Archive for Realitní makléř

Pomsta právníka?

Na mě to skoro dělá, že se mi dr. C už mstí. A to z důvodu, že
když jsem mu zaslal rozhodnutí úřadu, že přicházím o možnost řídit a
pokuta 27, tisíc, tak mi řekl, že se s tím nedá nic dělat a že mě
stejně nemůže zastupovat, protože zastupuje město Nový Bor.

Za tuto radu, pak chtěl uhradit fakturu, kterou jsem mu odmítl hradit.
Jeho předchozí rady ve věci 2 přestupků (jednoho skutečného druhého
domnělého – o nedání přednosti v jízdě), že se mám přiznat, jsem mu
uhradil obě částkou po 2000 Kč + DPH.

Zde v této věci, jsme podali žalobu na poškození cizí věci. Vydražil
jsem byl na rámec hodnoty znaleckého posudku (500.000 Kč ZP, 813 000
Kč cena vydražitele) a v bytě jsme nalezli evidentně záměrně
poškozenou elektriku, jako odmontované vypínače – zásuvky, poškozenou
skříňku jističe. Byl přizván technik správy domu – ten samý, který byt
přebíral od člověka, který exekucí o byt přišel.

Ten do protokolu zkonstatoval stav a dr. C. byl přítomen jako
svědek při převzetí bytu + jsme měli fakturu od elektrikáře, který to
dal dohromady. Zaplatil jsem soud, dr. C. a dr. C. pak přišel s
tímto rozsudkem.

Komunikace s právníkem na konto špatného účetního

Dobrý den pane právníku,
jsem nucen vám oznámit obratem pár překotných změn ve věci.

Dnes odpoledne, jsem po zběžném přečtení dopisu od protistrany (který
jsem vám ráno také adresoval) napsal svému účetnímu, p. K. tento
E-mail:

„Dobrý den, napsal jsem advokátovi co mě zastupuje ve věci ABC, že
jsme připraveni snést finanční kontrolu ze strany FÚ nařízenou
soudcem. Protistrana argumentuje, že provádíme machinace s DPH,
apod…“

Uběhlo pár hodin a volal jsem mu, abych si bezproblémovost jakékoliv
kontroly prověřil. S panem K, totiž nemám žádnou smlouvu o
vedení účetnictví, které mi zpracovává již od února 2017 a ten mi
pravil, že mi zpracuje PDHáčko ještě za listopad 2019 a že si mám
hledat někoho jiného, že nastupuje několik měsíců trvající léčbu do
nemocnice.

Také mi sdělil, že všechny faktury od ABC on eviduje jako hrazené.
Sdělil mi, že faktury 332 a 333 jsou vystaveny na jinou firmu…

Cca 3. října 2017 mi dr. C. oznamoval, že žaloba za firmu
AAA, nepůjde uplatit a že musím podat věc za firmu
SSS (zde je stále nejasno, proč to tak učinil) a já obratem
kontaktoval účetního, p. K., ten mi telefonicky sdělil, že je
třeba na společnost SSS vystavit faktury s DPH a já tak učnil.

Ty faktury, jsem poslal dr. C. a ABC (odsud je ta odpověď p.
Málkové – se kterou jsem mimochodem nikdy telefonicky nehovořil – jak
uvádí ona, „že mi faktury vracejí“).
Faktury 332 a 333 jsem tedy po konzultaci s účetním, panem K.,
dne 3. 10. 2017, vystavil a poslal mu tento E-mail:

„Dobrý den pane účetní. Ve věci těch dlužných faktur ABC, vám
sděluji, že s právním zástupcem žalobu stahujeme. Já vystavuji od
S. nové faktury s dnešním datem 332 a 333 + DPH a klient je
dostane na E-mail. Z účetního hlediska, faktury 105 a 111 můžeme
považovat za nedobytnou pohledávku – předpokládám, pokud byly
zaúčtovány do zisku. Pokud nikoliv, tak je to pasé. Pokud ale ano, tak
bych rád, abyste to zpracoval, jako např. ztrátu? zkrátka abych
nedanil tu částku 2 x. Děkuji předem.“

Poté se však zřejmě stalo, že následovala má podstatná účetní chyba a
já jsem vyfakturoval na nějaké další zákazníky právě faktury se
stejným číslem a až tyto se k účetnímu do účetnictví dostaly. Nikdo mě
na to neupozornil a jelo se zkrátka dál.

