Archive for Právo / Právníci

Systém zákonů v ČR v souvislosti s rodinným právem

Systém zákonů v ČR v souvislosti s rodinným právem se ztratil v bordelu. Není žádná kontrola ani dostatečná ochrana pro zájmy nezletilých a hromada případů se ocitá v nekonečném poli stížností, žalob a neustálých bojů s negativním dopadem na to nejcennější a to je dítě. 

Kdo za co bojuje

Jedna strana bojuje za svoje vlastní neomylné představy a druhá se nemůže vzdát, takže se vzájemně musí pobít hromadou papírů a textu. Co jeden nějak myslel, druhý nevěděl a nebo prostě nechtěl. Až se jednoho dne sečte počet papírů, které střídavá péče vygenerovala, zbude místo děti jen archiv plný nesmyslných pomluv, za které by se styděla asi i bába Kelišová. Hlásit se musí, ovšem s rozvahou. A dělat si z úřadů vlastní alibi, jako některý nezodpovědný rodič, není příliš dobrý ukazatel, kdy hlavně trpí malé bezmocné děti.

Dítě jako rukojmí

Zabrat si dítě jako rukojmí a nedovolit žádný kontakt pod záminkou, že by se přeci něco mohlo stát, a navíc tím strachem otrávit i úřady, už je jednoznačný šikanózní manipulační počin.Kdo nezažil systém vydávání předběžných opatření na dítě, kde otec si účelově vymyslí problémy a pomluvy, které se mu zrovna hodí, a záměrně vyvolá dojem strachu a nejistoty, načež zareaguje náš byrokratický aparát.

Úřední postupy

Úřední postup umožní na takové lži reagovat velmi tvrdým postupem a vydat předběžné opatření, údajně na ochranu dítěte. Takže jeden rodič, se pasuje do role ďáblova advokáta a zatvrzele bombarduje soudy házením špíny na druhého, čímž vytváří iluzi vlastní hodnověrnosti a nadřazenosti, až mu soud ustoupí a vyhoví. Sám sebe považuje za zdroj pravdy, něco osvíceného a dokonalého a druhého vidí skrze ta nejhorší nejšpinavější skla. 

Destrukce dítěte

Pravděpodobně veden nenávistí a destrukcí se takto zmocní nebohého dítěte a převezme kontrolu nad vším, aby mohl hlavně organizovat a řídit životy druhých podle sebe. Po vydání předběžného opatření, které je vždy jednostranné a nevýhodné pro ostatní, se už nedá nic dělat. Nasadí se na to policie veškerým svým dostupným arsenálem a kapacitou a jedná mocnou rukou zákona.

Odvolací soud

Nic na tom už nezmění ani desítky právníků za statisíce. Musí se podat odvolání k odvolacímu soudu, které trvá týdny až měsíce beze změny a teď už má stát dost času, aby nereagoval a dítěti zničil život. Dále se nedá už nic změnit a vůbec na doručení samotného výsledku odvolání má stát další měsíc, přičemž než se vůbec k výsledku dobere, má další nekonečnou lhůtu. Protože se samozřejmě úřednici a soudci vzájemně ještě kryjí, nikdy už zcela neshodí rozhodnutí soudce nebo soudkyně, kteří PO vydávali…

Odvolací senát

Ideálně si to ještě pojistí tak, že přímo v odvolacím senátu při krajském soudu sedí někdo ze soudu okresního. Patová situace, která končí kolapsy poškozené protistrany a zničením dětského světa, je vizitka státu. Život se dostane do spirály soudních procesů a stání a dokazování. Dochází ke ztrátě zaměstnání, příjmu, úcty, hodnověrnosti, jistoty, stability, bezpečí a důvěry. Stát umožní jedné straně, aby vychýlila život druhého z rovnováhy takovou silou, že to nejde ustát. 

Právník na to sere

DEFINICE PRÁVNÍKOVI

V PÁTEK JSEM VÁM STRUČNĚ DEFINOVAL OBSAH PÍSEMNOSTI PŘÍKAZ NOVÝ BOR
(A PÍSEMNOST VÁM JAKO OBVYKLE ZASLAL DO E-MAILU) (dále jen PÍSEMNOST
PŘÍKAZ NB).

