Doklad o prokázání totožnosti registrovaného dražitele

DOKLAD O PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI REGISTROVANÉHO DRAŽITELE

Mgr. MM
Exekutorský úřad Liberec
T. 515/2a
Liberec, 460 01
tel: 000000
dat. schránka: AAAA

FYZICKÁ OSOBA
Osobní údaje dražitele:
Jméno a příjmení Rodné číslo: VV, 00000 0000
Datum narození Číslo OP: 25. 0. 1999, Č.OP: 00000
Adresa trvalého pobytu Telefon
E-mail Bankovní účet pro vrácení dražební jistoty: 670100-0000000000/6210

Osobní údaje zástupce: (tuto část vyplňujte pouze v případě, že máte zájem dražit prostřednictvím zástupce – v takovémto případě podepisuje tento formulář zástupce a je zároveň nutné přiložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele)
Jméno a příjmení Rodné číslo: 00000 0000
Datum narození Číslo OP: 0000000
Adresa trvalého pobytu: Ž. 0000, AA, 47001
Telefon: 608 000 000

Prohlašuji, že jsem se seznámil s platnými podmínkami dražby portálu www.VIPSERVIS.EU a souhlasím s nimi. Zároveň prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé.
Podpis dražitele případně zástupce na tomto formuláři musí úředně ověřen. Vyplněný formulář Dokladu o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnění podepsat formulář musí být převedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů na kterékoliv pobočce CZECH POINTU.
V NB dne 10. 9. 2018
JMÉNO PŘÍJMENÍ – odesíláno DS

Comments are closed.