Tag Archive for Darování nemovitosti či bytu

Hrozící exekuce rodinného majetku

Právě mi volala paní, že potřebuje něco udělat s domem. Syn podniká a má potíže, hrozí mu exekuce. Bojí se o dům, bojí se o to, že až nebude, tak dům zdědí obě její děti a dcera tak může přijít o střechu nad hlavou.

Exekuce majetku – prevence

Dnes docela běžná věc. Od nového roku bude možné založit s.r.o. za 1 korunu! Jo, to kdyby bylo v těch letech, kdy jsem začal podnikat, povzdychne si nejeden OSVČ.

Prevence exekucí majetku

Ale k věci. Je mi jasné, jaké opatření provedeme. Paní má ještě dceru a tak dům převedeme na ni darovací smlouvou. To znamená, že dům nebude ani jejího manžela, protože darování je do výlučného vlastnictví. Paní s tím souhlasila. Vše jsem připravil podle dodaných podkladů ke spokojenosti klientky.

Jste v podobné situaci? Promptně Vám vyhotovíme potřebnou smlouvu. Kontakt je ZDE.

Koncepce bezdomovectví

Podle „no-name“ ministra vlády ČR v demisi máme nyní 30 tisíc bezdomovců a dalších 100 tisíc spoluobčanů je v ohrožení. A nepatří mezi ně, přátelé, jen tzv. „nemakačenkové či „nepřizpůsobiví““. Můžeme jimi být za jistých okolností i my!

Nedávno bylo zveřejněno, že mnoho našich občanů pracuje za mzdy, které jsou vlastně pod hranicí chudoby. Tou hranicí je částka 14.500 Kč. Sám znám ve svém okolí několik takových případů, které se dají shrnout takto: „Pracuji, ale nemám prostředky„. Ano, to je realita dnešních dnů (a co mají teprve říkat nezaměstnaní).

Ještě je tu varianta….

Má-li člověk ještě „manévrovací prostor“, tedy může-li třeba prodat byt či dům, nebo jej darovat a jít do menšího s nižšími náklady, má ještě řešení. Je to takové preventivní opatření, pokud není pozdě. V tomto případě, aby byt či dům zůstal v rodině, je možné je převést na některého z jejích členů. Jde to relativně jednoduše darováním.

Darovací smlouva však má svá pravidla, náležitosti. My Vám ji zajistíme. Kontakt na nás je ZDE.

Já také potřebuji převést nemovitost, ale mám na to?

Vše ovšem souvisí se vším, jak pravil klasik a náš gymnaziální profesor dějepisu.

Neúcta k práci člověka je věc, která mne vždy vadila. Vezměte si například, kolik je dnes na světě nadbytečně vyrobených výrobků. Promrhaná práce, čas, materiál, energie, poškozené životní prostředí. Přitom je mnoho neudržovaného, neobdělávaného ležícího ladem a přitom jen s trochou péče by to mohlo nést plody… Všiml jsem si také, jak klesly naše příjmy a přitom pracujeme více, než dříve.

Například převody nemovitostí se téměř zastavily, protože na to lidé nemají. Banky, poté, co z nás vytahaly peníze, nabízejí hypoteční úvěry za historicky nízké úroky. Kdo ale na to má? Společnost se rozdělila na extrémně bohaté a chudé. Všichni šetří, nikdo neví, co bude dál? Nejsme v jakési slepé uličce? Ač lidé pracují, tak jich je pětina (pozor, to nemluvíme o lidech evidovaných na úřadech práce), pod hranicí bídy, což je u nás, prý, 14.500 Kč hrubého. I tito lidé vlastní nemovitosti a chtějí nebo potřebují je převést. V této situaci, je každá koruna dobrá, jak se říká.

Potřebujete i Vy převést nemovitost? V rodině či na někoho cizího? Kontaktujte nás ZDE.

 

 

Je tu háček!?

Přijde-li klient s přáním převést nemovitost na někoho v rodině, jde zpravidla o darování. Téměř v každém druhém případě však je v rychlém převodu nějaký háček.