PÍSEMNOST PŘÍKAZ NB MI ZAKAZUJE ŘÍZENÍ NA 14 MĚSÍCŮ A UKLÁDÁ VELMI
VYSOKOU POKUTU FINANČNÍ ZA PŮVODNÍ ČIN, KE KTERÉMU JSEM SE POUZE
DOZNAL, ANIŽ BY BYLA JAKÁKOLIV JISTOTA, ŽE JSEM JEJ SPÁCHAL A K
PROJEDNÁNÍ U PŘESTUPKOVÉMU ŘÍZENÍ U KTERÉHO JSEM VŮBEC NEBYL PŘÍTOMEN
Z DŮVODU VZDÁLENOSTI.

K PÍSEMNOSTI PŘÍKAZ NB MOHU PODAT DO 8 DNŮ ODVOLÁNÍ, COŽ JE V PONDĚLÍ
29. 7. 2019 JIŽ Z TITULU VYZVEDNUTÍ Z DS, JEN 7-8 DNÍ.
POTŘEBOVAL BYCH SE K TÉTO PÍSEMNOSTI EFEKTIVNĚ ODVOLAT A NEVÍM, JAK TO
UČINIT – S JINÝM PRÁVNÍM ZÁSTUPCEM DOMLUVEN NEJSEM.

NEVÍM, ZDA-LI TO SEPSAT JEN OBČANSKÝM JAZYKEM A ZDA-LI ZMÍNIT NAPŘ.
NÍŽE UVEDENÉ ANEBO ZDA-LI SI TO ŽÁDÁ NĚJAKÝ PRÁVNÍ JAZYK A CITACE
ZÁKONŮ, PARAGRAFŮ A PRÁVNÍHO JAZYKA.

1. K PŮVODNÍMU PŘESTUPKU, PO KTERÉM NÁSLEDOVALO 200 METRŮ SPÁCHÁNÍ
TRESTNÉHO ČINU NA MAJETKU SPOLEČNOSTI A TRESTNÉMU ČINU VÝTRŽNICTVÍ
(PRAVOMOCNĚ ODSOUZENO) JSEM SE DOZNAL NA ZÁKLADĚ VAŠEHO DOPORUČENÍ.

2. PACHATELEM BYL VK 13 X ZÁZNAMEM V KARTĚ ŘIDIČE ZA
PŘEKROČENÍ RYCHLOSTI.

JEDNÁNÍ OZNAMUJÍCÍHO VK BYLO SPÍŠE ÚČELOVÉ, NEŽ NIKOLIV
REÁLNÉ A MĚLO SLOUŽIT NA JEHO OBHAJOBU, KTERÉ TO STEJNĚ NEPOMOHLO.

3. U JEDNÁNÍ ÚŘADU JSEM VŮBEC NEBYL.

4. PÍSEMNOST PŘÍKAZ RÝMAŘOV VE VĚCI POSTIHU ZA DOZNANÝ ČIN K NEDÁNÍ
PŘEDNOSTI V JÍZDĚ JSEM VÁM ZASLAL (February 26, 2019) A NAPSAL VÁM
INFORMACI, ŽE JDU HRADIT 3500 KČ (HRAZENO 26. 2. 2019), COŽ BYLA
ZÁKLADNÍ POKUTA.

S OHLEDEM NA FAKT, ŽE JSTE MI PŮVODNĚ SDĚLOVAL, ŽE JEJICH POSTIH V
PŘÍPADĚ PŘIZNÁNÍ PŘESTUPKU, BUDE V DOLNÍ SAZBĚ, JSEM TAKÉ S VĚDOMÍM
VAŠÍ VYSOKÉ ODBORNOSTI A LETITÉ PRAXE NEPOCHYBOVAL, ŽE TO BUDE JINAK A
PO NALEZENÍ ŘÁDKU V PÍSEMNOSTI PŘÍKAZ RÝMAŘOV, S VYČÍSLENÍM POKUTY, BY
MĚ ANI VE SNU NENAPADLO, ŽE TAM BUDE NA DALŠÍ STRANĚ ZMÍNKA O ODEBRÁNÍ
ŘP A PÍSEMNOST JSEM TEDY DÁLE NEČETL.

