Nejen daně, ale stát chce i poslušnost

A to konkrétně práci občana / živnostníka / podnikatele – jako za doby STB. Buď budeš spolupracovat, anebo jsi se dopustil…. Zkrátka praktiky STB přetrvávají, jen změnili formu a způsoby.

 

SPOLUPRÁCE S STB, PARDON ČSÚ

 

Příloha č. 1: Oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ

Na základě § 10 odst. 3 a § 15 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, vznikla výše uvedené zpravodajské jednotce zpravodajská povinnost, která je blíže konkretizována vyhláškou č. 250/2018 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2019 a vyhláškou č. 293/2019 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2020. Zpravodajská jednotka (případně její část)
má povinnost k následujícím statistickým zjišťováním:

P 5-01 Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví


pro zajištění tvorby statistických informací vznikla Vašemu subjektu zpravodajská povinnost vůči Českému statistickému úřadu (ČSÚ) ve smyslu zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Přehled statistických zjišťování, která budete v roce 2020 vyplňovat, naleznete v „Oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ“, které je v Příloze č. 1 tohoto dopisu.
S vyplňováním výkazů, prosím, vyčkejte až do obdržení dalších informací z pracovišť ČSÚ, která zajišťují jejich sběr a zpracování. Jednotlivé výkazy a informace k jejich vyplnění Vám zašleme během roku elektronicky do datové schránky. V případě, že datovou schránku nemáte, obdržíte výkazy v listinné podobě.
Většinu statistických výkazů budete moci vyplňovat přímo na internetu, a to prostřednictvím aplikace DANTE WEB. Aplikaci považujeme za nejvhodnější nástroj pro vyplnění výkazů, neboť obsahuje kontroly pro ověření správnosti vyplnění, či umožňuje přidělit oprávnění jinému uživateli, např. subjektu, který pro Vás zpracovává účetnictví. V současné době nejsou výkazy v aplikaci dostupné, budou zpřístupňovány postupně. Informace o registraci a přihlášení do aplikace
naleznete v další části tohoto dopisu. V případě nejasností napište, prosím, svůj dotaz na e-mailovou adresu: vykazy@czso.cz, příp. nás kontaktujte telefonicky na čísle 274 056 789. Vzory výkazů, termíny a kontakty na pracovníky ČSÚ naleznete též v aplikaci „Výkazy podle IČO“ na adrese www.czso.cz/vykazypodleico po zadání Vaší identifikace, obvykle IČO. Zde budou také postupně zpřístupňovány vyplnitelné (editovatelné) PDF výkazy, které si budete moci stáhnout a vyplnit, pokud nevyužijete aplikaci DANTE WEB.
Děkujeme Vám za vstřícnost a včasné a správné vyplnění výkazů, které jsou pro nás klíčovým podkladem pro tvorbu kvalitních statistických informací. I Vaše údaje jsou pro nás velice důležité. Výsledné statistiky a další užitečné informace pro Vaše rozhodování naleznete na internetových stránkách ČSÚ: www.czso.cz.
ČSÚ zpracovává osobní údaje ze statistických zjišťování na základě zákonného důvodu splnění právní povinnosti. Zpracování osobních údajů je v souladu s principy ochrany osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR – podrobnější informace jsou na adrese
http://www.czso.cz/csu/czso/ochrana-osobnich-udaju-gdpr ).

Comments are closed.

X