Předběžná odpověď policie na stížnost – místní oddělení

Pano AAA čas kontroly jsem zjistil z vašeho prvního emailu. S policisty, kteří kontrolu prováděli věc probereme a stanovíme případně nápravná opatření. Nicméně kontrolování osob, zejména v nočních či večerních době, je běžnou praxí, kterou policie provádí, hlídka nemůže vědět, že se nacházíte u svého bydliště. Pokládání otázek ze strany policistů je také běžné, ač se vám to může zdát nevhodné, protože jste slušný občan. Každopádně s příslušnými policisty věc projednáme a to jak z hlediska jejich vystupování, tak i z hlediska taktiky prováděné kontroly. S pozdravem npor. Bc AAA, zástupce vedoucího oddělení Nový Bor.

Comments are closed.