat do datové schránky, což je ze strany policisty velmi
chybné tvrzení a popírá jakoukoliv předpokládanou logiku dalšího
postupu ze strany policie snad ve všech směrech.

Policista, jehož služební číslo, bylo kvůli kameře, která jej
překrývala, nečitelné, mě informoval, že musím podepsat protokol o
odebrání ŘP.

Mé výhrady:
1. co vedlo policistu k hledání drog v obytném voze takto amatérským
způsobem a bez služebního psa a bez příslušného povolení
2. proč mi byl fyzicky odebrán ŘP policistou a kdo ponese finanční
náklady ve věci náhrady škody, která mi vzniká počátkem noci z 13. na
14. 7. 2019.
3. kde se bude nacházet můj ŘP, který potřebuji k výkonu povolání, v
pondělí 15. 7. 2019 a kdo ušlý zisk jednatele obchodní korporace bude
hradit

Rád bych podal stížnost na neznámého policistu ve věci odebrání ŘP.
Také bych rád měl významné výhrady k důvodnosti a způsobu průběhu
prohledávání obytné části vozu, která měla v prostoru, který důsledně
prohledat by zabralo např. hraniční hlídce několik hodin, a zcela
evidentně nemohla přinést jediný výsledek a jednalo se tedy spíše jen
o demonstraci pravomoci, o které mám v tomto smyslu pochybnosti.

Na Potvrzení o zadržení řidičského průkazu stojí policistovou rukou
vyplněno trvalé bydliště XXX 333, RRR RR. Policistu
jsem nejméně 1 x informoval ve smyslu, že můj pobyt na území ČR je
ukončen. Proč policista na toto nereflektoval a uváděl do protokolu
neexistující údaj?

Ve věci předchozí stížnosti podané dnes ve 23:54 žádám jako stěžovatel
sdělení o výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní
záznam do spisu.

Comments are closed.