Tag Archive for rodinné právo

Vyjádření k návrhu rozvodu

Matka:

Vážený soude, vážená justice,

píšu ve věci žádosti o rozvod, kterou dle mě dostupných informací, měl podat můj manžel K. P.

Po dlouhém a náročném období plném sebereflexe, jsem dospěla k názoru, že s rozvodem našeho manželství NESOUHLASÍM.

Především bych ráda řekla, že náš vztah s manželem trvá 18 let a svého muže miluji. Naše Manželství trvá od roku 2010. S manželem jsme dle mého soudu plně duševně spjati a náš stav manželství by po nějakých úpravách, mohl plnohodnotně fungovat.

S manželem jsme trávili čas do studií až do současných let, přičemž jsem manžela vždy já, i moje rodina podporovali. S mužem jsem počala v roce 2016 dítě, které jsem donosila, jako pacientka gynekologickém oddělení a v těhotenství podstoupila z tohoto důvodu náročnou a 5 měsíců dlouhou střídavou hospitalizaci.

Celou dobu, jsem nemyslela na nic jiného, než na své dítě a svého manžela. Přála jsem si, abych přežila, ale dítě pro mě bylo důležité a dala bych za něj život.

9. dubna 2019 se náš vztah začal rozpadat, můj muž v ten den zrušil rodinou oslavu, kterou jsem mu připravovala společně s mými rodiči, kteří ho v době jeho dospívání přijali, jako vlastního syna.

Ten večer mi manžel nepřímo dal najevo, že je homosexuál a vedl po telefonu, se svým milencem perverzní řeči v mé přítomnosti.

Další detaily rozvratu, který on svým jednáním činil v dalších obdobích, zde není prostor popisovat. Budu stručná.

Jsem ochotna svému muži i tolerovat latentní homovztah s jeho milencem (cca 2 x týdně), ale přeji si, aby zůstal s námi a manželství rozvádět nechci.

Reakce ministerstev na náhradu škody za odebraný ŘP

Odpověď právníka:

Dobrý den,
dnes přišlo toto. Ve zkratce nás odkázali na soudní žalobu, což bohužel mají ministerstva v těchto věcech někdy ve zvyku. Oni se věci zbaví ze stolu a než soud rozhodne, už tam ten úředník ani nemusí pracovat, takže ho to ani nepálí, bohužel. 

Věcně pak k jejich odůvodnění uvádím:

1) nesouhlasím s jejich závěrem, že nepodáním odporu jste si znemožnil nárokovat újmu – protože my tvrdíme, že jste odpor ani řádně podat nemohl z důvodů námi tvrzených (Každopádně toto je primární důvod, proč nechtějí uznat náhradu, tedy ji asi nikdy neuznají na ministerstvu – toto nelze nijak zhojit zpětně žádným doplněním – to leda podat žalobu a přimět soud mít jiný právní názor)2) k jejich tvrzení, že jsme nedoložili škodu (kterou jsme doložili, jen nám ji popřeli – případně u té faktury bychom to asi ještě v případě žaloby upřesnili), tak zde ministerstvo patrně vydalo toto vyjádření před naším doplněním, nicméně stejně by to smetli ze stolu ze stejných důvodů – které uvádějí – tedy zejména ten odpor (doložení škody by pak bylo asi předmětem soudního jednání a dokazování). Navíc výše odměny advokáta vyplývá z právního předpisu, ten úřad zná a nelze ho jinak doložit než odkazem na jeho znění a počet úkonů jsme uvedli a doložili samotnými úkony, které jsou ve spise (převzetí zastupování (plná moc), jednotlivá podání)3) v zásadě ani s dalšími jejich stanovisky zcela nesouhlasím, nicméně to už je nyní asi na případném soudním sporu s ministerstvem.

Nyní jde tedy o to, zda chcete podat i žalobu k soudu nebo už Vám to nestojí za ty náklady a čas na ni a soud? Případně ještě lze zkusit přemluvit nějak ministerstvo dalším podáním (zatím to není pravomocně ukončené), takže odkázat na doplnění z naší strany a poukázat znova na naší argumentaci, že nepodání odporu zde není překážkou přiznání újmy a že náklady řízení jsou ze zákona atd. – případně když jim nestačí naše prohlášení o poradě, tak doplnit ještě písemný protokol o poradě (což je ale absurdní, protože ten stejně podepíšeme my – za mě tedy jedinou šancí je podat žalobu).

Žalobu můžete samozřejmě podat i bez právního zastoupení. Žalujete příslušné ministerstvo. V žalobě je třeba uvést opět všechna tvrzení, vyčíslit újmu a doložit důkazy, a to znova, byť jsou ve spise úředním.

