Tag Archive for reality

Trestní oznámení k demolici Varnsdorfského nádraží

Trestní oznámení na neznámého pachatele
V období podzim – zima 2020 / 2021, jsem opakovaně navštívil okolí železniční stanice Varnsdorf. Současně jsem se dozvěděl o plánu zbourat železniční stanici resp. její 2/3 – což se později také naplnilo a v současné době, je plánovaná demolice téměř před dokončením.
Ve věci demolice jsem na internetu dohledal několik aktuálních fotografií a umístil jsem na web:
https://vigato.cz/demolice-nadrazi-varnsdorf/
Běžným prohlédnutím místa, jsem zpozoroval, že stavba má:
⦁ a) Zánovní komíny komíny.
⦁ b) Max. 20 let staré sociální zázemí.
⦁ c) Je nápaditě blízko rozestavěné budově protějšího depa (bude rozvinuto dále).
Správce budovy dle všeho spravuje cizí majetek, tj. měl by takový majetek spravovat řádně. Nikde v médiích, jsem nedohledal informaci že by správce svěřeného majetku nechal vypracovat nezávislou studii proveditelnosti, využitelnosti, základní realitní průzkum apod.
Přitom se jedná o demolici několika stovek čtverečních metrů stavby jejíž provedení bylo realizováno v době, kdy stavební metodika byla velice kvalitní s z dnešního pohledu cen, nereálná, neboť využitím takto kvalitních stavebních materiálů jako je pálená cihla, kámen, bychom se dostali jen na materiálu na desítky milionů korun jen za daný materiál ! Nikde jsem nenašel informaci, že ani orientace na trhu s realitami Sreality. Jen ceny běžných panelových bytů (panel byl původně koncipován jako levní materiál dočasného bydlení a v žádném případě nesplňuje kvalitativně to, co pálená cihla kámen, apod.) v dané lokalitě Varnsdorf se pohybují kolem 20.000 Kč za metr čtvereční (zdroj: https://www.sreality.cz/hledani/prodej/byty?region=obec%20Varnsdorf&region-id=1720&region-typ=municipality). Provedl si správce majetku takové základní šetření?
Z výše uvedeného vyplývá, že prodej takového projektu po realizaci obnovy by se vyšplhal do řádově na desítky milionů korun (přesnou metráž demolice neznám). Provedla správa veřejného majetku takovou elementární úvahu – tj. ohledně ceny takové nemovitosti?
(příklad: 30 malometrážních bytů x 1.000.000 Kč = 30.000.000 Kč)
+
Cena demolice 18 000 000, zdroj https://decinsky.denik.cz/zpravy_region/zbouraji-dve-tretiny-nadrazi-demolice-ve-varnsdorfu-bude-stat-18-milionu-20200815.html
(úvaha), 18 000 000 Kč mohl správce z veřejných prostředků ušetřit anebo je sám investovat do rekonstrukce a bouranou část prodat – jako by to udělal každý běžně podnikající a elementárně ekonomicky uvažující občan.
——— Rozdíl proinvestovaných prostředků cca 50 mil. Kč.
Zde sice média uvádí, že budova byla nabídnuta https://www.varnsdorf.cz/cz/aktuality/informace-z-mesta/dve-tretiny-hlavniho-nadrazi-jdou-zemi-sprava-zeleznic-nema-pro-budovu-vyuziti.html
ale zejména jak, jakým způsobem, s jakou vážností byla nabídka učiněna a přese všechno, proč nabídnuta jen městu, když města na severu všeobecně, také mívají problém s komerčním využitím budov, zkrátka majetek správně nakládat neumí – viz nedávné prohlášení Varnsdorfského starosty, „že nevyužitých budov mají také hodně“ (běžné někdy bývá (např. město Terezín), že se nevyužívaný majetek města nebo obce, nabídne veřejnosti v transparentním obálkovém řešení, kdy se prodá zájemci s nejvyšší nabídkou). A zejména také pak, když je na protějším pozemku realizována jiná stavba (!), může tato skutečnosti znamenat 2 možné souvislosti, tj.
k bodu c) výše