Praxe ukazuje, že vlastníci nemovitostí je nemají z hlediska právních vztahů v pořádku. Pomineme-li dnes časté zástavy a exekuce (v případě exekuce nelze s nemovitostí nakládat), tak zde máme některá věcná břemena ve prospěch třetích osob (osoby oprávněné z věcného břemene), která převodu prakticky zabrání, neb i nový vlastník musí plnit ujednání smlouvy o zřízení věcného břemene (dříve se mu také říkalo výstižně: „služebnost“) a s tím někteří nabyvatelé (obdarovaní) nemohou souhlasit.

Praktickým důvodem je třeba skutečnost, že taková nemovitost je jako zástava pro banku, v případě uzavření smlouvy o poskytnutí (hypotečního) úvěru nepoužitelná. A rázem je po převodu staršího domu s babičkou a je i po rekonstrukci…

Potřebujete převést nemovitost nebo byt a sami to nezvládnete? Pomoc pro Vás je ZDE.

 

Pozemek jiného vlastníka, než bude stavba?

Dosud bylo možné stavět i na „cizím“ pozemku. Ne tak docela bez vědomí vlastníka pozemku, ovšem. Ale náš právní řád umožňoval vydat stavební povolení stavebníkovi, např. bytovému družstvu, ale i jednotlivci na pozemku státu nebo i jiného vlastníka (dětí na pozemku rodičů…). Není snad potřeba vyjmenovávat všechny možné varianty…

Komunistický občasnský zákoník

Bylo to založeno komunistickým občanským zákoníkem, který má být, po mnoha novelizacích, nahrazen úplně novým. Ten má platit od ledna příštího roku (2014).

Vlastnictví pozemku anebo pozemková reforma?

Může to tak přinést jisté komplikace. V otázce vlastnictví pozemku a stavby se totiž vrací k evropskému standardu – jednotnému vlastnictví stavby a pozemku. Tam, kde je režim dvou různých vlastníků, vznikne předkupní právo jednoho vlastníka vůči druhému. Tam, kde je dnes, např. pozemek rodičů, kteří chtějí umožnit dětem výstavbu RD na jejich pozemku v následujících letech, by tak bylo vhodné – kvůli snazší hypotéce – tomuto stavu předejít a preventivně pozemek do konce roku převést na budoucího stavebníka. Že se to nedá stihnout? Inu, dá.

Stavební povolení

Nadcházející změny v právním řádu týkající se stavebních povolení a vlastnictví pozemku mohou přinést jisté komplikace, a to vzhledem k dosavadní praxi, která umožňovala stavět i na „cizím“ pozemku. 🏠🌳

Do současnosti platila možnost vydat stavební povolení stavebníkovi, bytovému družstvu nebo jednotlivci na pozemku, který nepatřil do jejich vlastnictví. Tato praxe byla zakotvena v komunistickém občanském zákoníku a byla upravena mnoha novelizacemi. Nicméně od ledna příštího roku (2014) má být tento občanský zákoník nahrazen novým.

Nový zákoník

Nový zákoník se zaměřuje na návrat k evropskému standardu – jednotnému vlastnictví stavby a pozemku. To může vytvořit předkupní právo jednoho vlastníka vůči druhému v situaci, kdy je režim dvou různých vlastníků. Například tam, kde je dnes pozemek vlastněn rodiči, kteří chtějí umožnit svým dětem výstavbu rodinného domu na jejich pozemku v budoucnu, může být vhodné předejít této situaci a preventivně převést pozemek na budoucího stavebníka. 🏡💼

Právní podmínky ve státě bezpráví?

Takový krok by mohl snížit složitost při získání hypotéky a usnadnit proces stavby domu na daném pozemku. Je však důležité věnovat pozornost termínům a právním podmínkám, aby bylo možné převod pozemku stihnout včas.

V každém případě, nový právní řád může přinést změny ve stavební praxi a vlastnictví nemovitostí, a proto je důležité sledovat tyto změny a připravit se na ně včas. Nechte se dobře informovat a poraďte se s odborníky v této oblasti, abyste mohli lépe plánovat a uskutečňovat své budoucí stavební projekty. 📚🏗️

Obraťte se na nás, vše zařídíme k Vaší spokojenosti. Kontakt je ZDE.

(vytvořeno v roce 2012)

Pozn. autora – víte, že s pozemkovou reformou byl založen i Státní pozemkový úřad, pohrobek znárodnění a socialismu fungující do dnešních dní? Úřad ke zrušení?

 

Jak kradl stát