Pomsta právníka?

Na mě to skoro dělá, že se mi dr. C už mstí. A to z důvodu, že
když jsem mu zaslal rozhodnutí úřadu, že přicházím o možnost řídit a
pokuta 27, tisíc, tak mi řekl, že se s tím nedá nic dělat a že mě
stejně nemůže zastupovat, protože zastupuje město Nový Bor.

Za tuto radu, pak chtěl uhradit fakturu, kterou jsem mu odmítl hradit.
Jeho předchozí rady ve věci 2 přestupků (jednoho skutečného druhého
domnělého – o nedání přednosti v jízdě), že se mám přiznat, jsem mu
uhradil obě částkou po 2000 Kč + DPH.

Zde v této věci, jsme podali žalobu na poškození cizí věci. Vydražil
jsem byl na rámec hodnoty znaleckého posudku (500.000 Kč ZP, 813 000
Kč cena vydražitele) a v bytě jsme nalezli evidentně záměrně
poškozenou elektriku, jako odmontované vypínače – zásuvky, poškozenou
skříňku jističe. Byl přizván technik správy domu – ten samý, který byt
přebíral od člověka, který exekucí o byt přišel.

Ten do protokolu zkonstatoval stav a dr. C. byl přítomen jako
svědek při převzetí bytu + jsme měli fakturu od elektrikáře, který to
dal dohromady. Zaplatil jsem soud, dr. C. a dr. C. pak přišel s
tímto rozsudkem.

Comments are closed.