Status je tedy takový: že chceme po soudu přiznání částky za faktury,
které v účetnictví vůbec neexistují. Jediné faktury, které existují v
účetnictví, jsou ty původní na A. tým, tj. 105 a 111 a ty v
účetnictví prý jsou (nicméně, fyzické šanony, mi účetní dá až příští
týden, kdy se mnou bude spolupráci ukončovat).

Co prosím navrhujete dále? Velmi mě to mrzí, ale fakt jsem vůbec neměl
důvod pochybovat až do dnešního dne o existenci těch faktur. Vlastně
mě na to upozornil až účetní, který informací, že by musel někde
obhajovat moje účto (leč se mnou nemá uzavřenou žádnou smlouvu) tím,
že složil zbraň.

Navíc, je úplně zarážející, že při telefonickém rozhovoru s p.
Kleinem, cca před 14 dny, kdy jsem se ho ptal, zda-li pokud soud s ABC prohraji, zda-li půjde na FÚ žádat vrácení toho DPH, on mi dal
odpověď že nikoliv, nicméně, se vůbec nepodivoval nad skutečností,
proč mu takový dotaz kladu A UJIŠŤOVAL MĚ, TO BUDU MOCI ODEPSAT JEN
JAKO ZTRÁTU. Ano, přiznávám, učinil jsem účetní chybu, zřejmě já, ale
účetní mě na to měl upozornit a navíc tady zůstává vůbec záležitost s
původcem celé akce proti S., což je dr. C..

Prokázání vzniku obchodního vztahu – alternativní advokát

Dobrý den, v návaznosti na náš telefonát uvádím, že budu potřebovat ještě řešit 2 věci:

1. v roce 2018 kdy došlo k incidentu s okénkem, pan X uvedl na policii, že jsem mu nedal přednost v jízdě. Úřad v daném městě mi dal zákaz řízení na 1 měsíc a peněžitou pokutu. V předchozích posledních cca 3 měsících však na podkladě podnětu k přezkumu řízení, bylo jejich rozhodnutí zrušeno a mě vrácena částka za náklady řízení a ta pokuta. Měl jsem však v měsíci březen na 1 měsíc zákaz a tak se ptám, ZDA-LI BUDE REÁLNÉ CHTÍT OD ÚŘADU V TÉTO VĚCI FINANČNÍ ODŠKODNÉ, KDYŽ MĚ ODSOUDILI K TRESTU, KTERÝ JSEM STRPĚL A KTERÝ MĚ POZNAMENAL.

+ budu potřebovat ZASTOUPIT NA TOM ÚŘADU, protože s ohledem na fakt, že vyšší správní orgán v Krajském městě rozhodnutí zrušil, se předpokládá, že budu pozván k projednání znovu. Má se jednat o nedání přednosti v jízdě, kde nejsou svědci = tvrzení proti tvrzení.

2. nyní ta urgentnější záležitost. S jednou pražskou firmou řeším pohledávku cca 106 000 Kč (už to budou 3 roky). Už to má v kompetenci 2. právník. Celkově to na měl ale dělá dojem, že se to řešilo min. do této chvíle bez braní v potaz všech souvislostí – spíše strojově… Což jsem právě u vás nezaznamenal, když jste mě upozornil na některé body v té mé smlouvě na výpůjčku vozu = nabyl jsem dojmu, že „přemýšlíte“.

Soud to poprvé vrátil s tvrzením od právníka, že daná společnost nebyla dodavatelem (pracuji na asi 5 sro). Tak mi dal právník doporučení to vystavit za jinou společnost, ale již jsem musel uhradit také DPH a zkrátka i služby tohoto právníka + právníka nového: 2 x podání u soudu a v prvním případě i náklady řízení protistrany.

Celé se to točí na E-mailové komunikaci v níž objednávka proběhla. Daná firma obejdnala předtím i po tomto překladu ještě 1 další překlad. Celkově asi 8 zakázek, za asi také 100.000 Kč. Ta E-mailová komunikace prý neprokazuje, u koho byl překlad objednán a že se tak stalo.

