Notifikace z datové schránky

Poučení uživatele o pravidlech notifikace elektronickou poštou

Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“) posílá notifikační
zprávy výlučně v prostém textu. Notifikační zprávy ISDS neobsahují žádné
odkazy na webové servery ani jiné přístupy do externích systémů,
neobsahují žádné obrázky ani tlačítka, nikdy nevyzývají uživatele
k předávání jakýchkoliv údajů, zejména ne osobních, ani k přihlašování se
do ISDS či jiných systémů a k provádění jakýchkoliv aktivit.
Notifikační zprávy jsou pouze informativní. Podrobné informace a vzory
obsahu všech standardních notifikačních zpráv ISDS jsou uvedeny
v uživatelské dokumentaci. Obdržíte-li notifikační zprávu, která nesplňuje
výše uvedené znaky, pak se vždy jedná o podvrh! Na takovou zprávu
nereagujte, nepostupujte podle žádných pokynů v ní uvedených! V takovém
případě, i v případě jakékoliv jiné pochybnosti, kontaktujte pracoviště
telefonické podpory uživatelů, kde Vám budou sděleny další pokyny.

Comments are closed.