DATOVÁ SCHRÁNKA – šikana státu

DATOVÁ SCHRÁNKA JE MOCNÝ NÁSTROJ

Být šikanován státní mocí není hezké, ale občan má stejnou možnost.

Je-li občan (ideálně) bezúhonný a má-li administrativní kapacitu se státem intenzivně jednat = jeho možnosti obrany jsou nezanedbatelné. Pomineme-li nyní otázku zřízení a užívání datové schránky (kurz pro začátečníky), můžeme se věnovat hlubším souvislostem užití datové schránky.

Především její výhody:

 • snadná dostupnost
 • neomylné doručování oběma směry (občan ⇐⇒ stát)
 • rychlé doručení
 • nemalá úspora časová s papírovým odesíláním zásilek
 • finanční úspora

možnost zapojení do projektu obrany proti státu – statisíce občanů

OZVE-LI SE PROTI STÁTNÍ BIROKRACII V JEDEN DEN PÁR SET TISÍC OBČANŮ S RELEVANTNÍ STÍŽNOSTÍ, NESCHOPNÝ STÁT SE ZHROUTÍ

Za administrativní kapacitu nebo-li moc lze považovat:

 • kancelářská gramotnost psaní korespondence na PC (čím efektivnějí – tím lépe)
 • základní právní povědomí (zkušenosti, znalost práva, právník při ruce)
 • zkrátka kombinace: ČAS (i v dlouhodobém horizontu, viz zkušenosti) – PENÍZE

Právník při ruce:

 • může být ale nemusí
 • je-li lze na něj delegovat už jen finální nebo sporné kroky
 • základní bázi po konzultaci s právníkem anebo sám

Co dělá / jak postupuje v extrémním případě stát

vybírá daně
kontroluje občany
vychovává z nich ovce
administrativně nad nimi převažuje – A TO JE DŮLEŽITÉ

ADMINISTRATIVNÍ PŘEVAHA STÁTU:

 • nesmlouvaví úředníci leč průměrných intelektuálních kvalit
 • poslušní exekutoři nesvobodného lidského myšlení
 • živitelé svých rodin a svých potřeb na úkor občana

DRUHÁ STRANA – „NEPŘEVAHY“ STÁTNÍHO APARÁTU: 

 • počítačoví analfabeti
 • obézní lidé
 • nekreativní lidé – mechanická práce

CO TEDY DATOVOU SCHRÁNKOU A SYSTEMATICKOU PRACÍ S NÍ MOHU ZÍSKAT? 

Tak především malou ale nezanedbatelnou svobodu. Budu rád, když se podíváme na konkrétní příklady, jak jsem datové schránky využil v poslední době já – co mi přinesla a co jsem získal např. při podání trestního oznámení na útočníka (poškození cizí věci – výtržnictví), jak mi také pomohl Facebook, nebo jak si zkrátka usnadňují život při komunikaci s úřady v méně významných věcech.

Zřídíte-li jednou datovou schránku (DS), už nikdy nemusíte přebírat papírovou poštu do schránky !!

Úřad vás od tohoto momentu musí vyrozumět do DS a pokud navedený úředník tak neučiní, jeho korespondence zaslaná papírovou cestou, nemůže být nikdy platná. Nejste povinen na papírová sdělení úřadů – Policie – jakékoliv státní správy, jakkoliv reagovat vyzvednutím. Zkrátka oznámení s pruhem, HODÍTE DO KOŠE a příslušný úřad datovou schránkou napomenete, ABY VÁS ODESÍLALI ŘÁDNĚ DLE ZÁKONA (políček úřadům číslo 1).

KOMU LZE VĚCI DATOVOU SCHRÁNKOU EFEKTIVNĚ PŘIPOMÍNAT A CO LZE DĚLAT:

 • městský úřad / ukončení pobytu v ČR
 • policie ČR
 • lékařská komora – stížnost na lékaře
 • finanční úřad – skoro nutnost
 • katastr nemovitostí
 • soudy ČR

KDE JSEM SE PARADOXNĚ S DS NESETKAL:

 • inspekce vnitra – stížnosti na postup Policie (na internetu uveden jenom E-mail)

PS: mnoho úřadů dělá stále chyby v zasílání. Občan vlastní DS a úřad odesílá i na neexistující adresu. Datovou schránkou je občan pojištěn, že musí zprávu dostat tam – že zkrátka, co není doručeno DS, jako by neexistovalo. Na to by neměli úřady zapomínat.

Comments are closed.

X