Právník mě připravil o papíry

Vyjádření k advokátovi k jeho diletantskému postupu:

Pro mě ztráta ŘP na 14 měsíců vzhledem k některým okolnostem, bude znamenat v podstatě domácí vězení a to zejména z několika důvodů:

1. Auto Ford Transit Rimor obytný – byla má mobilní kancelář – hotel v jednom
2. Můj zdr. stav byl již v roce 2011 definován posudkovým lékařem v Praze, jako 20 % omezení pracovní schopnosti (revamatické choroby, bolesti zad, imunita)
3. Dnes o 8 let později je již stav za hranicí mírné invalidity (potíže s pohybovým aparátem, autoimunitní onemocnění, imunitní problémy, potravinová intolerance)
4. Nejsem schopen úplně efektivně cestovat vlaky se zavazadlem se všemi věcmi, které potřebuji k práci: počítač, láhve s teplou vodou, alternativní potraviny
5. Tj. některé cesty budu muset prostě úplně omezit – skoro všechny cesty, přesahující 70 km od Nového Boru, tj. všechny cesty do Prahy, aniž bych platil poměrně nákladné ubytování anebo rovnou celý byt
6. Management v překladech jsem schopen činit telefonicky, ale kontrolní činnost a kontakt s kolegou-partnerem ve firmě, nikoliv (on sedí v Praze a jeho činnost bez mého dozoru, vykazuje časté hrubé chyby). Kontakt se zákazníky a předávání ověřených překladů v Praze, je vyloučen na 100 %, bez nákladů za ubytování, tam jsem měl asi 50 % podíl, neboť jsem mohl v Praze část roku přebývat v obytném voze za minimálních nákladů – tato činnost padá

Já celou věc, stále vnímám tak, že se s ní nemohu srovnat. Na všech pracovištích, kde jsem se v mezičase dotazoval, mi potvrdili, že obnova řízení anebo přezkumné řízení ve věci přiznání viny v Rýmařově (na vaše doporučení) bude velice problematické a tudíž velmi málo pravděpodobné – asi 1 %.

Na jednu stranu jste také tento týden uvedl, že tyto vaše rady se týkají mých soukromých věcí, avšak současně požadujete proplacení faktury – které jsem vám i přesto přislíbil a to i přesto, že celá záležitost nese plno rozporů, jednak:

1. mě zastupujete / ale současně nenesete odpovědnost za mé pochybení ve věci ztráty ŘP
2. u přestupku v Ústí nad Labem, kdy jsem na stopce nedal přednost vozu policie, byla věc min. rozporuplná a vůbec ji nechci nějak popírat, uhradil jsem vám za radu „ať věci přiznám“ 2000 Kč + 21 % DPH
3. u přestupku v Rýmařově, jsem se vydal na podkladě vaší rady stejnou cestou. To jste ale prosím již mě mohl upozornit, že přiznáním vinny ztratím body řidiče protože se jedná o stejný přestupek a v době kratší 12 měsíců. Já do Rýmařova zkrátka nemohl jet hlavně z výše popsaných důvodů: veliká vzdálenost a nutnost takovou cestu s obytným vozem podniknout z jara, ne v zimě, kdy i takové auto je neobyvatelené
4. přistoupím-li nakonec na fakt, že tato rada byla lichá, leč úplně nemusela, je ABSOLUTNĚ ZARÁŽEJÍCÍ, že po zaslání písemnosti 26. února 2019 vám, jste mi k tomu nedal jediný komentář. Já se jen držel původních informací, „že to bude v dolní sazbě“ a 3500 Kč uhradil. Informace, že ztrácím Řp mi unikla, stejně tak vám, ale INFORMACE, ŽE SI MUSÍM ZAŽÁDAT O VRÁCENÍ (což byla jediná formální věta, zaslaná toto pondělí a ŘP mi byl obratem vrácen) z písemnosti nederivovala a já ji nemohl ani v nejmenším dedukovat. Nejsem znalec úředních věcí a tohle jde fakt mimo mě. Potřeboval jsem od vás jen písemnost přečíst (což jste pro mě doposud dělal vždy) a sdělit mi, opět velmi stručnou formou, co nadále dělat. Nic z toho nenastalo.

Chtěl bych se vás, tedy s veškerým respektem k vám, zeptat, zda-li pokud mi nepovolí obnovu řízení v Rýmařově, zda-li pak nastane zmíněný trest, odebrání na 14 měsíců a pokuta 27 000 Kč + náklady řízení, jste ochoten nějak z vaší pojistky, nechat hradit vzniklou škodu. Zdůrazňuji, že s ohledem na ekonomiku věci, tj. překladatelské firmy, díky např. obytnému vozu, se jedná o firmu s minimálními náklady na provoz, které mohou vyrůst až na 3 násobek, jste schopen se tedy podílet na vzniklé škodě z vašeho zákonného pojištění.

Nadále bych se prosím velmi rád zeptal, zda-li máte zájem řešit i nadále další mé poptávky a v této věci, bych poprosil odpověď k pohledávce V. K, zda-li můžeme vést řízení souběžně i proti paní G., osobě, která objednávala a přebírala překlady, jako proti FO.

Ve věci pohledávek, zde mám několik dalších upomínek k zaslání dlužným subjektům.

dne 29. července 2019 jste se mě ptal, zda-li se domluvíme na vystavení faktury za vaše služby z přestupku ((včetně Lhotáka a přestupku)).

Comments are closed.