Trestní oznámení k demolici Varnsdorfského nádraží

Trestní oznámení na neznámého pachatele
V období podzim – zima 2020 / 2021, jsem opakovaně navštívil okolí železniční stanice Varnsdorf. Současně jsem se dozvěděl o plánu zbourat železniční stanici resp. její 2/3 – což se později také naplnilo a v současné době, je plánovaná demolice téměř před dokončením.
Ve věci demolice jsem na internetu dohledal několik aktuálních fotografií a umístil jsem na web:
https://vigato.cz/demolice-nadrazi-varnsdorf/
Běžným prohlédnutím místa, jsem zpozoroval, že stavba má:
⦁ a) Zánovní komíny komíny.
⦁ b) Max. 20 let staré sociální zázemí.
⦁ c) Je nápaditě blízko rozestavěné budově protějšího depa (bude rozvinuto dále).
Správce budovy dle všeho spravuje cizí majetek, tj. měl by takový majetek spravovat řádně. Nikde v médiích, jsem nedohledal informaci že by správce svěřeného majetku nechal vypracovat nezávislou studii proveditelnosti, využitelnosti, základní realitní průzkum apod.
Přitom se jedná o demolici několika stovek čtverečních metrů stavby jejíž provedení bylo realizováno v době, kdy stavební metodika byla velice kvalitní s z dnešního pohledu cen, nereálná, neboť využitím takto kvalitních stavebních materiálů jako je pálená cihla, kámen, bychom se dostali jen na materiálu na desítky milionů korun jen za daný materiál ! Nikde jsem nenašel informaci, že ani orientace na trhu s realitami Sreality. Jen ceny běžných panelových bytů (panel byl původně koncipován jako levní materiál dočasného bydlení a v žádném případě nesplňuje kvalitativně to, co pálená cihla kámen, apod.) v dané lokalitě Varnsdorf se pohybují kolem 20.000 Kč za metr čtvereční (zdroj: https://www.sreality.cz/hledani/prodej/byty?region=obec%20Varnsdorf&region-id=1720&region-typ=municipality). Provedl si správce majetku takové základní šetření?
Z výše uvedeného vyplývá, že prodej takového projektu po realizaci obnovy by se vyšplhal do řádově na desítky milionů korun (přesnou metráž demolice neznám). Provedla správa veřejného majetku takovou elementární úvahu – tj. ohledně ceny takové nemovitosti?
(příklad: 30 malometrážních bytů x 1.000.000 Kč = 30.000.000 Kč)
+
Cena demolice 18 000 000, zdroj https://decinsky.denik.cz/zpravy_region/zbouraji-dve-tretiny-nadrazi-demolice-ve-varnsdorfu-bude-stat-18-milionu-20200815.html
(úvaha), 18 000 000 Kč mohl správce z veřejných prostředků ušetřit anebo je sám investovat do rekonstrukce a bouranou část prodat – jako by to udělal každý běžně podnikající a elementárně ekonomicky uvažující občan.
——— Rozdíl proinvestovaných prostředků cca 50 mil. Kč.
Zde sice média uvádí, že budova byla nabídnuta https://www.varnsdorf.cz/cz/aktuality/informace-z-mesta/dve-tretiny-hlavniho-nadrazi-jdou-zemi-sprava-zeleznic-nema-pro-budovu-vyuziti.html
ale zejména jak, jakým způsobem, s jakou vážností byla nabídka učiněna a přese všechno, proč nabídnuta jen městu, když města na severu všeobecně, také mívají problém s komerčním využitím budov, zkrátka majetek správně nakládat neumí – viz nedávné prohlášení Varnsdorfského starosty, „že nevyužitých budov mají také hodně“ (běžné někdy bývá (např. město Terezín), že se nevyužívaný majetek města nebo obce, nabídne veřejnosti v transparentním obálkovém řešení, kdy se prodá zájemci s nejvyšší nabídkou). A zejména také pak, když je na protějším pozemku realizována jiná stavba (!), může tato skutečnosti znamenat 2 možné souvislosti, tj.
k bodu c) výše

⦁ je-li realizátorem protější stavby správce majetku předmětného nádraží (proč bourá a o 30 metrů dále proinvestovává veřejné prostředky)?
⦁ je-li zadavatel stavby jiný subjekt, proč mu nebyla budova nabídnuta? zkrátka stavba znamená, že potřeba nových staveb, v blízkosti Varnsdorfského nádraží, trvá?
Proč správce nenabídnul budovu soukromému zájemci, nebyla inzerována k prodeji apod.?
———————–
Domnívám se, že by mohlo jít o tresné činy / tresný čin dle níže citovaných paragrafů.
§ 228
Poškození cizí věci
(1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na věci svědka, znalce nebo tlumočníka pro výkon jejich povinnosti,
b) spáchá-li takový čin na věci jiného pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
c) spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle jiného právního předpisu, nebo
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.
§ 220
Porušení povinnosti při správě cizího majetku
(1) Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.
§ 221
Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti
(1) Kdo z hrubé nedbalosti poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku, a tím jinému způsobí značnou škodu, bude potrestán odnětím svobody
až na šest měsíců nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.


Comments are closed.