Archive for Právo Právníc

Komunikace s právníkem – dodání podkladů

V příloze:

1. Usnesení z 5. 2. 2018 stíhání osoby
(podána také stížnost na postup Policie v AA – vyhodnoceno inspekcí jako irelevantní)

2. Následoval Rozsudek / Usnesení AA (zřejmě pro náš účel irelevantní) (současně nemohu dohledat)

3. Písemnost / PŘEDVOLÁNÍ OBVINĚNÉHO s nedáním přednosti v jízdě (6.02.2019)

4. Odpověď na přestupek (příloha) (zpětně hodnotím, jako velmi důležité, sic jsem přiznal ale popsal i celou situaci – PROSÍM OTEVŘETE, toto jsem vám vůbec neposílal !)

3. Příkaz CC 26.02.2019, viz příloha (již zasílané) – uhrazeno na 2 x, neboť jsem si nevšiml jak zákazu, tak úhrady nákladů

4. Sdělení o zadržení ŘP
(na Policii podána stížnost pro danou věc – které jsem v době odebrání nerozuměl + stížnost na nevhodné chování) (domnívám se, že stížnost pro nevhodné chování, bude zhodnocena validně – AVŠAK PŘEDPOKLÁDÁM, že nepoužijeme)

5. Příkaz ČČ ŘŘ (již máte)

6. Sdělení o postoupení do SS, poté ŘP vydán, v současné době zákaz zrušen

(nadále chronologicky v předchozích dnech)

7. PODÁNÍ PODNĚTU (zasláno do DD dne 29. 7.)

VYROZUMĚNÍ NA PODÁNÍ ODPORU FFF FF DD (POZVÁNKA DO NOVÉHO BORU NA 28. 8.)

8. AAA Výzva k doplnění podání a usnesení o stanovení lhůty (PODÁNO 1. 8. – MUSÍ BÝT DOPLNĚNO VE LHŮTĚ)

9. DOPLNIL JSEM ÚDAJE DNE 6. 8. A TO POUZE TAKTO STRUČNĚ:

DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ:
Ke spisové značce: DFD 55/2019 JJJ
Věc: podání podnětu k přezkumnému řízení.
Podává: SSS FDF, nar. 00. 01. 9898.
Korespondence: datovou schránkou.

Jak psát s právníkem

Dobrý den, celých několik let jsem nepřijal jedinou korespondenci na
adresu, kterou obesílal klient AAA. Vše chodí do DS a máme to i
ve smluvních podmínkách. Celou dobu, probíhala korespondence s
klientem E-mailem a on se náhle jal, obesílat mě na adresu
ekonomického sídla firmy.

Já jsem naspal něco v tom smyslu, že vám nechci zaplatit fakturu?
Napsal jsem vám, „že vám v této věci odpovím do týdne“, což s ohledem
na historii mé platební morálky (VŽDY BEZVADNÉ) může působit např.
tak, že mohu mít nějaký finanční problém např. způsobený danými
událostmi. Tj.:
1. musím pro každý případ počítat s minus 28 000 pro město Nový Bor
2. musím počítat s odměnou pro firmu, která mi nabídla, že se pokusí mi pomoci
3. musím počítat s náklady cca 15000 Kč měsíčně pro kolegu, který je
schopen částečně mou práci převzít a má ŘP.

Vaše stanoviska, která mi dáváte, já nerozlišuji na privátní a
pracovní. Beru je vždy za bernou minci, ať se týkají čehokoliv. Takže
pořád nerozumím, zda-li jste mi je tedy dával zdarma či s nějakou
slevou a proč? Ve věci PŘESTUPKU V ÚSTÍ, jsem vám uhradil vaši fakturu
2420 Kč s DPH, kde jste dal stejné stanovisko, tj. přiznat vinu, ale
zde se to minulo účinkem a ani to vám nemám za zlé. Co rozporuji, že
mou tedy „soukromou“ výzvu, jste ani nečetl. Proto jsem ji posílal a
pokud by za ní byla faktura, tak bych jí samozřejmě zaplatil.

Pokud tedy dovolíte, udělám si nějakou kalkulaci do budoucna a dám vám
do toho týdne vědět. Může být? Budu třeba potřebovat nějaký ten odklad
o týden.

Poté, když už se nám podařilo takhle zdárně akcentovat existenci
dotazů a jejich odpovědí, rád bych se znovu zeptal na jednu věc,
ohledně které jsem mluvil s vaší dcerou a i současně s vámi a
opakovaně se na to ptal: ve věci FFAAA, k paní DDD, je možno
podat výzvu na vymožení i u ní? Tj. vyzvat jí jako fyzickou osobu a
učinit tak okamžitě? Tj. vést 2 akce? Nevidím smysl, čekat na výsledek
soudu, když pak možnost chtít platbu po paní DDD, se např.
promlčí anebo nepromlčí ale vzhledem k průtahům ze strany soudu, je to
pravděpodobné a stejně nám do 3 let nezbude, než tak učinit. Není toto
s ohledem na výši částky, ze které jsem vám slíbil další apanáž,
smysluplné? Tj. tu ženskou začít taky upomínat?

Navíc v té věci, mám od paní GGG, informaci, že je potřeba mít
datum narození dané paní nebo RČ ale ona ví, že toto já nemám a její
poslední vyjádření je: „že budeme muset provést nějaké šetření“. Jsou
takováto šetření u úřadu reálná a nebylo by praktické je začít právě

X