I PŘESTO JSEM VÁM JI (February 26, 2019 10:00 AM) ODESLAL A SDĚLOVAL
VÁM, ŽE „JSEM PRÁVĚ UHRADIL 3500 KČ“. NEPŘIŠLA OD VÁS ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ
ANI UPOZORNĚNÍ. ZAPLACENÍM POKUTY, JSEM POVAŽOVAL TEDY VĚC ZA
UZAVŘENOU A POVAŽOVAL JI ZA NUTNÉ ZLO V DANÉ VĚCI.

I PROTO JSEM SE PODIVIL, KDYŽ MI PO ČASE A TO KONKRÉTNĚ (DNE 31: 5.
2019) DOŠLA VÝZVA K ÚHRADĚ DLUHU 1000 KČ, COŽ BYLY NÁKLADY ŘÍZENÍ.
ŘEKL JSEM SI, ŽE JSEM SE ASI PŘEHLÉDNUL A UHRADIL O 1000 KČ VÍCE NA
DALŠÍ ÚČET ÚŘADU RÝMAŘOV (DNE 31.05.2019).

TEPRVE PŘED 14 DNY MĚ BĚŽNOU KONTROLOU ZASTAVILA HLÍDKA PČR CVIKOV A
JÁ POVAŽOVAL ODEBRÁNÍ ŘP ZA ÚŘEDNÍ OMYL.

DALŠÍ DOMNÍVÁM SE PRO ARGUMENT V MŮJ PROSPĚCH JE, ŽE JSEM NEOBDRŽEL
VÝZVU ÚŘADU, KAM ŘP VRÁTIT. KDYBY TAKOVÉ UPOZORNĚNÍ PŘIŠLO, JISTĚ BYCH
JEJ JIŽ NEPŘEHLÉDNUL A ŘP VRÁTIL NAPŘ. POŠTOU.

TOHO ČASU JSEM NEBYL (NA 99 % – MUSÍM JEŠTĚ PROVĚŘIT) TRVALÝM
BYDLIŠTĚM V ČR (UKONČENO NA VLASTNÍ ŽÁDOST) A TUDÍŽ BY MI PŘIŠLO I
LOGICKÉ ÚŘADEM, SDĚLIT, KAM ŘP VRÁTIT. RÝMAŘOV, ČESKÁ LÍPA, NOVÝ BOR,
PRAHA? – TAM VŠUDE JSEM BYDLEL NEBO VE VĚCI JEDNAL NA DÁLKU S ÚŘADEM.

I TAK JSEM SE NACHÁZEL V DANÉM OBDOBÍ V ITÁLII A TEDY ŽÁDNÉ AUTO JSEM
NEŘÍDIL – DOPRAVIL JSEM SE LETECKY.

———-

NA ZÁVĚR MOHU JEŠTĚ DODAT, ŽE MÁM POTVRZENO OD POSUDKOVÉHO LÉKAŘE (10.
12. 2012), ŽE MÁM O 20 % SNÍŽENOU PRACOVNÍ SCHOPNOST, TJ. MALÁ
INVALIDITA.

FORD TRANSIT JE PRACOVNÍ VŮZ – SLUŽEBNÍ AUTO. BEZ NĚHO JE MOJE FIRMA
(s ohledem na to, že v něm spím např. v Praze, MŮŽE FUNGOVAT JEN
VELICE ŠPATNĚ A NEBO S DALŠÍMI NÁKLADY NAJÍMÁNÍ ŘIDIČE APOD., což si
tuto chvíli snad nedovedu ani představit)!

K DNEŠNÍMU DNI POSTRÁDÁM 15. DNEM ŘP A SKUTEČNOST JE TAKOVÁ, ŽE ZA
NĚKTERÝMI KLIENTY ALE HLAVNĚ SPOLUPRACOVNÍKY V PRAZE MUSÍM DOJÍŽDĚT
VLAKY A PŘESPÁVAT PO HOTELECH, COŽ ŽENE NÁKLADY DO NÁSOBKŮ !

V SOUČASNÉ DOBĚ, „NOUZOVÉHO REŽIMU“ PŘI ZOHLEDNĚNÍ HYPOTETICKÉHO STAVU
14 MĚSÍCŮ POSTRÁDÁNÍ ŘP, MŮŽE DOSTAT TAKOVÉ NÁKLADY DO STATISÍCŮ.

