Profesionální převody nemovitostí

Nabízíme Vám komplexní či dílčí služby potřebné pro převody nemovitostí.

V tomto typu činnosti jsme rychlí, pečliví a diskrétní. Očekávejte:

 • Analýzu situace a návrh řešení ve variantách
 • Kontrolu vstupních osobních údajů a údajů z katastru nemovitostí
 • Vypracování potřebných listin (smluv) – také jen s Vaším doplněním rodných čísel a kupní ceny
 • Návrh ceny za službu při přijetí zakázky s její případnou korekcí na konci max. +50%
 • Na základě plné moci Vás zastoupíme před úřady ve věci
 • Zajistíme geodetické práce
 • Zajistíme znalecké posudky
 • Zajistíme překlady listin do cizích jazyků
 • Fakturace služeb on-line
 • Nabídka služeb je rovněž on-line, a tak můžete být právě třeba na Aljašce…

Očekáváme:

 • Zaslání požadovaných podkladů
 • V případě našeho požadavku na zálohu – její promptní zaslání
 • Případnou průběžnou spolupráci při dolaďování smlouvy
 • Úhradu našich služeb v termínu splatnosti
 • V případě Vaší spokojenosti s naší službou její doporučení známým
 • V případě Vaší nespokojenosti s naší službou očekáváme sdělení nedostatku, abychom se ho příště vyvarovali nebo abychom si vysvětlili proč k tomu došlo