U nás by sepsání žaloby, včetně případně nutné konzultace s ní a případných dalších úkonů potřebných do prvního jednání soudu (například replika k vyjádření žalované nebo doplnění na žádost soudu, komunikace se soudem atd.) stálo celkem 10.000,- Kč + DPH a platba je předem – v daném případě bych požádal nejprve o Vaše sdělení, že chcete žalobu připravit, pak vystavíme fakturu a po úhradě pokračujeme v sepsání a podání žaloby k soudu.

Do Vašeho pokynu a výše uvedeného tedy žalobu nebudeme připravovat ani podávat. Pakliže byste chtěl ještě činit podání u ministerstva, pak k tomuto uvádím, že patrně s ohledem na nyní uvedené stanovisko ministerstva k věci, nebudou mít asi další význam. Proti jejich vyjádření v příloze není opravný prostředek možný, je možné se obrátit na soud se žalobou. 

Nesprávný postup Re-nomované právní kanceláře ve věci prodeje pozemku

PRÁVNÍ MYSTIFIKACE: 

Dobrý den paní A,

v návaznosti na náš telefonní hovor Vám sděluji následující.

Cena, která byla stanovena na začátku nabídky činila 1 850 000,-Kč za pozemek bez zajištěných sítí (přípojky vody, elektřiny, kanalizace, plynu). S touto cenou jsem pracoval, avšak po celou dobu inzerce se mi nepodařilo zajistit zájemce, který by tuto cenu byl ochoten za daných podmínek akceptovat. O všem jsem Vás a p. B informoval.

20.5. jsem Vám posílal oběma report o vývoji nabídky a doporučil jsme Vám, abyste pro úspěšný prodej snížili prodejní cenu na částku 1 650 000,-Kč. Tuto cenu jsem konzultoval s kolegy v kanceláři a shodli jsme se, že je adekvátní pro dané místo a při daných podmínkách (míněno absence přípojek). Jak pan B tak Vy jste mi tuto cenu odsouhlasili. Snížení ceny vedlo k tomu, že jsme našel zájemce, který koupi pozemku za tuto cenu akceptuje, podepsal dohodu o složení blokovacího depozita, je připraven složit rezervační jistinu a zajistit si úvěr, kterým koupi zafinancuje. Proaktivně jsem také nabídl, že zajistím posekání pozemku, o které zájemce požádal, aby byl pozemek ‚čistý‘.

Včera 2.6. jste uvedla, že s danými podmínkami nesouhlasíte, byť jsem zajistil kupce na základě Vámi odsouhlasených podmínek. Ještě před tímto Vašim prohlášením (25.5.)  jsem Vás emailem informoval, že jsem zahájil jednání se zájemcem, který souhlasí s Vašimi podmínkami tedy cenou 1 650 000,-Kč. V tomto emailu jsem Vám sdělil, jakým způsobem budeme v začátku postupovat a vyzval Vás k předání čísla Vašeho účtu, kam budou odeslány fin. prostředky.

Chápu, dle Vašich slov, že řešíte složitou životní situaci. Nicméně prodej jste mi právě proto svěřili, aby jste měli o starost méně. Veškeré mé jednání s Vámi probíhalo transparentně, veškeré informace jste obdrželi vždy hned. Do této doby je vše v pořádku. Ve chvíli, kdy Vás žádám o podpis rezervační dohody je však z Vaší stany jinak. Dodávám, že p. B dohodu podepsal.

Zdvořile Vás žádám o přehodnocení celé situace a dokončení prodeje pozemku tak, jak bylo domluveno, odsouhlaseno a jak je nyní připraveno. Pokud řešíte rozvod a máte obavu z toho, že nedostanete své peníze z prodeje rovným dílem, můžete cenu po prodeji deponovat např. na bankovním účtu do doby ukončení rozvodového řízení. Za sebe upozorňuji na to, že koncept rozdělení peněz byl od počátku připravován takto – úhrada provize RK, úhrada zůstatku úvěru bance, zbytek rozdělit na polovinu a odeslat po přepisu vlastnictví na Vaše účty (účet A, účet B).

V případě, že budete i nadále trvat na tom, že prodejní cena není pro Vás zajímavá (byť jste ji sama odsouhlasila) a tím prodej pozemku spadne obrátím se na vedení kanceláře IN-NOME a budu po Vás požadovat smluvní pokutu ve výši 5% ne z částky 1 650 000,-Kč, kterou nyní tak odmítáte, ale z částky 1 850 000,-Kč, která je uvedena v Dohodě o spolupráci.

Tento email předávám také v kopii vedení kanceláře IN-NOME a zároveň i panu BA. Domnívám se, že bude vhodné, ne-li nutné pro tuto chvíli, aby byl zcela v obraze ohledně naši vzájemné komunikace.

Doufám, že se snad dokážeme domluvit, věci si ujasnit, nastavit prodej tak, aby byl tok peněz jasně definován v kupní smlouvě a celý obchod dotáhnout do konce. Ve prospěch Vás, p. B a zájemců.

S úctou

X