Tag Archive for informace z katastru

Albánie a Řecko nevedly katastr nemovitostí

Nedávno jsem v TV zaslechl hlášku, že Albánie a Řecko donedávna nevedly katastr nemovitostí. U Albánie to asi nepřekvapí, ale Řecko? Člen EU, kapitalistická země… No, vlastně chápu. Možná jeden z důvodů proč v podstatě zkrachovalo (výběr daní).

To u nás je to jiné. Dávná tradice započala, myslím, již deskami zemskými na sklonku středověku. Reformy Marie Terezie, kdy se domy začaly číslovat a samozřejmě stále preciznější evidence vlastnických vztahů a mapování, mají u nás tradici. Pravda na přelomu padesátých a šedesátých let 20. st. to u nás bylo skoro jako v té Albánii, ale v druhé polovině let šedesátých se vše z gruntu dávalo dohromady, říkalo se tomu „komplexní zakládání evidence nemovitostí“.

Se vznikem České republiky k 1. 1. 1993 vznikl u nás katastr nemovitostí a tím i příslušné úřady. A následovala digitalizace, která ještě není dokončena. Její výsledky nám ale již pomáhají. Pro celou řadu informací dnes nemusíme na úřad, ale stačí mít doma internet… ale že tomu nerozumíte?

🏠 Katastr nemovitostí ČR: Klíčová databáze pro majitele a kupující nemovitostí 🗺️📜

Katastr nemovitostí České republiky je důležitou institucí, která shromažďuje a eviduje veškeré informace o pozemcích a stavbách po celém území ČR. 🏢🌳 Tato klíčová databáze slouží nejen majitelům nemovitostí, ale také potenciálním kupujícím a dalším subjektům v realitním prostředí. 💼🏘️

Katastr nemovitostí poskytuje důvěryhodné informace o vlastnictví, parcelách, pozemcích, budovách a dalších právních vztazích k nemovitostem. 📚✅ Každá nemovitost má svůj jedinečný identifikační číslo, které slouží k její identifikaci a evidenci. Díky tomu je možné získat přesné a aktuální údaje o vlastnictví, velikosti pozemku, umístění budovy a dalších důležitých informacích. 📋📝

Pro majitele nemovitostí je katastr nemovitostí neocenitelným zdrojem informací. 🧭💡 Pomáhá jim udržovat přehled o svém majetku a zároveň slouží jako důkaz vlastnictví. Díky této databázi majitelé mohou snadno zjistit, jaké právní vztahy k jejich nemovitosti existují, a případně se dozvědět o možnostech prodeje nebo pronájmu. 🏠💰

Pro potenciální kupující nemovitostí představuje katastr nemovitostí klíčový zdroj informací před nákupem. 🤝💼 Přesná a ověřená data o nemovitosti umožňují získat reálný obraz o jejích vlastnostech a historii. To pomáhá minimalizovat riziko překvapení a nečekaných problémů v průběhu transakce. Kupující mohou získat informace o majiteli, existujících břemenách, předchozích prodejích a dalších důležitých skutečnostech. 📈🔍

Katastr nemovitostí je neustále aktualizován a spravován příslušnými úřady, což zajišťuje spolehlivost a důvěryhodnost jeho dat. 🗄️🔒 Pokud se chystáte koupit nebo prodat nemovitost, je katastr nemovitostí nezbytným nástrojem pro získání relevantních informací. 📊🌐

Celkově lze říci, že katastr nemovitostí ČR je klíčovým prvkem pro transparentní a bezpečný realitní trh. 🏢💼 Díky této důležité databázi majitelé, kupující a další zúčastněné strany mají pod kontrolou svoje investice a rozhodnutí v oblasti nemovitostí. 🏠📈

Pokud potřebujete získat informace o konkrétní nemovitosti v rámci katastru nemovitostí ČR, můžete to udělat online pomocí webového portálu veřejné správy. Postup hledání je relativně jednoduchý a přístupný pro veřejnost. Zde je krok za krokem, jak postupovat:

  1. Otevřete webový prohlížeč na vašem počítači nebo mobilním zařízení.
  2. Zadejte do adresního řádku internetového prohlížeče následující webovou adresu: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
  3. Na stránce, která se načte, najdete vyhledávací pole. Zde můžete zadat adresu nemovitosti nebo její popisné číslo, které je uvedeno v katastrálních mapách.
  4. Po zadání údajů klikněte na tlačítko „Hledat“.
  5. Systém vám následně zobrazí výsledky vyhledávání, které obsahují informace o dané nemovitosti. Mezi tyto informace patří například vlastnictví, velikost pozemku, umístění budovy a další relevatní data.

Při vyhledávání v katastru nemovitostí můžete využít i další vyhledávací filtry, například podle katastrálního území, čísla parcely nebo popisného čísla nemovitosti.

Je důležité si uvědomit, že výsledky vyhledávání jsou veřejně dostupné a neměly by obsahovat žádné citlivé osobní informace majitelů nemovitostí. Pokud máte pochybnosti o oprávněnosti vyhledávání nebo potřebujete další detailní informace, můžete se obrátit na příslušné katastrální úřady, kde vám odborníci poskytnou další asistenci a rady.

Potřebujete zjistit cosi z katastru a nevíte si s tím rady a na úřad také nemůžete? Domluvte se ZDE.