⦁ je-li realizátorem protější stavby správce majetku předmětného nádraží (proč bourá a o 30 metrů dále proinvestovává veřejné prostředky)?
⦁ je-li zadavatel stavby jiný subjekt, proč mu nebyla budova nabídnuta? zkrátka stavba znamená, že potřeba nových staveb, v blízkosti Varnsdorfského nádraží, trvá?
Proč správce nenabídnul budovu soukromému zájemci, nebyla inzerována k prodeji apod.?
———————–
Domnívám se, že by mohlo jít o tresné činy / tresný čin dle níže citovaných paragrafů.
§ 228
Poškození cizí věci
(1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na věci svědka, znalce nebo tlumočníka pro výkon jejich povinnosti,
b) spáchá-li takový čin na věci jiného pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
c) spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle jiného právního předpisu, nebo
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.
§ 220
Porušení povinnosti při správě cizího majetku
(1) Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.
§ 221
Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti
(1) Kdo z hrubé nedbalosti poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku, a tím jinému způsobí značnou škodu, bude potrestán odnětím svobody
až na šest měsíců nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.


Policejní kontroly

stížnost na nestandardní kontrolu

Dobrý den, 
 
včera před 12. hodinou jsem byl zastaven hlídkou PČR (zelený WW Golf). Policista mě požádal, abych vystoupil z vozu a záhadně se mě dotazoval, zda-li vím, proč mě zastavili.  Policista mi sdělil, že mám zasněženou značku a auto. 
 
Ano,  měl pravdu,  ale bohužel jsem si toho nevšimnul, neboť jsem ve spěchu u domu startoval auto, kolem mě byla většina vozů zasněžená dnešní kalamitou a považoval jsem nutnost odjet spíše za nouzový stav – tedy abych dovezl do České Lípy své nemocné matce nákup. 
 

Jak jsem se k věci postavil

 
Ptal jsem se tedy policisty, co je dalším  důvodem kontroly.  Mluvím o věkem starším policistovi – ten komunikoval, druhý se do debaty spíše nezapojoval a působil odměřeně. 
 
Zazněla slova: Golfkorozedrogy. Česká Republika má průměrné stáří vozu 15, Itálie 11, Rumunsko 16 let – v tomto se ČR tedy podobá Rumunsku, takže si myslím, že bychom měli být realisté… Češi jsou navíc známí tím, že závidí,  je to národní vlastnost. Zde se závidí i nos mezi očima. Pro mě tady neexistuje jediný důvod kupovat nové auto – jak jsem i říkal vašemu zaměstnanci. Není to totiž moje životní priorita.
 

Kdy tedy koupím nové auto

 
Nové auto zakoupím, až bude můj zisk cca 100.000.000 ročně – tak zní
pravidlo kapitálových lídrů. Můj příjem činí zatím jen cca 1 mil. korun ročně, takže moje strategie je jezdit zatím ve starém ojetém voze, které vám nikdo neodře, nezničí apod. Anebo vám zas až tak nevadí, když se maličko odře.  Apropo cca měsíc nazpět mi někdo ráno hned první den po zakoupení  v Dvořákově ulici neopatrnou jízdou urazil zrcátko…
 
Jiná story – prohledávání kapes
 
Další příklad – před časem jsem podal u generální inspekce vnitra stížnost na policisty, kteří mě vyzvali, abych ukázal kapsy . Při konzultaci s právním zástupcem  mi bylo řečeno, že pokud nejsem podezřelý a tedy i zatčený, 
taková výzva nemá důvod a není obsahem zákona o policii. Něco jako dobrovolné ukazování kapes by hraničilo s dobrovolnou činností policie, tj. nad rámec zákonnosti. Existuje nějaká taková v novém Boru? Jakási charita policie? – toto můžete spíše považovat za řečnickou otázku a není třeba odpovídat, protože jak jsem uvedl, věc má v šetření GIBs. 
 
Závěr:
 
Abych věc uzavřel, tak dnešní kontrola probíhala zřejmě i korektně, až na jeden detail. Tím detailem je, že jsem byl za poslední 2 měsíce stavěn hlídkou PČR mezi Novým Borem  ČL celkem 5krát. To je statistika dost vysoká. Bude se nadále u mé osoby zvyšovat – např. dvakrát za týden?
 
