Tag Archive for rodinné právo

Nesprávný postup Re-nomované právní kanceláře ve věci prodeje pozemku

PRÁVNÍ MYSTIFIKACE: 

Dobrý den paní A,

v návaznosti na náš telefonní hovor Vám sděluji následující.

Cena, která byla stanovena na začátku nabídky činila 1 850 000,-Kč za pozemek bez zajištěných sítí (přípojky vody, elektřiny, kanalizace, plynu). S touto cenou jsem pracoval, avšak po celou dobu inzerce se mi nepodařilo zajistit zájemce, který by tuto cenu byl ochoten za daných podmínek akceptovat. O všem jsem Vás a p. B informoval.

20.5. jsem Vám posílal oběma report o vývoji nabídky a doporučil jsme Vám, abyste pro úspěšný prodej snížili prodejní cenu na částku 1 650 000,-Kč. Tuto cenu jsem konzultoval s kolegy v kanceláři a shodli jsme se, že je adekvátní pro dané místo a při daných podmínkách (míněno absence přípojek). Jak pan B tak Vy jste mi tuto cenu odsouhlasili. Snížení ceny vedlo k tomu, že jsme našel zájemce, který koupi pozemku za tuto cenu akceptuje, podepsal dohodu o složení blokovacího depozita, je připraven složit rezervační jistinu a zajistit si úvěr, kterým koupi zafinancuje. Proaktivně jsem také nabídl, že zajistím posekání pozemku, o které zájemce požádal, aby byl pozemek ‚čistý‘.

Včera 2.6. jste uvedla, že s danými podmínkami nesouhlasíte, byť jsem zajistil kupce na základě Vámi odsouhlasených podmínek. Ještě před tímto Vašim prohlášením (25.5.)  jsem Vás emailem informoval, že jsem zahájil jednání se zájemcem, který souhlasí s Vašimi podmínkami tedy cenou 1 650 000,-Kč. V tomto emailu jsem Vám sdělil, jakým způsobem budeme v začátku postupovat a vyzval Vás k předání čísla Vašeho účtu, kam budou odeslány fin. prostředky.

Chápu, dle Vašich slov, že řešíte složitou životní situaci. Nicméně prodej jste mi právě proto svěřili, aby jste měli o starost méně. Veškeré mé jednání s Vámi probíhalo transparentně, veškeré informace jste obdrželi vždy hned. Do této doby je vše v pořádku. Ve chvíli, kdy Vás žádám o podpis rezervační dohody je však z Vaší stany jinak. Dodávám, že p. B dohodu podepsal.

Zdvořile Vás žádám o přehodnocení celé situace a dokončení prodeje pozemku tak, jak bylo domluveno, odsouhlaseno a jak je nyní připraveno. Pokud řešíte rozvod a máte obavu z toho, že nedostanete své peníze z prodeje rovným dílem, můžete cenu po prodeji deponovat např. na bankovním účtu do doby ukončení rozvodového řízení. Za sebe upozorňuji na to, že koncept rozdělení peněz byl od počátku připravován takto – úhrada provize RK, úhrada zůstatku úvěru bance, zbytek rozdělit na polovinu a odeslat po přepisu vlastnictví na Vaše účty (účet A, účet B).

V případě, že budete i nadále trvat na tom, že prodejní cena není pro Vás zajímavá (byť jste ji sama odsouhlasila) a tím prodej pozemku spadne obrátím se na vedení kanceláře IN-NOME a budu po Vás požadovat smluvní pokutu ve výši 5% ne z částky 1 650 000,-Kč, kterou nyní tak odmítáte, ale z částky 1 850 000,-Kč, která je uvedena v Dohodě o spolupráci.

Tento email předávám také v kopii vedení kanceláře IN-NOME a zároveň i panu BA. Domnívám se, že bude vhodné, ne-li nutné pro tuto chvíli, aby byl zcela v obraze ohledně naši vzájemné komunikace.

Doufám, že se snad dokážeme domluvit, věci si ujasnit, nastavit prodej tak, aby byl tok peněz jasně definován v kupní smlouvě a celý obchod dotáhnout do konce. Ve prospěch Vás, p. B a zájemců.

S úctou

Vyjádření k návrhu rozvodu

Vážený soude, vážená justice,

píšu ve věci žádosti o rozvod, kterou dle mě dostupných informací, měl podat můj manžel K. P.

Po dlouhém a náročném období plném sebereflexe, jsem dospěla k názoru, že s rozvodem našeho manželství NESOUHLASÍM.

Především bych ráda řekla, že náš vztah s manželem trvá 20 let a svého muže miluji. Naše Manželství trvá od roku 2008. S manželem jsme dle mého soudu plně duševně spjati a náš stav manželství by po nějakých úpravách, mohl plnohodnotně fungovat.

S manželem jsme trávili čas do studií až do současných let, přičemž jsem manžela vždy já, i moje rodina podporovali. S mužem jsem počala v roce 2014 dítě, které jsem donosila, jako pacientka onkologického oddělení a v těhotenství podstoupila z tohoto důvodu náročnou a 6 dlouhou střídavou hospitalizaci.

Celou dobu, jsem nemyslela na nic jiného, než na své dítě a svého manžela. Přála jsem si, abych přežila, ale dítě pro mě bylo důležité a dala bych za něj život.

9. dubna 2019 se náš vztah začal rozpadat, můj muž v ten den zrušil rodinou oslavu, kterou jsem mu připravovala společně s mými rodiči, kteří ho v době jeho dospívání přijali, jako vlastního syna.

Ten večer mi manžel nepřímo dal najevo, že je homosexuál a vedl po telefonu, se svým milencem perverzní řeči v mé přítomnosti.

Další detaily rozvratu, který on svým jednáním činil v dalších obdobích, zde není prostor popisovat. Budu stručná.

Jsem ochotna svému muži i tolerovat latentní homovztah s jeho milencem (cca 2 x týdně), ale přeji si, aby zůstal s námi a manželství rozvádět nechci.

X