NEMOHU SE DLOUHODOBĚ, A TO ZEJMÉNA MIMO LÉTO, S OHLEDEM NA TRVALÝ
ZDRAVOTNÍ STAV PŘESOUVAT VLAKY SE ZAVAZADLEM A SPÁT V HOTELU (I S
OHLEDEM NA ZVLÁŠTNÍ DIETU, KTEROU NEMÁM ZATÍM LÉKAŘSKY POTVRZENO, ALE
BEZ PROBLÉMŮ BYCH TOTO POTVRZENÍ MOHL ZÍSKAT).

I KDYBYCH 100 X CHTĚL. BYDLENÍ V PRAZE NA NÁKLADY FIRMY, VYLOUČENÉ. S
TĚMI ZISKY, KTERÉ FIRMA MÁ (JE TO REÁLNĚ SPÍŠE ŽIVNOST FUNGUJÍCÍ NA
BÁZI NĚKOLIKA SRO), JE TOTO VYLOUČENO.

ŽÁDÁM LASKAVOU ODPOVĚĎ, JAK PROSÍM DÁLE POSTUPOVAT, JAK PODAT
ODVOLÁNÍ, MOHU NEBO SNAD MUSÍM PRO TO ODVOLÁNÍ VŠECHNY TYTO BODY
ZMÍNIT, JAKO POLEHČUJÍCÍ A NEBUDE TO PŮSOBIT NESERIÓZNĚ ČI
NEPRAVDĚPODOBNĚ?

SOUČASNOU SITUACI VNÍMÁM JAKO VELIKÉ BEZPRÁVÍ A USPOKOJIVÉ BY BYLO
SNAD JEN OKAMŽITÉ NEBO VE LHŮTĚ DO 14 DNŮ NAVRÁCENÍ ŘP BEZ DALŠÍCH
FINANČNÍCH SANKCÍ.

Právník mě připravil o papíry

Vyjádření k advokátovi k jeho diletantskému postupu:

Pro mě ztráta ŘP na 14 měsíců vzhledem k některým okolnostem, bude znamenat v podstatě domácí vězení a to zejména z několika důvodů:

1. Auto Ford Transit Rimor obytný – byla má mobilní kancelář – hotel v jednom
2. Můj zdr. stav byl již v roce 2011 definován posudkovým lékařem v Praze, jako 20 % omezení pracovní schopnosti (revamatické choroby, bolesti zad, imunita)
3. Dnes o 8 let později je již stav za hranicí mírné invalidity (potíže s pohybovým aparátem, autoimunitní onemocnění, imunitní problémy, potravinová intolerance)
4. Nejsem schopen úplně efektivně cestovat vlaky se zavazadlem se všemi věcmi, které potřebuji k práci: počítač, láhve s teplou vodou, alternativní potraviny
5. Tj. některé cesty budu muset prostě úplně omezit – skoro všechny cesty, přesahující 70 km od Nového Boru, tj. všechny cesty do Prahy, aniž bych platil poměrně nákladné ubytování anebo rovnou celý byt
6. Management v překladech jsem schopen činit telefonicky, ale kontrolní činnost a kontakt s kolegou-partnerem ve firmě, nikoliv (on sedí v Praze a jeho činnost bez mého dozoru, vykazuje časté hrubé chyby). Kontakt se zákazníky a předávání ověřených překladů v Praze, je vyloučen na 100 %, bez nákladů za ubytování, tam jsem měl asi 50 % podíl, neboť jsem mohl v Praze část roku přebývat v obytném voze za minimálních nákladů – tato činnost padá

Já celou věc, stále vnímám tak, že se s ní nemohu srovnat. Na všech pracovištích, kde jsem se v mezičase dotazoval, mi potvrdili, že obnova řízení anebo přezkumné řízení ve věci přiznání viny v Rýmařově (na vaše doporučení) bude velice problematické a tudíž velmi málo pravděpodobné – asi 1 %.