Z důvodu výše řečeného jsem si včera provedl v Novém Boru a to konkrétně u sousedů ve 2 domech, kde vlastním bytové jednotky, SOUKROMÝ STATISTICKÝ PRŮZKUM (dotazováním) k tomu, zda-li se někdo z nich podrobil kdy v Novém Boru nejen  kontrole na drogy testem jako řidič, ale i k tomu,  zda-li zmiňované drogy u nich byly kdy hledány  nebo zda-li tyto osoby byly nějak dotazovány ve spojitosti s drogami (jednalo se o občany ve věku 16 – 70 let). 
 

Jaký byl výsledek

 
Odpověď zněla zcela jednoznačně. Z jedenácti dotazovaných rodin a jednotlivců si nepamatoval nikdo, že by byl za posledních 20 let kontrolován buď jako chodec na ulici či jako řidič s nějakou záminkou přítomnosti drog v nějakém protizákonném množství. 
 
Dostal jsem tedy odpověď od cca 25 občanů Nového Boru, z nichž ani jeden podobnou zkušenost za 20 let neměl. A to se jedná o občany, kteří v tomto městě tráví 95 % svého životního času. Tím se tedy  daná statistika pravděpodobnosti / která se děje jakousi náhodou jen mně /  ještě násobí.
Já jsem měl totiž tuto zkušenost  za poslední dva měsíce v Novém Boru hned dvakrát.
 

Co z toho vyvozuji

 
Výsledné číslo mého soukromého průzkumu mi přijde statistiky „obrovské“, a z narychlo sestaveného matematického modelu NEMOŽNÉ. Podle mě je za tím tedy nějaký jiný důvod, který jsem tušil a který mi policisté odmítali sdělit. Zřejmě to měli od svého nařízeného zakázané. 
 
Žádám tedy novoborskou policii, aby mi sdělila informaci, co mohu udělat pro to, abych nebyl na drogy policií již dotazován či aby toto slovo nebylo spojováno s mojí osobou. 
 
(Přijde mi to totiž silně diskriminační už  při pohledu na novoborské večerky /zejména u Michala – bývalá cukrárna/,  odkud mě dnešní hlídka sledovala a  kde celé dny a noci popíjí místní alkoholici a feťáci. Tam bude zřejmě i  vysoké procento recidivních kriminálníků zcela vysmátých a z PČR si nic netropících. Lidé, jejichž způsob řešení osobních problémů je chlast. Pravděpodobně také vysoké procento doživotních exekucí, tj. neschopnost splácet svoje dluhy (v ČR 0,75 milionu exekuovaných občanů – tj. každý 12. nesvéprávný / což bude v případě Nového Boru vycházet na cca 1000 nesvéprávných občanů v ulicích. Na druhou stranu dáno vyšší mírou problematických lidí v rámci Libereckého oproti jiným krajů spíše více, zdroj http://mapaexekuci.cz/…-2/) – takže to bude spíše 1500 „kusů“ a cca každý osmý.) 
 
Zdůrazňuji, že se nejedná o jakoukoliv stížnost, ale spíše o  občanský dotaz, který, věřím, že mi novoborská policie objasní,  a já se dle toho budu moci zařídit. Za to, že mé zasněžené auto bylo kontrolováno a věc dořešena domluvou,  jsem samozřejmě rád, a děkuji policistům za upozornění
 

To stále není vše

 
PČR na Českolipsku mě za poslední dva roky kontrolovala asi 15krát (jednalo se výhradně o hlídky z ČL, Cvikov a NB). S policií ve Cvikově mám jednu výjimečnou zkušenost – tam mi dokonce sebrali v září 2019 ŘP, ale za měsíce měsíce mi ho úřad vrátil a stát mi dluží na odškodném za finanční ztráty, které mi svým jednáním způsobil.
 
Nadále musím podotknout, že mě nekontroluje ani policie v sousedních okresních městech, kde trávím pravidelně více než 70 % svého životního času (+ ve městech okresu Děčín a  Litoměřice), což je o mnoho více než činí jepičí život v malém městě Nový Bor, který dle mého názoru má a měl svých problémů s kriminálními menšinami až nad hlavu.
Drobná  zajímavost, kterou jsem právě našel, na závěr:
 
 
Cituji Křečka:
 
Křeček se kvůli tomuto pořadu, který formou reality show zobrazuje každodenní běžné služební povinnosti skutečných policistů, obrátil na policejního prezidenta Jana Švejdara. Varoval ho, že porušováním zákonů v těchto případech se deformuje právní povědomí občanů o tom, jaké jsou skutečné pravomoci policistů.
 
