Jazykářská práce a reklamace

Ke klientu (dopis právníkovi), ještě uvádíme:

klient nám nikdy nepopsal mimo krátký 2 stránkový dokument v průběhu překladu, co je na konci překladu vlastně špatně jen uvedl, že je špatně vše a dožadoval se videokonference, která mu nebyla nikdy přislíbena, ba naopak od začátku deklarována za nemožnou. Instrukce k překladu nebyly úplné a občas si protiřečili. Dohledatelné z konverzací a ze zapracovaných změn.

Korektury textů

Případné odstranění „chyb„, které ve svém důsledku překladatelka nemůže akceptovat, protože se současně jednalo o nejednoznačné zadání práce s programem. Samotná jazykářská práce v rozsahu několika desítek stran je v pořádku. Jedná se jen o technické chyby programu, které byly způsobeny neúplnou přípravnou překladatelského manuálu upravit ze strany klienta. Překlad tedy považujeme za 100 % v pořádku.

Comments are closed.