Trekové boty dolomite – ŠPATNÁ KVALITA

Pane F, děkuji předem za dnešní pozitivní odezvu během
telefonátu z čísla 000 000 000 k vám.

Před dvěma roky, jsem koupil v obchodě v Polsku první italské boty Dolomite.
Ty boty se mi líbili a na jaře tohoto roku, když jsem pobýval v Itálii
jsem se rozhodl pro nákup dalších 2 párů.

Nakupoval jsem přímo od mateřské firmy https://www.dolomite.it/it/it a
ta mi sdělila, že do ČR nedoručují a tak jsem se rozhodl v Itálii
ještě setrvat a nechal jsem si po sobě zaslat 2 páry bot.

(absolutně pominu skutečnost, že v prvním případě mi za více jak měsíc
nedošla žádná avíza na E-mail o nákupu, zaplacení, zkrátka nic – to se
stalo až po telefonických avízech).

V prvním případě jsem si nechal doručit obuv na adresu:

AA
VIA MARCO EMILIO LEPIDO 186
40132 BOLOGNA

viz doručenka UPS DORUČENÍ BALÍKU.zip v příloze toho to E-mailu
(kterou jsem získal) od dopravce UPS zatelefonováním na zákaznickou
linku až o několik měsíců později.

Jak moc málo držáky boty DOLOMITE jsou

Zkrátka problém nastal s tímto prvně objedným párem, který nikdy nedorazil.
Doručenka prokazuje předání osobě definované jako Alvone, kterou jsem
se mojí další aktivitou na adrese, kde také stojí nákupní centrum
snažil sehnat – absolutně marně.

Prováděl jsem akci, která náležela dopravci na základě reklamace,
kterou u něj měla podat firma Dolomite. To se však nestalo a to ani po
opakované výzvě, která skončila předžalobní výzvou, kterou jsme
posílali z italské datové schránky mého bratrance.

Samozřejmě firma počítá s tím, že částka do 200 Euro je pro jakoukoliv
právní akci v Itálii bagatelní a cokoliv právně činit násobně překročí
účel věci.

V Čr by se absolutně takováhle věc určitě takto lehce neodehrála,
spíše si myslím, že každý prodejce by se snažil si reputaci nepokazit.

Když jsem nyní zjistil, že boty Dolomite se začali prodávat i u nás v
ČR, říkal jsem si, že nakonec, až bude trošku času, vytvořím i website
– např. dolomiteboty.cz či autodorováobuv.cz a tu firmu tam vylíčím v
takových barvách, aby značka a negativní pěkně rozepsaná reference,
byla dohledatelná i na klíčová slova (včetně publikace písemností a
výmluvných E-mailů) od nich.

Ty boty se navíc, kvalitou vůbec nedají srovnat s např. firmou Maindel
– které jsem měl 15 let. Tyto se po 2 letech rozpadají. To ale řešit
nechci a nebudu. Boty jsem si koupil, protože se mi líbily. Ale i tyto
argumenty bych vybalil – tak moc jsem stále naštvanej.

Co bych ocenil, kdybyste mohl dát podnět svému Swiss partnerovi, který
má větší slovo (jak jste zmiňoval), aby mi Italové ztracené boty
kompenzovali.

Pokud vaše odezva bude i po tomto E-mailu pozitivní, nechám připravit
anglickou anebo klidně i německou verzi dopisu.

AA

————  DOPIS V ANGLICKÉM JAZYCE

Mr. Fojtek, I thank you in advance for today’s positive feedback during the call with me, on the 000 777 000 number.

It was 2 years ago, when I purchased my first Dolomite shoes, I was in Poland back then. I did like them and so in spring of this year, while on a trip to Italy, I decided to buy another 2 pairs of Dolomite shoes.

I was shopping directly on their homepage

and they told me, that they do not ship to the Czech Republic. So I decided to stay a bit longer in Italy and have those 2 pairs of boots delivered to me.

(i will hold my tongue about the fact that in the first case, for more than a month, no e-mail notification arrived, about my purchase, payment, simply nothing at all – all this I’ve only gotten after extensive phone calls.)

With the first order, my delivery address was the following one:

PODPIS

VIA MARCO EMILIO LEPIDO 186

40132 BOLOGNA

See the UPS DORUČENÍ BALÍKU.zip shipment documents attached to this email (which I obtained from the UPS shipping company, only after calling their customer-care hotline, months later).

In any case, the problem arose with this first pair, which never arrived. The delivery documents show it being delivered to somebody called ALVONE, whom I tried (by further activity on the address, where also stands a shopping mall), to get a hold of, but all my efforts were in vain.

I was doing what the shipping company should have done, based on a reclamation report, which the Dolomite company should have filed with the courier. But that never happened, even after repeated prompting from my side. This eventually lead to a pre-trial summons, which I sent from my cousin’s databox.

Of course, the company is banking on the fact, that anything under €200 is meaningless to sue somebody over in Italy, because any legal steps would make the costs balloon to a whole new level.

In the Czech Republic, all of this would never have happened, that’s for sure. Rather, I think that any retailer would scramble to not to have their reputation blemished.

When I found out, that now Dolomite shoes are being sold even in the Czech republic, I thought to myself that when I have a bit of spare time, I’ll create a website – for instance dolomiteshoes.cz or outdoorshoes.cz, where I would describe my experiences with the brand so fully and colorfully, so that the website and the brand it describes, would be easily search-able in the search engines. Including all the negative references, paperwork scans, screenshots from the email communications with their Italian HQ and all that.

What’s more, these shoes are by no means comparable to for instance the Maindel brand, as far as the quality goes. I had Maindel shoes for 15 years, and Dolomites are starting to fall apart after mere 2 years. But that’s beside the point. I bought these shoes, because I liked them. And I’d still go with these arguments – that’s how pissed off I still am.

What I would appreciate is,if you could pass the word to your Swiss partner, whose word (as you mentioned) carries more weight, so that the Italians would compensate me for the loss of my shipment.

If your response will be positive even after this mail, I can have this conversation translated to English or even German.

DOLOMITE BOTY NEJSOU PROSTĚ KVALITNÍ:

Comments are closed.