Na jednu stranu jste také tento týden uvedl, že tyto vaše rady se týkají mých soukromých věcí, avšak současně požadujete proplacení faktury – které jsem vám i přesto přislíbil a to i přesto, že celá záležitost nese plno rozporů, jednak:

1. mě zastupujete / ale současně nenesete odpovědnost za mé pochybení ve věci ztráty ŘP
2. u přestupku v Ústí nad Labem, kdy jsem na stopce nedal přednost vozu policie, byla věc min. rozporuplná a vůbec ji nechci nějak popírat, uhradil jsem vám za radu „ať věci přiznám“ 2000 Kč + 21 % DPH
3. u přestupku v Rýmařově, jsem se vydal na podkladě vaší rady stejnou cestou. To jste ale prosím již mě mohl upozornit, že přiznáním vinny ztratím body řidiče protože se jedná o stejný přestupek a v době kratší 12 měsíců. Já do Rýmařova zkrátka nemohl jet hlavně z výše popsaných důvodů: veliká vzdálenost a nutnost takovou cestu s obytným vozem podniknout z jara, ne v zimě, kdy i takové auto je neobyvatelené
4. přistoupím-li nakonec na fakt, že tato rada byla lichá, leč úplně nemusela, je ABSOLUTNĚ ZARÁŽEJÍCÍ, že po zaslání písemnosti 26. února 2019 vám, jste mi k tomu nedal jediný komentář. Já se jen držel původních informací, „že to bude v dolní sazbě“ a 3500 Kč uhradil. Informace, že ztrácím Řp mi unikla, stejně tak vám, ale INFORMACE, ŽE SI MUSÍM ZAŽÁDAT O VRÁCENÍ (což byla jediná formální věta, zaslaná toto pondělí a ŘP mi byl obratem vrácen) z písemnosti nederivovala a já ji nemohl ani v nejmenším dedukovat. Nejsem znalec úředních věcí a tohle jde fakt mimo mě. Potřeboval jsem od vás jen písemnost přečíst (což jste pro mě doposud dělal vždy) a sdělit mi, opět velmi stručnou formou, co nadále dělat. Nic z toho nenastalo.

Chtěl bych se vás, tedy s veškerým respektem k vám, zeptat, zda-li pokud mi nepovolí obnovu řízení v Rýmařově, zda-li pak nastane zmíněný trest, odebrání na 14 měsíců a pokuta 27 000 Kč + náklady řízení, jste ochoten nějak z vaší pojistky, nechat hradit vzniklou škodu. Zdůrazňuji, že s ohledem na ekonomiku věci, tj. překladatelské firmy, díky např. obytnému vozu, se jedná o firmu s minimálními náklady na provoz, které mohou vyrůst až na 3 násobek, jste schopen se tedy podílet na vzniklé škodě z vašeho zákonného pojištění.

Nadále bych se prosím velmi rád zeptal, zda-li máte zájem řešit i nadále další mé poptávky a v této věci, bych poprosil odpověď k pohledávce V. K, zda-li můžeme vést řízení souběžně i proti paní G., osobě, která objednávala a přebírala překlady, jako proti FO.

Ve věci pohledávek, zde mám několik dalších upomínek k zaslání dlužným subjektům.

dne 29. července 2019 jste se mě ptal, zda-li se domluvíme na vystavení faktury za vaše služby z přestupku ((včetně Lhotáka a přestupku)).

Pomsta právníka?

Na mě to skoro dělá, že se mi dr. C už mstí. A to z důvodu, že
když jsem mu zaslal rozhodnutí úřadu, že přicházím o možnost řídit a
pokuta 27, tisíc, tak mi řekl, že se s tím nedá nic dělat a že mě
stejně nemůže zastupovat, protože zastupuje město Nový Bor.

Za tuto radu, pak chtěl uhradit fakturu, kterou jsem mu odmítl hradit.
Jeho předchozí rady ve věci 2 přestupků (jednoho skutečného druhého
domnělého – o nedání přednosti v jízdě), že se mám přiznat, jsem mu
uhradil obě částkou po 2000 Kč + DPH.

Zde v této věci, jsme podali žalobu na poškození cizí věci. Vydražil
jsem byl na rámec hodnoty znaleckého posudku (500.000 Kč ZP, 813 000
Kč cena vydražitele) a v bytě jsme nalezli evidentně záměrně
poškozenou elektriku, jako odmontované vypínače – zásuvky, poškozenou
skříňku jističe. Byl přizván technik správy domu – ten samý, který byt
přebíral od člověka, který exekucí o byt přišel.

Ten do protokolu zkonstatoval stav a dr. C. byl přítomen jako
svědek při převzetí bytu + jsme měli fakturu od elektrikáře, který to
dal dohromady. Zaplatil jsem soud, dr. C. a dr. C. pak přišel s
tímto rozsudkem.