Můj osobní názor je, že nejen divák, ale také sloužící policista může vnímat realitu jako zkreslenou.
 
PS: jak jsem uváděl, nemám v tomto případě úmysl posílat stížnost, ale spíše zatím jen doplňovat statistická data a dobrat se odpovědi, proč je novoborská a českolipská policie tolik zaměřena na mou osobu. Důvod jste mi nesdělili, tak jej budu muset zjišťovat sám,  anebo počkat, co mi napíšete později, když nyní jste časově vytíženi – což chápu. Je sníh a kalamita s covidem. 

Byty kupují z 1/3 cizinci

Jak je uvedeno v článku z novin ze včerejška, tak byty u nás nyní kupují z 1/3 cizinci. Jak je to možné? Pokles reálných mezd i pokles cen bytů u nás a jisté bezpečí, které si my tady z globálního hlediska neuvědomujeme.

V žebříčku kupujících jsou první Slováci, následují Vietnamci, pak Ukrajinci, Rusové a Nizozemci. Pořadí asi nikoho nepřekvapuje. Ukazuje se tu však jiný problém. Cizinci u nás hledají klidné živobytí, ale nerozumí našemu právnímu systému, konkrétně nerozumí principům, kterými se řídí pravidla bydlení v bytech ve vlastnictví, tedy pravidlům ohledně správy domu a fungování společenství vlastníků bytových jednotek.

Zřejmě bude potřebné je řádně poučit, jinak se postupně stane, že budou jaksi „mimo hru“ a to může jim i společenství vlastníků způsobovat jisté obtíže. Slováci jistě budou alespoň rozumět textu, řeknete si, ale co další cizinci, kteří nemají o našem právním systému ani ponětí?

Máte u vás v domě problém s tím, že cizinci nerozumí pravidlům? Potřebujete přeložit do jejich řeči předmětné listiny? Obraťte se na nás – kontakt ZDE.

Výkup lesa – smlouvy

Specifickou oblastí převodu nemovitostí je prodej lesa, tj. lesního pozemku s porosty. Vlastníci lesů – restituenti – si často nevědí s lesem rady, a to i přes služby zákonného lesního správce. Ve vzrostlém lese, který je v mýtném věku podle lesní hospodářské osnovy (LHO) – dříve lesního hospodářského plánu (LHP), je velký finanční potenciál.

Různé firmy i jednotlivci vykupují „les“ od jeho vlastníků. V minulosti mnozí prodávající naletěli některým překupníkům, kterým šlo jen o dřevo a časem se ukázalo, že pozemek zůstal původním vlastníkům, kteří tak nevěděli, že mají zákonnou povinnost vysadit les nový. Stihly je i pokuty.

Kvalitní a plně srozumitelná kupní smlouva by měla být základem každého obchodu, tedy i tohoto. Jedině tak se vyvarujeme různých nečekaných překvapení.

Potřebujete takovou smlouvu? Zajistíme i její překlad do cizího jazyka. Kontakt je ZDE. 

Češi se za prací nestěhují

Ano, to je známý fakt. Překvapuje dnes snad jen cizince. Přitom je potřeba říci, že se to týká střední a starší generace, tedy těch, kteří již mají svůj byt či dům.

Mladé generaci, která je dnes víceméně kosmopolitní a pojmy jako vlastenectví či domov  zná maximálně z TV  přenosu hokejového nebo fotbalového utkání,  té stěhování se za prací nečiní problém. Tím mám ovšem  na mysli vycestování do zahraničí nebo alespoň do Prahy. V menších městech totiž práce není, natož pak v rodné vísce.

Co za tím vězí?

A teď, proč se Češi nestěhují za prací? Protože práce stejně nikde není a navíc, vyměnit bydlení v praxi je nadlidský („nadrealitněmakléřský“) úkol. Češi, když už práci seženou jinde, raději dojíždějí. Tedy do doby, než je to přestane bavit a než nabydou nové jistoty (Češi mají rádi jistoty). Pak se teprve uchýlí ke koupi bytu (domu) nového a prodeji starého.

Již jste se dohodli ohledně prodeje / koupě bytu / domu a nemáte smlouvu? Kontakt je ZDE.