Snesení trestu – odnětí ŘP

VYJÁDŘENÍ: 

Dne 9. 9. 2019, v Praze

Dobrý den paní R.,
vrátil jsem se ze služební cesty o něco dříve, nicméně, jsem musel opět odjet.
Prosím, akceptujte tedy níže uvedené informace:
„DANÝ TREST, JSEM PŘIPRAVEN SNÉST“

Na svou obhajobu mohu zcela určitě říci:
že ve věci 2 přestupků nedání přednosti v jízdě mě zastupoval JUDr. C, kterému jsem hradil za toto i fakturu. O nutnosti o ŘP zažádat, mě vůbec neinformoval, tak jsem považoval za absurdní ŘP po půl roce vlastně formálně nemít.
Žádám tedy úřad, i s ohledem na 20 % invaliditu mé osoby (mohu prokázat potvrzením od lékaře), která se od roku 2012 zcela jistě dostala za hranice nefomálních 30 %, o co nejshovívavější trest, např. jen 12 měsíců, oproti původním 14 měsícům navrhovaným.
Také úřadu sděluji, že bych na 50 % trestu, zažádal o zkrácení trestu, právě ve věci dané 20 % ivalidity, ke které zasílám potvrzení v příloze = automobil je pro mě nezbytně nutný pro výkon živnosti.
Danou částku, uhradím obratem od doručení rozhodnutí. Prosím o započetí trestu, datem cca 15. 9. 2019, abych mohl ještě stihnout návrat do ČR.

Comments are closed.