Komunikace s právníkem na konto špatného účetního

Dobrý den pane právníku,
jsem nucen vám oznámit obratem pár překotných změn ve věci.

Dnes odpoledne, jsem po zběžném přečtení dopisu od protistrany (který
jsem vám ráno také adresoval) napsal svému účetnímu, p. K. tento
E-mail:

„Dobrý den, napsal jsem advokátovi co mě zastupuje ve věci ABC, že
jsme připraveni snést finanční kontrolu ze strany FÚ nařízenou
soudcem. Protistrana argumentuje, že provádíme machinace s DPH,
apod…“

Uběhlo pár hodin a volal jsem mu, abych si bezproblémovost jakékoliv
kontroly prověřil. S panem K, totiž nemám žádnou smlouvu o
vedení účetnictví, které mi zpracovává již od února 2017 a ten mi
pravil, že mi zpracuje PDHáčko ještě za listopad 2019 a že si mám
hledat někoho jiného, že nastupuje několik měsíců trvající léčbu do
nemocnice.

Také mi sdělil, že všechny faktury od ABC on eviduje jako hrazené.
Sdělil mi, že faktury 332 a 333 jsou vystaveny na jinou firmu…

Cca 3. října 2017 mi dr. C. oznamoval, že žaloba za firmu
AAA, nepůjde uplatit a že musím podat věc za firmu
SSS (zde je stále nejasno, proč to tak učinil) a já obratem
kontaktoval účetního, p. K., ten mi telefonicky sdělil, že je
třeba na společnost SSS vystavit faktury s DPH a já tak učnil.

Ty faktury, jsem poslal dr. C. a ABC (odsud je ta odpověď p.
Málkové – se kterou jsem mimochodem nikdy telefonicky nehovořil – jak
uvádí ona, „že mi faktury vracejí“).
Faktury 332 a 333 jsem tedy po konzultaci s účetním, panem K.,
dne 3. 10. 2017, vystavil a poslal mu tento E-mail:

„Dobrý den pane účetní. Ve věci těch dlužných faktur ABC, vám
sděluji, že s právním zástupcem žalobu stahujeme. Já vystavuji od
S. nové faktury s dnešním datem 332 a 333 + DPH a klient je
dostane na E-mail. Z účetního hlediska, faktury 105 a 111 můžeme
považovat za nedobytnou pohledávku – předpokládám, pokud byly
zaúčtovány do zisku. Pokud nikoliv, tak je to pasé. Pokud ale ano, tak
bych rád, abyste to zpracoval, jako např. ztrátu? zkrátka abych
nedanil tu částku 2 x. Děkuji předem.“

Poté se však zřejmě stalo, že následovala má podstatná účetní chyba a
já jsem vyfakturoval na nějaké další zákazníky právě faktury se
stejným číslem a až tyto se k účetnímu do účetnictví dostaly. Nikdo mě
na to neupozornil a jelo se zkrátka dál.

Status je tedy takový: že chceme po soudu přiznání částky za faktury,
které v účetnictví vůbec neexistují. Jediné faktury, které existují v
účetnictví, jsou ty původní na A. tým, tj. 105 a 111 a ty v
účetnictví prý jsou (nicméně, fyzické šanony, mi účetní dá až příští
týden, kdy se mnou bude spolupráci ukončovat).

Co prosím navrhujete dále? Velmi mě to mrzí, ale fakt jsem vůbec neměl
důvod pochybovat až do dnešního dne o existenci těch faktur. Vlastně
mě na to upozornil až účetní, který informací, že by musel někde
obhajovat moje účto (leč se mnou nemá uzavřenou žádnou smlouvu) tím,
že složil zbraň.

Navíc, je úplně zarážející, že při telefonickém rozhovoru s p.
Kleinem, cca před 14 dny, kdy jsem se ho ptal, zda-li pokud soud s ABC prohraji, zda-li půjde na FÚ žádat vrácení toho DPH, on mi dal
odpověď že nikoliv, nicméně, se vůbec nepodivoval nad skutečností,
proč mu takový dotaz kladu A UJIŠŤOVAL MĚ, TO BUDU MOCI ODEPSAT JEN
JAKO ZTRÁTU. Ano, přiznávám, učinil jsem účetní chybu, zřejmě já, ale
účetní mě na to měl upozornit a navíc tady zůstává vůbec záležitost s
původcem celé akce proti S., což je dr. C..