Právním jazykem momentálně zastupujícího advokáta cituji níže:

„včerejší soud trval asi 2,5 hod., soudkyně jako dost zásadní otázku
pro Váš úspěch ve věci považuje otázku aktivní legitimace k podání
žaloby. Tedy uložila Vám ve lhůtě 30 dní doplnit tvrzení a navrhnout
důkazy k prokázání, že:
– byla smlouva uzavřena mezi Scientific Team a VDX, nikoliv jinou
z Vašich společností, tzn. proč odměnu fakturovala společnost
SCF Team nikoli třeba ADT,
– společnost AKDÝ tým provedla vůči VDX storno faktur 105 a 111“

a

„k dotazu, pokud prokážete existenci dohody, že může fakturovat kterákoliv ze společností dle Vašeho výběru tak to samozřejmě možné je.

Nicméně obecně (a s tím se budete setkávat ve všech řízeních, zvláště pokud bude žalovaný zastoupen advokátem) musíte prokázat uzavření smlouvy (i formou objednávka a její akceptace) mezi žalobcem a žalovaným. Z Vašeho pohledu to může být formalita, nicméně právně to je podstatné, musíte prokázat aktivní legitimaci k podání žaloby a tedy, že „smlouvu o dílo“ uzavřela konkrétní Vaše společnost a tato zakázku realizovala (pak je nerozhodné, že subdodavatelsky), ale fakturovat je oprávněna pouze ta, která uzavřela smlouvu, tedy dohodla se na ceně, termínech a podmínkách.

Např. pokud nyní máte v zápatí Academical Team s.r.o., tak jednáte za tuto společnost. Toto doporučuji vzít do budoucna v potaz a uzpůsobit tomu procesy.

Nyní je podstatné prokázání uzavření smlouvy se SCF Team, tvrzená reklamace či případná sleva by přišla na řadu až pokud bude prokázáno, že byla mezi účastníky uzavřena vůbec nějaká smlouva. Neexistuje-li mezi stranami závazkový vztah, pak je vše ostatní vedlejší“

a nebo také (k větší imaginaci stavu věci výzva daného advokáta)

„myslel jsem, že máte přímo ze strany VDX potvrzenou dohodu o možnosti fakturace na kteroukoliv ze společností. Po pravdě, takto to neřeší (ne)existenci smluvního vztahu mezi SCF a VDX. Projděte primárně komunikaci, zda někde není uvedeno v zápatí či textu, že zakázku bude zpracovávat SCF, pokud chcete řešit odkyzem na webu, pak musí být zřejmé, že ten web provozoval SCF“

Celé mi to přijde absurdita zatím v hodnotě asi 145 000 Kč.

Dotaz na výměnu kotle

Dobrý den.

Je to bytový prostor, ale rád bych měl fakturu vystavenou na firmu. Lze?

Nadále se chci zeptat, zda-li je to se všemi revizemi apod.
Odkud je prosím technik?
Nájemník bude v bytě zpět hned přespříští týden, tak se to dá realizovat.
Prosím ještě jednou telefon na vás.
CENOVÁ NABÍDKA A MONTÁŽ: 
Dobrý den,
jako alternativu Vám můžeme nabídnout kotel:
Protherm Condens 25 KKO – A            
26.070,-
koleno 60/100 mm – 87 st s kontrolním otvorem
1.003,-
trubka souosá 60/100 mm, 0,5m
782,-
trubka souosá 80/125 mm, 1 m
1.335,-
připojovací vertikální adaptér 60/100 mm
255,-
koleno 60/100 mm 87 st.
689,-
čerpadlo kondenzátu
1.850,- 
montáž kotle … výměna závěsný kotel za závěsný včetně uvedení do provozu
7.000,-
Další uvedení položky níže nelze nacenit bez prohlídky místa instalace
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
V případě montáže do bytové jednotky bude použita sazba 15% DPH.
V případě do montáže v nebytových prostorech pro neplátce DPH bude použita sazba 21% DPH.
V případě do montáže v nebytových prostorech pro plítce DPH bude použit přenos DPH:

Výpověď smlouvy o nájmu bytu

Vzledem k neodstranění vady věci, dávm tímto výpověď z nájmu dle uzavřené smlouvy ze dne

Neodstranění vad věci:

dva měsíce hlučící lednice

špinavý koberec, neustále přítomny ve vysoké koncentraci patogenní agens

hygienicky neodpovídající malba na stěnách

Nákup na inzerát

Např. takto: 

Dle inzerátu č. 17591312 a souladu s obchodním zákoníkem od vás objednávám PLNĚ FUNKČNÍ odšťavňovač v záruce za cenu 300 Kč + dobírečné + balné.
Adresa pro zasální: Petr Novák, Vodičková 10, Praha 1, 100 00

Komunikace exekutorovi POJISTNÉ rok 2012

RE: Vymáhání pohledávky České průmyslové pojišťovny

Vážená slečno, mýlíte se ve dvou bodech.
Kam jste zasílali upomínku dlužného pojistného? Na adresu mého trvalého bydliště Okružní 2217, Česká Lípa? Žádný kontakt na vás od od měsíce 11 nemám, ten nastal až v těchto dnech na základě
Odkud máte informaci, že splátky nebyly dostatečně vysoké? Mám to zdokumentováno po dohodě s paní M., že splátka 1000 Kč je v pořádku a odpovídala mým možnostem nezaměstnaného v dlouhodobě zdravotním nepříznivém stavu (opět doloženo úřady) a jiný nadřazený úřad nějakou „dostatečnost“ mě neurčil, ani obecně nestanovil.Znovu prohlašuji, a za poslední rok a půl tomu nebylo jinak, že jsem ochoten splácet a že důvody dlužení pojistného nebyly úmyslné.
Tuto zprávu přeposílám také exekutorovi a informuji vás, že se budu proti příp. vynesení odvolávat.
Není důvod na mě uvalovat exekutora, splácím dle svých možností a majetky bohužel nemám.
Zbytečně se tím opět zatíží administrativa a virtuálně porostou náklady exekutora, které jak se již celospolečnsky dnes poukazuje, jsou mnohdy zbytečně narostlé. Tímto také budu argumentovat u soudu – SPLÁCEL JSEM DLE SVÝCH MOŽNOSTÍ, ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ 11000 KČ – což málo není!!!Sdělte mi prosím, kam jste zasílali korespondenci??? Má adresa: Okružní 2217, Česká Lípa a to již od 7. měsíce/11

Prokázání vzniku obchodního vztahu / ADVOKÁT

Dobrý den,

k dotazu, pokud prokážete existenci dohody, že může fakturovat kterákoliv ze společností dle Vašeho výběru tak to samozřejmě možné je.

Nicméně obecně (a s tím se budete setkávat ve všech řízeních, zvláště pokud bude žalovaný zastoupen advokátem) musíte prokázat uzavření smlouvy (i formou objednávka a její akceptace) mezi žalobcem a žalovaným. Z Vašeho pohledu to může být formalita, nicméně právně to je podstatné, musíte prokázat aktivní legitimaci k podání žaloby a tedy, že „smlouvu o dílo“ uzavřela konkrétní Vaše společnost a tato zakázku realizovala (pak je nerozhodné, že subdodavatelsky), ale fakturovat je oprávněna pouze ta, která uzavřela smlouvu, tedy dohodla se na ceně, termínech a podmínkách.

Např. pokud nyní máte v zápatí Academical Team s.r.o., tak jednáte za tuto společnost. Toto doporučuji vzít do budoucna v potaz a uzpůsobit tomu procesy.

Nyní je podstatné prokázání uzavření smlouvy se Scientific Team, tvrzená reklamace či případná sleva by přišla na řadu až pokud bude prokázáno, že byla mezi účastníky uzavřena vůbec nějaká smlouva. Neexistuje-li mezi stranami závazkový vztah, pak je vše ostatní vedlejší.

Vrácení jízdného od ČSAD

Dobrý den, včera jsme cestovali s kolegou vaší linkou (Bus 500452 69)
z České Lípy – Borská do Nového Boru.

Řidiči nefungovala pokladna a nám + několika dalším cestujícím, nebyl
schopen vydat jízdenku.

Ve Sloupu v Čechách (konkrétně národní dům) se váš linkový autobus
porouchal a nebyl schopen další jízdy. Byl jsem nucen si přivolat taxi
a řidiče požádal o vrácení jízdného, na které řidič reagoval tak, že
nebylo patrné, zda-li přesně vůbec váš přepravní řád ovládá.

Laicky řečeno, nebyl schopen pochopit, že pokud jsem si zaplatil
jízdenku z bodu A do bodu B a přeprava nenastala v celém svém úseku,
mohu jako zákazník považovat jízdné za kompenzovatelné.

S řidičem jsem se dále nedohadoval a přivolal jsem si taxi a odjel
náhradní dopravou.

Případné jízdné prosím vrátit na číslo účtu: 0000

Prodejny bez Obalu

Dnes jsem absolvoval trošku neplánovanou návštěvu Obchodu bez obalu v jednom okresním městě. Návštěva mi byla impulsem pro to, zamyslet se nad tím, proč vlastně tyhle obchody existují a jací lidé je navštěvují. Jsem přesvědčen, že pokud bychom srovnali zásobovací plán, kterékoliv konvenční prodejny potravin, tak nám při porovnání veličin: spotřeba fosilních paliv vs. eko úspora na obalech, vyjde výsledek jednoznačně ekologičtěji pro konvenční prodejnu.

Proč tomu tak je? Je tomu zejména proto, že zásobit pravidelně prodejnu tohoto druhu, kde prodej surovin se týdně bude vážit maximálně na několik málo kilogramů, musím prostě stát mnoho na naftě a benzínu zásobovacích vozů a firem, než-li situace, kdy konvenční prodejnu potravin zásobí, leč 2 x týdně, pořádné velké auto a vyloží metrákové palety, které se v prodejně zkrátka prodají, musí vyjít na méně ekologický, než opět stejnou cestou, vyrobit ve velkém obaly.

Jedná se tedy spíše o líbivou záležitost, která sice na povrchu vypadá, jako něco, co má ochraňovat planetu nebo činit nějakou úsporu (každý ať si to pojmenuje dle svého), ale podíváme-li se hlouběji, realita je jiná a tento projekt může naopak škodit, jako všechno, co je tendenční a tedy nepravdivé.

V takto exotické prodejně, navíc, máte vyšší šanci, že narazíte na „ležáky“ potravin, jako oříšky, sušené ovoce apod. Osobně musím říci, že zakoupení oříšky vykazovaly spíše nižší jakost, oproti ořechům zakoupeným v plastovém obalu nedávno v prodejně Albert, kdy toto zboží v regále neleží dlouho a navíc, má vyznačené datum spotřeby.

Cenově:
ořechy Pekanové – 750 Kč / kg
ořechy Vlašské – 450 Kč / kg

Kávu nemohu posoudit, neboť jsem neabsolvoval. Zbytek produktů, jako mýdlo za 117 Kč jsem nezakoupil, tak nemohu kvalitu posoudit.

Vesnická drbna – vedoucí pošty v Novém Boru?

Dobrý den, včera jsem vyřizoval ověření podpisu na pobočce v Novém
Boru. Pracovnice mě přiřazená, byla vedoucí pošty, paní Černohubá.

Když jsem u paní Černohubé ověřoval před rokem podpis na kupní smlouvě,
nevěděla přesně, jak si počínat s mým dokladem totožnosti (cestovní
pas italského občana) a při opakované žádosti, při které odmítala
podpis na smlouvě ověřit se po argumentačním faulu dostala do situace,
kdy o sobě afektovaně pronesla, cituji: „… protože jsem jen blbá
blondýna…“.

Včera jsem se na poštu dostavil znovu prakticky se stejnou věcí,
ověření podpisu na 1 kupní smlouvě k nákupu nemovitosti. Paní Černohubá
se na mě osočila, proč už smlouvu nemám podepsanou a na můj argument,
„že jsem se domníval, že podpis musím provést až před poštovní
úřednicí aby vlastně mohla ověřit jeho pravost“, mi opět odvětila
velmi nevybíravě, „že prostě to má být již podepsané a že tak to je“.

Nedávno v médiích, proběhla kauza popisující neznalost originality
listin pracovnicí Czechpointu a já se domnívám, že takto důležité
úkony, jako ověřené podpisy na kupních smlouvách na nemovitosti,
jdoucí i do milionových částech, musím provádět pracovník s jistou
mírou adekvátní distingovanosti a schopností, odpovídat na elementární
dotazy.

Nerozumím, proč podpisy smluv na nákup nemovitosti, vyřizuje osoba, u
které přinejmenším míra nízkého chování, může navenek snižovat hodnotu
tohoto úkonu.

Trekové boty dolomite – ŠPATNÁ KVALITA

Pane F, děkuji předem za dnešní pozitivní odezvu během
telefonátu z čísla 608 666 582 k vám.

Před dvěma roky, jsem koupil v obchodě v Polsku první byty Dolomite.
Ty boty se mi líbili a na jaře tohoto roku, když jsem pobýval v Itálii
jsem se rozhodl pro nákup dalších 2 párů.

Nakupoval jsem přímo od mateřské firmy https://www.dolomite.it/it/it a
ta mi sdělila, že do ČR nedoručují a tak jsem se rozhodl v Itálii
ještě setrvat a nechal jsem si po sobě zaslat 2 páry bot.

(absolutně pominu skutečnost, že v prvním případě mi za více jak měsíc
nedošla žádná avíza na E-mail o nákupu, zaplacení, zkrátka nic – to se
stalo až po telefonických avízech).

V prvním případě jsem si nechal doručit obuv na adresu:

AA
VIA MARCO EMILIO LEPIDO 186
40132 BOLOGNA

viz doručenka UPS DORUČENÍ BALÍKU.zip v příloze toho to E-mailu
(kterou jsem získal) od dopravce UPS zatelefonováním na zákaznickou
linku až o několik měsíců později.

Zkrátka problém nastal s tímto prvně objedným párem, který nikdy nedorazil.
Doručenka prokazuje předání osobě definované jako Alvone, kterou jsem
se mojí další aktivitou na adrese, kde také stojí nákupní centrum
snažil sehnat – absolutně marně.

Prováděl jsem akci, která náležela dopravci na základě reklamace,
kterou u něj měla podat firma Dolomite. To se však nestalo a to ani po
opakované výzvě, která skončila předžalobní výzvou, kterou jsme
posílali z italské datové schránky mého bratrance.

Samozřejmě firma počítá s tím, že částka do 200 Euro je pro jakoukoliv
právní akci v Itálii bagatelní a cokoliv právně činit násobně překročí
účel věci.

V Čr by se absolutně takováhle věc určitě takto lehce neodehrála,
spíše si myslím, že každý prodejce by se snažil si reputaci nepokazit.

Když jsem nyní zjistil, že boty Dolomite se začali prodávat i u nás v
ČR, říkal jsem si, že nakonec, až bude trošku času, vytvořím i website
– např. dolomiteboty.cz či autodorováobuv.cz a tu firmu tam vylíčím v
takových barvách, aby značka a negativní pěkně rozepsaná reference,
byla dohledatelná i na klíčová slova (včetně publikace písemností a
výmluvných E-mailů) od nich.

Ty boty se navíc, kvalitou vůbec nedají srovnat s např. firmou Maindel
– které jsem měl 15 let. Tyto se po 2 letech rozpadají. To ale řešit
nechci a nebudu. Boty jsem si koupil, protože se mi líbily. Ale i tyto
argumenty bych vybalil – tak moc jsem stále naštvanej.

Co bych ocenil, kdybyste mohl dát podnět svému Swiss partnerovi, který
má větší slovo (jak jste zmiňoval), aby mi Italové ztracené boty
kompenzovali.

Pokud vaše odezva bude i po tomto E-mailu pozitivní, nechám připravit
anglickou anebo klidně i německou verzi dopisu.

AA

————  DOPIS V ANGLICKÉM JAZYCE

Mr. Fojtek, I thank you in advance for today’s positive feedback during the call with me, on the 608 666 582 number.

It was 2 years ago, when I purchased my first Dolomite shoes, I was in Poland back then. I did like them and so in spring of this year, while on a trip to Italy, I decided to buy another 2 pairs of Dolomite shoes.

I was shopping directly on their homepage

and they told me, that they do not ship to the Czech Republic. So I decided to stay a bit longer in Italy and have those 2 pairs of boots delivered to me.

(i will hold my tongue about the fact that in the first case, for more than a month, no e-mail notification arrived, about my purchase, payment, simply nothing at all – all this I’ve only gotten after extensive phone calls.)

With the first order, my delivery address was the following one:

Gustav Vigato

VIA MARCO EMILIO LEPIDO 186

40132 BOLOGNA

See the UPS DORUČENÍ BALÍKU.zip shipment documents attached to this email (which I obtained from the UPS shipping company, only after calling their customer-care hotline, months later).

In any case, the problem arose with this first pair, which never arrived. The delivery documents show it being delivered to somebody called ALVONE, whom I tried (by further activity on the address, where also stands a shopping mall), to get a hold of, but all my efforts were in vain.

I was doing what the shipping company should have done, based on a reclamation report, which the Dolomite company should have filed with the courier. But that never happened, even after repeated prompting from my side. This eventually lead to a pre-trial summons, which I sent from my cousin’s databox.

Of course, the company is banking on the fact, that anything under €200 is meaningless to sue somebody over in Italy, because any legal steps would make the costs balloon to a whole new level.

In the Czech Republic, all of this would never have happened, that’s for sure. Rather, I think that any retailer would scramble to not to have their reputation blemished.

When I found out, that now Dolomite shoes are being sold even in the Czech republic, I thought to myself that when I have a bit of spare time, I’ll create a website – for instance dolomiteshoes.cz or outdoorshoes.cz, where I would describe my experiences with the brand so fully and colorfully, so that the website and the brand it describes, would be easily search-able in the search engines. Including all the negative references, paperwork scans, screenshots from the email communications with their Italian HQ and all that.

What’s more, these shoes are by no means comparable to for instance the Maindel brand, as far as the quality goes. I had Maindel shoes for 15 years, and Dolomites are starting to fall apart after mere 2 years. But that’s beside the point. I bought these shoes, because I liked them. And I’d still go with these arguments – that’s how pissed off I still am.

What I would appreciate is,if you could pass the word to your Swiss partner, whose word (as you mentioned) carries more weight, so that the Italians would compensate me for the loss of my shipment.

If your response will be positive even after this mail, I can have this conversation translated to English or even German.

DOLOMITE BOTY NEJSOU PROSTĚ KVALITNÍ:

Vrácení ŘP: zrušení rozhodnutí (úřad neví, co má dělat !)

Dobrý den pane vedoucí.

Při posledním kontaktu u vás na úřadě, jsem se setkal s perfektní znalostí zákonných postupů.

Žádám prosím radu. V předchozí datové schránce jsem přeposlal opakovanou žádost pro Nový Bor i vám a žádám o radu.

Obdržel jsem před 14 dny rozhodnutí o přezkumu v kladeném smyslu pro moji věc, tj. původní rozhodnutí v Rýmařově bylo zrušeno a toto rozhodnutí ostravského vyššího orgánu dnes nabylo právní moci.

Z Nové Boru mám jen telefonickou informaci, že „nevědí co mají dělat, že se s tím ještě nesetkali“ + formalistické výzvy k doplnění údajů k dané věci (jako by paní AA se mnou mluvila po prvé – známe se po intenzivních komunikacích již velmi dobře).

Dle mého názoru, by mi zákaz měl být dnes nebo zítra zrušen, ale vypadá to na další 30 denní lhůtu z její strany. Je tento postup prosím správný?


—————————————–

Dobrý den, doplnil jsem vám výzvu. Věřím, že již kompletně.

Navazuji také na informaci, že musíte čekat na rozhodnutí z Rýmařova.

Toto tvrzení je podle mě liché, paní AA, neboť popírá princip presumpci neviny. Úřad v Rýmařově zatím nevydal ani termín jednání a s ohledem na další okolnosti, se domnívám, že nastane nejdříve za 8 týdnů.

Domnívám se, že je liché nevydat zrušení zákazu řízení, když máte dnes nabyté právní mocí vyššího úřadu o zrušení předchozího příkazu.

Žádám uctivě váš úřad o zrušení zákazu řízení v co nejkratší možné době.

 

X