Postup SŽDC – majetek prý paří jim

Na základě Vámi uvedeného oznámení, bylo v dané věci provedeno šetření, kdy k tomuto se vyjádřil písemně zástupce SŽDC Josef Starý Dis., MBA, který k dané věci uvedl, že se nejednalo o demolici k objektu, nýbrž o částečnou optimalizaci se zachováním a opravou stávající konstrukce, a to s ohledem na špatný technický stav budovy.

Z tohoto důvodu nedošlo k demolici objektu a následné novostavby ale pouze k její renovaci. Správa SŽDC dále uvedla, že má stavební povolení včetně kolaudace. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebylo zjištěno protiprávní jednání ze strany SŽDC. Zastávka je majetkem SŽDC a tudíž se nemohla dopustit Vámi uvedených tr.č. dle § 220, § 221 nebo § 228. tr. z. V případě Vaší nespokojenosti s výsledkem šetření ze strany PČR, můžete
se obrátit přímo na vedení SŽDC.

Comments are closed.