Překlady ITALŠTINY V PRAZE: nadále BRNO, PLZEŇSKO

Odborné překlady obchodních smluv do italštiny, přímo od rodilých mluvčích

dopad italštiny je v Čechách (Praha, PLzeňsko), Moravě (v Brně) a Slezsku přijatelný. předurčeno historickými souvislostmi – v průběhu staletí, kdy Itálie, italština, italská kultura měla na tu českou vliv přijatelný, až po poslední období rychlého rozvoje obchodu a mezistátní spolupráce. Vznikají též italské společností v ČR a rozvíjí se podnikání v evidentním měřítku, což sebou nese vzrůst jazykové úrovně italštiny v Čechách a ostatně v Praze, Brně a ostatních velikých městech.

K PŘEKLADŮM ITALŠTINY Z PROFESIONÁLNÍHO HLEDISKA – časté otázky

Je kladeno mnoho otázek a největší procento z nich směřuje k poměřování například s angličtinou. Italština je jiná kategorie jazyka než angličtina a z toho důvodu je srovnávání často opravdu náročné, nebo přinejmenším rozhodně prací pro odborníka. Italština má značně těžkou gramatiku, ale naopak je tu nenáročná napodobitelnost fonetické výslovnosti. V italském jazyce dochází k časování – flexe a skloňování slovesného druhu sloves obdobně, jako v české řeči. Dále je významné množství anglických pouček a hlavně těch odborně převzatých, co jsou s jejich italskými podobnými výrazy téměř totožné.
Kdo kdo nastuduje italštinu a zvládne pokročilejší italský lexiko, porozumí také výborně anglickým specifickým výrazům.

Čeština a italština, a chorvatština, zní obdobně?

Italsky psaný text se v mnoha slovech dá také inklinovat k k dalším románským jazykům. Po zvukové stránce je italština podobná španělštině, i když určitě stejná. Italština je patřičně ovládána také velmi nadaně Albánci. V Rumunsku je skóre italštiny také zalostně dobré. Pro nás středoevropany je italština malebná, ale není rozhodně podobná, či například stejná.

Benefity překladů od specialistů – Italština od zkušených mluvčích

Dobrý italský překladatel vám během malého okamžiku sdělí cenu, překlad od něj zrealizovaný bude kvalitní prací a přesně se s vámi domluví na technických normách překladu. Cena pro italské překlady pak bude také někdy i o hodně nižší. Délka překladu jedné NS – (normostránky, neboli normované strany) se může podstatnou měrou zkrátit na 30 – 60 min., cože je přesná doba, po kterou klasická agentura na překlady, v lepším případě, teprve nějakým způsobem sežene více méně odpovídajícího překladatele.

Poptávané trendy italských překladů

Velmi významnou se v v posledním kvartálu stává tzv. přepis webových stránek psaných italsky, jinak určeno a řečené lokalizace. Lokalizace a s ní spojený optimalizace neznamená nic, než překlad firemních webových stránek tak, aby obsah vhodně přeložený plnil princip webu stejně tak dobře, jako originální web. S tímto druhem kvalitního překladu také souvisí i další vědy, které překladatel musí významně znát. Překlad firemních webových stránek do, z italštiny se nabízí totiž velmi náročným oborem s významnou se znalostmi pro ovládání počítače, četných editorů a programů v počítači. Překlad firemních webových stránek do italštiny využívají s s obchodním programem a obchodní strategií zaměřenou na italský web, hlavně firmy provádějící a nabízející technologické služby související s internetem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *